+382 (0)20 209 250 | ENG

Poziv za finansiranje projekata zapošljavanja lica sa invaliditetom - Grant šema

Vijesti 06/05/2019
Poziv za finansiranje projekata zapošljavanja lica sa invaliditetom - Grant šema

Zavod za zapošljavanje Crne Gore je 25.04.2019. godine objavio Poziv za finansiranje projekata zapošljavanja lica sa invaliditetom - Grant šema (dokument u prilogu).

Grant šemom dodjeljuju se sredstva Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom za finansiranje projekata, pravnim i fizičkim licima koji doprinose unaprijeđenju profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja lica sa invaliditetom.

Pravo učešća imaju pravna i fizička lica koja u okviru svojih konstitutivnih akata ili akata projektnih partnera imaju jasno definisanu aktivnost koju predlažu u projektu.

Rok i adresa za podnošenje predloga projekata:

  • Krajnji rok za predaju predloga projekata je 03.06.2019. godine, u 15 časova
  • Adresa: Zavod za zapošljavanje Crne Gore, Bulevar Revolucije br 5, 81000 Podgorica.

Informacije: Sastavni dio poziva je Uputstvo za podnosioce predloga projekata, dostupno na adresi: http://www.zzzcg.me

Prilog:

Budite u toku sa aktivnostima UPCG.

Prijavite se za newsletter.