+382 (0)20 209 250 | ENG

UPCG i ILO pomažu u prevazilaženju krize

Vijesti 31/07/2020
UPCG i ILO pomažu u prevazilaženju krize

Osim zdravstvene krize, COVID-19 pandemija rezultirala je i ekonomskom krizom koja je stvorila jedno od najizazovnijih okruženja s kojim se mikro, mala i srednja preduzeća srijeću u modernoj istoriji. Kao zaštitnik interesa nacionalne privrede, UPCG je u prethodnom periodu pokrenula brojne inicijative, realizovala niz konkretnih aktivnosti, a kroz tri seta predloženih mjera pomogla je Vladi CG i nadležnim institucijama u kreiranju rješenja čiji je cilj da omoguće kontinuitet poslovanja preduzeća i očuvanje radnih mjesta.

U namjeri da dodatno doprinese procesima oporavka privrede, UPCG je u saradnji sa Međunarodnom organizacijom rada (ILO) kreirala sljedeća dokumenta:

Takođe, UPCG je uz podršku ILO objavila video koji daje smjernice o tome kako da MSP na jednostavan i praktičan način, u samo 6 koraka, kreiraju Plan za održanje kontinuiteta poslovanja u uslovima COVID-19.

UPCG je svjesna da su produktivno zapošljavanje i dostojanstven rad mogući isključivo u okruženju koje obezbjeđuje postojanje održivih preduzeća. Zato je fokus napora i ukupnog djelovanja Unije usmjeren na to da biznis zajednici pruži kvalitetnu i kontinuiranu podršku, da je zastupa i štiti njene interese pred Vladom, te bude servis i prva adresa za sva pitanja, dileme i nedoumice svog članstva.

Budite u toku sa aktivnostima UPCG.

Prijavite se za newsletter.