+382 (0)20 209 250 | ENG

Počela implementacija projekta „centrikomNET“

Vijesti 03/09/2020
Počela implementacija projekta „centrikomNET“

Implementacija projekta „Povećanje konkurentnosti transnacionalnih centara poslovnih kompetencija i mreža – centrikomNET“ („Enhancement of competitiveness of transnational business competence centers and networks – centrikomNET“), koja počiva na prekograničnoj saradnji tri države s ciljem unapređenja konkurentnosti i razvoja poslovnog okruženja, počela je 1. avgusta 2020. godine.

Projekat je odobren u okviru drugog poziva za dostavu projektnih prijedloga u okviru Programa prekogranične saradnje INTERREG IPA CBC Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020.

Vodeći partner u projektu je Opšina Stari Jankovci (RH), a partneri su: Opština Tovarnik (RH), Razvojna agencija Žepče (BiH), Unija poslodavaca Crne Gore (MNE), Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj Vinkovci (RH).

Projekt je sufinanciran sredstvima EFRR i IPA II fondova Evropske unije. Trajanje projekta „centrikomNET“ je 24 mjeseca (01.08.2020.-31.07.2022.), a ukupan budžet iznosi 659.563,58 EUR, od čega EU finansira 85%, dok 15% sufinansiraju partneri na projektu.

Cilj projekta je jačanje kapaciteta organizacija za poslovnu podršku u Vukovarsko-srijemskoj županiji (RH), Zeničko-dobojskom kantonu (BiH) i Podgorici (CG) primjenom inovativnih modela i pristupa za povećanje konkurentnosti lokalnih MSP-a.

Ciljne grupe projekta su mala i srednja preduzeća, nezaposlene mlade osobe, organizacije za poslovnu podršku, istraživačke institucije, te jedinice lokalne samouprave.

Očekivani rezultati projekta su: razviti jedan transnacionalni poslovni klaster; poboljšati poslovne kompetencije zaposlenih i nezaposlenih osoba kroz programe obuka i praktičnog mentorstva; unaprijediti znanja o uvođenju novih tehnologija i inovativnih rješenja u poslovanje MSP kroz pilot projekte; nadograditi model prekograničnog partnerstva javnog, privatnog i istraživačkog sektora za pristup i razmjenu kompetencija, iskustava i znanja za povoljno poslovno okruženje.

Implementacijom ovog projekta želi se doprinijeti rješavanju problema niskog nivoa konkurentnosti i uopšte nepovoljnog poslovnog okruženja. Manjak kvalifikovanih radnika i nedostatak odgovarajućih kompetencija problem je koji utiče na konkurentnost preduzeća koja proizvode poluproizvode i proizvode male dodatne vrijednosti, povećanju konkurentnosti malog i srednjeg preduzetništva, te jačanju poslovnih kompetencija stanovništva kako bi osigurali njihovu egzistenciju i razvoj.

Projektom će biti uspostavljena dva demonstracijsko-edukativna polja - jedno u Republici Hrvatskoj (Općina Stari Jankovci) a drugo u Bosni i Hercegovini (Općina Žepče), u svrhu pružanja infrastrukturne potpore i usluga malim i srednjim preduzećima i lokalnom stanovništvu.

Budite u toku sa aktivnostima UPCG.

Prijavite se za newsletter.