+382 (0)20 209 250 | ENG

Skupština UPCG

Redovna sjednica Skupštine UPCG će se održati dana 12.februara 2015.godine, u kongresnoj sali Uprave za imovinu (stara zgrade Vlade, ul. Jovana Tomaševića bb, Podgorica) sa početkom u 16 casova. Za sjednicu je predložen sledeći

DNEVNI RED:

1. Izbor zapisničara i verifikacione komisije Skupštine;
2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine (elektronska sjednica);
3. Izbor predsjednika UPCG;
4. Usvajanje godišnjih dokumenata:
- Izvještaj o radu UPCG za 2014. godinu;
- Finansijski izvještaj UPCG za 2014. godinu;
- Plan rada UPCG za 2015. godinu
5. Informacija o Strateškim dokumentima UPCG:
"Izvještaj o stvaranju povoljnog poslovnog ambijenta za održivi razvoj preduzeća u Crnoj Gori -  Regulatorni okvir" i "Neformalna ekonomija u Crnoj Gori".

Prema Protokolu, registracija delegata – učesnika Skupštine UPCG obaviće se prije početka Skupštine, u vremenskom periodu od 15.30h do 16h  ispred sale u kojoj će se održati sjednica Skupštine.

Po završetku Skupštine, Unija poslodavaca Crne Gore ce upriličiti koktel.                           

Budite u toku sa aktivnostima UPCG.

Prijavite se za newsletter.