+382 (0)20 209 250 | ENG

Seminar "Promocija jednakosti i prevencija diskriminacije u zapošljavanju i na radu"

Unija poslodavaca Crne Gore (UPCG), u saradnji sa BSC Bar, organizuje seminar na temu "Promocija jednakosti i prevencija diskriminacije u zapošljavanju i na radu".

Seminar će biti održan u utorak 10. februara 2015. godine, s početkom u 10.00h, u prostorijama BSC Bar, u Baru, a vodiće ga predstavnice UPCG – Rumica Kostić, Ana Maraš i Zvezdana Oluić.

Cilj seminara je da se upoznavanjem sa domaćom i međunarodnom regulativom, osnovnim koracima planiranja i sprovođenja mjera jednakosti, kao i primjerima dobre poslovne prakse, pomogne u kvalitetnijem sagledavanju predmetne problematike i kreiranju produktivnog radnog okruženja koje među zaposlenima stvara osjećaj zajedništva.

Briga o zaposlenima, promocija ravnopravnosti i poslovanje koje počiva na primjeni načela jednakih mogućnosti i tretmana u procesu zapošljavanja i na radu, osnovne su vrijednosti svakog preduzeća – bez obzira na njegovu veličinu. Crnogorska praksa prepoznaje poslodavce koji su svjesni značaja ovih načela za redovno poslovanje, a posebno doprinosa koji njihova primjena pruža i zaposlenima (kao svojim najboljim ambasadorima) i samom preduzeću. Biti odgovoran i proaktivan u pitanjima jednakosti i nediskriminacije prije svega je moralna obaveza, a zatim i dobar poslovni potez koji pomaže u sticanju statusa "poželjnog poslodavaca". Sposobnost preduzeća da privuče i zadrži najbolje radnike, ključ je njegove produktivnosti, inovacija, konkurentnosti i uspješne tržišne pozicioniranosti.

UPCG je uz podršku Međunarodne organizacije rada (ILO) kreirala tri publikacije koje će na seminaru biti prezentovane i podijeljene svim učesnicima. Publikacije su naslovljene sa "Promocija jednakosti i prevencija diskriminacije na radu u Crnoj Gori", uz podnaslove koji dodatno upućuju na njihov sadržaj: "Pravni okvir", "Praktični vodič za poslodavce", "Vodeći principi".

Budite u toku sa aktivnostima UPCG.

Prijavite se za newsletter.