+382 (0)20 209 250 | ENG

Zaključen Granski kolektivni ugovor za građevinarstvo

Vijesti 01/07/2020
Zaključen Granski kolektivni ugovor za građevinarstvo

Unija poslodavaca Crne Gore (UPCG) i Sindikat građevinarstva i industrije građevinskog materijala, zaključili su danas Granski kolektivni ugovor (GKU) za građevinarstvo i industriju građevinskog materijala koji je usaglašen sa novim Zakonom o radu. Danom stupanja na snagu ovog GKU, prestaje da važi prethodni (GKU iz 2012. godine).

GKU su potpisali predsjednik UPCG Predrag Mitrović i predsjednik Sindikata građevinarstva i industrije građevinskog materijala Nenad Marković.

Na događaju koji je tim povodom održan u prostorijama UPCG, potpisnici su istakli da se odredbe ovog kolektivnog ugovora neposredno primjenjuju na zaposlene i poslodavce koji u Crnoj Gori obavljaju djelatnost građevinarstva i industrije građevinskog materijala. Takođe, objašnjeno je da se pojedine odredbe ovog GKU mogu razraditi kolektivnim ugovorom kod poslodavca, opštim aktom poslodavca i ugovorom o radu.

GKU za građevinarstvo i industriju građevinskog materijala uređuje pitanja osnovne zarade po osnovu potrebne stručnosti i složenosti (nivoa obrazovanja i zanimanja), naknade zarade i drugih primanja zaposlenih, otpremnine, obima prava i obaveza na radu i po osnovu rada zaposlenih, kao i međusobnih odnosa učesnika u zaključivanju istog.

GKU je zaključen na neodređeno vrijeme, a primjenjuje se na:

  • građevinarstvo, koje obuhvata opšte i specijalizovane građevinske radove na zgradama i ostalim građevinama (novogradnja, popravke, dogradnja, adaptacija, postavljanje montažnih zgrada i objekata, autoputevi, putevi, ulice mostovi, tuneli, željezničke pruge, industrijski objekti, iznamljivanje građevinske opreme, građevinski projekti, ispitivanje terena bušenjem i saniranjem, instalacioni radovi u građevinarstvu, završni građevinski radovi, specifični građevinski radovi i dr.);
  • industriju građevinskog materijala, koja obuhvata proizvodnju proizvoda od gipsa namijenjenu za građevinarstvo, proizvoda betona, maltera, cementa i sličnih proizvoda, sječenje, oblikovanje i obradu kamena;
  • arhitektonske i inžinjerske djelatnosti, koje obuhvataju naročito arhitektonske i inženjerske usluge, projektovanje, izradu planova, nadzor izgradnje, tehnička ispitivanja i analize i sl.

Kako je na sastanku objašnjeno, učesnici u postupku usaglašavanja ovog GKU naročito su potencirali da:

- usaglašena rješenja dodatno potvrđuju dobro stanje između poslodavaca i zaposlenih u oblasti građevinarstva i industrije građevinskog materijala, te ih kao takve ne treba dovoditi u pitanje;

- se ostavlja prostor da pojedina rješenja iz ovog GKU mogu biti bliže razrađena kolektivnim ugovorima kod poslodavca, opštim aktima poslodavca, te ugovorima o radu, ne dovodeći time u pitanje validnost rješenja utvrđenih ovim GKU;

- u vanrednim okolnostima izazvanim COVID-19 krizom nije bilo cjelishodno insistirati na pojedinim rješenjima koja bi, izvan onog što je naloženo Zakonom o radu, mogla sadržajno obogatiti važeći GKU;

- je primjena odnosnog GKU bila uspješna, čemu kao garant treba da posluži postignuti stepen međusobne harmonije, u odnosima poslodavca i zaposlenih u materiji koja je predtmet ovog GKU.

Činu zaključenja novog GKU prisustvovali su predstavnici UPCG i Sindikata građevinarstva i industrije građevinskog materijala.

Budite u toku sa aktivnostima UPCG.

Prijavite se za newsletter.