+382 (0)20 209 250 | ENG

Za UPCG prihvatljiv predlog Vlade o povećanju minimalne zarade i smanjenju opterećenja na zarade

Vijesti 15/04/2019
Za UPCG prihvatljiv predlog Vlade o povećanju minimalne zarade i smanjenju opterećenja na zarade

Photo credit: pixabay.com

Upravni odbor Unije poslodavaca Crne Gore (UPCG) održao je redovnu sjednicu kojom je predsjedavao predsjednik UPCG Predrag Mitrović. U skladu sa dnevnim redom, Upravni odbor je nakon razmatranja ocijenio prihvatljivim predlog Vlade Crne Gore za uvećanje minimalne zarade i smanjenje opterećenja na sve zarade, posmatrajući ga kao paket mjera.

Podsjećamo da je svojevremeno na nivou Socijalnog savjeta Crne Gore formirana radna grupa, sačinjena od predstavnika Vlade, sindikata (USSCG i SSCG) i Unije poslodavaca, koja se bavila analizom efekata povećanja minimalne zarade i smanjenja troškova na rad, a da se pregovori na ovu temu vode već duže vrijeme.

Konsultujući članstvo i analizirajući predlog Sindikata o povećanju minimalne zarade na 250 eura, UPCG je iskazala bojazan da bi to u značajnoj mjeri povećalo troškove privrednika što bi ugrozilo njihovu dalju poslovnu egzistenciju. Samim tim smo i sugerisali, a što je bilo podržano i od strane Vlade i sindikata, da predlog o povećanju minimalne zarade treba biti praćen našom inicijativom o smanjenju troškova rada. Ovim se potvrdio i višegodišnji stav za koji se naša instutucija zalaže da crnogorsko tržište rada prate visoki troškovi zarada, možda i najviši u regionu. Jedan od predloga UPCG je bio da se uvede neoporezivi dio zarade, kao model rasterećenja privrede koji je zastupljen u mnogim zemljama EU i praktično u svim zemljama regiona.

Vlada Crne Gore je detaljno analizirala zahtjeve oba socijalna partnera, te samim tim i predlog UPCG o uvođenju neoporezivog dijela zarade. Scenario uvođenja neoporezivog dijela zarade je ocijenila rizičnim, sa aspekta konsolidacije javnih finansija i socijalnih davanja, te se u tom kontekstu i opredijelila za predlog o povećanju minimalne zarade na 222 eura, uz istovremeno smanjenje doprinosa za zdravstveno osiguranje na teret poslodavca za 2% koje bi se odnosilo na sve poslodavce i sve zarade. Uz navedeno smanjenje doprinosa, najavljeno je ukidanje više stope poreza na dohodak, tzv. kriznog poreza od 11% od 01.01.2020. godine, što će dodatno doprinijeti smanjenju opterećenja zarada.

Imajući u vidu navedeno, Upravni odbor UPCG je ocijenio da će uvećanje minimalne zarade za 15%, odnosno sa 193 eura na iznos od 222 eura, povećati troškove rada, ali da će se ono konsolidovati na nivou većih zarada (iznad minimalne) u smislu smanjenja troškova poslovanja na ime zarada, budući da je u korist poslodavaca predloženo smanjenje doprinosa za zdravstveno osiguranje za 2%, odnosno skoro 50% u odnosu na važeću stopu od 4,3%.

Ovim je UPCG još jednom, kao odgovoran socijalni partner, dokazala svoje opredeljenje za suzbijanje sive ekonomije i nelojalne konkurencije, smatrajući da će ova mjera doprinijeti poboljšanju ekonomskog i socijalnog položaja crnogorskih građana. Ujedno, Upravni odbor UPCG je pozdravio predloge i napore Vlade za smanjenje troškova rada, budući da iste prepoznaje kao značajan pomak u odnosu na prethodni period kada smo bili u prilici da evidentiramo samo povećanje troškova – počev od 2010. godine kada je i ukinut neoporezivi dio zarade. Upravni odbor vjeruje da je ovo pozitivan signal, te da će zarade i opterećenja na zarade biti tema kojom će se UPCG baviti i u narednom periodu.

Predstavnici UPCG će stav Upravnog odbora prezentovati na sjednici Socijalnog savjeta Crne Gore, zakazanoj za kraj tekućeg mjeseca. Očekuje se da će se i socijalni partneri ispred sindikata tada zvanično izjasniti, te da će Socijalni savjet Crne Gore zauzeti konačan stav o paketu predloženih mjera.

Budite u toku sa aktivnostima UPCG.

Prijavite se za newsletter.