+382 (0)20 209 250 | ENG

UPCG na X sjednici Savjeta za konkurentnost

Vijesti 09/06/2020
UPCG na X sjednici Savjeta za konkurentnost

photo credit: X sjednica Savjeta za konkurentnost

Na X sjednici Savjeta za konkurentnost, kojom je predsjedavao premijer Duško Marković, članovi Savjeta razmotrili su sadržaj Inoviranog (trećeg) predloga mjera UO UPCG za podršku privredi. Takođe, u okviru iste tačke dnevnog reda sjednice održane u proširenom sastavu, Savjet je upoznat i sa istraživanjem Uticaj COVID-19 na poslovanja crnogorskih preduzeća koje je realizovala Unija poslodavaca Crne Gore (UPCG), uz tehničku podršku ILO i u partnerstvu sa EBRD.

Tokom svog izlaganja, generalna sekretarka UPCG Suzana Radulović pohvalila je napore i pravovremenu reakciju Vlade CG i institucija iz sistema javnog zdravstva po pitanju zaštite i očuvanja zdravlja građana, te uputila zahvalnost Nacionalnom koordinacionom tijelu za zarazne bolesti (NKT) za dobru i efikasnu komunikaciju sa UPCG. U obraćanju članovima Savjeta za konkurentnost, ona je istakla da najosjetljivu kategoriju preduzeća predstavljaju mikro i mala koja su, za razliku od velikih, teže podnijela teret krize izazvane Covid-19 pandemijom, što potvrđuju i rezultati istraživanja UPCG a zatim i praktično identični podaci koje je UNDP danas prezentovao u svom Izvještaju. U tom smislu, iako je Predlog mjera UPCG zahtjevan i skup po budžet, on je i nužan jer u prvom redu ima za cilj očuvanje privredne supstance koja predstavlja izvor budžetskih sredstava za buduća vremena. Radulović je objasnila da Predlog mjera UPCG sadrži iskazane potrebe i očekivanja privrednih subjekata, te njihove sugestije i preporuke saopštene u direktnoj komunikaciji i putem istraživanja koje je Unija realizovala u periodu od 10. do 30. aprila, uz podršku ILO i EBRD. Prilikom predstavljanja Inoviranog (trećeg) Predloga mjera UO UPCG za podršku privredi, ona je navela da ovaj dokument UO UPCG, između ostalog, sadrži sljedeće predloge: da je neophodno obezbijediti garancije države od najmanje 70% iznosa kredita privrednim subjektima kojima je bio zabranjen rad shodno privremenim mjerama ili im je značajno smanjen obim poslovanja; da garancije Vlade i Centralne banke (CBCG) za plasmane Investiciono-razvojnog fonda (IRF) i poslovnih banaka, treba određivati srazmjerno tržišnom učešću svake pojedine banke, uz istovremeno ograničenje da tako date garancije ne mogu iznositi više od 40% ukupnog plasmana banke; da Vlada i CBCG unaprijed definišu uslove aranžmana sa IRF – visinu fiksne kamatne stope, grejs perioda od najmanje 12 mjeseci i rok otplate od najmanje 36 mjeseci; da IRF smanji kamatne stope za postojeće zajmove u odnosu na stepen ugroženosti privrednog subjekta; da IRF i poslovne banke obezbijede produžetak moratorijuma na otplatu kreditnih obaveza za privredne subjekte, do normalizacije uslova poslovanja i dr. U dokumentu je predložen i niz mjera koje podrazumijevaju oslobađanje privrednih subjekata obaveza prema lokalnim samoupravama kao i donošenje posebnog zakona kojim bi bili uređeni radno-pravni odnosi u postojećim okolnostima.

Na sjednici Savjeta je konstatovano da će Inovirani (treći) Predlog mjera UO UPCG za podršku privredi biti od koristi prilikom izrade trećeg paketa mjera Vlade Crne Gore, te da će isti zasigurno sadržati i neke od predloga UPCG. Kako bi implementacija donijetih mjera bila kvalitetnija, na Savjetu je najavljeno formiranje implementacionog koordinacionog tijela koje će biti sastavljeno od predstavnika institucija i socijalnih partnera.

Shodno dnevnom redu, Savjet za konkurentnost je na današnjoj X sjednici razmotrio i Finalni nacrt Privremenog izvještaja o ekonomskoj procjeni uticaja COVID-19 na ekonomski sistem Crne Gore i perspektive rasta sa preporukama koji je izradila Stalna misija Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori u saradnji sa Privrednom komorom Crne Gore, kao i Predlog za prevazilaženje problema angažovanja neophodne radne snage iz drugih država koji je podnijela Montenegro biznis alijansa.

photo credit: X sjednica Savjeta za konkurentnost


Napomena: U pripremi informacije o X sjednici Savjeta za konkurentnost, kao izvor je korišten i sadržaj objavljen na sajtu Vlade Crne Gore.

Budite u toku sa aktivnostima UPCG.

Prijavite se za newsletter.