+382 (0)20 209 250 | ENG

Poziv za učešće u javnim raspravama

Vijesti 15/05/2018
Poziv za učešće u javnim raspravama

Ministarstvo ekonomije je 10.05.2018.godine na svom sajtu objavilo javni poziv zainteresovanoj javnosti za učešće u raspravi o nacrtu izmjena i dopuna Zakona o koncesijama.

Javna rasprava traje 40 dana od dana objavljivanja javnog poziva ,a završava se sa 19.06.2018.godine.

Napomena: Tekst Nacrta zakona možete preuzeti sa sajta Ministarstva ekonomije .

Takođe, Ministarstvo finansija je 09.05.2018.godine na svom sajtu objavilo javni poziv zainteresovanoj javnosti za učešće u raspravi o Predlogu Zakona o javno-privatnom partnerstvu.

Javna rasprava traje zaključno sa 18.06.2018.godine.

Napomena: Tekst Predloga zakona možete preuzeti sa sajta Ministarstva finansija .

Predmetne javne rasprave sprovode se dostavljanjem predloga, sugestija i komentara u pisanom i elektronskom obliku, saglasno članu 9 stav 1 alineja 2 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona.

Budite u toku sa aktivnostima UPCG.

Prijavite se za newsletter.