+382 (0)20 209 250 | ENG

Potrebne hitne izmjene Zakona o radu

Vijesti 26/07/2020
Potrebne hitne izmjene Zakona o radu

photo credit: unsplash.com

Usljed nezavidne situacije u koju je kriza izazvana Covid-19 pandemijom dovela dominantan broj crnogorskih poslodavaca, Unija poslodavaca Crne Gore (UPCG) je pokrenula inicijativu za hitne izmjene Zakona o radu ili donošenje novog (lex specialis) zakona. Cilj navedenog je unapređenje radnog zakonodavstva shodno novonastalim okolnostima i podrška privredi u procesu (neophodnog) prilagođavanja novim uslovima rada.

Zabrinjavajući obim krize rezultirao je poremećajima na tržištu rada i brojnim problemima poslodavaca koji su zarobljeni u svakodnevnoj borbi da očuvaju radna mjesta i održivost sopstvenih kompanija, a istovremeno i posluju u skladu sa zakonom, kao i naredbama i propisanim mjerama NKT. Stoga je UPCG 3. jula uputila Ministarstvu rada i socijalnog staranja zvaničan dopis, uz inicijativu da, u skladu sa svojim nadležnostima, sagleda mogućnosti unapređenja radnog zakonodavstva i prilagođavanja istog novonastaloj situaciji. Ovo posebno jer se pokazalo da su postojeći radno-pravni instituti nedovoljno efikasni za vanredne okolnosti u kojima privrednici sada posluju, te kao takvi zatijevaju hitno prilagođavanje koje je moguće upravo kroz izmjene Zakona o radu ili donošenje novog (lex specialis) zakona. Neki od pomenutih instituta su: prekid rada bez krivice zaposlenog, skraćeno radno vrijeme, nepuno radno vrijeme, rad van prostorija poslodavca (rad od kuće – na daljinu), otpremnine (visina i način utvrđivanja prilagođeni trenutku i realnim mogućnostima) i dr. Iako je postojala dobra volja socijalnih partnera da se ovaj problem brže prevaziđe kroz norme Opšteg kolektivnog ugovora, većina pomenutih instituta se ipak, usljed ograničenosti pravnog osnova datog kroz Zakon o radu, ne može uređivati kroz ovaj akt u cilju prilagođavanja novonastaloj situaciji.

Podsjećamo, Unija poslodavaca je prethodno (27. maja 2020. god.) dostavila Vladi Crne Gore Inovirani (treći) Predlog mjera UO UPCG za podršku privredi u kojem je predložila donošenje posebnog zakona kojim bi bili uređeni radno-pravni odnosi u vanrednim okolnostima ili hitne izmjene Zakona o radu i usklađivanje njegovih odredbi sa potrebom postupanja u vanrednim okolnostima.

Iako su dosadašnje ekonomske mjere podrške u određenoj mjeri relaksirale naše privrednike, neizvjesnost i nepredvidivost daljeg razvoja situacije zahtijevaju da se oko esencijalno važnih pitanja obezbijedi hitnost postupanja, efektivan socijalni dijalog i opšti društveni konsenzus. Ponovno proglašenje epidemije, praćeno zabrinjavajućim podacima o naglom padu obima posla i prihoda i gubicima koji prijete zatvaranjem velikog broja preduzeća i otpuštanjem zaposlenih, traže da se crnogorski regulatorni okvir u oblasti radno-pravnih propisa što prije stavi na dnevni red, unaprijedi i normativno uredi u dijelu koji reguliše poslovanje za vrijeme vanredinih okolnosti kao što su postojeće. Dakle, neophodno je da sve mjere koje je Vlada donijela kroz pakete pomoći prati prihvatljiv i vremenu prilagođen Zakon o radu.

UPCG očekuje da će po navedenoj inicijativi dobiti podršku socijalnih partnera, kako bi u što kraćem roku došli do rješenja koje će omogućiti održivost poslovanja i radnih mjesta, budući da su prognoze o razvoju epidemiološke situacije i u narednom periodu vrlo zabrinjavajuće.

Budite u toku sa aktivnostima UPCG.

Prijavite se za newsletter.