+382 (0)20 209 250 | ENG

"Poreski karavan" završen tribinom u Prijestonici Cetinje

Vijesti 26/05/2017
"Poreski karavan" završen tribinom u Prijestonici Cetinje

Organizacijom tribine za privrednike sa teritorije Prijestonice Cetinje završena je realizacija druge faze projeketa „Poreski karavan“, koji je Poreska uprava realizovala u saradnji sa Unijom poslodavaca Crne Gore i jedinicama lokalne samouprave.

Na početku današnje tribine, održane u Skupštinskoj Sali Prijestonice Cetinje, direktor Poreske uprave Miomir M. Mugoša predstavio je rezultate Poreske uprave u upravljanju poreskim dugom, reprogramu poreskih potraživanja i naplati poreza u 2017. godini, osvrćući se naročito na proaktivni pristup poreskog organa u komunikacij sa poreskim obveznicima, afirmisanju urednog izmirivanja poreskih obaveza i pojednostvljivanju procedura prijavljivanja i plaćanja poreza.

Prisutne privrednike ispred Unije poslodavaca pozdravila je sekretarka g-đa Suzana Radulović, koja je saopštila da je Poreski karavan samo jedan od proizvoda saradnje Poreske uprave sa ovom asocijacijom privrednika, te naglasila da se samo direktnim kontaktom i razmjenom informacija na nivou privatnog i javnog sektora može unaprijediti zakonodavni i administrativni okvir, te obezbijediti kvalitetni uslovi za jačanje privredne aktivnosti u Crnoj Gori.

Tribini su prisustvovali i zamjenik gradonačelnika Momčilo Martinović i sekretar Sekretarijata za privredu Nikola Turčinović, koji je izrazio zadovoljstvo što se prigodnim događajem Poreski karavan završava baš u Prijestonici, pozdravljajući otvorenost Poreske uprave za intenzivnu dvosmjernu komunikaciju sa privrednicima, čime se daje doprinos podsticanju biznisa i kreiranju novih radnih mjesta na Cetinju.

Projekat „Poreski karavan“ usmjeren je na jačanje kapaciteta za pružanje usluga poreskim obveznicima, a sve u cilju podsticanja dobrovoljnog poštovanja propisa od strane poreskih obveznika i unapređenja stepena poreske discipline na dugoročnom nivou.

Izvor: Poreska uprava

Budite u toku sa aktivnostima UPCG.

Prijavite se za newsletter.