+382 (0)20 209 250 | ENG

Održana završna konferencija projekta UPCG o ženskom liderstvu i menadžmentu u Crnoj Gori

Vijesti 30/03/2018
Održana završna konferencija projekta UPCG o ženskom liderstvu i menadžmentu u Crnoj Gori

Unija poslodavaca Crne Gore (UPCG) i Međunarodna organizacije rada (ILO), u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja, Ministarstvom ekonomije, Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i Asocijacijom poslovnih žena Crne Gore, organizovali su završnu konferenciju projekta „Žene u menadžmentu u Crnoj Gori - Podrška liderstvu i profesionalnom razvoju žena u Crnoj Gori“ koja je održana danas, u hotelu Hilton, u Podgorici.

Uvodnim izlaganjima u okviru svečane ceremonije otvaranja, učesnicima skupa obratili su se: Svetlana Vuksanović, predsjednica UPCG, Katarina Crnjanski-Vlajčić, menadžerka regionalnog projekta Međunarodne organizacije rada (ILO), Nada Drobnjak, predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost - Skupština Crne Gore, Zoran Ratković, direktor Direktorata za rad - Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Radosav Babić, generalni direktor Direktorata za investicije, razvoj MSP i upravljanje EU fondovima - Ministarstvo ekonomije, Biljana Pejović, načelnica Odjeljenja za poslove rodne ravnopravnosti - Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, i Ljubica Kostić-Bukarica, predsjednica Asocijacije poslovnih žena Crne Gore.

Događaj je upriličen u okviru dvije cjeline – radni dio, kao i svečanost u okviru koje je organizovana dodjela nagrada „NAJ MENADŽERKE u Crnoj Gori“ i uručenje „Plaketa UPCG za doprinos ekonomskom osnaživanju žena u Crnoj Gori“.

U okviru radnog dijela današnje konferencije održano je i prvo javno predstavljanje izvještaja Biroa za poslodavačke aktivnosti Međunarodne organizacije rada (ILO ACT/EMP) o ženama u biznisu i menadžmentu u istočnoj Evropi i centralnoj Aziji (“Women in business and management: Gaining Momentum in Eastern Europe and Central Asia”), što je i Crnu Goru i sam događaj stavilo u fokus regionalnih dešavanja. „Ukoliko bi učešće žena u ekonomiji bilo na istom nivou kao i učešće muškaraca, bruto domaći proizvod (BDP) bi u zemljama istočne Evrope i centralne Azije bio veći za 1.1 trilion dolara odnosno dodatnih 23% na godišnjem nivou“, istakla je Katarina Crnjanski Vlajčić, menadžerka regionalnog projekta ILO, navodeći jedan od ključnih nalaza ovog izvještaja, koji obuhvata i Crnu Goru.

Studija potencira sve veći potencijal ženskog talenta kao i stalni progres vidljiv u regionu. Žene čine više od polovine radne snage u istočnoj Evropi i centralnoj Aziji, ali učešće žena u najproduktivnijim granama djelatnosti i izvozno-orjentisanim sektorima ostaje ograničeno.

Region je globalni lider u smislu zastupljenosti žena u srednjem menadžmentu, dok je 20% kompanija izjavilo da se žene nalaze na top menadžerskim pozicijama što prevazilazi globalni prosjek (18.6%). Međutim, žene su češće na menadžerskim pozicijama u malim preduzećima, a više su zastupljene u odnosu na muškarce na menadžerskim funkcijama u oblasti upravljanja ljudskim resursima, komunikacija, odnosa sa javnostima, koje ženama ne omogućavaju pristup ključnim poslovima na nivou kompanije te tako otežavaju njihovo napredovanje ka izvršnim funkcijama. Štaviše, žene u regionu uglavnom se nalaze na nižim i srednjim menadžerskim pozicijama. Istraživanje MOR-a među kompanijama koje čini dio izvještaja potvrđuje fenomen „cijevi koja curi“ budući da je skoro 75% kompanija u regionu izjavilo da je zadržati stručnu ženu izazov za preduzeće.

Jedan od najznačajnijih jazova u istočnoj Evropi i centralnoj Aziji jeste zastupljenost žene u odborima kompanija, pri čemu žene zauzimaju 8.5% mjesta u odborima u odnosu na globalni prosjek koji iznosi 18.5%. Većina studija pokazuje da kompanije mogu osjetiti prave benefite rodne ravnopravnosti u odborima samo ako se dostigne kritična brojka od 30% učešća žena u istim.

Rodne razlike u primanjima takođe su prisutne u mnogim zemljama regiona i kreću se od 5.3% u Sloveniji do otprilike 50% u Tadžikistanu i Azerbejdžanu. Nadalje, nastavlja se trend neravnopravnog učešća žena kada su u pitanju porodične obaveze i izvršavanje kućnih poslova, budući da žene provedu u prosjeku od 1,6 do 6,2 sata više u odnosu na muškarce obavljajući neplaćeni rad. Ovakve barijere mogu biti ograničavajući faktor za ulazak i zadržavanje žena na tržištu rada, jer u kombinaciji sa kultorološkim normama i rodnim stereotipima ograničavaju karijerne opcije i profesionalno napredovanje žena.

Uprkos preostalim izazovima, u izvještaju se nalazi nekoliko pozitivnih činjenica koje se odnose na žene, a koje obećavaju poboljšanje u budućnosti. Žene su u sve većoj mjeri podjednako konkurentne kao i muškarci u pogledu obrazovanosti i sklonosti ka preduzetništvu. Naime, u 23 od 25 zemalja istočne Evrope i centralne Azije broj žena sa diplomom završenih studija veći je od broja muškaraca, a naporedo sa tim raste broj žena među poslodavcima, i one čine 25% od ukupnog broja poslodavaca u 23 od 25 zemalja ovog regiona.

Izvještaj donosi i 5 ključnih preporuka za kompanije za promociju žena u menadžmentu: omogućiti ženama pristup svim operacijama i funkcijama na nivou kompanije, kao i obukama za obavljanje izvršnih funkcija; dodjeljivati menadžerkama vidljive i izazovne zadatke; odati priznanje i pružiti podršku ženama i obezbijediti im mentorstvo.

Aktivnosti i zalaganja na ovom polju očekuju se i od nacionalnih poslodavačkih organizacija, a u prilog tome, predsjednica UPCG, Svetlana Vuksanović, istakla je realizovane aktivnosti UPCG u okviru projekta: „Kroz ovaj projekat upoznali smo i međusobno povezali brojne uspješne poslovne žene, formirali svoj tim trenera i organizovali program obuke za menadžerke, kreirali sadržaje koji mogu pomoći poslodavcima u razvoju politika za veću zastupljenost žena u menadžmentu. Formirali smo Mrežu menadžerki, izradili Bazu podataka poslovnih žena koju ćemo dalje razvijati, te sproveli drugo po redu istraživanje o učešću žena i muškaraca u upravljačkim strukturama kompanija u Crnoj Gori.“

Foto galerija.

Danas održana Konferencija je dio projekta „Žene u menadžmentu u Crnoj Gori: Podrška liderstvu i karijernom razvoju žena u Crnoj Gori“ koji sprovodi Unija poslodavaca Crne Gore (UPCG), uz podršku Međunarodne organizacije rada (ILO), a u okviru regionalnog projekta „Promocija inkluzivnih rješenja na tržištu rada na Zapadnom Balkanu“ koji zajednički realizuju ILO i UNDP, a finansira Austrijska razvojna agencija (ADA) operativna jedinica Austrijske razvojne saradnje.

Budite u toku sa aktivnostima UPCG.

Prijavite se za newsletter.