+382 (0)20 209 250 | ENG

Održana završna konferencija projekta „competenceNET”

Vijesti 21/11/2019
Održana završna konferencija projekta „competenceNET”


Nakon dvije i po godine uspješno je priveden kraju projekat „competenceNET“ koji je za cilj imao unapređenje održivog ekonomskog razvoja u tri države – Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Nosilac projektnih aktivnosti bila je Razvojna agencija Žepče sa partnerima - opštinama Stari Jankovci i Tovarnik iz Republike Hrvatske i Unijom poslodavaca Crne Gore. Projekat je odobren za finansiranje u okviru prvog poziva za dostavljanje projektnih prijedloga u okviru programa prekogranične suradnje INTERREG – IPA CBC Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014 – 2020. Trajanje projekta je 30 mjeseci (6.2017 - 11.2019.), a ukupan budžet 670.619,24 EUR, od čega EU finansira 85 posto dok 15 posto sufinansiraju partneri na projektu.

U okviru projekta uspostavljena su tri Centra poslovnih kompetencija - u Žepču, Podgorici i Starim Jankovcima, sa područnom jedinicom u Tovarniku, koji su namijenjeni jačanju kompetencija zaposlenih u mikro, malim i srednjim poduzećima kroz aktivnosti koje uključuju organizaciju obuka i mentorskih programa za MMSP i nezaposlene osobe, te uvođenje novih tehnologija i inovativnih rješenja u poslovanje putem pametnih programa saradnje. Djelovanje centara kompetencija zasnovano je na saradnji privatnog, javnog i naučno-istraživačkog sektora, što je okvir koji će u narednom periodu biti dodatno razvijan u zemljama EU i u zemljama finansiranog prekograničnog projekta „competenceNET”.

Na završnoj konferenciji projekta „Unapređenje transnacionalnog poslovnog okruženja kroz razvoj centara poslovnih kompetencija i mreža – competenceNET”, koja je održana u opštini Stari Jankovci u Republici Hrvatskoj uz prisustvo predstavnika javnog, privatnog i nevladinog sektora iz BiH, Hrvatske i Crne Gore, predstavnike razvojnih institucija, agencija, klastera i LAG-ova iz Vukovarsko - srijemske županije, predstavljeni su najvažniji ostvareni rezultati projekta koji se odnose na izradu zajedničke prekogranične Strategije centara poslovnih kompetencija, Komunikacione strategije i poslovnih planova za svaki od centara. Uspješno su završeni radovi na rekonstrukciji i opremanju centara poslovnih kompetencija u Žepču, Starim Jankovcima i Podgorici. Uspostavljena je prva Prekogranična mreža za povoljno poslovno okruženje sa preko 15 članova – potpisnika memoranduma o pristupanju mreži, i izrađen je interaktivni web portal, webinar platforma, mobilna aplikacija i pod-stranica svakog od centara.

U uvodnom dijelu obratili su se načelnici opština Stari Jankovci i Tovarnik iz Republike Hrvatske Dragan Sudarević i Ruža Veselčić Šijaković i opštinski načelnik Žepče Mato Zovko. Naglašena je prednost saradnje partnera prekograničnog regiona koja se ogleda u tome što će centri kompetencija iz sve tri zemlje međusobno dijeliti svoje usluge namijenjene malim i srednjim preduzećima, koji će putem webinara i mobilne aplikacije, moći pristupiti i dodatnim, specijalizovanim uslugama koje se nude unutar prekograničnog područja. U okviru tri centra realizovano je ukupno sedam obuka iz područja upravljanja finansijama, PCM-a, korištenja specijalizovanih softvera i sl. i edukovano ukupno 85 osoba.

"Sa zadovoljstvom mogu reći da su svi partneri realizovali sve planirane aktivnosti, čak i u puno većoj mjeri od planiranog. U Žepču smo otvorili prvi Centar poslovnih kompetencija za cijelu BiH što predstavlja jedan značajan pomak u razvoju kompetencija radnika i u pomoći preduzećima da nađu svoje mjesto na tržištu. To su radile i hrvatska i crnogorska strana jer smo slijedili strategiju regionalnog razvoja“, rekao je Jugoslav Sarajlić, menadžer projekta competenceNET ispred vodećeg partnera, Razvojne agencije Žepče.

Na završnoj konferenciji su predstavljeni promotivni video filmovi sa porukama polaznika obuka, koji su izrađeni za svaki od uspostavljenih centara, te organizovana posjeta Centru poslovnih kompetencija d.o.o. Hrana i bioekonomija Stari Jankovci koji je fokusiran za potrebe poljoprivrednog sektora i osmišljen u svrhu pružanja usluge za mikro, mala i srednja preduzeća u poljoprivrednom sektoru.

Projekat competenceNET – „Improvement of transnational business environment through development of business competence centres and networks“ u prevodu “Poboljšanje transnacionalnog poslovnog okruženja kroz razvoj centara poslovnih kompetencija i mreža“, sprovodi Razvojna agencija Žepče u svojstvu vodećeg partnera sa partnerima Unijom poslodavaca Crne Gore i opštinama Stari Jankovci i Tovarnik iz Hrvatske. Projekat je odobren za finansiranje u okviru prvog poziva za dostavljanje projektnih prijedloga u okviru programa prekogranične suradnje INTERREG – IPA CBC Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014 – 2020. Trajanje projekta je 30 mjeseci (6.2017 – 11.2019.), a ukupan proračun je 670.619,24 EUR, od čega EU finansira 85% dok 15% sufinansiraju partneri na projektu.

Više informacija o radu i uslugama centara poslovnih kompetencija u Žepču (BiH), Starim Jankovcima (RH) i Podgorici (CG) možete naći na web stranci https://centrikom.org/.

Budite u toku sa aktivnostima UPCG.

Prijavite se za newsletter.