+382 (0)20 209 250 | ENG

Održan okrugli sto na temu „Socijalno preduzetništvo u zemljama EU“

Vijesti 28/06/2017
Održan okrugli sto na temu „Socijalno preduzetništvo u zemljama EU“

Danas je u prostorijama Unije poslodavaca Crne Gore održan okrugli sto na temu „Socijalno preduzetništvo u zemljama EU u organizaciji projektnog tima WYG International-a, a u partnerstvu sa Unijom poslodavaca Crne Gore (UPCG) i Asocijacijom poslovnih žena Crne Gore. Događaju su prisustvovali privrednici, predstavnice i predstavnici poslodavačkih organizacija, Glavnog grada, Zavoda za zapošljavanje, Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća i nevladinih organizacija.

Obraćajući se učesnicima okruglog stola, šef sektora za međunarodne odnose i projekte u UPCG Mirza Mulešković je istakao da fokus djelovanja UPCG čine zastupanje interesa poslodavaca i pružanje podrške njihovom poslovanju, te izgradnja poslovnog ambijenta u kome će svi građani Crne Gore imati mogućnost za stalno i stabilno zaposlenje. Upućujući na značaj današnjeg skupa, Mulešković je kazao: „Kao socijalni partner, UPCG aktivno učestvuje i promoviše zapošljavanje osoba sa invaliditetom, RE populacije, te drugih osjetljivih kategorija. Kroz učešće u radnim grupama, organizacijom brojnih obuka i programa edukacije, UPCG podstiče poslodavce da upravo navedenim kategorijama lica pružaju podršku, afirmišu ih i pomažu im da se na najefikasniji način uključe na tržište rada.“

Tokom trajanja okruglog stola Vanja Hazl, voditeljica tehničke pomoći projekta, predstavila je nove metode rada Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i centara za socijalni rad, kao i primjere dobre prakse u oblasti socijalnog preduzetništva u zemljama Evropske unije. Na primjeru Slovenije Hazl je učestine upoznala sa praksom Eko farme Korenika i romskog restorana „Romani kafenava“, što je kod prisutnih izazvalo veliku pažnju i doprinijelo diskusiji na temu mogućnosti osnivanja socijalnih preduzeća u Crnoj Gori, koja bi uključila angažovanje osjetljivih kategorija. Zaključak je bio da je za uspješan početak i razvoj socijalnog preduzetništva u našoj zemlji potrebno povjerenje, saradnja i snažno partnerstvo javnog, civilnog i privatnog sektora.

Ukazujući na značaj uvođenja novih metoda rada, ekspertkinja projektnog tima je istakla da je jedan od najboljih odgovora na socijalnu isključenost socijalna aktivacija osoba koje pripadaju osjetljivim grupama, s ciljem da im se omogući da riješe probleme, osnaže se i razviju sposobnosti za društvenu integraciju i zapošljivost. U svrhu postizanja navedenog cilja neophodno je otkloniti prepreke koje onemogućavaju osjetljivim kategorijama da se aktivnije uključe u društveni život i na tržište rada. Najvažniju ulogu u tome treba da uzmu javne institucije i organizacije civilnog društva, kao njihovi zastupnici koji treba da ih osnaže za aktivno učešće u društvenom životu.

Zbog toga je neophodno poboljšati saradnju svih institucija koje rade u oblasti inkluzije i ojačati njihovu sposobnost pružanja koordiniranih i integrisanih usluga socijalno isključenim osobama. Zaposleni u institucijama, koji rade u oblasti inkluzije treba da razviju novi način razmišljanja i započnu saradnju, koristeći nove metode rada, zasnovane na pojačanoj svijesti o posebnim potrebama, a u cilju postizanja najboljih mogućih rezultata za stranke koje su uključene u proces socijalne inkluzije, istakli su predstavnici konzorcijuma WYG International u svojim obraćanjima prisutnima.

Konzorcijum WYG International sprovodi projekat „Saradnja između Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i centara za socijalni rad“, u okviru Operativnog programa „Razvoj ljudskih resursa 2012-2013“, finansiranog iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA). Glavni korisnik projekta je Ministarstvo rada i socijalnog staranja, a cilj mu je unaprijeđenje socijalne inkluzije lica sa invaliditetom i pripadnika RE populacije kroz poboljšanje pristupa tržištu rada i povećanje zapošljivosti osjetljivih ciljnih grupa.

Budite u toku sa aktivnostima UPCG.

Prijavite se za newsletter.