+382 (0)20 209 250 | ENG

OBAVJEŠTENJA - Operativni štab za podršku privredi

Vijesti 21/03/2020
OBAVJEŠTENJA - Operativni štab za podršku privredi

Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti je formiralo Operativni štab za podršku privredi za vrijeme trajanja mjera za sprječavanje širenja korona virusa, čiji je cilj nepresetana komunikacija sa predstavnicima privrede u cilju njihovog funkcionisanja u novonastalim okolnostima. Zadatak je definisanje i tumačenje otvorenih pitanja koja su pristigla od strane velikog broja privrednika nakon usvajanja Naredbi za preduzimanje privremenih mjera za sprečavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprečavanje prenošenja novog korona virusa, kao i stalna komunikacija sa privredom u cilju što boljeg funkcionisanja usljed nepredviđenih okolnosti izazvanih novim korona virusom.


Obrazac potvrde ze međugradska putovanja – Operativni štab je sa Upravom policije usaglasio formu potvrde koja je prihvatljiva za međugradska putovanja. Potvrda se nalazi u prilogu (na dnu ove strane) i dostupna je za preuzimanje.

Obrazac potvrde o izuzetku od zabrane, odnosno od ograničenja kretanja u području zahvaćenom epidemijom zarazne bolesti COVID-19 nalazi se u prilogu (na dnu strane) i dostupan je za preuzimanje.21. april 2020. god – Obavještenje bankarskom i poštanskom sektoru

U skladu sa mjerama ranije propisanim od strane Instituta za javno zdravlje, Operativni stab za podršku privredi podjseća sve banke, kao i Poštu Crne Gore, da je u njihovim poslovnicama neophodno poštovanje sljedećih mjera:

- Obezbjediti mjesta za dezinfekciju ruku – idealno na ulasku u objekat, gdje trebaju biti postavljeni dispenzori – pumpe sa dezinfekcionim rastvorima na bazi alkohola koncentracije od 60% – 90%. Moguće je koristiti gotova sredstva posebno pravljena za ovu namjenu ili rastvor medicinskog alkohola iste koncentracije.

- Radnici ne treba da dolaze na posao ako imaju simptome respiratorne infekcije ili visoku temperaturu.

- U svakodnevnom radu radnici, posebno oni koji dolaze u kontakt sa novcem, treba da pooštre higijenu ruku, te da se strogo pridržavaju mjera propisanih od strane Instituta za javno zdravlje.

- U slučaju da koriste rukavice, treba da imaju dovoljne količine „običnih“ najlonskih rukavica ili rukavica od latexa. Pooštrena higijena ruku se preporučuje i u slučajevima kada se rukavice ne nose.

- Potrebno je postaviti adekvatne postere – obavještenja o mjerama prevencije, simptomima infekcije kao i obavještenja o mjestima na kojima se ruke mogu dezinfikovati.

- Neophodno je osigurati socijalnu distancu kako ispred objekta, tako i u samom objektu. Istovremeno podsjecamo gradjane da je neophodno održavanje socijalne distance i ispred bankomata.

- Uzimajući u obzir da je NKT dozvolilo radno vrijeme u periodu od 7 do 22 časa, Operativni štab za podršku privredi preporučuje bankarskom i poštanskom sektoru da i rad svojih poslovnica usaglase sa novim radnim vremenom, kako bi se izbjeglo stvaranje gužve.

S obzirom da su prethodnih dana uočene nepravilnosti u poštovanju ovih mjera i da je bio veliki broj prijava građana po pitanju istog, koristimo priliku da obavijestimo da će u narednom periodu biti pojačan inspekcijski nadzor u bankama, tj. bankarskim poslovnicama, kao i Pošti Crne Gore.


20. april 2020. god – Obavještenje trgovačkim lancima, marketima kao i drugim prodajnim objektima o poštovanju preporuka Instituta za javno zdravlje

U skladu sa mjerama ranije propisanim od strane Instituta za javno zdravlje, Ministarstvo ekonomije podjseća sve trgovačke lance, markete kao i druge prodajne objekte na obavezu poštovanja istih:

- Obezbjediti mjesta za dezinfekciju ruku – idealno na kasama na kojima treba da budu postavljeni dispenzori – pumpe sa dezinfekcionim rastvorima na bazi alkohola koncentracije od 60% – 90%. Moguće je koristiti gotova sredstva posebno pravljena za ovu namjenu ili rastvor medicinskog alkohola iste koncentracije.

- Radnici u marketima ne treba da dolaze na posao ako imaju simptome respiratorne infekcije ili visoku temperaturu.

- U svakodnevnom radu radnici, posebno oni koji dolaze u kontakt sa novcem, treba da pooštre higijenu ruku, te da se strogo pridržavaju mjera propisanih od strane Instituta za javno zdravlje.

- U slučaju da koriste rukavice, treba da imaju dovoljne količine „običnih“ najlonskih rukavica ili rukavica od latexa. Pooštrena higijena ruku se preporučuje i u slučajevima kada se rukavice ne nose.

- Potrebno je postaviti adekvatne postere – obavještenja o mjerama prevencije, simptomima infekcije kao i obavještenja o mjestima na kojima se ruke mogu dezinfikovati.

S obzirom da su prethodnih dana uočene nepravilnosti u poštovanju ovih mjera i da je bio veliki broj prijava građana po pitanju istog, koristimo priliku da obavijestimo da će u narednom periodu biti pojačan inspekcijski nadzor trgovačkim lancima, marketima kao i drugim prodajnim objektima.


9. april 2020. god – Obavještenje o izuzeću sportsko – rekreativnog ribolova

Svaki sportsko - rekreativni ribolov je izuzet od zabrane sportskih i rekreativnih aktivnosti na svim javnim površinama, osim kada su u pitanju prostori nacionalnih parkova obuhvaćeni „Odlukom o privremenoj zabrani ulaza i boravka u nacionalnim parkovima u skladu sa Naredbama o sprovođenju mjera za sprečavanje infekcije izazvane novim koronavirusom, donesenim od strane Ministarstva zdravlja“, koju je donijelo Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore.

U skladu sa tačkom 1 ovog obavještenja, potrebno je obezbijediti dozvolu za obavljanje sportskog ribolova, koju je propisalo Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Neophodno je poštovanje svih naredbi koje je donijelo Ministarstvo zdravlja, uključujući i najnovije, koje se odnose na fizičku distancu i broj lica u pogledu prisustva i zadržavanja na javnim površinama, uz napomenu da će u tom cilju biti pojačane kontrole svih nadležnih službi.

9. april 2020. god – Obavještenje o zabrani rada svih vrsta aparata za kafu (kafemata i slično)

Na osnovu člana 1, tačka 5 Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa („Službeni list Crne Gore“, broj 15/2020 i 27/2020), u daljem tekstu Naredba, Operativni štab za podršku privredu obavještava sljedeće:

Zabranjuje se rad svih kafemata i aparata za pripremu kafe i drugih napitaka, što znači da isti moraju biti stavljeni van funkcije.

Nadležne inspekcije će vršiti kontrolu poštovanja ove zabrane i ukoliko utvrde da su kafemati i aparati u funkciji, preduzeće mjere zabrane rada zatvaranjem objekta i pokrenuti postupak za oduzimanje dozvole za rad.


31. mart 2020. god Obavještenje o izuzecima od zabrane izlaska iz objekata, u oblasti poljoprivrede

Na osnovu člana 1 tačka 1 Naredbe Nacionalnog koordinacionog tijela za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa, broj: 8-501/20-129/424 (u daljem tekstu: Naredba), („Službeni list Crne Gore, broj 26/20 od 30.03.2020. godine), Operativni štab za podršku privredi izdaje OBAVJEŠTENJE

1. Zaposleni u privrednim subjektima iz oblasti poljoprivrede i agroindustrije, ribarstva, sektora akvakulture, kao i oni koji obavljaju veterinarsku djelatnost i registrovani poljoprivredni proizvođači, ribočuvari, nadzornici u nacionalnim parkovima izuzeti su od zabrane izlaska iz objekata stanovanja, ponedjeljkom do petka u vremenu od 19 časova do 5 časova narednog dana, a subotom od 13 časova do ponedjeljka u 5 časova, u slučaju obavljanja aktivnosti neophodnih za: promet živih životinja za proizvodnju hrane, proizvodnju, preradu i distribuciju hrane i hrane za životinje, obavljanje poljoprivredne djelatnosti, nesmetano pružanje veterinarskih usluga, obavljanje privrednog ribolova, obavljanje kontrole ribolovnih aktivnosti na svim ribolovnim vodama, kao i obavljanje uzgoja riba i školjaka u slatkoj ili morskoj vodi.

2. U skladu sa tačkom 1 ovog obavještenja, potrebno je obezbijediti:

 • Za zaposlene u privrednim subjektima iz oblasti poljoprivrede i agroindustrije, ribarstva, sektora akvakulture, kao i onim koji obavljaju veterinarsku djelatnost Potvrdu o izuzetku od zabrane, odnosno od ograničenja kretanja u području zahvaćenom epidemijom zarazne bolesti COVID 19 iz člana 1 tačka 1 Naredbe („Službeni list Crne Gore, broj 26/20 od 30.03.2020. godine
 • Za poljoprivredne proizvođače rješenje o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava koje je izdalo Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja i/ili rješenje koje je izdala Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove do 24. marta 2020. godine.
 • Za privredne ribare dozvolu za privredni ribolov koju je izdalo Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja uz napomenu da dozvola kojoj je istekao rok važenja smatra se važećom.
 • Za sektor akvakulture dozvolu za akvakulturu/marikulturu koju je izdalo Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja uz napomenu da dozvola kojoj je istekao rok važenja smatra se važećom.
 • Za ribočuvare i nadzornike u nacionalnim parkovima legitimacija za ribočuvara koju je izdalo Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja uz napomenu da legitimacija kojoj je istekao rok važenja smatra se važećom.

31. mart 2020. god Obavještenje o izuzecima od zabrane izlaska iz objekata stanovanja i primjer Potvrde o izuzetku od zabrane

Na osnovu člana 1 tačka 1 Naredbe Nacionalnog koordinacionog tijela za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa, broj: 8-501/20-129/424 (u daljem tekstu: Naredba), („Službeni list Crne Gore, broj 26/20 od 30.03.2020. godine),

Operativni štab za podršku privredi izdaje OBAVJEŠTENJE:

U cilju obavljanja redovnih radnih zadataka i pružanja usluga od javnog interesa koji su nezamjenljiv uslov živata i rada građana, izuzimaju se od zabrane izlaska iz objekta stanovanja od ponedeljka do petka, u vremenu od 19 časova do 5 časova narednog dana, a subotom od 13 časova do ponedjeljka u 5 časova, zaposleni u zdravstvu, inspekcijskim organima, sudstvu i tužilaštvu, policiji, vojsci, vatrogasnim službama, komunalnim službama, medijima-uključujući lica koja gostuju u medijskim emisijama, poljoprivrednim djelatnostima i privrednim subjektima koji vrše:

 • Snabdijevanje električnom energijom i ostalim energentima
 • Elektronske komunikacije i radio-difuzija
 • Promet i prevoz roba
 • Špediciju
 • Poštanske i kurirske usluge
 • Dostava hrane i ljekova u skladu sa Naredbom
 • Proizvodne djelatnosti koje podrazumijeavju smjenski rad
 • Trgovina na veliko i trgovina na malo, u skladu sa propisanim izuzecima
 • Građevinske djelatnosti
 • Poslove obezbjeđenja i održavanja objekata
 • i drugi poslovi neophodni za funkcionisanje sistema potrebnog za zivot ljudi.

1. U skladu sa tačkom 1 ovog obavještenja, poslodavac će izdavati pojedinačne potvrde koje će sadržati sledeće podatke:

 • Ime i prezime zaposlenog,
 • Datum rođenja,
 • Broj lične karte/pasoša,
 • Prebivalište,
 • Poslove koje obavlja,
 • Vrijeme dolaska i odlaska sa posla (obuhvata i rad u smjenama).

Obrazac "Potvrde o izuzetku od zabrane, odnosno od ograničenja kretanja u području zahvaćenom epidemijom zarazne bolesti COVID-19" se nalazi u prilogu (na dnu strane).


26. mart 2020. god – Obavještenje subjektima koji obavljaju djelatnost prodaje na malo hrane neposredno krajnjem potrošaču

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove podsjeća i upozorava subjekte u poslovanju hranom koji obavljaju djelatnost prodaje na malo hrane neposredno krajnjem potrošaču na obavezu preduzimanja svih propisanih mjera higijenskog rukovanja hranom, uz obavezno sprovođenje i mjere predostrožnosti u skladu sa preporukama za sprječavanje pojave virusa korona.

Mjere predostrožnosti u cilju sprječavanja širenja korona virusa prvenstveno se odnose na objekte u kojima se vrši priprema i prodaja hleba i peciva, voća i povrća, specijalizovanim prodavnicama, prodaji na pijacama ali i na sektorima gdje se vrši narezivanje, obrada i pakovanje hrane.

Poslodavci su dužni da organizuju rad u navedenim objektima na način da lica koja rukuju hranom ne vrše naplatu računa za izdatu hranu već da naplatu vrše druga, za to određena lica, a naročito u pekarama sa povećanim prometom,

U objektima sa manjim prometom, prihvatljivo je da lice koje uslužuje potrošača vrši obavezno pranje ruku nakon naplate novcem ili platnom karticom samo ako je u objektu obezbijeđena oprema za pranje ruku (lavabo, sredstvo za pranje ruku, ubrusi) u neposrednoj blizini.

Inspektori će svakodnevno vršiti pojačan nadzor objekata za prodaju na malo hrane.

Pozivaju se potrosaci da svaku primijećenu pojavu nehigijenskog rukovanja hranom ili prisutnost hrane sa isteklim rokom upotrebe, izmijenjenih organoleptičkih svojstva, nedostatka oznaka/deklaracija na hrani i sl. odmah prijave inspektorima za hranu radi urgentnog postupanja i preduzimanja mjera na email: upravazabezbjednosthrane@ubh.gov.me ili putem kontakt telefona inspektora za hranu i veterinarskih inspektora, kako slijedi.

Podgorica, Cetinje, Tuzi, Danilovgrad - 067 205 984; 067 335 355; 020 201 946; 067 637 275; 067 336 552

Bar, Budva - 068 801 083; 068 801 025; 068 872 774

Kotor, Tivat, Herceg Novi - 067 230 324; 068 872 824

Nikšić, Plužine, Šavnik - 068 801 046; 068 801 061

Berane, Rožaje, Andrijevica, Gusinje, Petnjica - 068 801 071; 067 239 918

Bijelo Polje - 068 801 039; 067 335 195

Pljevlja, Žabljak - 068 801 052

Ulcinj - 068 872 811

26. mart 2020. god – Obavještenje o zabrani putničkog međugradskog saobraćaja za zaposlene u privrednim subjektima iz oblasti poljoprivrede i agroindustrije, ribarstva kao i onim koji obavljaju veterinarsku djelatnost i registrovani poljoprivredni proizvođači

Operativni štab za podršku privredi za vrijeme trajanja mjera za sprječavanje širenja koronavirusa daje sledeće uputstvo, a vezano za tumačenje Naredbe:
“zabrana putničkog međugradskog saobraćaja, osim za putnička motorna vozila kojima se vrše djelatnosti bitne za promet roba, snabdijevanje i dostavu ljekova, hitnu medicinsku pomoć, komunalne djelatnosti, snabdijevanje gorivom i električnom energijom, prevoz zaposlenih, prevoz lica koja su boravila van mjesta boravka, odnosno prebivališta, radi povratka u to mjesto”

Napomena:

- Zaposleni u privrednim subjektima iz oblasti poljoprivrede i agroindustrije, ribarstva kao i onim koji obavljaju veterinarsku djelatnost i registrovani poljoprivredni proizvođači, u skladu sa Obavještenjem za prevoz lica u službene svrheizuzeti su od zabrane prevoza u međugradskom putničkom saobraćaju, ukoliko se prevoze od mjesta prebivališta do radnog mjesta i nazad, kao i u slučaju službenih međugradskih putovanja neophodnih za promet živih životinja za proizvodnju hrane, proizvodnju, preradu i distribuciju hrane i hrane za životinje, i za nesmetano pružanje veterinarskih usluga, kao i za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, osim za opštine za koje je donijeta epidemiološka mjera zabrane napuštanja područja te opštine.

U tom cilju, potrebno je obezbijediti:

- putne naloge za zaposlene u privrednim subjektima iz oblasti poljoprivrede i agroindustrije, ribarstva, kao i onim koji obavljaju veterinarsku djelatnost i potvrde zaposlenima koji putuju do radnog mjesta sa naznačenim mjestom prebivališta i radnim mjestom;
- za poljoprivredne proizvođače rješenje o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava koje je izdalo Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja i/ili rješenje koje je izdala Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove do 24. marta 2020. godine.

25. mart 2020. god – Obavještenje o zabrani putničkog međugradskog saobraćaja i zabrani prisustva i zadržavanja

Operativni štab za podršku privredi za vrijeme trajanja mjera za sprječavanje širenja koronavirusa daje sledeće uputstvo, a vezano za tumačenje Naredbe:
“zabrana putničkog međugradskog saobraćaja, osim za putnička motorna vozila kojima se vrše djelatnosti bitne za promet roba, snabdijevanje i dostavu ljekova, hitnu medicinsku pomoć, komunalne djelatnosti, snabdijevanje gorivom i električnom energijom, prevoz zaposlenih, prevoz lica koja su boravila van mjesta boravka, odnosno prebivališta, radi povratka u to mjesto” i

“zabrana prisustva i zadržavanja više od dva lica zajedno na otvorenom javnom mjestu (trotoari, trgovi, ulice, parkovi, šetališta, plaže i sl.), osim za lica koja obavljaju svoje redovne radne zadatke;

- Zaposleni u privrednim subjektima kojima je dozvoljen rad, u skladu sa Obavještenjem za prevoz lica u službene svrhe izuzeti su od zabrane prevoza u međugradskom putničkom saobraćaju, ukoliko se prevoze od mjesta prebivališta do radnog mjesta i nazad, kao i u slučaju službenih međugradskih putovanja neophodnih za obezbjeđenje redovnog funkcionisanja sistema i usluga.

Za ove privredne subjekte se podrazumijeva i da je dozvoljeno prisustvo u grupama većim od 2 lica na javnim mjestima u slučaju potrebe obavljanja radnih zadataka na otvorenom.

U tom cilju, potrebno je obezbijediti:

- putne naloge za sve ekipe koje putuju u cilju isporuke robe ili pružanja usluga dozvoljenih naredbom;

- potvrde zaposlenima koji putuju do radnog mjesta sa naznačenim mjestom prebivališta i radnim mjestom;

- radne naloge svim ekipama koje izlaze na javne površine u cilju obavljanja radnih zadataka, bilo da se radi o Vašim, ili zaposlenim iz outsourcing kompanija koje su angažovane sa Vaše strane.

23. mart 2020. god – Obavještenje za preduzeća koja se bave prodajom ribolovnih alata, opreme, ribomaterijala i nautičke opreme za potrebe privrednih ribara

Naredbom od 19.03.2020. godine, između ostalog, propisana je zabrana rada trgovinskih objekata osim objekata u kojima se obavlja trgovina poljoprivrednih mašina i opreme.

Operativni štab za podršku privredi za vrijeme trajanja mjera za sprečavanje širenja koronavirusa, daje tumačenje ove Naredbe na sljedeći način:

Pod poljoprivrednim mašinama i opremom, podrazumijevaju se i ribolovni alati, oprema, ribomaterijal i nauticka oprema za potrebe privrednih ribara.

23. mart 2020. god – Obavještenje za prevoz lica u službene svrhe

Operativni štab za podršku privredi za vrijeme trajanje mjera za sprječavanje širenja koronavirusa daje sljedeće uputstvo vezano za tumačenje Naredbe: “zabrana prevoza više od dva punoljetna lica u putničkom motornom vozilu u isto vrijeme, osim ako se prevoze članovi zajedničkog porodičnog domaćinstva”.

Ova zabrana ne odnosi se na vozila pravnih lica kojima se vrši prevoz zaposlenih, vozila predstavnika medija i vozila koja se koriste za potrebe hitnih interventnih službi (zdravstvo, policija, vojska, vatrogasne službe i sl.)”

Ukoliko vaša firma raspolaže službenim automobilima koji se koriste za svrhu vaše kompanije, njima je moguće vršiti prevoz vaših zaposlenih i to u većem broju od 2 putnika po automobilu.

Ukoliko ne raspoložete službenim vozilom, već samo privatnim, onda vaša kompanija mora izdati putni nalog ili slični dokument kojim će se obrazložiti svrha korišćenja privatnog vozila u službene svrhe.

23. mart 2020. god – Obavještenje za odgovorna lica koja organizuju i vrše dostavu svih proizvoda

Operativni štab podstiče sve prodavce da svoju prodaju organizuju putem on-line ili telefonskih porudžbina uz isporuku ili dostavu

Dostavljanje proizvoda ima za cilj da smanji potrebu za napuštanjem kuće ili stana čime bi se uticalo na smanjeno kretanje gradjana po gradu i posebno njihovo okupljanje na jednom mjestu.

Izuzetno je važno da se dostavljanje radi na adekvatan način, uz poštovanje preporuka Instituta za javno zdravlje:

- Dostavljač poštuje mjere nošenja rukavica, po mogućnosti maske i socijalnog distanciranja

- Ostavlja paket sa robom u kesi ispred vrata

- Uz dostavljeni paket neophodno je na vidno mjesto istaći uputstvo koje sadrži sledeće instrukcije:

· Operite ruke

· Proizvod izvadite iz kese

· Kesu bacite

· Operite ruke

PODSJEĆAMO: ZA DOSTAVLJANJE HRANE I LIJEKOVA POTREBNO JE DOBITI POSEBNU SAGLASNOST OPERATIVNOG ŠTABA (osim za ugostiteljske objekte koji organizuju dostavu hrane).

23. mart 2020. god – Obavještenje za odgovorna lica koja upravljaju kioscima u kojima se prodaje štampa

Operativni štab za za podršku privredi za vrijeme trajanja mjera za sprečavanje širenja koronavirusa, obratio se Institutu za javno zdravlje, a povodom mjera za sprječavanje širenja virusa i dobio sljedeća uputstva:

Rad kioska treba organizovati u skraćenom vremenu, od 7h do 15h, u dvije smjene, tj. 4h po zaposlenom.

Zaposleni koji radi u kiosku mora nositi rukavice eventualno i masku, po skidanju rukavica neophodno je da u kiosku ima dezinfekciono sredstvo za dezinfekciju ruku po skidanju rukavica.

Otvor kroz koji se obavlja promet mora biti takav da se može pokriti, a prodavac mora biti na visokom položaju sa licem dovoljno udaljenim od otvora i frontalnog stakla.

Ispred kioska treba da stoji jasno povučena crta koju kupac ne smije da pređe kako bi se očuvala distance, ali i koja omogućava razmjenu artikala i novca.

21. mart 2020.

Operativni štab je dao sledeća tumačenja/pojašnjenja Naredbi:

1. Svi objekti koji vrše prodaju roba potrebnih u različitim fazama gradnje, po Naredbi mogu da vrše prodaju.

2. Prodaja svih roba potrebnih za vršenje usluga dozvoljenih Naredbom dozvoljena je putem narudžbe internetom ili telefonom, uz dostavu kupcima.

3. Dozvoljen je rad kompanijama koje vrše usluge koje nisu zabranjene Naredbom, kao napr. auto-servis, stolarske radionice, vulkanizeri, obućari i fotokopirnice, dok Institut za javno zdravlje ne preporuči drugačije.

4. Tumačenjem Naredbe od 19.03.2020. godine u dijelu koji se tiče ograničavanja prevoza više od dvije osobe u jednom vozilu izuzet je organizovani prevoz zaposlenih­-radnika i ista se odnosi samo na privatna vozila.

Prilog:

Budite u toku sa aktivnostima UPCG.

Prijavite se za newsletter.