U namjeri da napravi svojevrsnu rekapitulaciju najznačajnijih aktivnosti realizovanih u periodu trajanja COVID-19 krize, Unija poslodavaca Crne Gore (UPCG) je objavila svoj prvi Izvještaj o radu u digitalnom formatu.

Izvještaj o radu UPCG za 2020/2021. godinu je dvojezičan (verzija i na engleskom jeziku), tematski vrlo raznolik i sadržajan, lak za navigaciju, a kreiran uz podršku Međunarodne organizacije rada (ILO).

U narednom periodu, ovaj format online izvještavanja o radu Unije poslodavaca biće objavljivan na godišnjem nivou.

Takvom praksom, UPCG će kompanijama članicama, poslovnim partnerima, kao i ostalim zainteresovanim stranama omogućiti da svim ključnim informacijama koje se tiču djelovanja Unije poslodavaca u toku jedne kalendarske godine mogu pristupiti samo jednim klikom.Kriza izazvana COVID-19 pandemijom ozbiljno je uzdrmala crnogorsku ekonomiju i dovela u pitanje održivost velikog broja preduzeća i radnih mjesta. Zabrinjavajući podaci o naglom padu obima posla i prihoda, kao i gubici koji su prijetili zatvaranjem velikog broja preduzeća i otpuštanjem zaposlenih, tražili su hitnost postupanja i preduzimanje (vanrednih) mjera koje su pravovremene, konkretne i nose efekat na dugi rok.

Zato je Unija poslodavaca Crne Gore (UPCG) od prvog dana apelovala da se zdravstvena i ekonomska kriza moraju istovremeno rješavati, te da ekonomski oporavak i izgradnja stabilne i na krize otporne ekonomije i društva moraju biti osnov svih mjera i politika:

"Svi koji imaju legitimitet da donose bilo kakve odluke kojima se kreira sudbina privrede, a time i sudbina zaposlenih, nose posebnu odgovornost. Puna podrška i pomoć održivosti preduzeća i očuvanju radnih mjesta nemaju alternativu!"

Kao svoj odgovor na COVID-19 pandemiju, UPCG je od prvog dana intenzivirala svakodnevnu komunikaciju sa nadležnim organima i kompanijama članicama, te istovremeno realizovala brojne, konkretne aktivnosti od interesa za biznis zajednicu. Kao primjer izdvajamo neke od njih: četiri poziciona dokumenta za podršku privredi koje je UPCG sačinila i pravovremeno ih dostavila Vladi CG i nadležnim institucijama i tijelima (Predlog mjera UO UPCG za podršku privredi); dva istraživanja koje je UPCG sprovela među kompanijama članicama o uticaju COVID-19 na poslovanje crnogorskih preduzeća (uz podršku ILO, kao i EBRD); veliki broj dopisa i intervencija upućenih Vladi, resornim ministarstvima i nadležnim ustanovama u kojima je UPCG precizno ukazala na potrebe, probleme i očekivanja privrednih subjekata (generalno ili sektorski); više tematskih publikacija za preduzeća koje je UPCG objavila u namjeri da pruži pomoć i podršku održanju kontinuiteta poslovanja privrednika.

Pregled informacija o najznačajnijim aktivnostima UPCG, realizovanim u toku dvije kovid godine, sadržan je u Izvještaju o radu UPCG za 2020/2021.