+382 (0)20 209 250 | ENG

Sajam društveno odgovornog poslovanja i socijalnog preduzetništva

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) organizuje Sajam društveno odgovornog poslovanja i socijalnog preduzetništva, koji će biti održan u petak, 24. aprila 2015. godine, u Atlas Capital centru u Podgorici.

Navedeni događaj CRNVO-a realizuje se u okviru projekta Razvoj društveno odgovornog poslovanja i socijalnog  preduzetništva finansiranog od strane Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu.

Sajam društveno odgovornog poslovanja i socijalnog preduzetništva predstavlja jedan od relevantnijih događaja o društveno odgovornom poslovanju u Crnoj Gori koji, kroz učešće uticajnih gostiju iz inostranstva i predstavnika svih sektora, na godišnjem nivou preispituje stanje, trendove i mogućnosti za unapređenje postojedih praksi. Cilj sajma je da pruži inovativnu platformu za razmjenu ideja, kontakata i iskustava, kao i uspostavljanje saradnje između nevladinog sektora, biznis sektora, socijalnih preduzetnika i učesnika iz javnog sektora.

Programom sajma predviđeno je učešće više od 20 izlagača (nevladine organizacije u okviru kojih posluju preduzeća socijalnog karaktera, fondacije, društveno odgovorne kompanije, univerziteti) koji će biti predstavljeni na sajamskim štandovima. Takođe, u okviru interaktivnog ugla, biće održane prezentacije socijalnih preduzeća i društveno odgovornih praksi preduzeća

CRNVO u Crnoj Gori djeluje još od 1999. godine, a u okviru Programa za razvoj filantropije i društvenu odgovornost preduzeća intenzivno radi na promociji i razvoju koncepta društveno odgovornog poslovanja.

Program.

Budite u toku sa aktivnostima UPCG.

Prijavite se za newsletter.