+382 (0)20 209 250 | ENG

Rad, red, med – NLP za HR

Rad i red, proizvod je med, sa NLP edukacijom za HR!

Zašto se kaže da je rad sa ljudima najteži i najljepši?

Može biti prilično kompikovan i zahtjevan, ukoliko ne uspijevate da sa saradnicima nađete “zajednički jezik“, ne razumiju vas, a ni vi ne razumijete svoje saradnike. Ako često gubite puno vremena u dodatnim pojašnjenjima, imate stresne i konfliktne situacije.

Međutim, rad sa ljudima može biti i najljepši segmet vašeg posla, ukoliko:

 Razvijete vještine efikasne komunikacije i razumijevanja različitih percepcija

 Otkrijete šta različite ljude pokreće i motiviše

 Razvijete vještinu postavljanja pravih pitanja i tako povećate stepen razumijevanja, smanjite nejasnoće, konflikte, stres

 Razvijete vještinu individulanog komunikacionog pristupa svakom ponaosob

Ovo su teme koje se obrađuju na dvodnevnom treningu NLP za HR.

Kome je namijenjen trening?

NLP za HR je dvodnevni interaktivni trening namjenjen svima koji rade u HR odjeljenjima ili se bave poslovima iz domena HR-a u svojim kompanijama.

Šta će polaznici naučiti tokom dvodnevnog treninga NLP za HR?

 Kako da unaprijede i nadograde svoja postojeća HR znanja u oblasti intervuisanja kandidata prilikom zapošljavanja, u cilju izbora odgovarajućeg kandidata

 Kako funkcioniše komunikacioni model po NLP-u

 Različite komunikacione stilove i kako prevazići razlike u komunikaciji izbjegavajući stresne i konfliktne situacije

 Kako da prepoznaju ključne preference budućih zaposlenih ili postojećih i njihovu kompatibilnost sa radnim pozicijama  Ključni stilovi nematerijalne motivacije, zavisno od naših metaprograma  Kako unaprijediti vještine davanja i primanja povratnih informacija (feedback) upotrebom NLP tehnika

Trening je koncipiran za manje grupe, zato svoje mjesto možete rezervisati na email office@nlpnetwork.me ili broj telefona 069 564 117.

Investicija za dvodnevni trening NLP za HR iznosi 205 eura. Za članove UPCG obezbjeđen je popust od 15%.

Ko su treneri?

Licencirani od strane Internacionalne Asocijacije za NLP

Danka Ćetković (IANLP trainer& coach osnivač NLP Networka) i Aleksandra Anđelić (IANLP trainer& coach osnivač NLP Networka).

Budite u toku sa aktivnostima UPCG.

Prijavite se za newsletter.