+382 (0)20 209 250 | ENG

Mlade žene preduzetnice - Program edukacije iz oblasti preduzetništva

Projekat "Mlade žene preduzetnice” realizuje Unija poslodavaca Crne Gore (UPCG), uz podršku Međunarodne organizacije rada (ILO), a kroz projekat „Aktiviraj! Integrisana socijalna zaštita i zapošljavanje u cilju ubrzavanja napretka za mlade ljude u Crnoj Gori” koji finansira Zajednički fond Ujedinjenih Nacija za održivi razvoj (Joint SDG Fund).

Partneri UPCG u implementaciji ovog projekta su Zavod za zapošljavanje Crne Gore (ZZZCG), Inovaciono preduzetnički centar (IPC) Tehnopolis i Opština Kotor.

Glavni cilj projekta: podrška razvoju preduzetništva mladih žena.

Ciljna grupa projekta: mlade nezaposlene žene (starosna dob: 25-34 godine) koje su zainteresovane za pokretanje sopstvenog biznisa. Na prijavu učešća posebno se podstiču mlade žene koje se nalaze na evidenciji ZZZCG (Biro rada), te one koje pripadaju osjetljivim kategorijama (osobe sa invaliditetom, majke djece s posebnim potrebama, žene koje žive izvan urbanih područja, žene koje žele da registruju biznis koji trenutno obavljaju u neformalnoj ekonomiji).

Podrška mladim nezaposlenim ženama - potencijalnim preduzetnicama uključuje:

Edukacija će biti realizovana u vidu petodnevnih besplatnih treninga, koji će biti održani u tri grada:

– u Podgorici: 12-13. i 16-18. maja 2022. godine, u hotelu Philia

– u Kotoru: 16-20. maja 2022. godine, u hotelu Vardar

– u Nikšiću: 19-20. i 24-26. maja 2022. godine, u IPC Tehnopolis.

Maksimalan broj polaznica obuke po jednom treningu: 20.

U cilju podrške, svim polaznicama treninga biće isplaćena nadoknada u iznosu od po 50 eura.

Po završenoj edukaciji, određene polaznice će dobiti mentorsku podršku trenerica, kako bi lakše prevladale izazove s kojima se mogu suočiti u početnoj fazi poslovanja.

Prijava učešća:

Zainteresovane polaznice treba da pošalju prijavu na email UPCG: office@poslodavci.org, sa naznakom: Prijava - Mlade žene preduzetnice.

Prijava zainteresovanih polaznica obuke treba da sadrži:

- lične i kontakt podatke (ime i prezime, datum rođenja, broj telefona, email adresa)
- kratak opis motiva za pohađanje ovog programa edukacije (tekst dužine do 800 karaktera).

Krajnji rok za prijavu učešća:

- za program edukacije u Podgorici – 10. maj, do 12h

- za program edukacije u Kotoru – 11. maj, do 12h

- za program edukacije u Nikšiću – 17. maj, do 12h

Imajući u vidu da je broj učesnica ograničen (do 20 polaznica po jednom programu), UPCG će na prijave pravovremeno odgovoriti i sve zainteresovane obavijestiti o njihovom statusu.

Dodatne informacije:

Zainteresovane polaznice mogu kontaktirati UPCG svakog radnog dana, u periodu od 10:00 do 15:00 sati, i to na:

- tel. broj: 020 209 250

- email: office@poslodavci.org

Prilog:

Budite u toku sa aktivnostima UPCG.

Prijavite se za newsletter.