+382 (0)20 209 250 | ENG

Poziv: Nagrade za doprinos u oblasti zaštite i zdravlja na radu

Udruženje zaštite na radu Crne Gore (UZNRCG) dodjeljuje “UZNRCG nagrade za doprinos u oblasti zaštite i zdravlja na radu”.

Konkurs je otvoren od 18. marta do 22. aprila 2022. godine.

Cilj nagrada je promovisanje i primjena zaštite i zdravlja na radu. U UZNCG očekuju da će skretanje pažnje na neke dobre prakse poslodavaca koji ulažu u zaštitu i zdravlje na radu svojih zaposlenih biti podsticaj i primjer drugima, što će u krajnjem doprinijeti podizanju kolektivnog nivoa svijesti i dovesti do smanjenja broja povreda na radu, ali i privrednih gubitaka do kojih dolazi zbog povreda na radu, profesionalnih oboljenja i bolesti u vezi s radom.

Nagrade:

UZNRCG će dodijeliti ukupno 6 nagrada.

Nagrade se dodjeljuju u kategorijama:

  1. Pravna lica – 3 nagrade
  2. Fizička lica – 3 nagrade

U kategoriji “Pravna lica” mogu aplicirati:

U kategoriji “Fizička lica” mogu aplicirati:

Opšti kriterijumi:

Sve kompanije registrovane u Crnoj Gori mogu se prijaviti za “UZNRCG nagrade za doprinos u oblasti zaštite i zdravja na radu”

Članstvo u UZNCG nije preduslov za učestvovanje.

Kako se prijaviti:

Kompanije koje žele da se uključe u “UZNRCG nagrade za doprinos u oblasti zaštite i zdravlja na radu” treba da popune obrazac Prijavni formular UZNRCG i pošalju ga na e-mail adresu info@uznr.me (kao PDF dokument) do petka, 22. aprila 2022. godine, do 23:59 h.

Prijavni formulari (za pravna i fizička lica) se nalaze u prilogu - na dnu strane, a mogu se preuzeti i sa web sajta UZNRCG: www.uznr.me

Proces evaluacije:

Od pristiglih prijava, Komisija UZNCG za ocjenu kompanija koje su se prijavile na konkurs će izabrati najbolje za svaku oblast.

UZNRCG nagrade za doprinos u oblasti zaštite i zdravlja na radu” biće dodijeljene 28. aprila 2022. godine, na Svjetski dan zaštite i zdravlja na radu.

Prilog:

Budite u toku sa aktivnostima UPCG.

Prijavite se za newsletter.