+382 (0)20 209 250 | ENG

Ministarstvo nauke: Poziv za podnošenje inovativnih projektnih ideja

Ministarstvo nauke, u saradnji sa Ministarstvom finansija i Delegacijom Evropske unije u Crnoj Gori, raspisalo je Poziv za podnošenje inovativnih projektnih ideja u privrednom, akademskom i civilnom sektoru.

Povodom predstavljanja Poziva i detaljnijeg upoznavanja javnosti sa načinom prijave, pravom učešća i raspoloživim sredstvima, Ministarstvo nauke organizuje Info dan koji će biti održan u hotelu CentreVille u Podgorici, 22. 2. 2019. godine, od 10h.

Info dan će biti prilika da se potencijalni korisnici granta bolje upoznaju sa uslovima i procedurama prijavljivanja.

Na info danu će govoriti:

● dr Darko Petrušić, generalni direktor Direktorata za naučno-istraživačku djelatnost, Ministarstvo nauke

● predstavnik/ca Ministarstva finansija, Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći.

Poziv je raspisan u okviru “ IPA Kolaborativne grant šeme za inovativne projektne ideje”, sa ciljem doprinosa pametnom i održivom rastu Crne Gore, a u okviru IPA II Višegodišnjeg Akcionog programa za Crnu Goru za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu politiku 2015-2017 (SOPPES).

Aktivnost koju sprovodi Ministarstvo nauke, u okviru ovog programa, odnosi se na pomenutu grant šemu, čija je ukupna vrijednost 1.000.000 €, kao i ugovor o uslugama za podršku grant korisnicima u implemetaciji projekata, u vrijednosti od 117. 647,06 €.

Rok za podonošenje sažetaka (concept notes) je 18. mart 2019. godine do 14:30h, na adresu:

Ministarstvo finansija, Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći

Stanka Dragojevića 2

81 000 Podgorica

Više informacija o Pozivu, uslovima i kriterijumima, možete naći na linku :

http://www.cfcu.gov.me/tenderi/grantovi/otvoreni_pozivi/195780/Informacija-o-odrzavanju-info-dana-u-okviru-grant-seme-Kolaborativna-grant-sema-za-inovativne-projektne-ideje.html

Potvrdu učešća potrebno je dostaviti do četvrtka, 21. februara 2019, do 12 sati, na email adresu: ivana.lagator@mna.gov.me

Budite u toku sa aktivnostima UPCG.

Prijavite se za newsletter.