Institut za standardizaciju Crne Gore (ISME) će u petak, 25. novembra 2022. godine, u terminu od 9:00 do 15:00 časova, održati seminar na temu: Analiza standarda MEST EN ISO/IEC 27001:2019 - Informaciona tehnologija - Bezbjednosne tehnike - Sistemi za upravljanje bezbjednošću informacija – Zahtjevi.

MEST EN ISO/IEC 27001:2019 je standard koji propisuje zahtjeve za organizacije koje žele da uspostave, primijene, održe i stalno poboljšavaju sistem menadžmenta bezbjednošću informacija (ISMS). Zahtjevi propisani ovim standardom su generički i mogu se primijeniti na sve vrste organizacija, bez obzira na njihovu veličinu i djelatnost.

Seminar će biti održan u prostorijama ISME-a, u Podgorici (ulica Jovana Tomaševića br. 6, glavni ulaz zgrade Crvenog Krsta, Velika sala - I sprat).

Za prijavu učešća treba popuniti formular na OVOM linku, i to najkasnije do petka, 18. novembra.

Broj učesnika je ograničen.

Kome je seminar namijenjen?

Seminar je namijenjen organizacijama koje žele da povećaju nivo bezbjednosti svojih informacionih sistema, a posebno onima koji imaju obavezu da primjenjuju Zakon o informacionoj bezbjednosti. Takođe, namijenjen je organizacijama koje su sertifikovane ili namjeravaju da se sertifikuju za sistem menadžmenta bezbjednošću informacija, rukovodiocima sistema bezbjednosti informacija, IT menadžerima, menadžerima rizikom, HR menadžerima, finansijskim menadžerima, konsultantima sistema menadžmenta informacijama, tj. svima koji vode računa o bezbjednosti informacija, podataka i sistema.

Pozivno pismo ISME-a i agenda seminara nalaze se u prilogu (na dnu strane).

Cijena seminara i pogodnosti za učesnike:

Kako bi seminar učesnicima učinili što pristupačnijim, ISME se odlučio za hibridni način izvođenja seminara (lično prisustvo i udaljeno praćenje preko video platformi) i prihvatljive cijene sa nizom pogodnosti.

Cijena seminara iznosi 80,00€ / po osobi (lično prisustvo), odnosno 60,00€ (za praćenje putem video linka).

U kotizaciju je uračunato:

  • prisustvo seminaru ili praćenje putem video linka,
  • prezentacija predavača (koja će biti dostavljena u elektronskom obliku),
  • pristup standardu za online čitanje putem sajta ISME u trajanju od 10 dana,
  • za učesnike seminara odobrava se popust od 10% za kupovinu standarda i
  • sertifikat/potvrda o odslušanom seminaru.

Odobreni popusti:

  • za organizacije koje prijave više od jednog učesnika, za drugog i svakog sljedećeg odobrava se popust u iznosu od 20% po učesniku,
  • članovima Instituta i članovima tehničkih komiteta Instituta odobrava se popust od 25% po učesniku.

Ko je predavač?

Prof. dr Ramo Šendelj je redovni profesor na Univerzitetu Donja Gorica i rukovodilac Master studija “Sajber bezbjednost”. Kao gostujući profesor angažovan je u nastavi na magistarskim i doktorskim studijama na Fakultetu informacijskih tehnologija, Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru i na magistarskim studijama Tehničkog fakulteta, Univerziteta u Kragujevcu. Posjeduje višegodišnje iskustvo u rukovođenju i implementaciji projekata finansiranih iz EU grantova. Član je H2020 Programskog komiteta za istraživačku infrastrukturu, kao i predstavnik Crne Gore u Evropskom strateškom programu za istraživačku infrastrukturu. Profesor Šendelj je takođe član FP7 odbora za etiku, istraživanje i inovacije. Kao ekspert angažovan je prilikom reforme visokog obrazovanja u skladu sa Bolonjskom deklaracijom.


Za dodatne informacije, molimo kontaktirajte organizatora:

Institut za standardizaciju Crne Gore (ISME)

E: milica.bogicevic@isme.co.me;

T: 020 227 123, 020 227 108

M: 067 637 770