+382 (0)20 209 250 | ENG

Sastanak između Uprave carina i Unije poslodavaca Crne Gore

Vijesti 06/05/2005
Sastanak između Uprave carina i Unije poslodavaca Crne Gore

U Upravi carina je 06.05.2005.godine održan sastanak između predstavnika Unije poslodavaca CG i Uprave carina.

Na sastanku su, na prijedlog UPCG, razmatrane teme od značaja za unapređenje saradnje, a u cilju rješavanja problema sa kojima se srijeću carinski obveznici i carinici.

Učesnici su se saglasili da je dosadašnja saradnja izmedju Uprave Carina i Unije Poslodavca Crne Gore bila dobra, ali da ima prostora za njeno unapređenje u cilju stvaranja povoljnijeg ambijenta za privređivanje i sprovođenje koncepta partnerstva privatnog i javnog sektora. Shodno tome, buduća saradnja treba biti u skladu sa važećim propisima i zasnovana na Protokolu o saradnji između Uprave carina i Unije poslodavaca CG. Protokolom će se precizirati rad koordinacionog tijela između navedenih institucija, čiji bi osnovni zadatak bio razmjena informacija, saradnja između špeditera i carine, uspostavljanje preventivne edukacije carinskih obveznika

Takođe, dogovoreno je i pokretanje inicijative kod Centralne banke CG za prilagođavanje radnog vremena poslovnih banaka potrebama privrednika i državnih organa, kao i za otvaranjem filijala na graničnim prelazima. Unija poslodavaca CG će inicirati potpisivanje Protokola o saradnji i sa drugim državnim organima koji svoju funkciju ostvaruju na graničnim prelazima. Usaglašen je stav da Unija poslodavaca podnese inicijativu kod Privredene komore CG za implementaciju Konvencije TIR. Uprava carina je podržala ideju osnivanja Udruženja špeditera na nivou Republike uz pomoć UPCG.

Budite u toku sa aktivnostima UPCG.

Prijavite se za newsletter.