+382 (0)20 209 250 | ENG

REAGOVANJE UPCG povodom medijskih napisa o nedozvoljenoj praksi izdavanja ljekarskih uvjerenja

Vijesti 10/09/2018
REAGOVANJE UPCG povodom medijskih napisa o nedozvoljenoj praksi izdavanja ljekarskih uvjerenja

Povodom medijskih napisa koji su objavljeni u posljednje vrijeme, a u kojima se rad privatnih zdravstvenih ustanova negativno kvalifikuje, uz ocjene i zaključke koji ukazuju na nepoštovanje zakona, odsustvo brige o javnom zdravlju i životima građana Crne Gore, Unija poslodavaca Crne Gore (UPCG) iskazuje kategorično protivljenje i poziva na hitno reagovanje nadležnih. Imajući u vidu da je sadržaj ovih napisa izazvao brojna reagovanja privrednih subjekata – članova UPCG, cijenimo neophodnim upoznati javnost sa činjenicama i otkloniti eventualne nedoumice izazvane ovakvim jednostranim, diskriminatorskim pristupom.

Nije prvi put da se crnogorskoj javnosti serviraju olako date izjave i neargumentovane tvrdnje o privrednim subjektima i poslodavcima koji posluju u privatnom sektoru. Obrazac primijenjen u ovom slučaju govori o svojevrsnoj organizovanoj kampanji usmjerenoj protiv privatnih zdravstvenih ustanova koje se prozivaju za manjak profesionalnosti, odgovornosti i medicinske etike u odnosu na javne zdravstvene ustanove. Neprihvatljiv je i neozbiljan pristup kojim se, bez i najmanjeg pokušaja ozbiljne analize, sva užasna dešavanja na crnogorskim putevima pripisuju privatnim zdravstvenim ustanovama i od strane njih izdatim ljekarskim uvjerenjima. Biće da je problem mnogo složeniji i da zahtijeva multidisciplinaran pristup brojnih organa, institucija i ustanova, i naravno porodice i društva.

Paušalne, olako date ocjene impliciraju da se upravo u privatnim zdravstvenim ustanovama praktikuje izdavanje ljekarskih uvjerenja protivno zakonu i propisanim procedurama, kao i poslovanje motivisano isključivo zaradom i stvaranjem profita, a ne brigom za zdravlje građana i očuvanje sistema zdravstvene zaštite. Iako takvi zaključci nisu verifikovani zvaničnim, relevantnim podacima, niti se u njima eksplicitno imenuju ustanove koje, navodno, izdaju takva uvjerenja, UPCG posebno zabrinjava činjenica da iza istih stoje visoko pozicionirani pojedinci iz sistema javnog zdravstva koji, očito, zaboravljaju da se posebna uloga javnih funkcionera ogleda i u odgovornosti za saopštenu riječ. Javno etiketiranje i izrečene prozivke po pitanju neetičnosti i nesavjesnog rada koji, po njima, nosi rizik da „(...) nam djeca poginu na ekskurziji, da nam se sruši voz, da se kamion sa opasnim teretom prevrne da bi neko zarađivao“, govore da se radi o vrlo neodgovornom pristupu koji, budući da je dat bez ijedne konkretne činjenice i dokaza, sadrži elemente diskriminacije i nepoštovanja ustavne ravnopravnosti javnog i privatnog vlasništva i biznisa.

Bez obzira na to što u Crnoj Gori postoje institucije sistema i uspostavljeni mehanizmi kontrole za postupanja koja uključuju mogućnost ugrožavanja života i zdravlja građana, ovakvim napisima čitava jedna grupacija unaprijed dobija prefiks „krivca“ i imputira joj se postojanje krivične odgovornosti, što je alarmantno i nedopustivo. Zato pozivamo nadležne da što hitnije ispitaju vjerodostojnost navedenih napisa, sankcionišu protivzakonitu praksu i ponašanja, a time zaustave ovakva dalja (ista ili slična) tumačenja kojima se, kao po pravilu, sve zdravstvene ustanove svrstavaju u jednu od dvije kategorije – onu „lošu i neodgovornu“ koju vode privatnici, ili onu „dobru i odgovornu“ koja pripada javnom sektoru. Upravo iz tog razloga očekujemo od nadležnih organa da se javno saopšti koje to ustanove i u njima odgovorni pojedinci, bez obzira da li se radi o javnim ili privatnim ustanovama, ne izvršavaju zakonom propisane obaveze i vrše zloupotrebu javnih ovlašćenja.

Svako poštovanje zaslužuje veliki broj ljekara i medicinskog osoblja koji u datim, vrlo teškim, uslovima rade profesionalno i nadasve posvećeno svoj posao. Ali čini se da su inicijatori ovakve kampanje, na kratko, izgubili iz vida da se obraćaju građanima Crne Gore koji su, na žalost mnogi kroz sopstveno iskustvo, upoznati sa funkcionisanjem našeg ukupnog zdravstvenog sistema i svim njegovim problemima. I to bilo da se radi o pojedincima kojima je potrebno liječenje, bilo da se radi o poslodavcima koji se suočavaju sa problemom zloupotrebe bolovanja, sa kojim se ni sama država kao poslodavac ne može izboriti.

Podsjećamo, privatnici su u pokretanje biznisa uložili sopstveni kapital, obezbijedili radni prostor, nabavili skupu medicinsku opremu i zaposlili adekvatan kadar, a svojim poslovanjem, kroz poreze, doprinose i druga davanja, značajno doprinose povećanju budžetskih sredstava iz kojih se finansira i zdravstvo. Zato je neshvatljiv i vrlo zabrinjavajuć način na koji se u Crnoj Gori tretiraju privatne zdravstvene ustanove i njihova uloga u sistemu zdravstvene zaštite.

Iz tog razloga, a vodeći se tvrdnjama iznijetim u medijima, UPCG poziva nadležne institucije da što hitnije urade stručnu, detaljnu analizu koja će pružiti precizne podatke o uzrocima prestupa/tragedija nastalih u saobraćajnim udesima, usled upotrebe oružja, korišćenja psihoaktivnih supstanci, narkotika, alkohola i sl. U UPCG vjerujemo da bi bilo zanimljivo i višestruko korisno vidjeti ko su vinovnici prestupa/tragedija, kakva je njihova dijagnostika (psihološki profil, sociološka, ekonomska, kulturološka i dr. pozadina), a posebno ko je tim vinovnicima i u kom broju izdao nepropisna ljekarska uvjerenja – da li privatne ili javne zdravstvene ustanove?

Do tada, podsjećamo da građani Crne Gore, zahvaljujući upravo tim „neodgovornim“ privatnicima, imaju mogućnost da u kratkom vremenskom roku (bez gužvi i dugog čekanja koje njihovo zdravstveno stanje često ne dozvoljava), zakažu i obave potreban ljekarski pregled. Kome će povjeriti brigu za svoje zdravlje i gdje će obaviti pregled – u privatnoj ili javnoj zdravstvenoj ustanovi, odluka je koju samostalno donose isključivo ti isti građani.

Vjerujemo da će s njihove strane, ukoliko se u narednom periodu otvori javna rasprava, biti podržan nedavno saopšten predlog direktora JZU Dom zdravlja Podgorica dr Nebojše Kavarića da ljekarska uvjerenja, „ako je nužno“, budu besplatna za građane i plaćena iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. Takav i svi ostali predlozi od interesa za unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite i zdravlja građana, imaju punu podršku UPCG. Za početak, s obzirom da inicijativa potiče od gospodina Kavarića, za očekivati je da Dom zdravlja Podgorica ukine taksu koja je uvedena za provjeru osnovanosti privremene spriječenosti za rad, koja je nametnuta poslodavcima bez pravnog osnova.

Budite u toku sa aktivnostima UPCG.

Prijavite se za newsletter.