+382 (0)20 209 250 | ENG

Hitna vakcina za spašavanje preduzeća i radnih mjesta potrebna i na lokalnom nivou

Vijesti 10/04/2020
Hitna vakcina za spašavanje preduzeća i radnih mjesta potrebna i na lokalnom nivou

photo credit: pexels.com

U uslovima izazvanim novim koronavirusom, jedan od najvažnijih zadataka kreatora politika na nacionalnom i lokalnom nivou treba da bude iznalaženje rješenja za ukidanje ili značajno smanjenje svih troškova poslovanja, kroz modele direktne i indirektne podrške opstanku preduzeća i naporima poslodavaca da zadrže radnike i sačuvaju radna mjesta. Iako je očuvanje javnog zdravlja prioritet kojem je cijelo crnogorsko društvo u potpunosti posvećeno, Unija poslodavaca Crne Gore (UPCG) još jednom podsjeća da se pitanja zaštite zdravlja građana i očuvanja privrede moraju istovremeno rješavati.

Zato je UPCG danas uputila poziv Zajednici Opština Crne Gore (ZO) da i jedinice lokalne samouprave što hitnije pripreme posebne pakete podsticaja i pomoći privredi, s ciljem ublažavanja posljedica s kojima se suočavaju privredni subjekti i njihovi zaposleni.

Tom prilikom, UPCG je ZO uputila i inovirani (drugi) Predlog mjera Upravnog odbora UPCG (ranije dostavljen Vladi CG), uz podsjećanje da vanredne okolnosti traže i vanredne, konkretne mjere za preduzetnike, mikro, mala i srednja preduzeća. Kako preduzeća ne bi doživjela kolaps ili bila vitalno ugrožena, ponuđena rješenja lokalnih samouprava treba da sadrže subvencije i otpis ili smanjenje svih dažbina u vidu taksi, naknada, i ostalih parafiskalnih nameta. U tom smislu, UPCG pozdravlja inicijativu ZO, kao i predloge i sugestije koje je ZO tim povodom dostavila lokalnim vlastima. UPCG je posebno pozdravila potez nekih lokalnih samouprava koje su se pravovremeno uključile u borbu protiv ekonomske krize i pripremile predloge podrške lokalnoj privredi, koje mogu slijediti i druge crnogorske opštine.

UPCG je pozvala ZO da podrži njen predlog za jedinice lokalnih samouprava, čija je suština apel – da privredne subjekte sa teritorije svojih opština oslobode plaćanja komunalnih taksi za 2020. godinu (za korišćenje prostora na javnim površinama, korišćenje reklamnih panoa i bilborda, te prostora za parkiranje taksi vozila na taksi stajalištima) i oslobode plaćanja naknade za korišćenje puta za pristup komercijalnim objektima za 2020. godinu, da privrednim subjektima kojima je privremenim mjerama zabranjen rad odlože plaćanje (a procentualno umanje visinu) poreza na nepokretnost i oslobode ih plaćanja zakupa za poslovne prostore u opštinskom vlasništvu najmanje 90 dana ili duže - zavisno od trajanja privremenih mjera, da sve privredne subjekte oslobode članskog doprinosa turističkim organizacijama za 2020. godinu, oslobode ih plaćanja naknade za odvoz i deponovanje otpada za svo vrijeme dok objekti ne rade, te da obustave postupke prinudne naplate na period od najmanje 90 dana. Sve navedeno predstavlja samo dio očekivanih mjera podrške kojima bi se privrednicima pomoglo da prebrode ovaj kritični period. Ukidanje lokalnih komunalnih taksi treba posmatrati kao potez koji daje podstrek privrednicima da održe zaposlenost i nastave poslovanje kada se okolnosti normalizuju, prvenstveno iz razloga što same takse nemaju bitan udio u ukupnim budžetima lokalnih samouprava i kreću se do 3% budžeta lokalnih uprava - prema dostupnim analizama.

Svi u Crnoj Gori smo svjedoci da je zdravstvena kriza proizvela novu ekonomsku krizu koja je privredi donijela drastične poremećaje i dovela u pitanje održivost poslovanja i radnih mjesta. Zato se i ne može očekivati da preduzeća koja ne rade, ili su im značajno smanjene poslovne aktivnosti, redovno izvršavaju obaveze prema zaposlenima, državi, lokalnoj samoupravi i svima iz poslovnog lanca. Negativne posljedice prekida poslovanja neće nestati sa završetkom epidemije koronavirusa, posebno jer nemaju sva preduzeća istu snagu da amortizuju i samostalno iznesu cjelokupan teret novonastalih problema izazvanih COVID-19. UPCG vjeruje da su toga svjesne i lokalne samouprave.

Procjene domaćih i stranih ekonomskih stručnjaka o masovnim gašenjima preduzeća i radnih mjesta su upozorenja koja donosioci odluka na nacionalnom i lokalnom nivou moraju prihvatiti. Zato ih UPCG poziva da što hitnije reaguju, pokažu brigu i pomognu preduzećima da opstanu – kako bi i po okončanju ove zdravstveno-ekonomske krize mogli i dalje da zapošljavaju i doprinose budžetu svojih zajednica.

Budite u toku sa aktivnostima UPCG.

Prijavite se za newsletter.