Na sjednici Predsjedništva Socijalnog savjeta koja je danas održana, imenovani su predsjednik i potpredsjednici Savjeta. Predsjednik Unije poslodavaca Crne Gore (UPCG) Predrag Mitrović će vršiti funkciju predsjednika Socijalnog savjeta, dok će potpredsjednici u narednih godinu dana biti ministar ekonomskog razvoja mr Jakov Milatović i generalni sekretar Saveza sindikata Duško Zarubica.

Ministar Milatović je ocijenio da je postojanje i funkcionisanje Socijalnog savjeta od velike važnosti za jačanje socijalnog dijaloga u Crnoj Gori i poručio da će u daljem radu proaktivno djelovati u ovoj oblasti.

Milatović je upoznao članove predsjedništva sa predlogom novog paketa mjera kao i novinama koje paket donosi, a koje se odnose na podršku privredi i građanima. Osluškujući potrebe građana i zahtjeve privrede, kreiran je paket koji je obuhvatio više ugroženih djelatnosti kroz jači intezitet pomoći. Predlog novog paketa mjera Predsjedništvo je pozitivno ocijenilo.

Predsjedništvo u novom sazivu razgovaralo je i o mogućnosti pokretanja postupka za potvrđivanje Konvencije br. 190 Međunarodne organizacije rada koja se odnosi na zaštitu od zlostavljanja i uznemiravanja na radnom mjestu, o potrebi detaljnije razrade propisa koji se odnose na „telework“ odnosno rad na daljinu i rad od kuće, ali i stvaranju uslova da se u što kraćem roku potpiše produženje roka važenja Opšteg kolektivnog ugovora.

Svi članovi Predsjedništva su se usaglasili da treba preduzeti dalje korake u cilju rješavanja pitanja od društvenog značaja, koji se odnose na realizaciju projekta „Kuća socijalnog dijaloga“ koji postoji od 2011. godine, a još uvijek nije sproveden u djelo. Na toj liniji zaključili su da se uradi presjek stanja i da to bude prezentovano na sljedećem sastanku.