+382 (0)20 209 250 | ENG

Poziv nezaposlenim licima za uključivanje u projekat ‚‚Mladi su budućnost Crne Gore"

Vijesti 27/12/2016
Poziv nezaposlenim licima za uključivanje u projekat ‚‚Mladi su budućnost Crne Gore"

Unija poslodavaca Crne Gore u saradnji sa partnerom na projektu ‚‚Mladi su budućnost Crne Gore‚‚ Zavodom za zapošljavanje Crne Gore, poziva sva zainteresovana mlada nezaposlena lica sa teritorije Crne Gore da se prijave za programe obuke u trajanju od dva mjeseca.

Obuka za 100 nezaposlenih lica će se obavljati u dva segmenta:

  • 1 mjesec – motivacioni treninzi;

Nakon motivacionih treninga, polaznici se dijele u dvije grupe koje će imati mogućnost da dodatno unaprijede znanja iz sljedećih oblasti:

  • 60 polaznika, 1 mjesec praktičnih obuka iz oblasti odnosa sa javnošću, marketinga i prodaje (ukupno 96 sati);
  • 40 polaznika, 1 mjesec praktične obuke za sticanje preduzetničkih vještina za otpočinjanja sopstvenog biznisa (ukupno 96 sati).

Nakon završene obuke, 15 kandidata (iz prve grupe od 60 plaznika) će imati mogućnost dodatnog usavršavanja svojih vještina kod poslodavca u trajanju od minimum tri mjeseca, a 10 najboljih biznis ideja, tj. polaznika koji otpočnu svoj biznis će biti podržano ne-finansijskim grantovima u iznosu od 1,000 eura.

Nakon uspješno završene obuke, polaznici će biti osposobljeni za:

  • samostalan rad u oblasti PRa, marketinga, internet marketinga, i prodaje;
  • samostalno otvaranje preduzeća, samostalnu pripremu biznis plana.

Uslov za učešće u programu je da nezaposlena lica ne budu starija od 35 godina, da su zainteresovana za pomenute oblasti te da posjeduju ideje za otpočinjanje biznisa. Polovina učesnika u programu će biti žene.

Svi zainteresovani se mogu prijaviti popunjavanjem prijave koja je nalazi u prilogu.

Prijave po pozivu se mogu dostaviti na adresu: office@poslodavci.org ili djordjo.borovic@zzzcg.me ili putem fax-a: 020/209-251 najkasnije do 06.02.2017 godine do 16:00h.

Sve dodatne informacije možete dobiti od Unije poslodavaca Crne Gore putem telefona 020/209-250.

Prilog:

Budite u toku sa aktivnostima UPCG.

Prijavite se za newsletter.