+382 (0)20 209 250 | ENG

Podrška i promocija ženskog preduzetništva

Vijesti 24/04/2017
Podrška i promocija ženskog preduzetništva

Glavni grad Podgorica, u skladu sa Akcionim planom za postizanje rodne ravnopravnosti u Glavnom gradu za period 2016-2017. godine, organizovao je konferenciju na temu „Promocija ženskih prava i istorije ženskog pokreta“.

Tom prilikom, učesnica panela o ženskom preduzetništvu bila je i predstavnica Unije poslodavaca Crne Gore (UPCG) Zvezdana Oluić, savjetnica za žensko preduzetništvo, koja je održala izlaganje “Podrška UPCG - pristup finansijama, znanjima i preduzetničkim vještinama“, a zatim prikazala promotivni audio-video spot „Ženska ruta“ koji je UPCG snimila tokom implementacije EU projekta prekogranične saradnje Albanija – Crna Gora „Lakeroutes“.

U nastavku slijedi saopštenje za javnost preuzeto sa sajta Glavnog grada Podgorice.

Konferenciju je otvorila Ivana Vučinić, v.d. pomoćnica sekretara za rad, mlade i socijalno staranje.

Ističući značaj poštovanja i promocije ženskih prava, Vučinić je naglasila da je Akcioni plan za postizanje rodne ravnopravnosti u Glavnom gradu zasnovan na međunarodnim i domaćim pravnim izvorima, koji tretiraju problematiku rodne ravnopravnosti, i to dokumentima Ujedinjenih nacija, Savjeta Evrope, Evropske unije i specijalizovanih međunarodnih organizacija, a koji se odnose na ravnopravnost muškaraca i žena, dok je konsultantsku podršku izradi Nacrta Plana pružila Misija OEBS-a u Crnoj Gori.

Ona je saopštila da Plan predviđa osam prioritetnih oblasti i to: unaprjeđenje ljudskih prava žena i rodne ravnopravnosti; rodno osjetljivo vaspitanje i obrazovanje; rodna ravnopravnost u ekonomiji; rodno osjetljiva zdravstvena zaštita; rodno zasnovano nasilje; mediji i kultura; ravnopravnost u procesu odlučivanja u političkom i javnom životu; institucionalni mehanizmi za primjenu politika rodne ravnopravnosti.

Naglašavajući da je ravnopravnost žena i muškaraca nerazdvojivi korpus ljudskih prava, Vučinić je iznijela uvjerenje da većina žena danas zna da treba prevazići neke negativne djelove tradicije, osnažiti jedna drugu i bez straha zauzeti mjesto u društvu. Zato je posvećenost promociji ženskih ljudskih prava i rodne ravnopravnosti neophodna za demokratski prosperitet svakog društva.

Na konferenciji su, osim predstavnika Glavnog grada, učestvovali i predstavnici Odbora za rodnu ravnopravnost, Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Zaštitnika ljudskih i manjinskih prava, Unije poslodavaca Crne Gore, Udruženja preduzetnica Crne Gore itd.

Budite u toku sa aktivnostima UPCG.

Prijavite se za newsletter.