+382 (0)20 209 250 | ENG

Otvoren Centar kompetencija Podgorica

Vijesti 19/12/2018
Otvoren Centar kompetencija Podgorica

U okviru programa obilježavanja Dana oslobođenja Podgorice, gradonačelnik Podgorice dr Ivan Vuković i predsjednica Unije poslodavaca Crne Gore (UPCG) Svetlana Vuksanović svečano su otvorili Centar kompetencija Podgorica.

Uspostavljanje Centra jedna je od aktivnosti prekograničnog projekta “competenceNET” čiji je UPCG partner u Crnoj Gori, a sprovodi se u okviru programa INTERREG IPA CBC Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020.

Ovo je lijepi način na koji obilježavamo naš praznik i veoma sam zadovoljan što smo za relativno kratko vrijeme zajedno sa našim prijateljima i partnerima iz Unije poslodavaca uspjeli da privedemo namjeni jedan ovakav objekat u centru grada, koji će služiti za obuke, treninge, organizaciju seminara, a sve u cilju ublažavanja posljedica jednog ozbiljnog problema sa kojim se i dalje suočavamo, a to je problem nedovoljne zapošljenosti u glavnom gardu - prije svega mladih, potom i žena, pripadnika romske populacije, i tako redom. Na ovaj način Glavni grad pokazuje veoma odgovoran odnos prema tom pitanju i demonstrira spremnost da se u kontinuitetu bavi poboljšanjem uslova života u Podgorici”, saopštio je gradonačelnik Podgorice dr Ivan Vuković na svečanom otvaranju Centra kompetencija Podgorica.

Predsjednica UPCG Svetlana Vuksanović je u svom obraćanju, uz zahvalnost gradonačelniku Podgorice za saradnju i podršku Glavnog grada aktivnostima UPCG na uspostavljanju Centra, istakla: “Četvrta industrijska revolucija kreira nove okvire koji traže da se brzo prilagodimo i priključimo na globalno tržište. Centar kompetencija Podgorica primjer je djelovanja kojim UPCG odgovara na izazove te vrste, što potvrđuje i vrijedna oprema obezbijeđena u okviru projekta “competenceNET” koja, između ostalog, uključuje: digitalnu kameru, dvadeset desktop računara, pet 3D štampača, pametnu tablu. Vjerujem da će vrijeme pred nama potvrditi efekte takvog ulaganja, a time i doprinos projektnih partnera iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Hrvatske procesima stvaranja poslovnog ambijenta koji podstiče preduzetničku klimu, pomaže razvoj održivih preduzeća, konkurentnost i ekonomski napredak naše i država regiona.”

Danas otvoreni Centar kompetencija Podgorica pružaće podršku razvoju mikro, malih i srednjih preduzeća (MMSP), kroz aktivnosti koje uključuju organizaciju obuka i mentorskih programa za MMSP i nezaposlene mlade osobe u oblasti razvoja poslovnih kompetencija, te uvođenja novih tehnologija i inovativnih rješenja u poslovanje (putem pametnih programa saradnje). Na taj način, Centar će pomoći jačanju preduzetništva i malog i srednjeg biznisa, a kod mladih osoba podstaći kreativan prisup razvoju poslovnih ideja.

Jedna od prednosti saradnje partnera prekograničnog regiona ogleda se u tome što će Centar kompetencija Podgorica dijeliti svoje usluge sa centrima koji su prethodno uspostavljeni u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, takođe u okviru projekta “competenceNET”. To znači da će korisnici podgoričkog Centra biti u prilici da, putem webinara i mobilne aplikacije, pristupe i dodatnim, specijalizovanim uslugama koje nude ostali projektni centri. Uz priliku za razvoj specifičnih znanja i vještina, navedeno će omogućiti da se MMSP iz Podgorice i zemalja regiona snažnije povežu, a time i otpočnu buduću poslovnu saradnju.

Djelovanje Centra kompetencija Podgorica zasnovano je na saradnji privatnog, javnog i naučno-istraživačkog sektora, što je okvir koji će u narednom periodu biti dodatno razvijan i u Crnoj Gori i u ostalim zemljama EU finansiranog prekograničnog projekta “competenceNET”.

Projekt competenceNET – „Improvement of transnational business environment through development of business competence centres and networks“ u prijevodu “Poboljšanje transnacionalnog poslovnog okruženja kroz razvoj centara poslovnih kompetencija i mreža“, provodi Razvojna agencija Žepče u svojstvu vodećeg partnera sa partnerima Unijom poslodavaca Crne Gore i Općinama Stari Jankovci i Tovarnik iz Hrvatske. Projekt je odobren za financiranje u okviru prvog poziva za dostavu projektnih prijedloga u okviru programa prekogranične suradnje INTERREG – IPA CBC Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014. – 2020. Trajanje projekta je 30 mjeseci (6.2017. – 11.2019.), a ukupan proračun je 670.619,24 EUR, od čega EU financira 85% dok 15% sufinanciraju partneri na projektu.

Više informacija o radu i uslugama Centara poslovnih kompetencija u Žepču (BiH), Starim Jankovcima (RH) i Podgorici (CG) možete naći na web stranci https://centrikom.org/

Prilog:

Budite u toku sa aktivnostima UPCG.

Prijavite se za newsletter.