+382 (0)20 209 250 | ENG

Organizovan program obuke za žene menadžerke u Crnoj Gori

Vijesti 14/10/2017
Organizovan program obuke za žene menadžerke u Crnoj Gori

U organizaciji Unije poslodavaca Crne Gore (UPCG), danas je u hotelu CentreVille održan poslednji u nizu treninga za žene menadžerke iz privatnog, javnog i civilnog sektora u Crnoj Gori. Treninzi su realizovani u okviru projekta pod nazivom “Žene u menadžmentu u Crnoj Gori: Podrška liderstvu i profesionalnom razvoju žena u Crnoj Gori“ koji sprovodi UPCG, uz podršku Međunarodne organizacije rada (ILO).

Uvodnim izlaganjima polaznicama treninga obratile su se nacionalni koordinator projekta ILO Nina Krgović i šefica Sektora za PR i marketing UPCG Zvezdana Oluić, koje su naglasile da ova obuka, specijalno dizajnirana upravo za menadžerke, ima za cilj da podrži ambicije i inicijative poslovnih žena i pomogne im da se profesionalno ostvare, napreduju i iskažu svoj puni potencijal u svim oblastima ekonomskog, političkog i društvenog života.

Četiri jednodnevna, tematski povezana treninga realizovana su u periodu od 30. septembra do 14. oktobra, a vodili su ih treneri Ivana Malović, Smilja Vukićević, Žarko Ivanović i Danka Ćetković. U obuci je učestvovalo dvadesetpet (25) žena menadžerki, kao i poslovnih žena zainteresovanih za dalji razvoj karijere i napredak ka višim pozicijama upravljanja i rukovođenja, koje su imale mogućnost da u vrlo dinamičnom okruženju, uz mentorsku podršku trenera, prođu posebno kreiranu obuku koja predstavlja svojevrsnu platformu za razvoj baze znanja, vještina i profesionalnih rezultata.

Liderski potencijal i pozitivan uticaj aktivnog učešća žena u menadžerskim strukturama i upravljačkim tijelima, elementi su koji ukazuju na potrebu da žene koje iskazuju spremnost da ulažu u razvoj svoje karijere treba ohrabriti, podržati i javno promovisati kao primjere dobre prakse koju treba slijediti. Ovo posebno imajući u vidu da, i pored toga što visokoobrazovane žene čine većinu u odnosu na muškarce, u Crnoj Gori još uvijek postoji značajan broj organizacija (u privatnom, javnom i civilnom sektoru, kao i medijima) koje se svjesno odriču potencijala, znanja i vještina ovog posebno kvalifikovanog kadra, a time i dobrih poslovnih rezultata i drugih benefita nastalih angažmanom tog istog kadra. To potvrđuju i podaci iz istraživanja među kompanijama koje je UPCG nedavno sprovela, a koje je pokazalo da žene u našoj zemlji najčešće obavljaju poslove koji nose niži stepen odgovornosti, manje su plaćene i sporije napreduju na hijerarhijskoj ljestvici.

Polaznice trening programa UPCG biće javno promovisane na završnoj konferenciji projekta na kojoj će, između ostalog, biti dodijeljene i nagrade najboljim ženama menadžerkama u Crnoj Gori, u okviru konkursa koji će UPCG uskoro raspisati. Trening program predstavlja jednu od niza projektnih aktivnosti koje UPCG sprovodi s ciljem pružanja podrške ženskom liderstvu i profesionalnom razvoju žena u Crnoj Gori. Projekat UPCG je dio regionalnog projekta „Promocija inkluzivnih rješenja na tržištu rada na Zapadnom Balkanu“ koji zajednički sprovode ILO i UNDP, a finansira Austrijska razvojna agencija (ADA).

Prilog:

Budite u toku sa aktivnostima UPCG.

Prijavite se za newsletter.