+382 (0)20 209 250 | ENG

Održana VII redovna sjednica Socijalnog savjeta

Vijesti 14/02/2018
Održana VII redovna sjednica Socijalnog savjeta

VII redovna sjednica Socijalnog savjeta, kojom je predsjedavao ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić, održana je danas, 14. februara 2018. godine.

Ministar finansija Darko Radunović i državna sekretarka u Ministarstvu finansija Nina Vujošević takođe su uzeli učešće u današnjem radu Socijalnog savjeta, u okviru Inicijative za pregovore za povećanje minimalne zarade, smanjenje troškova na zarade i uvođenje neoporezivog dijela zarade.

Teme sjednice, pored Inicijative bile su i razmatranje i davanje mišljenja o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i zdravlju na radu i Nacrtu zakona o radu.

Nakon iznesenih argumenata sa strane svih konstituenata Savjeta u vezi sa inicijativama, zaključeno je da je potrebno formirati radnu grupu koja će, u saradnji sa Ministarstvom finansija, sačiniti analizu koja ima za cilj sagledavanje svih elemenata koji utiču na povećanje iznosa minimalne zarade kao i efekte njenog povećanja, smanjenje troškova na zarade i uvođenje neoporezivog dijela zarade. Rok za izradu analize je mjesec dana, nakon čega će se održati sjednica Savjeta.

Savjet je dao pozitivno mišljenje na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i zdravlju na radu.

Članovi Socijalnog savjeta konstatovali su da postoji prostor da se na nivou radne grupe izvrše usklađivanja pojedinih stavova u okviru Nacrta zakona o radu, o čemu će se Socijalni savjet izjasniti na elektronskoj sjednici.

Izvor: Ministarstvo rada i socijalnog staranja

Izjave za medije (izvor: portal Vijesti).

Budite u toku sa aktivnostima UPCG.

Prijavite se za newsletter.