+382 (0)20 209 250 | ENG

Održana tribina sa predstavnicima Poreske uprave

Vijesti 24/11/2016
Održana tribina sa predstavnicima Poreske uprave

Poreska uprava Crne Gore, u saradnji sa Unijom poslodavaca i Udruženjem ugostitelja Budve, održala je juče sastanak - tribinu sa poreskim obveznicima koji se bave ugostiteljskom djelatnošću u primorskoj regiji Crne Gore.

Sastanak je bio posvećen prezentaciji aktivnosti Poreske uprave na praćenju ljetnje turistričke sezone, analizi uočenog stepena poreske disipline kod poreskih obveznika koji obavljaju djelatnost na primorju, te planiranju daljih aktivnosti na jačanju dvosmjerne komunikacije između Poreske uprave i poreskih obveznika, radi smanjenja administrativnog opterećenja pri ispunjavanju poreskih obaveza i boljoj i efikasnijoj naplati poreza.

Direktor Poreske uprave, Miomir M. Mugoša, u uvodnom izlaganju istakao je poštovanje principa neselektivnosti, jednakog tretmana, transparentnosti i profesionalnog odnosa poreskih inspektora prema poreskim obveznicima, kao i značaj kvalitetne analize rizika koja je omogućila usmjeravanje aktivnosti inspekcije na obveznike s niskim stepenom poreske discipline.

Predsjednica Unije poslodavaca, Svetlana Vuksanović, pozdravila je uspostavljenu saradnju sa Poreskom upravom, koja može služiti kao dobar primjer dvosmjerne komunikacije privrednika sa državnom upravom, kao neophaodan uslov za donošenje efikasnih i sprovodivih javnih politika. Navela je da je ovakav vid komunikacije biti nastavljen i u narednom periodu, na različite teme i za različite vrste djelatnosti, kako bi se poreskim obveznicima omogućila podrška pri ispunjavanju poreskih obaveza na jednostavniji i brži način.

Predsjednik Udruženja ugostitelja Budve, Vido Markićević, izrazio je zadovoljstvo profesionalnim odnosom poreskih inspektora u postupanju po nalozima za inspekcijski nadzor, te naglasio potrebu efikasnog djelovanja Poreske uprave u suzbijanju sive ekonomije i sankcionisanju nelojalne konkurencije, koja narušava principe tržišne utakmice i ugrožava privrednike koji legalno posluju i uredno izmiruju poreske obaveze.

Kroz dvosatnu diskusiju, prisutni privrednici imali su priliku da daju komentar na postupanje poreskih inspektora u konkretnim predmetima kontrole, te da dobiju tumačenje određenih odredbi poreskih propisa koje će omogućiti usklađivanje njihove poslovne prakse sa zakonskim okvirom koji reguliše oblast oporezivanja.

Jučerašnja tribina predstavlja nastavak aktivnosti započetih početkom godine kroz projekat „Poreski karavan“ , koji je organizovan u okviru proaktivnog pristupa Poreske uprave, radi jačanja kapaciteta poreskog organa za pružanje usluga poreskim obveznicima i dvosmjerne komunikacije, a sve u cilju podsticanja dobrovoljnog poštovanja propisa od strane poreskih obveznika i unapređenja stepena poreske discipline na dugoročnom nivou.

Izvor: sajt Poreske uprave

Budite u toku sa aktivnostima UPCG.

Prijavite se za newsletter.