+382 (0)20 209 250 | ENG

Održana finalna konferencije u sklopu projekta WIM2

Vijesti 15/11/2016
Održana finalna konferencije u sklopu projekta WIM2

Uključivanje zaposlenih u proces donošenja odluka može dovesti do veće transparentnosti u radu kompanije i omogućiti joj da se bolje prilagođava na izazove, ocijenjeno je na konferenciji Unije poslodavaca Crne Gore (UPCG).

UPCG je danas organizovala završnu konferenciju projekta ’’Uključivanje zaposlenih u proces donošenja odluka WIM 2“, koji finansira Evropska unija, a čiji je nosilac Udruženje poslodavaca Slovenije (ZDS).

Predstavnik Udruženja poslodavaca iz Slovenije, Anže Hiršl, kazao je da su u okviru projekta sproveli istraživanje u kojem su učestvovale kompanije iz Crne Gore i Makedonije koje zapošljavaju od 20 do 50 zaposlenih.

„Naša namjera je bila da u istraživanje uključimo od deset do 30 kompanija, u čemu smo uspjeli. Glavni cilj je bio da se ustanovi perspektiva poslodavaca o učešću zaposlenih u donošenje odluka“, rekao je Hiršl.

Kako je naveo, na prvo pitanje kako poslodavci procijenjuju njihovo znanje uključenosti radnika u upravljanje i u proces donošenja odluka u kompaniji, menadžment je odgovorio da imaju sve informacije koje su im potrebne o učešću zaposlenih u odlučivanju.

„Glavni izazov je ovdje bio što se poslodavci zalažu za uspostavljanje radničkih savjeta, ali ne znaju kako će izgledati taj proces“, rekao je Hiršl.

On je kazao da su na drugo pitanje, koje se ticalo svrhe učešća radnika u menadžmentu, poslodavci odgvorili da ako radnici uspostave radničke savjete, odluke će automatski biti mnogo bolje.

„Činjenica je da uključivanje zaposlenih u proces donošenja odluka može dovesti do veće transparentnosti i obezbijediti legitimnost donošenja odluka. Ako ne uzimate u obziur interese zaposlenih na bilo koji način, onda vaše odluke neće biti bolje“, istakao je Hiršl.

Sledeće pitanje se, kako je naveo, odnosilo na odgovornost zaposlenih u donošenju odluka.

„Poslodavci su slali nejasne odgovore. Razumijevanje poslodavaca je takvo da po njima radnički savjeti treba da rade samo u prilog kompanijama, što ne mora nužno biti tačno“, rekao je Hiršl.

On je kazao da je na pitanje da li se u obzir uzimaju samo interesi zaposlenih, ili i interesi kompanije, odgovor bio ako se uzme u razmatranje interes zaposlenih, kompanija će takođe imati koristi od takvih odluka.

Generalna sekretarka UPCG, Suzana Radulović, rekla je da su glavni ciljevi projekta povećanje svijesti i razumijevanja aktuelne situacije socijalnih partnera, predstavnika preduzeća i ostalih učesnika iz oblasti uključenosti radnika u upravljanju preduzećima u zemljama učesnicama u projektu.

„Projektom smo željeli inicirati trans-nacionalne aktivnosti i kooperaciju za unapređenje trenutne situacije u oblasti uključivanja radnika u novim zemljama članicama i zemljama kandidatima za članstvo, promovisati EU zakonodavstvo u oblasti uključenosti radnika u upravljanju preduzećima u zemljama učesnicama u projektu“, navela je Radulović.

Prilagođavanje odnosa između poslodavaca i zaposlenih u procesu promjena u zapošljavanju kao što su modernizacija tržišta rada, kvalitet rada i dostojanstven rad u cilju povećanja zapošljavanja, takođe su, kako je kazala, ciljevi projekta.

Predstavnica Međunarodne organizacije poslodavaca, Alessandra Assenza, kazala je da radnički savjet omogućava međusobno razumijevanje strana, zajednički se razgovara o problemima, jer ponekad, kako je navela, radnici ne znaju koji su problemi koje kompanije imaju.

„Sa druge strane, poslodavci ne znaju šta su potrebe zaposlenih.Takođe se omogućava bolja vizija tržišnih uslova i konkurentnosti na tom tržištu. Prilikom donošenja odluka sa dvije strane, te strane se osjećaju povezane, omogućava se kompaniji da se bolje prilagođava na izazove“, rekla je ona.

Budite u toku sa aktivnostima UPCG.

Prijavite se za newsletter.