+382 (0)20 209 250 | ENG

Održan prvi u nizu seminara o novom Zakonu o radu

Vijesti 21/01/2020
Održan prvi u nizu seminara o novom Zakonu o radu

U organizaciji Unije poslodavaca Crne Gore (UPCG), danas je u hotelu „CentreVille“ održan prvi u nizu seminara za crnogorske privrednike – članove UPCG povodom početka primjene novog Zakona o radu koji je stupio na snagu 8. januara. Savjetovanjem ove vrste, održanim pod nazivom “Novi Zakon o radu”, UPCG je imala za cilj da upozna privrednike sa navedenim propisom, novitetima koji proizilaze njegovom primjenom, kao i promjenama nastalim u odnosu na prethodni zakon.

Nova rješenja sadržana u Zakonu o radu prezentovali su članovi Radne grupe za izradu zakona: direktor Direktorata za rad u Ministarstvu rada i socijalnog staranja (MRSS) mr Zoran Ratković, koordinatorka Radne grupe prof. dr Vesna Simović Zvicer i generalna sekretarka UPCG Suzana Radulović.

Predstavnik MRSS je u svom izlaganju obradio pitanja koja se odnose na: zasnivanje radnog odnosa, zaštitu zaposlenih u slučaju stečajnog postupka i promjene poslodavca, otpremnine, otkaz od strane zaposlenih i sporazumni prestanak radnog odnosa. Prof. Dr Simović Zvicer je održala predavanje o novinama koje se odnose na: radno vrijeme, prekovremeni rad i preraspodjelu radnog vremena, porodiljsko i roditeljsko odsustvo, ugovor o radu na određeno vrijeme i sporazum o ustupanju zaposlenih, utvrđivanje odgovornosti zaposlenih. Generalna sekretarka UPCG je fokus svog izlaganja o novom Zakonu o radu stavila na sljedeće oblasti: aneks ugovora o radu, mirovanje radnog odnosa i raspoređivanje u hitnim slučajevima, zarade, godišnji odmor, prestanak radnog odnosa po sili zakona, individualni otkaz, kolektivni ugovori.

U nastavku, uslijedila je diskusija u kojoj su privrednici bili u prilici da dobiju odgovore na konkretna pitanja, a time i razriješe određene dileme u vezi adekvatne primjene ovog propisa u daljoj poslovnoj praksi.

Učesnici današnjeg seminara ocijenili su da novi Zakon o radu, čijem usvajanju su prethodili višegodišnji pregovori socijalnih partnera - Vlade, UPCG i sindikata, predstavlja važan akt koji će imati pozitivan efekat na poslovanje privrednih subjekata u dijelu kojim se bavi, a to je regulisanje radnih odnosa. Zakon je nastao kao rezultat visokog stepena konsenzusa socijalnih partnera, sadrži odredbe koje korespondiraju sa pravnim propisima EU (usklađen sa 14 Direktiva i velikim brojem konvencija MOR-a) i kao takav je dobio pozitivno mišljenje Evropske komisije. Stoga privrednici očekuju da će primjena ovog propisa na kvalitetan način odgovoriti zahtjevima savremenih uslova poslovanja, kao i potrebama poslodavaca i zaposlenih koje proističu iz oblasti radnih odnosa.

UPCG će u srijedu 22. januara organizovati drugi u nizu seminara „Novi Zakon o radu“ koji će biti održan u Bečićima, u hotelu „Splendid“. Nakon toga, uslijediće savjetovanja u Bijelom Polju i drugim gradovima Crne Gore.

Budite u toku sa aktivnostima UPCG.

Prijavite se za newsletter.