+382 (0)20 209 250 | ENG

Odobrene subvencije za privrednike - program #Covid-19

Vijesti 19/06/2020
Odobrene subvencije za privrednike - program #Covid-19

photo credit: pixabay.com

Vlada Crne Gore je na 177. sjednici, kojom je predsjedavao premijer Duško Marković, usvojila Informaciju o realizaciji Programa pružanja podrške privredi i zaposlenima, u cilju ublažavanja negativnih efekata epidemije novog korona virusa COVID19.

U saopštenju sa sjednice Vlade CG održane 18. juna, navedeno je da se privrednim društvima i preduzetnicima koji ispunjavaju Programom definisane uslove za dobijanje subvencija, a koji su iz bilo kojih razloga zakasnili da do kraja mjeseca maja 2020. godine podnesu zahtjev za aprilske subvencije, odobrava pravo na aprilske subvencije pod uslovom da zahtjev podnesu u periodu od 20-30. juna 2020. godine, a nakon 30. juna 2020. godine i u slučajevima kada je prije isteka roka podnijet prigovor od čijeg rješavanja zavisi nastavak postupka.

Odobreno je pravo na subvenciju za novo zapošljavanje i za ona lica koja nijesu bili evidentirana na Zavodu za zapošljavanje Crne Gore u prethodnom mjesecu u odnosu na mjesec na koji se podnosi zahtjev, ako se provjerom u Centralnom registru obveznika i osiguranika Poreske uprave utvrdi da nijesu imali prijavu na osiguranje po osnovu zaposlenja u periodu od tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva za subvenciju. Odobreno je pravo na subvenciju za novo zapošljavanje i privrednim društvima osnovanim nakon 15. marta 2020. godine, pod uslovima za korišćenje prava na ovu vrstu subvencije koji su definisani Programom odnose se i na ova privredna društva i to za zaposlene koji nijesu imali prijavu na osiguranje po osnovu zaposlenja u periodu od tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva za subvenciju.

Privredna društva i preduzetnici koji posluju u oblasti turizma mogu dobiti 100 odsto subvencije, a privredna društva koja posluju u oblastima ugostiteljstva i saobraćaja 50 odsto subvencije za jun 2020. godine.

Izvor: Vlada Crne Gore - Služba za odnose s javnošću

Budite u toku sa aktivnostima UPCG.

Prijavite se za newsletter.