+382 (0)20 209 250 | ENG

PRIVREMENE MJERE u vrijeme pandemije koronavirusa - ažurirani pregled

Vijesti 15/03/2020
PRIVREMENE MJERE u vrijeme pandemije koronavirusa - ažurirani pregled

Sve informacije i preporuke u vezi sa pandemijom virusa korona dostupne su na zvaničnom sajtu Vlade Crne Gore, Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti (NKT) i Ministarstva javne uprave: https://www.coronainfocg.me/

Sve mjere i preporuke NKT koje su trenutno na snazi, mogu se pogledati na OVOJ adresi.

Donacije Imajući u vidu značajan broj donatora koji se javljaju iskazujući spremnost da pomognu napore koje država sprovodi u suzbijanju koronavirusa, NKT je pozdravilo plemenite namjere i pozvalo sve subjekte koji ovim putem iskazuju visok stepen društvene odgovornosti da svoju namjeru realizuju u komunikikaciji sa NKT putem kontakt adrese elektronske pošte: CoronaInfoCG@gov.me.

Za donacije su otvoreni žiro računi – za uplate iz zemlje: 510-117161-85 i za uplate iz inostranstva: Intermediary bank RAIFFEISEN ZENTRALBANK OESTERREICH AG VIENNA, SWIFT RZBAATWW, Account with Institution Party Identifier 000-55.062.301, Swift Address CKBCMEPG, Name CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD PODGORICA, Beneficiary Customer VLADA CRNE GORE Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti, Karađorđeva b.b. 81000, Podgorica, MONTENEGRO, IBAN: ME25510000000011716185.

Donacije SMS-om na broj 15888 - Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti je u saradnji sa Crnogorskim Telekomom, Telenorom i Mtel-om, otvorilo SMS liniju za donacije 15888, putem koje građani mogu da se pridruže zajedničkoj borbi protiv virusa korona. Slanjem SMS-a DONACIJA na broj 15888, moguće je donirati 1 euro na žiro račun Crvenog krsta za pomoć ugroženim građanima. Ova usluga je dostupna korisnicima svih operatera u Crnoj Gori, a nakon realizovane donacije svaki donator će SMS-om dobiti potvrdu o uspješno realizovanoj donaciji.NOVE, JEDINSTVENE MJERE ZA CIJELU CRNU GORU

13. novembar 2020.

NKT: Mjere će se primjenjivati od 15. novembra do 1. decembra 2020. godine

Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti (NKT) odlučilo je, na sjednici koja je održana u petak 13. novembra, da od nedjelje 15. novembra u 00:00 sati, uvede jedinstvene epidemiološke mjere na teritoriji cijele Crne Gore. Mjere su privremenog karaktera i primjenjivaće se do 1. decembra 2020. godine. Kompletan tekst Naredbe, kao i Potvrda koju izdaje poslodavac mogu se preuzeti u prilogu (na dnu strane).

Radi sprječavanja unošenja zaraznih bolesti u zemlju, suzbijanja i sprječavanja prenošenja u druge zemlje, kao i zaštitu stanovništva od novog koronavirusa naređuju se privremene mjere, i to:

1) zabrana izlaska iz objekta stanovanja u vremenu od 21 do 5 časova narednog dana, osim za:

 • lica koja obavljaju redovne radne zadatke i pružaju usluge od javnog interesa, a nezamjenljiv su uslov života i rada građana (zdravstvo, inspekcijski organi, policija, vojska, službe bezbjednosti, vatrogasne službe, komunalne službe, mediji - uključujući lica koja gostuju u medijskim emisijama i sl.), što se dokazuje potvrdom koju izdaje poslodavac,
 • lica koja njeguju lica koja usljed bolesti, stanja ili posljedica povrede nijesu sposobna da samostalno obavljaju svakodnevne životne aktivnosti, što se dokazuje potvrdom koju izdaje izabrani doktor ovih lica i izvodom iz odgovarajućeg matičnog registra građana kojim se dokazuje međusobno srodstvo ovih lica ili ugovorom o njezi ili izdržavanju kojim se dokazuje međusobni pravni odnos ovih lica,
 • zaposlene kod stranih diplomatsko-konzularnih predstavništava,
 • djecu sa poremećajima iz autističnog spektra i lica koja koriste invalidska kolica, u pratnji jednog lica, najviše 60 minuta,
 • lica koja izvode kućne ljubimce, najviše 60 minuta;

2) zabrana putničkog međugradskog saobraćaja u vremenu od petka od 21 čas do ponedjeljka u 5 časova, osim za:

 • motorna vozila kojima se vrše djelatnosti bitne za promet roba, snabdijevanje i dostavu ljekova, hitnu medicinsku pomoć, komunalne djelatnosti, snabdijevanje gorivom i električnom energijom, prevoz zaposlenih (ako posjeduju potvrdu poslodavca i putni nalog za službeno putovanje),
 • prevoz lica koja su boravila van mjesta boravka, odnosno prebivališta, radi povratka u to mjesto, ako posjeduju voznu kartu za povratak u međunarodnom linijskom ili avio saobraćaju ili su to mjesto napustili prije 14. novembra 2020. godine, tranzitnog prevoza putnika i radi putovanja međunarodnim redovnim ili linijskim prevozom ili avio saobraćajem,
 • lica koja njeguju lica koja usljed bolesti, stanja ili posljedica povrede nijesu sposobna da samostalno obavljaju svakodnevne životne aktivnosti, što se dokazuje potvrdom koju izdaje izabrani doktor ovih lica i izvodom iz odgovarajućeg matičnog registra građana kojim se dokazuje međusobno srodstvo ili ugovorom o njezi ili izdržavanju kojim se dokazuje međusobni pravni odnos ovih lica;

3) zabrana prisustva i zadržavanja više od četiri punoljetna lica zajedno na otvorenom javnom mjestu (trotoari, trgovi, ulice, parkovi, šetališta, plaže i sl.), osim za lica koja obavljaju svoje redovne radne zadatke;

4) obaveza privrednih društava i preduzetnika koji se bave trgovinom na malo, priređivača igara na sreću i privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika koji obavljaju zanatsku - uslužnu i ugostiteljsku djelatnost u ugostiteljskim objektima (restorani, kafane, kafeterije, hotelski restorani i slični ugostiteljski objekti), osim za goste koji su smješteni u hotelu, da:

 • rad organizuju, u periodu od 7 do 20 časova,
 • odrede lice odgovorno za poštovanje i kontrolu propisanih mjera u objektu,
 • na ulazu/izlazu u objekat na vidnom mjestu istaknu obavještenje o privremenim mjerama prevencije i suzbijanja novog koronavirusa propisanim ovom naredbom, sa uputstvima za njihovu primjenu, kao i kontakt podatke lica iz alineje 2 ove tačke (ime, prezime, broj telefona i mail adresa),
 • obezbijede dezinfekciju ruku na ulazu/izlazu iz objekta;

5) obaveza privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost u ugostiteljskim objektima da svoj rad organizuju na način, da:

 • svi zaposleni i gosti nose zaštitne maske tokom boravka u ugostiteljskom objektu (unutar objekta i na terasi/bašti), osim tokom neposrednog konzumiranja pića, nakon čega se maska odmah vraća na lice, a tokom konzumiranja hrane maska se vraća na lice odmah nakon završetka obroka,
 • obezbijede sredstva za dezinfekciju (gel za dezinfekciju ili vlažne alkoholne maramice) na svim stolovima,
 • unutar objekta stolovi moraju biti odvojeni prozirnim pleksiglas pločama/panelima ili drugim neporoznim materijalom pogodnim za dezinfekciju, visine 170 cm,
 • na terasi/bašti ugostiteljskog objekta razmak između stolova mora da bude najmanje dva metra,
 • za stolom sjede najviše četiri gosta unutar i na terasi/bašti ugostiteljskog objekta, tako da rastojanje između njih mora da bude najmanje dva metra, mjereno u svim pravcima,
 • pripremu i izdavanje hrane, po porudžbi, bez zadržavanja i konzumacije ispred objekta koji posluje hranom, uključujući ketering, organizuju u period od 7 do 22 časa, uz potvrdu poslodavca,
 • onemoguće uslugu samousluživanja, stajanje i zadržavanje ispred šanka i visokih stolova namjenjenih za stajanje,
 • obezbijede redovno održavanje higijene i dezinfekciju zajedničkih prostorija, mobilijara, opreme i sl., u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravlje Crne Gore,
 • u ugostiteljskom objektu (unutar objekta i na terasi/bašti) obezbijede obilježena mjesta za higijensko odlaganje otpada,
 • zabrane boravak maloljetnim licima bez prisustva roditelja u tom objektu;

6) zabrana okupljanja u objektima stanovanja licima koja nijesu članovi zajedničkog porodičnog domaćinstva, osim lica koja njeguju lica koja usljed bolesti, stanja ili posljedica povrede nijesu sposobna da samostalno obavljaju svakodnevne životne aktivnosti, što se dokazuje potvrdom koju izdaje izabrani doktor ovih lica i izvodom iz odgovarajućeg matičnog registra građana kojim se dokazuje međusobno srodstvo ili ugovorom o njezi uli izdržavanju kojim se dokazuje međusobni pravni odnos ovih lica, kao i lica u slučaju hitnih radova u objektu stanovanja (struja, voda i sl.);

7) obaveza privrednih društava i preduzetnika koji pružaju usluge u fitnes centrima i teretanama da rad organizuju na način da:

 • u objektu u isto vrijeme može da boravi samo jedno lice na deset kvadratnih metara slobodnog prostora namjenjenog za vježbanje (prostor na kome se ne nalaze sprave i mašine za treniranje), uz obavezu poštovanja međusobne udaljenosti od najmanje dva metra između korisnika usluga,
 • obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku korisnika usluga na ulasku/izlasku iz objekta,
 • zaposleni nose zaštitnu masku, osim prilikom aktivnog treninga / vježbanja,
 • korisnici usluga prilikom promjene mjesta vježbanja i promjene sprave na kojoj vježbaju odgovarajućim sredstvom za dezinfekciju dezinfikuju površinu i spravu gdje su vježbali,
 • zabrane vježbanje lica u grupi - grupnih treninga;

8) zabrana održavanja treninga sportista (sportista amatera i sportista rekreativaca) i sportskih takmičenja i turnira sportista u manjim zatvorenim sportskim objektima (baloni i drugo), osim profesionalnih sportista, uz poštovanje propisanih protivepidemijskih mjera;

9) zabrana zadržavanja igrača u, odnosno ispred objekata priređivača igara na sreću (kladionice i kockarnice), uz poštovanje propisanih mjera;

10) zabrana okupljanja stanovništva u zatvorenim i na otvorenim javnim mjestima (javna okupljanja, javne priredbe, sportski, politički, kulturno-umjetnički i privatni skupovi, svadbe, kao i druge manifestacije);

11) obaveza vjerskih zajednica da svoje aktivnosti prilagode aktuelnoj epidemiološkoj situaciji i da vjerske obrede u vjerskim objektima obavljaju isključivo bez prisustva građana;

12) primanje saučešća i obavljanje sahrane umrlih lica isključivo u užem krugu porodice.


PRIMJENA NOVIH RESTRIKTIVNIH EPIDEMIOLOŠKIH MJERA

25. septembar 2020.

NKT: Mjere će pratiti stopu četrnaestodnevne KI u svakoj od lokalnih samouprava

Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti (NKT) danas je na sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Milutin Simović, odlučilo na prijedlog Instituta za javno zdravlje Crne Gore (IJZ) i više opštinskih kriznih štabova da od ponedjeljka, 28. septembra 2020. godine, počne primjena novih restriktivnih epidemioloških mjera zavisno od epidemiološke situacije u svakoj od lokalnih samouprava.

Prema metodologiji IJZ, koju je danas usvojilo NKT, osnova za donošenje odluka o restriktivnim mjerama zasnivaće se na praćenju stopa četrnaestodnevne kumulativne incidencije (KI). Ova stopa i njeno kretanje, koja u epidemiologiji predstavlja mjeru rizika obolijevanja, dobija se podjelom broja novih slučajeva infekcije koronavirusom brojem stanovnika lokalne samouprave i izražava na 100.000 stanovnika.

U lokalnim samoupravama u kojima je 14-o dnevna stopa:

1. Manja od 400: nastavljaju se striktno poštovanje i stroga kontrola sprovođenja važećih epidemioloških mjera.

2. Između 400 i 799, uz važeće mjere uvodi se:

 1. Ograničenje rada ugostiteljskih objekata do 22:00 sata;
 2. Ograničavanje uslova rada ugostiteljskih objekata tako što je uz važeće epidemiološke mjere dozvoljeno da za jednim stolom i u objektu i izvan njega (terase, bašte i sl.) budu najviše dvije osobe; i
 3. Obaveza striktnog poštovanja razmaka od najmanje jedan metar od stolice do stolice kada lica sjede za stolovima i okrenuti su leđima jedni drugima.

3. Između 800 i 1.199 uz važeće mjere:

 1. Zabranjuje se rad ugostiteljskih objekata (restorani, kafane, kafeterije, hotelski restorani) osim za goste hotelâ;
 2. Zabranjuje se okupljanje u objektima stanovanja licima koja nijesu članovi zajedničkog porodičnog domaćinstva.

4. Veća od 1.200 uz važeće mjere:

 1. Zabranjuje se izlazak iz objekta stanovanja od 22:00 do 05:00 (uz definisane izuzetke koji su važili i prilikom ranije mjere: djeca sa poremećajima iz autističnog spektra; lica koja koriste invalidska kolica, u pratnji jednog lica, najviše 60 minuta dnevno; lica koja obavljaju redovne radne zadatke u djelatnostima dozvoljenim naredbama; zaposlene kod stranih diplomatsko-konzularnih predstavništava; lica koja pružaju usluge od javnog interesa, a nezamjenljiv su uslov života i rada građana (zdravstvo, inspekcijski organi policija, vojska, službe bezbjednosti, vatrogasne službe, komunalne službe, mediji – uključujući lica koja gostuju u medijskim emisijama, poljoprivredne djelatnosti na gazdinstvima i sl.), što se dokazuje potvrdom koju izdaje poslodavac; osobe koje njeguju lica koja usljed bolesti, stanja ili posljedica povrede nijesu sposobna da samostalno obavljaju svakodnevne životne aktivnosti, što se dokazuje potvrdom koju izdaje izabrani doktor ovih lica; te lica koja izvode kućne ljubimce, najviše 60 minuta dnevno;
 2. Zabranjuje se rad ugostiteljskih objekata (restorani, kafane, kafeterije, hotelski restorani) osim za goste hotelâ;
 3. Zabranjuju se posjete po kućama lica koja nijesu članovi istog domaćinstva.

Stopu KI utvrđuje IJZ i objavljuje na svom Internet sajtu i to jednom sedmično, subotom prije podne. Primjena restrikcija zavisno od utvrđene stope KI, počinje trećeg dana od utvrđene stope KI odnosno ponedeljkom u 00:00 sati.

Odluka o eventualnom ublažavanju mjera donosi se po automatizmu svakih 14 dana u zavisnosti od kretanja vrijednosti stopa dok se analiza pooštravanja mjera vrši na sedmičnom nivou u skladu sa kretanjem stopa.

Prema trenutnim podacima, koji ne obuhvataju novooboljele koji će biti otkriveni do kraja današnjeg dana, najoštrije mjere od ponedjeljka počinju da se primjenjuju u Nikšiću, Beranama i Andrijevici.

Početak školske godine

Razmatrajući epidemiološku situaciju i uslove za predstojeći početak školske godine Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti je zadužilo Ministarstvo prosvjete da intenzivira aktivnosti i da do ponedjeljka (28. septembra 2020.) sagleda i utvrdi sve relevantne parametre i podrobno informiše javnost o svim aspektima početka školske godine.

Nadležni inspekcijski organi, prije svega Sanitarno-zdravstvena inspekcija, zaduženi su da do početka školske godine izvrše nadzor ispunjenosti uslova za redovno pogađanje nastave u kontekstu poštovanja epidemioloških mjera.

Sa ciljem sprečavanja širenja koronavirusa među djecom i đacima NKT je odlučilo da izmijeni odgovarajuću naredbu tako da obaveza nošenja zaštitnih maski važi za djecu stariju od pet godina.

Inspekcijski organi da pomno kontrolišu poštovanje mjera

Inspekcijski organi, kako na državnom tako i na lokalnom nivou, još jednom su pozvano da dosljedno i u kontinuitetu nadziru sprovođenje važećih epidemioloških mjera i da o rezultatima kontrola redovno izvještavaju javnost.

Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti je predložilo da Ministarstvo zdravlja donese odluku o novčanoj nagradi zaposlenih u zdravstvu koji rade sa COVID-19 pacijentima.

Usvojen je XVII Izvještaj Operativnog štaba za upravljanje donacijama o stanju na računu i isplatama sa računa.

Do 25. septembra 2020. u 09:00 priliv je 8.159.114,12 eura i 75.971,72 američkih dolara, a odliv iznosili 2.958.869,13 eura te je shodno tome stanje na računu 5.200.244,99 eura i 75.971,72 američkih dolara. Pregled odliva po sedmicama može se preuzeti ovdje.


SAOPŠTENJE NKT

26. jul 2020.

Ublažene mjere u Sjevernom regionu, dozvoljena živa muzika u restoranima, stroga kontrola nošenja maski i poštovanja distance

Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti (NKT) odlučilo je danas, na predlog Instituta za javno zdravlje Crne Gore (IJZ), da ukine sve posebne mjere protiv širenja koronavirusa u opštinama u Sjevernom regionu, da izjednači dopušteno radno vrijeme ugostiteljskih objekata na cijeloj državnoj teritoriji i da dozvoli živu muziku u ugostiteljskim objektima.

Privremene mjere protiv širenja koronavirusa uvođene konsekutivno u opštinama Sjevernog regiona od 25. juna, dale su rezultate prije svega u stagnaciji stope novooboljelih, čime su se stekli uslovi za ukidanje pojedinih mjera sa ciljem normalizacije života i interesa ekonomije.

Odluka se odnosi na restorane, kafane, kafeterije, hotelske restorane i slične ugostiteljske objekte kao i na pružanje ugostiteljskih usluga na kupalištima i plažama.

U ugostiteljskim objektimaosimu primorskim opštinama (Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Ber i Ulcinj) ugostiteljski objekti rade po sljedećim pravilima:

 • za stolom mogu sjediti najviše dva gosta unutar ugostiteljskog objekta, odnosno četiri gosta na terasi/bašti objekta:
 • zabranjeni su samousluživanje i zadržavanje ili stajanje ispred šanka;
 • stolovi moraju biti udaljeni jedan od drugog najmanje 2m, u skladu sa preporukama IJZ; i
 • mora biti obezbijeđeno redovno održavanje higijene i dezinfekcija zajedničkih prostorija, mobilijara, opreme i sl, u skladu sa preporukama IJZ.

Dozvola žive muzike u restoranima uz stroga pravila

Ukida se zabrana održavanja zabavno-muzičkog programa u ugostiteljskim objektima koja je bila uvedena 7. jula.

Privredna društva, pravna lica i preduzetnici koji se bave ugostiteljskom djelatnošću i organizuju izvođenje zabavno-muzičkog programa dužni su da to čine tako da:

 • pjevači i muzičari – članovi benda/orkestra poštuju međusobnu fizičku udaljenost od najmanje 2m;
 • da prilikom izvođenja zabavno-muzičkog programa nose zaštitne maske, osim pjevača i muzičara koji sviraju duvačke muzičke instrumente;
 • obezbijede fizičku udaljenost između gostiju sa jedne strane i pjevača i muzičara-članova benda/orkestra sa druge od najmanje 4m, a ako to nije moguće, gosti i pjevači/muzičari moraju biti odvojeni prozirn im pleksiglas pločama/panelima visine od najmanje 2m; i
 • zabrane gostima igranje i ples.

Kontrola nošenja zaštitnih maski

S obzirom na to da je uočeno nepridržavanje mjera u pojedinim trgovinskim objektima uvodi se obaveza privrednih društava i preduzetnika koji se bave trgovinom na malo (marketi, supermarketi, hipermarketi, tržni centri i sl.), uključujući i zelene pijace, kao i državne organe, organe državne uprave, organe uprave, organe lokalne samouprave, javne ustanove i druge subjekte koji vrše javna ovlašćenja, banke, pošte i druga pravna lica, koja neposredno pružaju usluge građanima u šalter salama, da odrede lica koja će kontrolisati da li građani ili korisnici usluga prilikom ulaska u ove objekte poštuju obaveze nošenja zaštitne maske i međusobne fizičke udaljenosti.

Nove mjere za fitnes centre i teretane

Privremena mjera za fitnes centre i teretane, koja je uvedena 16. jula na teritoriji Podgorice proširuje se na cijelu državnu teritoriju.

Privredna društva i preduzetnici koji pružaju usluge u fitnes centrima i teretanama obavezni su da rad organizuju na način da u objektu u isto vrijeme može da boravi samo jedno lice na 10 m², ali ne više od 20 lica, uz obavezu poštovanja fizičke distance od najmanje 2m između korisnika usluga i da obezbijede poštovanje drugih mjera, u skladu sa uputstvom IJZ.

Važenje i kontrola

Sve danas donijete mjere primjenjuju se bez vremenskog ograničenja odnosno dok postoji opasnost od širenja zarazne bolesti novog koronavirusa ili do povlačenja ili promjene mjere.

NKT izražava zahvalnost građanima, privrednicima i preduzetnicima u opštinama Sjevernog regiona na dosljednom poštovanju mjera i istovremeno upozorava da će pojačati kontrolu poštovanja mjera, posebno u ugostiteljskim objektima, sa ciljem da današnje ublažavanje restrikcija ne dovede do ponovnog širenja virusa.


INSPEKCIJA DA OŠTRO KONTROLIŠE DRŽAVNU I LOKALNU ADMINISTRACIJU

23. jul 2020.

NKT: Produžene mjere u Podgorici, na Sjeveru mjere dale rezultat

Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti (NKT) večeras je na sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Milutin Simović, produžilo na još nedjelju dana primjenu mjera protiv širenja novog koronavirusa u Glavnom gradu Podgorici.

Nadležne inspekcijske službe su zadužene da odmah počnu da sprovede oštre kontrole poštovanja propisanih mjera prije svega u službama na državnom i lokalnom nivou.

Institucije moraju biti primjer u svemu pa i u poštovanju mjera – konstatovano je na sjednici.

NKT je razmotrilo epidemiološku situaciju, i konstatovalo da su mjere u Sjevernom regionu dale rezultate čime se stiču uslovi da se, shodno današnjoj najavi, na sjednici u nedjelju razmotri značajno ublažavanje epidemioloških mjera u opštinama Sjevernog regiona.


PONOVO PROGLAŠENA EPIDEMIJA ZARAZNE BOLESTI NOVOG KORONAVIRUSA

21. jul 2020.

NKT: Maske i na otvorenom i zatvorenom, dalje ograničenje javnih okupljanja u cijeloj CG, ublažene mjere za pojedine opštine

Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti (NKT) je danas, na predlog Instituta za javno zdravlje Crne Gore, odlučilo da ponovo proglasi epidemiju zarazne bolesti novog koronavirusa na cijeloj državnoj teritoriji. Od sjutra se uvodi više novih privremenih mjera čiji je cilj dalje sprečavanje širenja novog koronavirusa, dok se istovremeno ublažavaju mjere u pojedinim opštinama u kojima je smanjen epidemiološki rizik.

Mjere za cijelu Crnu Goru

Nošenje zaštitnih maski na otvorenom i zatvorenom obavezno je na cijeloj teritoriji Crne Gore, uključujući i djecu stariju od 7 godina, osim na plažama i u nacionalnim parkovima pod uslovom pridržavanja fizičke distance i ranije propisanih mjera.

Okupljanje osoba ograničava se na cijeloj državnoj teritoriji na maksimalno 40 osoba na otvorenim javnim mjestima, a na 20 osoba na zatvorenim, uz obavezu poštovanja fizičke distance od najmanje dva metra. (Ova obaveza ne odnosi se na objekte stanovanja.)

Zbog izuzetno visokog epidemiološkog rizika koji nose pojedini skupovi produžena je do 6. avgusta primjena sljedećih mjera donijetih 30. juna:

1. Zabrana rada disko klubova/barova i noćnih klubova/barova, i

2. Zabrana organizovanja svadbi, maturskih, rođendanskih i drugih privatnih proslava.

Produžena je do 30. jula primjena mjera donijetih 7. jula kojom se:

1. Zabranjuje održavanje zabavno-muzičkog programa u ugostiteljskim objektima (restorani, kafane, kafeterije, hotelski restorani i slični ugostiteljski objekti), uključujući i plažne barove (koncerti, nastupi uživo muzičara i bendova, live nastupi DJ izvođača i sl.).

2. Prekida rad prvostepenih socijalno-ljekarskih komisija u oblasti socijalne i dječje zaštite u centrima za socijalni rad.

Ublažene neke posebne mjere za pojedine opštine

Posebne mjere koje su proglašene u pojedinim opštinama u Sjevernom regionu ublažavaju se i to u opštinama Andrijevica, Plav i Gusinje tako što se omogućava obavljanje ugostiteljske djelatnosti u ugostiteljskim objektima (restorani, kafane, kafeterije, hotelski restorani i slični ugostiteljski objekti) u ove tri opštine od 06:00 do 22:00 sata – pod istim uslovima i na isti način kao što je to već regulisano u Glavnom gradu Podgorici u Prijestonici Cetinju i u opštini Nikšić.

U Opštini Rožaje se ublažava mjera zabrane napuštanja objekta stanovanja. Umjesto dosadašnje mjere kojom je kretanje bilo omogućeno od 5:00 do 18:00 sati mjera se ublažava pa je kretanje omogućeno od 5:00 sati do 22:00 sata.

Obje mjere primjenjuju se do 30. jula.

Oštrije mjere za ugostiteljske objekte u pojedinim opštinama

Mjere koje su propisivale rad ugostiteljskih objekata u Glavnom gradu Podgorici, Prijestonici Cetinju i Opštini Nikšić – obavezne su od danas i u opštinama Plužine, Žabljak, Šavnik, Danilovgrad, Tuzi, Kolašin, Mojkovac, Andrijevica, Plav i Gusinje.

Privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost u ugostiteljskim objektima (restorani, kafane, kafeterije, hotelski restorani i slični ugostiteljski objekti) obavezni su da rad organizuju na način da:

- za stolom sjede najviše dva gosta unutar ugostiteljskog objekta, odnosno četiri gosta na terasi/bašti ovog objekta;

- onemoguće uslugu samousluživanja, zadržavanje i stajanje ispred šanka;

- između stolova obezbijede udaljenost od najmanje 2m, u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravlje Crne Gore;

- obezbijede redovno održavanje higijene i dezinfekciju zajedničkih prostorija, mobilijara, opreme i sl, u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravlje Crne Gore.

U navedenim opštinama mjera se primjenjuje do 30. jula.

Produžena primjena mjerâ za pojedine opštine

Produžena je do 30. jula primjena mjere zabrane obavljanja ugostiteljske djelatnosti u ugostiteljskim objektima (restorani, kafane, kafeterije, hotelski restorani i slični ugostiteljski objekti) uključujući i pružanje ugostiteljskih usluga na kupalištima i plažama:

1. U opštinama: Berane, Bijelo Polje, Petnjica, Pljevlja i Rožaje,

2. Od 24:00 do 06:00 narednog dana u opštinama: Bar, Budva, Herceg Novi, Kotor, Tivat i Ulcinj.

3. Od 22:00 do 6:00 narednog dana u Glavnom gradu Podgorici, Prijestonici Cetinju i opštinama: Nikšić, Danilovgrad, Tuzi, Kolašin, Mojkovac, Žabljak, Šavnik i Plužine. Iste mjere važe za opštine Andrijevica, Plav i Gusinje.

Produžena je do 30. jula zabrana drumskog prevoza putnika iz Opštine Rožaje i u Opštinu Rožaje, osim prevoza radi obavljanja redovnih radnih aktivnosti, pružanja hitnih zdravstvenih usluga i drugih neodložnih poslova, uz preduzimanje propisanih mjera zaštite.

Dokumenta strancima važe do 7. oktobra

Primjena mjere kojom su državni organi, organi državne uprave, organi lokalne samouprave i lokalne uprave, privredna društva, javne ustanove i druga pravna lica, preduzetnici i fizička lica bila obavezna da dozvole za stalni boravak, dozvole za privremeni boravak i dozvole za privremeni boravak i rad stranaca, a kojima je istekao rok važenja, po osnovu kojih ostvaruju pred tim organima neko svoje pravo ili izvršavaju obavezu, smatraju važećim do 30.septembra produžena je do 7. oktobra 2020.

----

Mjere čija je primjena produžena na određen rok mogu po isteku navedenih rokova biti ponovo razmatrane i njihova primjena može biti ponovo produžena.


PRIVREMENE MJERE ZA PODRUČJE GLAVNOG GRADA

16. jul 2020.

U Podgorici maske i na otvorenom i na zatvorenom

Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti (NKT) je, na današnjoj sjednici kojom je predsjedavao predsjednik NKT Milutin Simović, sagledavajući epidemiološku situaciju u Podgorici, dalo saglasnost na Naredbu za preduzimanje privremenih mjera za sprečavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprečavanje prenošenja novog korona virusa.

Mjere se odnose na područje Glavnog grada, privremenog su karaktera i primjenjivaće se narednih sedam dana:

1) okupljanje stanovništva na otvorenim javnim mjestima moguće je do 40, a na zatvorenim do 20 lica, uz obavezu poštovanja fizičke distance od najmanje dva metra i nošenje zaštitnih maski;

2) obavezno korišćenje zaštitnih maski u zatvorenom i otvorenom prostoru, uključujući i djecu stariju od sedam godina. Ova obaveza ne odnosi se na objekte stanovanja;

3) obaveza privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost u ugostiteljskim objektima (restorani, kafane, kafeterije, hotelski restorani i slični ugostiteljski objekti) da svoj rad organizuju na način da:

- za stolom sjede najviše dva gosta unutar ugostiteljskog objekta, odnosno četiru gosta na terasi/bašti ovog objekta,

- onemoguće uslugu samousluživanja, zadržavanje i stajanje ispred šanka,

- između stolova obezbijede udaljenost od najmanje dva metra, u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravlje Crne Gore (IJZ),

- obezbijede redovno održavanje higijene i dezinfekciju zajedničkih prostorija, mobilijara, opreme i sl, u skladu sa preporukama IJZ;

4) obaveza privrednih društava i preduzetnika koji pružaju usluge u fitnes centrima i teretanama da rad organizuju na način da u objektu u isto vrijeme može da boravi samo jedno lice na deset kvadratnih metara, ali ne više od 20 lica, uz obavezu poštovanja fizičke distance od najmanje dva metra između korisnika usluga i da obezbijede poštovanje drugih mjera,u skladu sa uputstvom Instituta;

5) obavezno korišćenje zaštitnih maski zaposlenih i putnika u vozilima javnog prevoza (autobus, kombi, auto-taksi), kao i tokom prevoza zaposlenih vozilima za sopstvene potrebe, uključujući i vozače i putnike u putničkom motornom vozilu (osim za članove zajedničkog porodičnog domaćinstva), kao i primjenu drugih mjera, u skladu sa uputstvom IJZ.

NKT je preporučilo svim vjerskim zajednicama da se na cijeloj teritoriji Crne Gore vjerski obredi vrše bez prisustva građana u vjerskim objektima.

NKT je zahvalilo odgovornim građanima i privrednim subjektima koji se pridržavaju donijetih mjera, pozvalo sve da bez izuzetka poštuju i preporuke i obavezujuće mjere i naredbe koje su donijete za opšte dobro, u cilju borbe protiv koronavirusa.

NKT je pozvalo na zajedničko djelovanje u borbi protiv širenja koronavirusa, zaštiti zdravlja svih građana kao i očuvanju radnih mjesta i ekonomije.

Formiran je Operativni štab za inspekcijsku kontrolu kako bi se unaprijedila primjena i kontola svih donijetih mjera iz naredni Ministarstva zdravlja.

Ovaj međuresorski tim će se posvetiti i sa posebnom pažnjom kontrolisati primjenu mjera, raditi preventivno ukazujući i savjetujući, ali i kažnjavajući neodgovorna pravna lica i pojedince koji krše pravila.

Usvojen je trinaesti Izvještaj Operativnog štaba za upravljanje donacijama o stanju na računu i isplatama sa računa na dan 16. jul 2020. godine. Od otvaranja računa za donacije NKT-a 19. marta, iz zemlje i inostranstva uplaćeno je 8.052.229,22 € i 75.971,72 $.

U navedenom periodu, a skladu sa naznakama donatora, preporukama Kriznog medicinskog štaba i Instituta za javno zdravlje sa računa je isplaćeno 1.758.869,13 €. (Pregled odliva po sedmicama može se preuzeti ovdje). Shodno tome, 16. jula 2020. godine u 9.00h, stanje na računu NKT-a iznosi 6.293.360,09 € i 75.971,72 $ .


IZMIJENJENE NAREDBE O IZOLACIJI

15. jul 2020.

NKT: Za kontakte i PCR pozitivne samoizolacija 21 dan

Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti (NKT) je danas na predlog Instituta za javno zdravlje Crne Gore odlučilo da izmjeni naredbe Ministarstva zdravlja koje se odnose na karantin i samoizolaciju lica koja su bila ili se sumnja da su bila u kontaktu sa osobama oboljelim od novog koronavirusa ili sa licima za koja postoji sumnja da su oboljela od ove bolesti.

Mjera samoizolacije određuje se:

 • U trajanju od 21 dan se licima koja su bila ili se sumnja da su bila u kontaktu sa osobama oboljelim od novog koronavirusa ili sa licima za koja postoji sumnja da su oboljela od ove bolesti.
 • Do ozdravljenja, a najmanje21 dan licima koja imaju pozitivan rezultat PCR testa na novi koronavirus, imaju blage simptome ili su bez simptoma bolesti.

Mjere se određuju na osnovu rješenja Sanitarne inspekcije, u skladu sa Protokolom postupanja sa oboljelima i kontaktima COVID-19 pacijenata Instituta za javno zdravlje Crne Gore.

Mjera institucionalne izolacije određuje se:

 • U trajanju do navršenih 21 dan od dijagnostikovanja bolesti licima koja su bila na bolničkom liječenju, ispunjavaju kriterijume za oporavak, u skladu sa Protokolom postupanja sa oboljelima i kontaktima COVID-19 pacijenata Instituta za javno zdravlje Crne Gore i imaju negativan rezultat testa prije isteka perioda od 21 dan od dana dijagnostikovanja infekcije (prvog pozitivnog testa na SARS-CoV-2).
 • U trajanju do dobijanja jednog negativnog rezultata testa, ali ne kraće od 21 dan od dijagnostikovanja bolesti, licima koja su bila na bolničkom liječenju, ispunjavaju kriterijume za oporavak i imaju pozitivan rezultat kontrolnog testa, u skladu sa Protokolom postupanja sa oboljelima i kontaktima COVID-19 pacijenata Instituta za javno zdravlje Crne Gore.

Samoizolacija podrazumijeva boravak u porodičnom smještaju ili drugom objektu uz ograničenje kretanja i praćenje zdravstvenog stanja lica kojem je samoizolacija određena, kao i svih članova njegovog zajedničkog porodičnog domaćinstva. Zdravstveno stanje prati nadležna epidemiološka služba u skladu sa rješenjem Sanitarne inspekcije.

Institucionalna izolacija podrazumijeva smještaj u objekat namijenjen za samoizolaciju i boravak lica koja imaju pozitivan rezultat testa na novi koronavirus i nemaju simptome bolesti, ne zahtijevaju medicinski tretman ali moraju biti pod nadzorom zdravstvenih radnika, na osnovu rješenja Sanitarne inspekcije, u skladu sa Protokolom postupanja sa oboljelima i kontaktima COVID-19 pacijenata Instituta za javno zdravlje Crne Gore.

Na snazi ostaje i mjera obaveznog smještaja u karantin ili samoizolaciju crnogorskih državljana i rezidenata Crne Gore koji dolaze iz država sa kojima nije dozvoljeno odvijanje međunarodnog putničkog saobraćaja, u skladu sa propisanim epidemiološkim kriterijumima, u trajanju od 14 dana, na osnovu rješenja Sanitarne inspekcije, u skladu sa Protokolom postupanja sa oboljelima i kontaktima COVID-19 pacijenata Instituta za javno zdravlje Crne Gore.

Mjere stupaju na snagu danom donošenja, privremenog su karaktera i primjenjivaće se dok postoji opasnost od unošenja, odnosno širenja zarazne bolesti novog koronavirusa.


NKT POOŠTRILO PRIVREMENE EPIDEMIJSKE MJERE

07. jul 2020.

Epidemija proglašena u više opština Sjevernog regiona, roditeljima djece predškolskog uzrasta plaćeno odsustvo

Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti (NKT) odlučilo je danas, bez održavanja sjednice na osnovu pribavljene saglasnosti većine članova, odlučilo da pooštri privremene epidemijske mjere na cijeloj državnoj teritoriji i posebno u više opština Sjevernog regona.

Epidemija proglašena u više opština Sjevernog regiona

Konstantan porast broja novootkrivenih slučajeva infekcije koronavirusom i to na teritoriji cijele države, sa posebno ugroženom Sjevernim i Centralnom regionom, i činjenica da sve veći broj oboljelih ne uspijeva pouzdano da identifikuje izvor infekcije ukazuje na raširenu lokalnu transmisiju virusa u određenim sredinama zbog čega je NKT dalo saglasnost Ministarstvu zdravlja da proglasi epidemiju zarazne bolesti na teritoriji opština: Bijelo Polje, Berane, Petnjica, Rožaje i Gusinje.

NKT je produžilo do 15. jula primjenu mjera donijetih 25. juna za opštinu Rožaje, dok je primjena mjera donijetih 2. jula za opštinu Gusinje produžena do 17. jula.

Ugostiteljski objekti do 22:00 osim u primorskim opštinama

Zabranjuju se na cijeloj državnoj teritoriji u ugostiteljskim objektima zabavno-muzički programi: koncerti, živi nastupi muzičara i grupa, nastupi DJ izvođača i slično.

Rad ugostiteljskih objekata (restorani, kafane, kafeterije, hotelski restorani i slični ugostiteljski objekti), uključujući ugostiteljske objekte na kupalištima i plažama ograničava se na teritoriji Glavnog grada Podgorice, Prijestonice Cetinje i opština Plužine, Šavnik, Žabljak, Nikšić, Danilovgrad, Tuzi, Kolašin i Mojkovac do 22:00.

U Južnom regionu, odnosno u svim primorskim opštinama, ostaje na snazi juče donijeto ograničenje rada ugostiteljskih objekata do 24:00.

NKT preporučuje da pored obaveznog nošenja zaštitnih maski u zatvorenom prostoru svaki građanin masku nosi i na otvorenom prostoru u onim situacijama i mjestima kada nije moguće održđavanje fizičke distance.

Roditeljima djece predškolskog uzrasta plaćeno odsustvo

Odlučeno je da se nakon jučerašnje mjere zatvaranja javnih i privatnih obrazovno-vaspitnih ustanova za predškolsko obrazovanje tokom važenja mjere jednom od roditelja / staratelja / hranitelja / usvojitelja ili samohranom roditelju djeteta predškolskog uzrasta obezbjeđuje pravo na plaćeno odsustvo sa rada, osim zaposlenima u: zdravstvu, Ministarstvu odbrane, Agenciji za nacionalnu bezbjednost, Ministarstvu unutrašnjih poslova, Upravi policije, Upravi carina, Poreskoj upravi, Upravi za nekretnine, Direktoratu za državni trezor u Ministarstvu finansija koji rade na poslovima realizacije Programa pružanja podrške privredi i zaposlenima, u cilju ublažavanja negativnih efekata epidemije novog koronavirusa, koji je donijela Vlada Crne Gore, Upravi za inspekcijske poslove, Upravi za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, ustanove za smještaj lica iz oblasti za socijalnu i dječju zaštitu, Upravi za izvršenje krivičnih sankcija, službama zaštite i spašavanja kao i u drugim organima i službama za koje Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti ocijeni da je njihova djelatnost neophodna za vrijeme trajanja navedenih mjera.

Prekida se rad prvostepenih socijalno-ljekarskih komisija u oblasti socijalne i dječje zaštite u centrima za socijalni rad.

UK, UAE, Turska, Ukrajina i Bjelorusija na „zelenoj listi“

Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti odlučilo je, na predlog Instituta za javno zdravlje, da britanskim rezidentima bude omogućen ulazak u Crnu Goru bez ikakvih dodatnih uslova, odnosno da Ujedinjenog Kraljevstvo uvrsti u „zelenu listu“ država na kojoj su, među ostalima, zemlje članice Evropske unije.

Uvažavajući ekonomske potrebe Crne Gore NKT je nakon komunikacije nadležnih državnih epidemioloških službi i postignute saglasnosti o utvrđenim mjerama kontrole putnika prilikom ukrcavanja i iskrcavanja odlučilo da na omogući ulazak u Crnu Goru rezidentima Turske, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Ukrajine i Bjelorusije koji ne pokazuju simptome i znakove infekcije koronavirusom i zadovoljavaju druge uslove koje će propisati Ministarstvo održivog razvoja i turizma.


NOVE EPIDEMIOLOŠKE MJERE ZA CIJELU CRNU GORU I POSEBNO SJEVERNI REGION

06. jul 2020.

NKT: Ugostiteljski objekti do ponoći u cijeloj CG, strožije mjere u Sjevernom regionu, iz Srbije samo u karantin

Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti (NKT) je na današnjoj sjednici, kojom je predsjedavao predsjednik Milutin Simović, odlučilo o više epidemioloških mjera kako za cijelu Crnu Goru tako i za Sjeverni region posebno.

Odlučeno je da se zbog visokog epidemiološkog rizika prekida vaspitno-obrazovni rad u javnim i privatnim ustanovama koje obavljaju predškolsko vaspitanje i obrazovanje.

Mjera će se primjenjivati u narednih nedjelju dana, nakon čega će, na osnovu analize učinka mjere i epidemiološke situacije, biti odlučeno da li će primjena mjere biti produžena.

Nacionalno koordinaciono tijelo podsjeća ugostitelje navažeće mjerekao i napreporuke Instituta za javno zdravlje za ugostiteljske objekte. Privredna društva, pravna lica i preduzetnici koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost u ugostiteljskim objektima moraju posebno povesti računa o mjerama koje podrazumijevaju najviše četiri osobe za stolom, osim članova istog porodičnog domaćinstva kao i na obavezu razmaka među stolovima od najmanje dva metra.

Oštrije epidemiološke mjere u Sjevernom regionu

Zbog složene epidemiološke situacije u Sjevernom regionu odlučeno je da se u opštinama Pljevlja, Bijelo Polje, Berane, Petnjica, Andrijevica, Rožaje, Plav i Gusinje rad svih ugostiteljskih objekata obustavlja na nedjelju dana, nakon čega će biti procijenjen učinak mjere i eventualno produžavanje njene primjene.

U opštini Pljevlja uvode se mjere kakve su 26. juna uvedene u Bijelom Polju, a 2. jula u Beranama:

 1. Zabranjena su okupljanja u zatvorenim i na otvorenim javnim mjestima (javna okupljanja, javne priredbe, sportski, politički, kulturno-umjetnički i privatni skupovi, svadbe, kao i druge manifestacije);
 2. Vjerske zajednice su obavezne da aktivnosti prilagode aktuelnoj epidemiološkoj situaciji i da vjerske obrede u vjerskim objektima obavljaju isključivo bez prisustva građana;
 3. Zabranjen je prevoz u putničkom motornom vozilu više od dva odrasla lica u isto vrijeme, osim članova zajedničkog porodičnog domaćinstva i lica koja obavljaju redovne radne zadatke;
 4. Zabranjeno je kretanje i zadržavanje više od dva lica na otvorenom javnom mjestu, osim članova zajedničkog porodičnog domaćinstva i lica koja obavljaju redovne radne zadatke;
 5. Obavezno je korišćenje zaštitnih maski u zatvorenom i otvorenom javnom mjestu. Ova obaveza ne odnosi se na objekte stanovanja; i
 6. Zabranjena su okupljanja u objektima stanovanja licima koja nijesu članovi zajedničkog porodičnog domaćinstva.

Formirani su posebni timovi koji će već od sjutra boraviti u opštinama Sjevernog regiona radi pomoći, koordinacije i konsultacija sa lokalnim vlastima i medicinskim stručnjacima sa ciljem što bržeg i kvalitetnijeg prevladavanja posljedica širenja koronavirusa u tom regionu.

Nacionalno koordinaciono tijelo poručuje građanima i privredi Sjevernog regiona da su cijela država i naš medicinski sistem uz njih, ali da uspjeh u obuzdavanju širenja infekcije zavisi prije svega od toga u kolikoj mjeri svaki pojedinac poštuje naredbe.

Ponovljena preporuka za rad od kuće

Sa sjednice su još jednom pozvani državna uprava i lokalna samouprava, privredna društva i preduzetnici da sav rad koji je moguće obavljati od kuće organizuju na taj način.

I državni organi i privreda i građani imaju isti cilj: očuvanje kontinuiteta djelatnosti uz istovremenu brigu o zdravlju i životima građana.

Nakon ulaska iz Srbije najstroži epidemiološki nadzor

Crna Gora ostaje opredijeljena da se ne zatvara za svoje državljane, ali stopa aktivnih slučajeva u Republici Srbiji, pogotovo u području uz granicu sa Crnom Gorom, nalaže najstroži epidemiološki nadzor. Zbog toga lica koja ulaze u Crnu Goru iz Republike Srbije do daljega neće biti upućivana u kućnu samoizolaciju već isključivo u karantin u objektima koje je država odredila za tu mjeru.

Dozvole za boravak stranaca važe do 30. septembra

Nacionalno koordinaciono tijelo odlučilo je, na predlog Uprave policije, da se dozvole za boravak stranaca u Crnoj Gori, koje su istekle, smatraju važećim do 30. septembra 2020. godine ukoliko lice na koje se dozvola odnosi zadovoljava sve ostale zakonom predviđene uslove.

Odlučeno je da se nakon prethodnih sličnih mjera koje su donošene u vrijeme epidemije, i nakon današnje mjere, važenje dozvola za boravak stranaca nakon 30. septembra neće na ovakav način produžavati.

UIP u dva dana, od stupanja na snagu novog zakona, izrekla 8.500 eura kazni

Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti razmotrilo je Izvještaj Uprave za inspekcijske poslove o aktivnostima preduzetim od 3. do 5. jula, odnosno nakon stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.

U dva dana inspektori su izrekli 8.500 eura kazni sa prekršajnim nalogom i to: Tržišna inspekcija 4.250 eura zbog nepoštovanja mjera korišćenja ličnih zaštitnih maski i druge zaštitne opreme, Turistička inspekcija 3.550 eura zbog nepoštovanja mjera obavezne distance među stolovima u ugostiteljskim objektima ili broja lica koja mogu sjediti za stolom, dok je Inspekcija rada izrekla 700 eura prekršajnih kazni jer zaposleni nijesu koristili zaštitnu opremu.

U srijedu sastanak o izborima

Za srijedu zakazan je sastanak predstavnika Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti, Državne izborne komisije, nadležnih državnih institucija i nevladinih organizacija koje se bave izbornim uslovima, na temu mjera koje je potrebno donijeti kako bi na predstojećim izborima bio omogućen neometan izborni proces u okolnostima proširene infekcije koronavirusom.


NKT: NOVE MJERE U CILJU SPREČAVANJA ŠIRENJA KORONAVIRUSA

02. jul 2020.

Rigorozno sankcionisanje kršenja mjera, posebne mjere u Gusinju i Beranama

Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti (NKT) je na današnjoj sjednici, kojom je predsjedavao predsjednik Milutin Simović, analiziralo epidemiološku situaciju u Crnoj Gori osvrnuvši se i na značajno usložnjavanje epidemiološke situacije u državama okruženja čime dodatno raste rizik i po našu zemlju.

Odlučeno je da budu donijete nove mjere sa ciljem sprečavanja daljeg širenja koronavirusa te da nadležni organi rigorozno prekršajno sankcionišu kršenje mjerâčim se za to budu stekli normativni uslovi.

Pojačane kontrole, rigorozno prekršajno kažnjavanje kršenja mjera

Uprava za inspekcijske poslove će uz asistenciju Uprave policije, odlučeno je, početi već večeras, čim stupi na snagu Zakon o dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, da rigorozno novčano kažnjava svako kršenje naredbi o sprečavanju širenja koronavirusa. Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti s tim u vezi podsjeća na važeće mjere i poziva sva pravna i fizička lica na njihovo poštovanje. Ukazano je da je sa epidemiološke tačke gledišta posebno važno poštovanje mjera nošenja zaštitne maske i poštovanja distance. Uočeno je da se odgovarajuće naredbe ne poštuju u dovoljnoj mjeri naročito u prodajnim objektima, vozilima javnog prevoza i u ugostiteljskim objektima.

U Gusinju nove mjere kao u Rožajama, u Beranama kao u Bijelom Polju

U opštini Gusinje uvode se od večeras u 24:00 privremene mjere zabrane svim stanovnicima opštine napuštanja objekta stanovanja od 18:00 do 05:00 narednog dana; zabrane rada ugostiteljskih objekata i zabrane međuopštinskog javnog i putničkog saobraćaja iz opštine i ka opštini osim hitnih slučajeva i redovnih radnih aktivnosti.

U opštinama Gusinje i Berane od večeras u 24:00 su na snazi privremene mjere sprečavanja širenja koronavirusa:

 1. Zabranjena su okupljanja u zatvorenim i na otvorenim javnim mjestima (javna okupljanja, javne priredbe, sportski, politički, kulturno-umjetnički i privatni skupovi, svadbe, kao i druge manifestacije);
 2. Vjerske zajednice su obavezne da aktivnosti prilagode aktuelnoj epidemiološkoj situaciji i da vjerske obrede u vjerskim objektima obavljaju isključivo bez prisustva građana;
 3. Primanje saučešća i obavljane sahrana preminulih isključivo u krugu uže porodice;
 4. Zabranjen je prevoz u putničkom motornom vozilu više od dva odrasla lica u isto vrijeme, osim članova zajedničkog porodičnog domaćinstva i lica koja obavljaju redovne radne zadatke;
 5. Zabranjeno je kretanje i zadržavanje više od dva lica na otvorenom javnom mjestu, osim članova zajedničkog porodičnog domaćinstva i lica koja obavljaju redovne radne zadatke;
 6. Obavezno je korišćenje zaštitnih maski u zatvorenom i na otvorenom javnom mjestu. Ova obaveza ne odnosi se na objekte stanovanja;
 7. Zabranjena su okupljanja u objektima stanovanja licima koja nijesu članovi zajedničkog porodičnog domaćinstva; i
 8. Prekida se vaspitno-obrazovni rad u ustanovama koje obavljaju predškolsko vaspitanje i obrazovanje.

Danas donijete privremene mjere za opštine Gusinje i Berane primjenjivaće se sedam dana od dana donošenja, kada će biti analizirani efekti mjere. U zavisnosti od rezultata analize biće odlučeno da li će primjena mjera biti produžena.

Preporučuje se rad od kuće kad god je to moguće

Pri tome, treba da odrede radna mjesta za koja je moguće obavljanje rada od kuće i lica koja obavljaju te poslove koja zbog zdravstvenog stanja i drugih okolnosti ne bi smjela biti izložena riziku od obolijevanja, način komunikacije zaposlenih koji obavljaju poslove od kuće, način za održavanje sastanaka koji je u funkciji vršenja poslova iz okvira nadležnosti i djelatnosti (telefonski, online i dr.).

NKT spremno za razgovor sa NVO o mjerama za održavanje izbora

Nacionalno koordinaciono tijelo je razmotrilo inicijativu Centra za demokratsku tranziciju (CDT) u kojoj ova nevladina organizacija traži da NKT organizuje konsultacije sa državnim institucijama i nevladinim organizacijama koje se bave izbornim procesom kako bi bila razmotrena pravila i smjernice za održavanje predstojećih izbora u uslovima koronavirusa.

Na sjednici je ocijenjeno da će razgovori na ovu temu biti korisni i potrebni za stvaranje pretpostavki za sigurno i bezbjedno održavanje predstojećih izbora.


NKT: NOVE PRIVREMENE MJERE

26. jun 2020.

Bez skupova na otvorenim javnim mjestima, dodatne privremene mjere u Rožajama i Bijelom Polju

Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti (NKT) je na sinoćnjoj sjednici, kojom je predsjedavao predsjednik Milutin Simović, odlučilo da radi sprečavanja daljeg širenja koronavirusa uvede više privremenih mjera kao i dodatne, posebne mjere u opštinama Rožaje i Bijelo Polje.

Nove mjere na cijeloj državnoj teritoriji

Zbog povećanja broja aktivnih slučajeva koronavirusa, importovanih iz regiona i zatim raširenih unutar Crne Gore, od petka, 26. juna 2020. na snazi su privremene mjere:

1. Zabranjeni su politički skupovi na otvorenim javnim mjestima;

2. Zabranjeno je prisustvo gledalaca na sportskim događajima;

3. Zabranjeni su vjerski skupovi na otvorenim javnim mjestima osim na površinama pripadajućih vjerskih objekata; i

4. Sahrane se obavljaju isključivo u užem krugu porodice.

(Događaji u zatvorenim javnim prostorima već su propisani mjerama od 18. juna).

NKT je na upit Kabineta predsjednika Crne Gore preporučilo da ove godine ne bude organizovan tradicionalni prijem povodom Dana državnosti.

Na upit Saveza udruženja boraca NOR i Antifašista Crne Gore NKT je preporučilo odlaganje svečanosti planiranih za 8. jul Ravnom Lazu i 13. jul u Bijelom Polju.

Nove privremene mjere u Rožajama

Zbog epidemiološke situacije u Rožajama uvedene su u toj opštini dodatne privremene mjere koje su na snazi od petka, 26. juna (pored opštih mjera za cijelu Crnu Goru uvedenih 18. juna i danas i posebnih mjera za ovu opštinu uvedenih 20. juna).

1. Zabranjeno je svim stanovnicima opštine Rožaje napuštanje objekta stanovanja od 18:00 sati do 05:00 sati narednog dana; i

2. Rad ugostiteljskih objekata dozvoljen do 17:00 sati.

Nove privremene mjere u Bijelom Polju

U opštini Bijelo Polje od petka, 26. juna na snazi su dodatne privremene mjere (pored opštih mjer za cijelu Crnu Goru uvedenih 18. juna i danas)­:

1. Zabranjena su okupljanja u zatvorenim i na otvorenim javnim mjestima (javna okupljanja, javne priredbe, sportski, politički, kulturno-umjetnički i privatni skupovi, svadbe, kao i druge manifestacije);

2. Vjerske zajednice su obavezne da aktivnosti prilagode aktuelnoj epidemiološkoj situaciji i da vjerske obrede u vjerskim objektima obavljaju isključivo bez prisustva građana;

3. Zabranjen je prevoz u putničkom motornom vozilu više od dva odrasla lica u isto vrijeme, osim članova zajedničkog porodičnog domaćinstva i lica koja obavljaju redovne radne zadatke;

4. Zabranjeno je kretanje i zadržavanja više od dva lica na otvorenom javnom mjestu, osim članova zajedničkog porodičnog domaćinstva i lica koja obavljaju redovne radne zadatke;

5. Obavezno je korišćenje zaštitnih maski u zatvorenom i otvorenom javnom mjestu. Ova obaveza ne odnosi se na objekte stanovanja;

6. Zabranjena su okupljanja u objektima stanovanja licima koja nijesu članovi zajedničkog porodičnog domaćinstva; i

7. Prekida se vaspitno-obrazovni rad u ustanovama koje obavljaju predškolsko vaspitanje i obrazovanje.

Bez novih troškova doniranih sredstava

Usvojen je XI Izvještaj o stanju na računu i isplatama sa računa Operativnog štaba za upravljanje donacijama.

Od otvaranja računa 19. marta 2020. godine na žiro račun NKT je iz zemlje i inostranstva uplaćeno 8.035.850,90 eura i 75.971,72 američkih dolara. Ukupni odlivi u naznačenom periodu iznose 1.758.869,13 eura. Stanje na računu na dan 25. jun 2020. godine u 9.00 sati je: 6.276.981,77 eura i 75.971,72 američkih dolara.

Ponovo redovne konferencije za medije

NKT je donijelo odluku da od petka, 26. juna ponovo organizuje redovne konferencije za medije. Press konferencije će se održavati u Institutu za javno zdravlje svakog radnog dana sa početkom u 17:00 i biće prenošene uživo na YouTube kanalu Vlade Crne Gore.


KRITERIJUMI ZA OTVARANJE GRANICA

19. jun 2020.

NKT donijelo novu metodologiju daljeg otvaranja CG uz zadržavanje prepoznatljive politike najvišeg stepena zaštite građana od koronavirusa

Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti (NKT) danas je na sjednici, kojom je predsjedavao predsjednik Milutin Simović, donijelo stratešku odluku o daljem otvaranju Crne Gore u skladu sa zadržavanjem naše prepoznatljive politike najvišeg stepena zaštite građana, stranaca koji žive u našoj zemlji i turista i stvaranjem preduslova za normalizaciju ekonomije pogođene pandemijom koronavirusa.

Na predlog Instituta za javno zdravlje usvojen je skup kriterijuma za povećanje dostupnosti Crne Gore, otvaranje naših granica i omogućavanje nesmetanog međunarodnog saobraćaja uz mjere prevencije širenja koronavirusa. Novi pristup zasnovan je na principima: 1: nediskriminacije – odluka se donosi na osnovu boravka odnosno rezidencijalnog statusa lica, a ne njegovog državljanstva, 2: fleksibilnosti – odluka se donosi na osnovu epidemiološke situacije uz visoku toleranciju za potrebe tranzita kroz Crnu Goru, i 3: zajedničkog i koordinisanog pristupa – Crna Gora kao lider evropske integracije popuštanje mjera sprovodi u komunikaciji i razmjeni epidemioloških podataka sa državama Evropske unije i drugim zemljam kandidatima za članstvo.

U skladu sa usvojenim principima formirane su tri liste država zavisno od: broja aktivnih i novih slučajeva infekcije koronavirusom, trenda kretanja broja inficiranih osoba i ukupnog odgovora određene države na pandemiju uzimajući u obzir dostupne informacije o aspektima kao što su kapaciteti za testiranje, nadzor, praćenje kontakata, liječenje i izvještavanje.

Države čiji rezidenti mogu bez ograničenja ući u Crnu Goru, su: Alžir, Angola, Andora, Antigva i Barbuda, Australija, Austrija, Bahami, Barbados, Brunej, Bugarska, Butan, Češka, Danska, Dominika, Eritreja, Estonija, Etiopija, Fidži, Filipini, Finska, Gambija, Gana, Grčka, Grenada, Grenland, Gruzija, Gvajana, Gvineja, Holandija, Hrvatska, Indonezija, Irska, Island, Istočni Timor, Jamajka, Japan, Jordan, Južna Koreja, Južni Sudan, Kambodža, Kamerun, Kenija, Kina, Kipar, Kirgistan, Komorska ostrva, Kongo, Kostarika, Kuba, Laos, Letonija, Liban, Liberija, Libija, Litvanija, Luksemburg, Madagaskar, Mađarska, Malavi, Malta, Malezija, Mali, Maroko, Mauricijus, Mauritanija, Meksiko, Mjanmar, Monako, Mongolija, Mozambik, Namibija, Nepal, Niger, Nigerija, Nikaragva, Njemačka, Norveška, Novi Zeland, Obala Slonovače, Palestina, Papua Nova Gvineja, Paragvaj, Slovačka, Ruanda, Sejšeli, Senegal, Slovenija, Somalija, Šri Lanka, Sudan, Švajcarska, Sveta Lucija, Sveti Kristofer i Nevis, Sveti Vinsent i Grenadini, Tadžikistan, Tajland, Togo, Trinidad i Tobago, Tunis, Uganda, Urugvaj, Uzbekistan, Venecuela, Vijetnam, Zambija i Zimbabve.

Države čiji rezidenti mogu ući u Crnu Goru uz negativan rezultat PCR testa na SARS-CoV-2 akreditovane laboratorije, star ne više od 48 sati su: Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Turska, Izrael, Poljska, Rumunija, Italija i Ukrajina.

Nacionalno koordinaciono tijelo je posebno analiziralo epidemiološku situaciju u Srbiji. Konstatovano je da nesmetan protok ljudi i robe predstavlja i stratešku politiku Crne Gore, kojoj je naša zemlja iskreno privržena i naš ekonomski interes i potrebu. Jednoglasno je zaključeno da odluka o otvaranju prema Srbiji može biti donijeta tek nakon što bude poznat zdravstveni ishod nedavnog sportskog događaja u Beogradu na kojem je dopušteno prisustvo desetina hiljada gledalaca čime je proizveden visoki epidemiološki rizik.

Dio nove politike otvaranja Crne Gore je i današnja odluka da se omogući dolazak turista iz epidemiološki sigurnih djelova pojedinih država (princip regionalizacije) čarter letovima uz prethodnu komunikaciju tur-operatera sa našim nadležnim organima i bilateralni dogovor na nivou nadležnih zdravstvenih institucija.

Ukinuto je ograničenje broja putnika vazduhoplova generalne avijacije kojima je omogućen ulazak u Crnu Goru.

Ista pravila koja važe za sve putnike u smislu država čiji su rezidenti uvedena su i za osobe koje u Crnu Goru dolaze jahtama.

U skladu sa preporukama Evropske komisije Institut za javno zdravlje je predložio, a NKT prihvatilo izuzimanje iz navedenih kriterijuma određenih kategorija lica neophodnih za normalno funkcionisanje vitalnih servisa i usluga i zaposlenih koji predstavljaju jasan ekonomski interes. Posebni uslovi ulaska i kretanja kroz Crnu Goru biće propisane za:

1. Zdravstvene radnike, zdravstvene istraživače i naučne radnike;

2. Lica koja vrše ili obezbjeđuju transport putnika i robe;

3. Diplomate, osoblje međunarodnih organizacija, vojno osoblje i radnike humanitarne pomoći u vršenju svojih funkcija

4. Određene kategorije putnika u tranzitu;

5. Lica kojima je potrebna međunarodna zaštita ili dolaze u Crnu Goru iz drugih humanitarnih razloga (poštuje se princip zabrane protjerivanja).

Sve navedene mjere stupaju na snagu u nedjelju, 21. juna u 24:00.

Nacionalno koordinaciono tijelo je posebno analiziralo ukupni razvoj epidemiološke situacije u regionu i šire, kao u broj novih slučajeva infekcije u Crnoj Gori. Konstatovano je da činjenica da epidemiološka istraživanja puteva importacije i eventualne lokalne transmisije još nijesu završena predstavlja razlog više da se građani bez izuzetka i u potpunosti pridržavaju svih propisanih mjera.

Rezultati epidemioloških i bezbjednosnih provjera ukazuju da je nakon gotovo trideset dana u kojima u Crnoj Gori nije bilo potvrđenih slučajeva infekcije virus ponovo importovan i to neodgovornošću pojedinaca. Time nije samo narušeno javno zdravlje već su ugroženi naša ekonomija i nacionalni interes crnogorske države. Zato sve nadležne institucije imaju dodatni motiv i obavezu da u kontinuitetu snažno sprovode zakonom propisane aktivnosti i procesuiraju pojedince ili grupe koji prijete da neodgovornšću ugroze sve građane.


PONOVO UVEDENA OBAVEZA NOŠENJA ZAŠTITNIH MASKI

18. jun 2020.

NKT: Obavezno nošenje maski na javnom zatvorenom prostoru, privremene promjene režima ulaska iz BiH

Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti (NKT) danas je na sjednici, kojom je predsjedavao predsjednik Milutin Simović, donijelo odluke o ponovnom obaveznom korišćenju zaštitnih maski na javnim mjestima u zatvorenom prostoru i privremenoj promjeni režima ulaska putnika u Crnu Goru iz Bosne i Hercegovine.

Imajući u vidu dramatično povećanje broja inficiranih u državama regiona i broj novoinficiranih u Crnoj Gori, donijeta je odluka o obaveznom nošenju zaštitnih maski na svim javnim mjestima koja su u zatvorenom prostoru (javne tržnice, pijace, prodavnice, supermarketi, javne ustanove i dr.), uz postojeću obavezu nošenja maski u sredstvima javnog prevoza putnika.

Nošenje zaštitnih maski obavezno je na otvorenom prostoru za zaposlene u ugostiteljskim objektima (konobari, šankeri, kuvari i sl.).

Analizirajući epidemiološku situaciju na sjednici je ukazano da je većina aktivnih slučajeva koronavirusa importovana u Crnu Goru iz Srbije tako što su neodgovorni pojedinci ušli preko Bosne i Hercegovine.

Nacionalno koordinaciono tijelo je donijelo odluku da Institut za javno zdravlje privremeno izuzme Bosnu i Hercegovinu sa liste država iz kojih se u Crnu Goru ulazi bez mjere institucionalne izolacije.

Ulazak u Crnu Goru iz Bosne i Hercegovine je od danas moguć ulazak građana Crne Gore, Bosne i Hercegovine i država sa liste Instituta za javno zdravlje uz obavezni negativan PCR test akreditovane laboratorije ne stariji od 48 sati. Mjera će se primjenjivati od danas dok Crna Gora i Bosna i Hercegovina ne budu dogovorile jasne procedure razmjene informacija o kontroli lica koja preko BiH dolaze u Crnu Goru iz trećih država.

Ulazak putnika u Crnu Goru iz Bosne i Hercegovine za vrijeme važenja ove mjere neće biti moguć preko graničnih prelaza Šćepan Polje – Hum, na putnom pravcu Plužine – Foča i Meteljka – Metaljka na putnom pravcu Pljevlja – Čajniče.

Građani Crne Gore koji su se zatekli danas u Bosni i Hercegovini biće po ulasku u Crnu Goru, do ponoći, upućeni u kućnu izolaciju do testiranja na koronavirus.

Nacionalno koordinaciono tijelo, u cilju dodatne zaštite starih lica, koja u skladu sa običajima i navikama, nerijetko učestvuju u obredima sahrana i izjava saučešća, preporučuje da ova okupljanja budu ograničena na porodicu i službena lica (sveštenici i radnici komunalnih službi) kao i da se saučešće iskazuje mimohodom, bez rukovanja i ljubljenja.


NKT DONIJELO ODLUKU

5. jun 2020.

Prestaje obaveza nošenja zaštitnih maski

Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti (NKT) danas je na sjednici, kojom je predsjedavao predsjednik Milutin Simović, odučilo na predlog Instituta za javno zdravlje (IJZ) da prestane primjena mjere kojom je bilo obavezno nošenje zaštitnih maski.

Nošenje zaštitnih maski ostaje obavezno i za zaposlene i za pacijente u javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama; za zaposlene u javnim i privatnim ustanovama socijalne i dječje zaštite za smještaj djece, odraslih i starih lica i za zaposlene i putnike u vozilima javnog prevoza (avion, voz, autobus, kombi, taxi).

Odlučeno je i da se omogući vanlinijski saobraćaj sa državama u kojima je stopa aktivnih slučajeva koronavirusa iznad 25 na 100.000 stanovnika s tim da prevoz podrazumijeva unaprijed određene grupe putnika i isključuje usputni ulazak i izlazak putnika – odnosno putnici se moraju prevoziti od polazišta do odredišta.

Omogućen je i tranzitni prevoz ljudi i robe preko Crne Gore bez mogućnosti ulaska ili izlaska putnika u našoj zemlji.

Odlučeno je da prestanu da važe i mjere:

-Obaveza obezbjeđivanja redovnog odvijanja rada i pružanja usluga od strane pravnih lica, koji obavljaju poslove od javnog interesa, a nezamjenljiv su uslov života i rada građana;

- Stavljanje zaliha zaštitne opreme i dezinfekcionih sredstava koje posjeduju veledrogerije, na raspolaganje sistemu javnog zdravstva Crne Gore, uz novčanu naknadu po tržišnim cijenama;

- Omogućavanje apotekama da dostavljaju ljekove i medicinska sredstava na kućnu adresu građana kojima je kretanje ograničeno; i

- Zabrana dostavljanja na kućne adrese životnih namirnica i ljekova bez saglasnosti Operativnog štaba Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti.

Odlučeno je da od ponedjeljka, 8. juna 2020, prestaje da važi i mjera kojom je tokom prekida obrazovno-vaspitnog rada u javnim i privatnim obrazovno-vaspitnim ustanovama jednom od roditelja, staratelja, hranitelja ili usvojitelja, ili samohranom roditelju djeteta koje nije starije od 11 godina života bilo obezbjeđeno pravo na plaćeno odsustvo sa rada, osim zaposlenima u određenim organima od posebnog značaja.

Na sjednici je odlučeno da Institut za javno zdravlje petkom ažurira i objavljuje listu država sa manje od 25 aktivnih slučajeva koronavirusa na 100.000 stanovnika iz kojih je dozvoljen ulazak u Crnu Goru bez obavezne institucionalne samoizolacije.

Sve navedene odluke primjenjuju se od dana objavljivanja u Službenom listu Crne Gore – što se očekuje danas.


PROGLAŠEN KRAJ EPIDEMIJE KORONAVIRUSA

2. jun 2020.

NKT: Kraj epidemije koronavirusa u CG, pandemija traje

Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti (NKT) je na današnjoj sjednici, kojom je predsjedavao predsjednik Milutin Simović, odučilo na predlog Instituta za javno zdravlje (IJZ) da u Crnoj Gori bude proglašen kraj epidemije koronavirusa uvedene 26. marta na cijeloj državnoj teritoriji.

Konstatovano je da je to rezultat višemjesečnih napora svih u sistemu i naših građana kojima se NKT zahvaljuje na povjerenju i disciplini.

Nacionalno koordinaciono tijelo je iskazalo zadovoljstvo dosadašnjim kvalitetnim i efikasnim angažmanom cjelokupnog zdravstvenog sistema i svih operativnih štabova što je najbolji demanti neargumentovanih i neistinitih tvrdnji iznijetih sa najviših adresa iz regiona među ostalim i da se u Crnoj Gori navodno obavljaju samo brzi testovi na koronavirus te da naša zemlja nema odgovarajuće laboratorije i resurse za testiranje.

Naši građani znaju i vide šta i kako radimo, zato i podržavaju u ogromnom procentu, iznad 90 odsto sve ono što su preduzimali i što preduzimaju NKT i Vlada, ali radi međunarodne javnosti saopštavamo da Crna Gora ima najsavremeniju laboratoriju, vrhunske stručnjake i odličnu organizaciju. Da nije tako ne bismo se uspješno izborili sa epidemijom i bili prva država u Evropi koja je dostigla status bez inficiranih odnosnoCorona Free.

NKT je, u skladu sa politikom potpune transparentnosti rada koju je praktikovalo, odlučilo da do kraja sedmice prezentira građanima zbirno sve relevantne informacije o medicinskim sredstvima i opremi sa kojima je naša zemlja izašla iz epidemije.

Pomorci

U skladu sa rezultatima sastanka predsjednika Vlade i članova NKT sa predstavnicima Unije pomoraca Crne Gore održanog u nedjelju odlučeno je da našim pomorcima koji se vraćaju u Crnu Goru budu olakšane mjere institucionalne izolacije imajući u vidu činjenicu da su oni na brodovima već proveli određeno vrijeme u izolaciji.

Pomorci koji se iskrcavaju u državama sa stopom aktivnih slučajeva nižom od 25/100.000 stanovnika i dolaze preko te države ili preko drugih država koje takođe imaju stopu aktivnih slučajeva manju od 25/100.000 stanovnika (tzv. „zeleni koridor“) po dolasku u Crnu Goru ne moraju da idu u karantin niti u samoizolaciju. Prema procjeni nadležnog epidemiologa, a u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, po potrebi mogu biti uzorkovani i testirani na novi koronavirus.

Pomorcima koji se iskrcavaju u državama sa stopom aktivnih slučajeva nižom od 25/100.000 stanovnika, a u tranzitu prolaze ili nakon iskrcaja borave u državama koje imaju više od 25 aktivnih slučajeva na 100.000 stanovnika po dolasku u Crnu Goru se smještaju u institucionalne karantine u trajanju od sedam dana nakon čega se mogu prebaciti u kućnu samoizolaciju do isteka 14 dana nakon povratka. Testiranje na novi koronavirus će se obaviti ili u karantinu ili u samoizolaciji.

Pomorci koji se iskrcavaju u državama sa sa stopom aktivnih slučajeva višom od 25/100.000 stanovnika, bez obzira na to koje će države posjetiti u tranzitu do Crne Gore, smještaju se po dolasku u Crnu Goru u institucionalne karantine u trajanju od sedam dana nakon čega se mogu prebaciti u kućnu samoizolaciju do isteka 14 dana nakon povratka. Testiranje na novi koronavirus će se obaviti ili u karantinu ili u samoizolaciji.

Konstatovano je da su NKT i Vlada u dosadašnjem radu sproveli niz aktivnosti kako bi omogućili našim pomorcima dolazak u Crnu Goru, kada je bilo potrebno i tranzit preko trećih država, kao i ukrcaj na strane brodove. I današnja mjera prema našim pomorcima rezultat je razumijevanja teškog posla kojim se bave – konstatovano je na sjednici uz riješenost da se pojedinačni slučajevi kršenja pravila u karantinima, kakvi su se događali, budu procesuirani odlučno i efikasno.

Ombudsman

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Siniša Bjeković, koji je na poziv prisustvovao sjednici, čestiato je Nacionalnom koordinacionom tijelu na dosadašnjem uspješnom radu koji je rezultirao niskim stopom infekcije i smrtnosti i visokim nivoom zaštite života i zdravlja naših građana i stranaca koji borave u Crnoj Gori. Ombudsman je informisao NKT o svim svojim aktivnostima u vezi sa epidemijom koronavirusa, koje uključuju komunikaciju sa građanima, obilaske karantina i analizu donijetih mjera.

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda je saopštio da u tim smislu nema primjedbi na rad NKT-a i ukazao na potrebu posebne senzitivnosti u nastavku rada kako ne bi došlo do nejednakog postupanja prema licima.

Donacije

NKT je usvojilo Deveti Izvještaj Operativnog štaba za upravljanje donacijama.

U Izvještaju se navodi da je na današnji dan u 9:00 stanje na računu za donacije iznosilo 6.261.244,89 eura i 75.971,72 američkih dolara.

Žiro račun NKT otvoren je na inicijativu brojnih pojedinaca i kompanija iz zemlje i inostranstva koji su ukupno donirali 8.019.418,22 eura i 75.971,72 američkih dolara.

U skladu sa procjenama Instituta za javno zdravlje, Kriznog medicinskog štaba kao i za pomoć ugroženom stanovništvu u prethodnom periodu odlivi su iznosili 1.758.173,33 eura. (Pregled odliva po sedmicama može se preuzeti ovdje).


NKT DONIJELO ODLUKU

31. maj 2020.

Crna Gora otvara u ponoć sve putne granične prelaze

Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti (NKT) donijelo je danas odluku da od sjutra, 1. juna, Crna Gora otvori sve putne granične prelaze prema susjednim državama koji su bili zatvoreni u okviru mjera protiv širenja koronavirusa.

U ponoć se otvaraju do sada zatvoreni granični prelazi:

Sa Republikom Albanijom:

- Grnčar – Baškim, na putnom pravcu Plav – Skadar i

- Sukobin – Murićan na putnom pravcu Ulcinj – Skadar.

Sa Bosnom i Hercegovinom:

- Šćepan Polje – Hum, na putnom pravcu Plužine – Foča,

- Šula – Vitina, na putnom pravcu Pljevlja – Foča,

- Sitnica – Zupci na putnom pravcu Herceg Novi – Trebinje i

- Meteljka – Metaljka na putnom pravcu Pljevlja – Čajniče.

Sa Republikom Hrvatskom: Kobila – Vitaljina, na putnom pravcu Herceg Novi – Vitaljina – Dubrovnik.

Sa Republikom Srbijom:

- Ranče – Jabuka, na putnom pravcu Pljevlja – Prijepolje,

- Vuče – Godovo na putnom pravcu Rožaje – Tutin, i

- Čemerno na putnom pravcu Pljevlja – Priboj.

Na ovim putnim graničnim prelazima saobraćaj putnika i robe odvijaće se u skladu sa važećim mjerama NKT, dakle i sa mjerom donijetom u četvrtak kojom je propisano da prilikom ulaska u Crnu Goru mjera karantina ne propisuje građanima Crne Gore i strancima sa stalnim ili privremenim boravkom u našoj zemlji koji ulaze iz država stope potvrđenih aktivnih slučajeva infekcije koronavirusom manjom od 25 slučajeva na 100.000 stanovnika sa liste Instituta za javno zdravlje kao i stranim državljanima koji su rezidenti država sa liste i ulaze iz država sa te liste.

Ostaje privremeno zatvoren putni granični prijelaz Vraćenovići – Deleuša sa Bosnom i Hercegovinom na putnom pravcu Nikšić – Bileća koji je zatvoren 27. februara zbog gradnje granične infrastrukture.


ODOBRENJE NKT

28. maj 2020.

Crna Gora od 1. juna otvara granice, ublažavaju se mnoge mjere

Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti (NKT) je na današnjoj sjednici, kojom je predsjedavao predsjednik NKT Milutin Simović, uvažavajući epidemiološku situaciju i činjenicu da u ovom trenutku u Crnoj Gori nema aktivnih slučajeva obolijevanja od novog koronavirusa, analiziralo je mogućnosti otvaranja granica i ponovnog uspostavljanja međunarodnog saobraćaja, kao i dalje ublažavanje ostalih važećih mjera, donijelo, na predlog Instituta za javno zdravlje, odluku da od 1. juna dozvoli stranim državljanima ulazak u Crnu Goru, i to bez propisivanja mjera karantina i samoizolacije, s tim da ključni kriterijum za dozvolu ulaska bude utvrđena stopa aktivnih slučajeva koronavirusa manja od 25 na 100.000 stanovnika u državi čiji je stranac rezident i u državi iz koje stranac ulazi u Crnu Goru.

Na listi, koju jednom sedmično ažurira Institut za javno zdravlje Crne Gore, među ostalim su: Slovenija (0,43 potvrđena slučaja na 100.000 stanovnika), Island (0,88), Hrvatska (2,34), Slovačka (2,93), Gruzija (3,83), Švajcarska (6,46), Albanija (7,12), Austrija (7,98), Norveška (8,10), Monako (10,20), Kosovo (11,99), Njemačka (12,61), Grčka (13,00), Mađarska (13,57), Danska (13,97), Litvanija (14,57), Letonija (15,52), Azerbejdžan (15,96), Luksemburg (16,00), Bosna i Hercegovina (16,45), Bugarska (19,82), Izrael (20,94), Sjeverna Makedonija (21,60), Irska (21,96), Češka (22,41), Finska (23,09) i Estonija (16,06). (Kompletnu listu moguće je preuzeti sa web portala Instituta za javno zdravlje Crne Gore).

Sa državama sa liste dozvoljava se vazdušni i pomorski saobraćaj, a na snazi ostaje i dosadašnja mjera o generalnoj avijaciji.

Uvažavajući smjernice i postulate iznijete u ključnim aktima Evropske komisije a prije svega uZajedničkom evropskom planu za ukidanje mjera ograničavanja širenja COVID-19,te uSmjernicama za postepeni i koordinisani pristup ponovnom uspostavljanju slobode kretanja i ukidanju kontrola na unutrašnjim granicama EU, NKT je pored epidemioloških kriterijuma uzelo u obzir ikapacitete zdravstvenog sistemai dostupnostkapaciteta za testiranjekoje bi bilo neophodno radi pravovremenog otkrivanja i praćenja eventualnog ponovnog širenja virusa.

Ulazak lica iz država veće stope aktivnih od 25/100.000

Našim državljanima i strancima sa stalnim ili privremenim boravkom u našoj zemlji koji ulaze u Crnu Goru iz država u kojima je potvrđrena stopa aktivnih slučajeva oboljelih od koronavirusavećaod 25 na 100.000 stanovnika određuje se mjera stavljanja u samoizolaciju ili karantin u trajanju od 14 dana. Licima kod kojih je PCR testiranjem na SARS-CoV-2 dobijen negativan rezultat testa na novi koronavirus, mjera samoizolacije i karantina ukida se nakon 14 dana.

Samoizolacija podrazumijeva boravak u porodičnom smještaju ili drugom objektu, uz praćenje zdravstvenog stanja ovog lica, kao i svih članova njegovog zajedničkog porodičnog domaćinstva od strane nadležne epidemiološke službe.

Obavezna je institucionalna izolacija za lica koja su boravila u karantinu ili samoizolaciji i čiji su rezultati testa na novi koronavirus pozitivni, a moraju se izolovati od zdravih lica, a ne može im se obezbijediti samoizolacija u porodičnom smještaju; lica koja su bila na bolničkom liječenju, oporavljena su i nemaju simptome bolesti, ali još nemaju dva uzastopna negativna rezultata iz uzoraka uzetih u razmaku od 24 časa; kao i za lica koja su doputovala iz inostranstva i prilikom smještanja u karantin rezultati testa na novi koronavirus su im bili pozitivni.

Institucionalna izolacija podrazumijeva smještaj u objekat namijenjen za samoizolaciju i boravak lica koja imaju pozitivan rezultat testa na novi koronavirus i nemaju simptome bolesti, ne zahtijevaju medicinski tretman ali moraju biti pod nadzorom zdravstvenih radnika, na osnovu rješenja sanitarne inspekcije

Promet robe za potrebe Crne Gore kao i tranzit robe ostaje nesmetan, uz posebne mjere zdravstvenog nadzora, u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravlje.

Do 200 lica na javnim okupljanjima

NKT je na predlog Instituta za javno zdravlje donijelo odluke da svim vrstama okupljanja, na otvorenom i u zatvorenom prostoru, na javnim mjestima, uključujući i svadbena veselja, sahrane, može da prisustvuje do 200 lica te da sportskim takmičenjima i turnirima na otvorenom i u zatvorenom sportskom objektu može da prisustvuje do 200 gledalaca/navijača. Obavezno je poštovanje mjera fizičke distance od najmanje 2m. Na sportskim takmičenjima obavezna je dezinfekcija rekvizita za treninge, takmičenja i turnire i predmeta koje sportisti zajedničko koriste.

Dozvola za disko klubove, igraonice, dječji vrtići

Dozvoljava se rad disko klubova/barova i noćnih klubova/barova kao i dječjih igraonica u skladu sa uputstvom Instituta za javno zdravlje kao i rad bioskopa, pozorišta i dječjih vrtića.

Pojedina istekla dokumenta važe do 1. jula

Saobraćajne dozvole kao i dozvole za stalni i privremeni boravak i rad stranaca, kojima je rok važenja istekao, smatraju se važećim do 1. jula 2020.


PREMIJER MARKOVIĆ NA KONFERENCIJI ZA MEDIJE

25. maj 2020.

CG je prva Corona Free država u Evropi, uspjeli smo zahvaljujući partnerstvu s građanima

Crna Gora je prva država u Evropi bez inficiranih koronavirusom, to je podjednako uspjeh države, njenih institucija, i svakog pojedinca, naša zemlja je od danas i po rezultatu koji je ostvarila u borbi sa nevidljivim i nepoznatim neprijateljem poznata na svim meridijanima, sada se fokusiramo na očuvanje i oporavak naše ekonomije, radnih mjesta i standarda naših građana, i tu ćemo bitku dobiti uspješno – poručio je predsjednik Vlade Duško Marković na konferenciji za medije održanoj dan nakon što je Institut za javno zdravlje proglasio da u našoj zemlji više nema oboljelih od COVID-a 19.

„U ime Vlade i svoje lično čestitam svima koji su bili na prvoj liniji odbrane: Ljekarima, medicinskim sestrama i tehničarima, farmaceutima i svim zaposlenima u zdravstvu; Pripadnicima policije, službe bezbjednosti i vojske koji su se starali o primjeni mjera o istovremeno čuvali red i mir, i sigurnost svakog građanina; Ništa manje – i svim pripadnicima inspekcija, službi zaštite, poštanskim službenicima, volonterima, i zaposlenima u gradskim službama; Posadama aviona, aerodromskim službama i transportnim radnicima; Zaposlenima u supermarketima i trgovinama, koji su svakodnevno pružali usluge, ne dozvolivši scenarije nepreglednih redova, praznih rafova i nelagode u našim kućama. Dužnu zahvalnost iskazujem prosvjetnim radnicima, koji su obezbijedili kontinuitet nastave i odgovorili mom zahtjevu da se nastavni program organizuje van učionica i od kuće. Zbog toga naša djeca za 15 dana završavaju školu, i ne ponavljaju školsku godinu! Iskazujem poštovanje svima koji ste bili u karantinima i samoizolaciji, i svima koji ste ostali kod kuće i na svaki način poštovali mjere i preporuke – jer ste tako sačuvali i sebe od drugih i druge od sebe; Ovo je prilika da kažem da je više od pet hiljada pojedinaca i kompanija koji su prepoznali potrebu i dali donacije. A mi smo sačuvali svaki priloženi euro, i od tog novca ćemo graditi klinike koje će služiti našem društvu i javnom zdravlju! Zahvalnost dugujemo novinarima i medijima – jer ste o svemu objektivno i pravovremeno informisali; Zahvalan sam službenicima u državnoj administraciji i članovima operativnih štabova, koji su pokazali sposobnost da brzo donose ispravne odluke, i sprovode ih sa potrebnom preciznošću. Zahvaljujem se i PR timu koji se stavio na raspolaganje Institutu za javno zdravlje. Naše institucije nijesu čekale naredbe, već su od prvog trenutka stale u odbranu građana, i njihovog života i zdravlja. To je najbolji odgovor kritizerstvu da u našim institucijama stanuju nerad i neznanje, i najbolja potvrda da država i građani imaju na koga da se oslone“ – rekao je Premijer na konferenciji za medije koju su uživo prenosile crnogorske televizije.

Rezultat na koji možemo biti ponosni obavezuje nas

Predsjednik Vlade je ocijenio da na rezultat možemo biti ponosni, ali da taj i obavezuje da nastavimo sa odgovornim odnosom kako bismo prevazišli posljedice ekonomske krize koja nas je pogodila, i preduprijedili eventualno novi talas epidemije ako do njega dođe.

Premijer je kazao da ovaj rezultat došao sam od sebe, naprotiv, i podsjetio na način na koji se naša zemlja proteklih mjeseci suprotstavljala pandemiji.

„Dozvolite da napomenem da je Nacionalno kooridnaciono tijelo zasijedalo praktično svaki drugi dan i održalo 35 sjednica na kojima je donijeto 69 naredbi. Da je Crna Gora uspjela da – bez uvođenja vanrednog stanja, i bez policijskog časa, bude posljednja zemlja u Evropi u kojoj je registrovan virus. I da bude prva država u Evropi koja ga je pobijedila. Naša strategija je da uvijek budemo korak ispred. Reagovali smo na prvu pojavu virusa u zemljama Evrope. Podsjetiću, prva mjera donijeta je još 9. januara, a prva restrikcija za putnike u međunarodnom saobraćaju 15. januara, dakle dva mjeseca prije registrovanog slučaja obolijevanja. Blagovremenim formiranjem Nacionalnog koordinacionog tijela osigurali smo jedinstveno krizno planiranje, jedinstvenu koordinaciju institucija i pravovremenost u informisanju javnosti“ – kazao je predsjednik Vlade.

Premijer Duško Marković je podsjetio da Crna Gora nije zatvarala granice za naše državljane te da je obezbijedila dovoljno medicinske opreme i zaštitili sve koji su bili izloženi neposrednoj opasnosti.

„Na taj način rasteretili smo naš zdravstveni sistem. To je bio naš glavni cilj – da bolnice ne napunimo oboljelima. Odlučili smo se da virus zaustavimo na granicama Crne Gore. A na unutrašnjem planu – da ne dozvolimo da se on uvuče u naše domove. Zato smo i uspjeli“ – kazao je premijer Duško Marković.

Predsjednik Vlade je podsjetio na dva donijeta paketa ekonomskh mjera i najavio treći koji je usmjeren na oporavak naše ekonomije i pomoć preduzetnicima i građanima.

Uskoro otvaranje granica i drugo ublažavanje mjera

„Od danas, Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti, sa svojih osam operativnih štabova, i preko stotinu uključenih ljudi po dubini, ima zadatak da pronađe najbolja rješenja koja će omogućiti pokretanje naše ekonomije, otvaranje granica i dolazak turista, i dalje ublažavanje mjera koje su od uticaja na unutrašnje prilike i život građana. Namjera nam je da već od sljedeće sedmice otvorimo vrtiće, predškolske ustanove, igraonice, bisokope i pozorišta; Da omogućimo ograničenom broju publike praćenje sportskih događaja uz poštovanje mjera zaštite. Biće dozvoljena organizacija krštenja, svadbi, i porodičnih veselja – takođe uz zdravstveno-bezbjednosne mjere i ograničenja u broju prisutnih. A u skladu sa sačinjenom procjenom u prvim danima juna očekuje se otvaranje granica sa zemljama koje ispunjavaju odgovarajući epidemiološki kriterijum Instituta za javno zdravlje. U ovom trenutku glasi da je to najviše 25 oboljelih na 100.000 stanovnika i prve zemlje sa kojima ćemo otvoriti granice su: Hrvatska, Slovenija, Austrija, Njemačka, Poljska, Češka, Mađarska, Albanija, Grčka i moguće neke zemlje u regionu dok se naredba ne donese i stupi na snagu. Globalna kretanja ukazuju i na proširenje kruga država prema kojima bismo mogli otvoriti granicu. To će pokrenuti našu vazdušnu i avio industriju, podstaći naš turizam i omogućiti rad u vezanim djelatnostima“ – kazao je predsjednik Vlade Crne Gore.

CG je danas prepoznata kao Corona Free država

„Od danas je Crna Gora posebna i po rezultatu koji je ostvarila u borbi sa nevidljivim i nepoznatim neprijateljem. Zbog toga još jednom čestitam Nacionalnom koordinacionom tijelu na odličnom i strateškom upravljanju tokom epidemije koronavirusa. Danas smo već na terenu očuvanja i oporavka naše ekonomije, očuvanja radnih mjesta i standarda naših građana. Uvjeravam vas da ćemo i ovu bitku dobiti uspješno kao što smo dobili i prethodnu na očuvanje zdravlja i životâ naših građana. Budimo odgovorni i solidarni za dobro naše Crne Gore“ – zaključio je predsjednik Vlade Duško Marković na konferenciji za medije.

Najvažnije je bilo partnerstvo sa građanima

Odgovarajući na pitanja novinara predsjednik Vlade je kazao da ne postoji ništa što smo mogli uraditi, a da nijesmo uradili. Najvažnijom odlukom predsjednik Vlade smatra vizionarski pristup našeg zdravstvenog sistema i pogotovo Instituta za javno zdravlje koji su prve preporuke dali oko dva mjeseca prije prvog slučaja u našoj zemlji. Premijer je važnim ocijenio i uspješnu organizaciju karantina i samoizolacije.

Premijer je kazao da se ključnim opredjeljenjem pokazalo partnerstvo sa građanima. U prilog tome je naveo da je Crna Gora država koja je imala među najvećim stepenima sloboda za građane. „Donijeli smo najbolje odluke. Ovo je zajednički rezultat i institucija i pojedinaca u njima, i građana koji su slijedili sve te preporuke. I zbog toga smo danas u prilici da slavimo“ – kazao je premijer. Dodao je da vanredno stanje nije predlagao niti bi ga predložio u nekim novim okolnostima jer se pokazalo da Crna Gora ima institucionalni kapacitet, a da su građani pokazali lojalnost i disciplinu.

Skrnavljenje spomenika u Piperima je atak na Crnu Goru

Upitan da prokomentariše skrnavljenje spomenika NOB-u u Piperima predsjednik Marković je rekao da taj napad ne smatra pojedinačnim skrnavljenjem spomenika već atakom na Crnu Goru i njene najveće vrijednosti, a jedna od tih vrijednosti je i antifašizam.

„Za počiniocima ćemo tragati dok ih ne nađemo i ne otkrijemo. Na tim pitanjima, na pitanjima naše slobode, naše istorije i našeg antifašizma ne možemo graditi politike. Država i organi za sprovođenje zakona neće imati milosti dok takve pojedince ili eventualno grupe koje stoje iza njih ne privedu pravdi“ – kazao je premijer.

Nastavak dijaloga sa SPC u CG kada se steknu uslovi

Na pitanje kada će biti nastavljen dijalog sa Srpskom pravoslavnom crkvom u Crnoj Gori predsjednik Vlade je rekao da će dijalog biti nastavljen kada se za to budu stekli uslovi.

„Razgovori mogu da teku samo onda kada se stvori dobar i povoljan ambijent u punom povjerenju i spremnosti jedne i druge strane da se taj dijalog vodi u dobrom duhu, a ne putem ucjena. Danas sam vidio neke najave koje govore o tome 'ako ne počnemo odmah dijalog – krećemo sa litijama'. Ako javna okupljanja budu dozvoljena sjutra neka litije krenu. Litijama nek nas ne plaši niko. Niti će litije biti razlog da Vlada mijenja svoju politiku. Vlada će mijenjati svoju politiku samo ako za to postoje nacionalni interesi i razlozi cjelishodnosti i opravdanosti, a ne zbog prijetnje okupljanjima, pa makar to bile i litije. Dakle, do razgovora će doći kada se za to steknu uslovi. Lično ću se založiti da to bude što prije, ali to ne zavisi samo od Vlade nego i od druge strane“ – kazao je premijer Duško Marković.


NKT DALO SAGLASNOST NA UBLAŽAVANJE MJERA

19. maj 2020.

Ukida se zabrana avio saobraćaja za sopstvene potrebe

Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti je danas dalo saglasnost na izmjenu naredbe o obustavi javnog prevoza putnika u međunarodnom vazdušnom saobraćaju i zabrani ulaska stranaca u Crnu Goru tako što se iz naredbe izuzima nekomercijalni avio saobraćaj (prevoz putnika za sopstvene potrebe), koji se obavlja uz primjenu privremenih mjera, i to:

1) vazduhoplov kojim se obavlja nekomercijalni avio saobraćaj može biti kapaciteta najviše do 10 sjedišta,

2) posada i putnici u obavezi su da nose zaštitne maske prilikom izlaska iz vazduhoplova i tokom boravka u zgradi aerodroma,

3) prilikom ulaska u Crnu Goru putnici i posada moraju da posjeduju PCR test na SARS-CoV-2 ne stariji od 48 časova,

4) nakon ulaska u Crnu Goru prema putnicima se preduzimaju mjere zdravstvenog nadzora, u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravlje Crne Gore (u daljem tekstu: Institut),

5) za dolazak/odlazak putnika od putničkog terminala do smještaja potrebno je organizovati poseban transport, u skladu sa preporukama Instituta, i

6) prilikom boravka u hotelskom ili drugom smještaju putnici su u obavezi da primjenjuju preporuke Instituta za javno zdravlje.

NKT je dalo saglasnost na izmjenu odgovarajuće naredbe o zabrani priređivanja igara na sreću tako da je dopušteno i organizovanje igara na sreću i u kazinima.


NKT DONIJELO ODLUKU

18. maj 2020.

Uskoro otvaranje crnogorskih aerodroma za saobraćaj generalne avijacije

Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti je, u okviru stvaranja pretpostavki za početak ljetne turističke sezone, donijelo odluku o otvaranju naših aerodroma za letove generalne avijacije ka Crnoj Gori i iz Crne Gore. Nadležni subjekti zaduženi su da sjutra donesu odgovarajuća uputstva i naredbe.

Razmotrivši izvještaj o epidemiološkoj situaciji u našoj zemlji NKT je na sjednici, kojom je predsjedavao predsjednik Milutin Simović, izrazilo ozbiljnu zabrinutost zbog javnih okupljanja koja su zabranjena zbog visokog epidemiološkog rizika. Takva okupljanja, ocijenjeno je, ugrožavaju postignuti rezultat i potrebni oporavak crnogorske ekonomije.

Data je saglasnost na izmjenu odgovarajućih naredbi Ministarstva zdravlja kako bi bila ukinuta primjena privremenih mjera kojima se zabranjuju sportske aktivnosti na javnim površinama i okupljanje u stambenim objektima osoba koje nijesu članovi porodičnog domaćinstva.

Razmotreno je i više slučajeva naših građana koji se nalaze u inostranstvu, a žele da se vrate u Crnu Goru. Ističući da je od izbijanja pandemije novog koronavirusa u Crnu Goru aktivnostima nadležnih organa uspješno vraćeno oko 17.000 naših građana NKT potvrđuje opredjeljenje da na organizovan način vrati sve naše državljane koji to žele. Ministarstvo vanjskih poslova je zaduženo da u kontinuitetu traga za rješenjem povratka u Crnu Goru naših građana koji se nalaze na kruzerima.

NKT još jednom upozorava naše građane da ne kreću ka Crnoj Gori putničkim vozilima bez prethodne koordinacije sa našim diplomatsko-konzularnim predstavništvima i podsjeća da sva lica koja uđu u Crnu Goru, bez obzira na način i mjesto ulaska i ostale okolnosti moraju provesti 14 dana u karantinu.

Razmotrivši primjedbe više naših pomoraca NKT je podsjetilo da za pomorce važi pravilo da nakon obavezne dvije nedjelje karantina i dobijanja negativnog nalaza PCR testa obaveza samoizolacije prestaje.

Usvojen je redovni sedmični Izvještaj o donacijama.

Na račun NKT je dva mjeseca od otvaranja uplaćeno iz zemlje i inostranstva, više od osam miliona eura.

Do 18. maja u 9:00 uplaćeno je 7.999.630,21 eura i 75.971,72 američkih dolara. Pregled odliva po sedmicama može se preuzeti ovdje.


NKT DALO SAGLASNOST NA UBLAŽAVANJE MJERA

12. maj 2020.

Ukida se zabrana kretanja, otvaraju se ugostiteljski objekti i tržni centri…

Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti je na današnjoj tematskoj sjednici „Ekonomija Crne Gore u susret novoj realnosti“, kojom je predsjedavao predsjednik Milutin Simović, dalo saglasnost na izmjenu odgovarajućih naredbi kako bi bile za još jedan stepen ublažene privremene mjere protiv širenja koronavirusa.

Ukidanje zabrane kretanja i unutrašnjeg saobraćaja

U skladu sa povoljnim razvojem epidemiološke situacije data je saglasnost da od petka, 15. maja bude ukinuta privremena mjera zabrane kretanja od 23:00 do 05:00 kao da se pristupi postupnoj normalizaciji saobraćaja unutar Crne Gore.

Od petka je na cijeloj državnoj teritoriji Crne Gore dozvoljen saobraćaj putničkim i taxi vozilima, a od ponedjeljka i javni putni i željeznički prevoz. Od petka se ukida i privremena mjera da se u putničkom vozilu mogu prevoziti najviše dvije punoljetne osobe. I putnički i javni prevoz i dalje podrazumijevaju korišćenje zaštitnih maski, osim u putničkom prevozu u slučaju kada se u vozilu prevoze članovi porodičnog domaćinstva. Javni prevoz i dalje se mora odvijati bez mogućnosti stajanja.

Otvaraju se ugostiteljski objekti, tržni centri i kupališta plaže

Od petka se omogućava rad ugostiteljskih objekata i tržnih centara i korišćenje kupališta plaža.

Obaveza ugostitelja je da rad organizuju na način da:

- na ulazu/izlazu u ugostiteljski objekat na vidnom mjestu istaknu obavještenje o propisanim privremenim mjerama prevencije i suzbijanja novog koronavirusa sa uputstvima za njihovu primjenu;

- za stolom sjede najviše četiri gosta, osim ako su gosti članovi zajedničkog porodičnog domaćinstva, kada je moguće da za istim stolom sjedi više gostiju;

- između stolova, obezbijede udaljnost od najmanje 2m , u skladu sa preporukama IJZCG;

- obezbijede da zaposleni nose zaštitne maske;

- obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku zaposlenih, u skladu sa preporukama IJZCG;

- obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku gostiju na ulazu/izlazu u ugostiteljski objekat dezinfekcionim sredstvima, u skladu sa preporukama IJZCG;

- onemoguće uslugu samousluživanja, stajanja i zadržavanja ispred šanka;

- obezbijede redovno održavanje higijene i dezinfekciju zajedničkih prostorija, mobilijara, opreme i sl., u skladu sa preporukama IJZCG; i

- u ugostiteljskom objektu (unutar objekta i na terasi/bašti) obezbijede obilježena mjesta za higijensko odlaganje otpada.

Nacionalno koordinaciono tijelo preporučuje lokalnim upravama da sa ciljem pomoći ugostiteljima donesu mjere kompatibilne sa naporima Vlade i NKT.

Obaveza privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika koji se bave pružanjem turističkih usluga na kupalištima i plažama, da svoj rad organizuju na način da:

- na ulazu/izlazu na kupalište/plažu na vidnom mjestu istaknu obavještenje o propisanim privremenim mjerama prevencije i suzbijanja novog koronavirusa (raspored plažnog mobilijara, dezinfekcija i sl.), sa uputstvima za njihovu primjenu;

- obezbijede rastojanje između kompleta plažnog mobilijara od najmanje 2m, u skladu sa preporukama IJZCG;

- na dijelu javnog kupališta na kojem se ne postavlja plažni mobilijar obezbijedi fizičku distancu od najmanje 2m, osim za članove zajedničkog porodičnog domaćinstva, u skladu sa uputstvom IJZCG;

- obezbijede redovno održavanje higijene i dezinfikuje po potrebi plažni mobilijar i opremu (ležaljku, kabine za presvlačenje, tuš kabine, rekvizite za djecu i sl.), u skladu sa preporukama IJZCG;

- kod tuševa, česmi i u toaletima na kupalištu/plaži obavezno postave sredstva za dezinfekciju, u skladu sa preporukama IJZCG; i

- na kupalištu/plaži obezbijede obilježena mjesta za higijensko odlaganje otpada.

Korisnici neuređenih kupališta obavezni su da poštuju distancu od najmanje 2m, osim za članove zajedničkog porodičnog domaćinstva.

Obaveza vlasnika/korisnika i upravljača tržnih centara i pravna lica i preduzetnici koji se bave trgovinom u zatvorenom prostoru na štandovima/tezgama obavezni su da svoj rad organizuju na način da:

- na ulazu/izlazu u tržni centar odnosno prostor na vidnom mjestu istaknu obavještenje o propisanim privremenim mjerama prevencije i suzbijanja novog koronavirusa sa uputstvima za njihovu primjenu;

- ograniče broj potrošača/posjetilaca koji se mogu istovremeno nalaziti u tržnom centru/prodajnom prostoru, odnosno u svakom pojedinačnom objektu u tržnom centru, tako da na 10m² površine objekta može da se nalazi jedan potrošač/posjetilac, uz obavezu poštovanja međusobne fizičke distance od najmanje 2m;

- obezbijede obaveznu kontrolu broja potrošača/posjetilaca u tržnom centru/prostoru, odnosno u svakom pojedinačnom objektu u tržnom centru;

- na vidnom mjestu u tržnom centru/prostoru jasno označe obavezan smjer kretanja potrošača/posjetilaca (određivanje posebnog ulaza i izlaza);

- obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku potrošača/posjetilaca na ulazu/izlazu u tržni centar, odnosno u svakom pojedinačnom objektu u tržnom centru, dezinfekcionim sredstvima, u skladu sa preporukama IJZCG;

- obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku zaposlenih, u skladu sa preporukama IJZCG;

- obezbijede da zaposleni i potrošači/posjetioci nose zaštitne maske;

- obezbijede redovno održavanje higijene i dezinfekciju zajedničkih prostorija, u skladu sa preporukama IJZCG; i

- obezbijede obilježena mjesta za higijensko odlaganje otpada.

Vlasnici/korisnici i upravljači tržnih centara obavezni su i da obezbijede/označe rastojanje od najmanje 2m između potrošača/posjetilaca koji se nalaze ispred tržnog centra.

Ostaje na snazi zabrana rada bioskopa u tržnim centrima.

Sport

Nacionalno koordinaciono tijelo je dalo saglasnost da od ponedjeljka 18. maja počne najavljeni drugi stepen ublažavanja privremenih mjera u sportu. Biće omogućene i aktivnosti u zatvorenom i na otvorenom koje se mogu izvoditi u grupama s tim što za veće timske sportove u obzir treba uzeti i mogućnost razdvajanja tima u manje grupe tokom treninga, kada je to moguće.

Odlučeno je da treća faza ublažavanja mjera u sportu u kojoj će biti omogućeno održavanje sportskih takmičenja bez prisustva publike, koja je bila najavljena za 1. jun, počne 30. maja.

Donacije

NKT je usvojilo šesti Izvještaj Operativnog štaba za upravljanje donacijama uz konstataciju da u prethodne dvije sedmice nije bilo novih odliva sa računa za donacije.

Odlivi sa računa NKT, od njegovog otvaranja 19. marta 2020. godine ostaju nepromijenjeni i iznose 1.757.173,33 eura. (Pregled odliva po sedmicama može se preuzeti na: https://bit.ly/2YWUHaM)

Prema izvještaju Operativnog štaba ukupan priliv na računu za period 19. mart – 12. maj 2020. godine iznosio je nešto više od osam miliona eura, tj. 7.982.468,85 eura i 75.971,72 američkih dolara.

U skladu sa navedenim, stanje na računu Nacionalnog kooridnacionog tijela u ponedjeljak, 12. maja u 9:00 iznosi 6.225.295,52 eura i 75.971,72 američkih dolara.

Privremene bolnice, obezbjeđenje KCCG i protivzakonito javno okupljanje u Nikšiću

Nacionalno koordinaciono tijelo je konstatovalo da su privremene bolnice raspremljene i da je oprema uskladištena. Data je saglasnost na prestanak potrebe da Vojska Crne Gore obezbjeđuje Klinički centar Crne Gore.

Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti je konstatovalo da je u Nikšiću, zbog večerašnjeg protivzakonitog javnog okupljanja, značajno povećan epidemiološki rizik. Državno tužilaštvo i vrhovni državni tužilac su pozvani da najhitnije, odmah večeras, bez ikakvog odlaganja i ustezanja, preduzmu zakonske mjere iz svoje nadležnosti i procesuiraju organizatore. Konstatovano je da će razvoj epidemiološke situacije u Nikšiću biti analiziran narednih dana sa posebnom pozornošću i da će u skladu u sa rezultatima koji budu utvrđeni biti donošene odgovarajuće epidemiološke mjere.


NKT DALO SAGLASNOST NA UBLAŽAVANJE POJEDINIH MJERA OD 11. MAJA

08. maj 2020.

NKT: CG svakim danom sve bliža kraju epidemije koronavirusa

Epidemiološka situacija u Crnoj Gori je pod potpunom kontrolom, a naša zemlja je svakim danom sve bliža kraju epidemije, ocijenilo je Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti (NKT) na današnjoj sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Milutin Simović. NKT je, na predlog Instituta za javno zdravlje Crne Gore (IJZCG) dalo saglasnost na izmjene odgovarajućih naredbi Ministarstva zdravlja kako bi od ponedjeljka, 11 maja, bili omogućeni lični i javni prevoz unutar državnih regiona Crne Gore, postupna normalizacija rada Kliničkog centra Crne Gore i opštih i specijalnih bolnica te pružanje usluga svim pacijentima i vjerski obredi u skladu sa epidemiološkom situacijom uz zabranu javnih okupljanja.

Rasformiranje privremenih bolnica

NKT je na osnovu pozitivnog mišljenja IJZCG i procijenjene epidemiološke situacije predložilo Vladi da odmah donese odluku o početku rasformiranja privremenih bolnica i preporučilo da sva oprema bude objedinjena i uskladištena.

U skladu sa preporukom Kriznog medicinskog štaba biće u zdravstvenim ustanovama zadržano oko 150 bolesničkih kreveta za COVID pacijente.

Kretanje između naselja

Data je saglasnost za ublažavanje privremenih mjera o kretanju između naselja i putničkim motornim vozilima i javnim prevozom u putnom saobraćaju tako što je, na predlog IJZCG omogućeno kretanje unutar regiona i to:

- U Primorskom regionu između opština: Bar, Budva, Herceg Novi, Kotor, Tivat i Ulcinj kao i Prijestonice Cetinje.

- U Centralnom regionu između: Glavnog grada Podgorice, Prijestonice Cetinje i opština Danilovgrad, Tuzi, Nikšić, Šavnik i Plužine.

- U Sjevernom regionu između opština: Pljevlja, Žabljak, Bijelo Polje, Berane, Mojkovac, Kolašin, Plav, Rožaje, Andrijevica, Petnjica i Gusinje.

U putničkom motornom vozilu ne mogu se u isto vrijeme prevoziti više od dva punoljetna lica, osim ako se prevoze članovi zajedničkog porodičnog domaćinstva. Ova zabrana ne odnosi se na vozila pravnih lica kojima se vrši prevoz zaposlenih, vozila predstavnika medija i vozila koja se koriste za potrebe hitnih interventnih službi (zdravstvo, policija, vojska, vatrogasne službe i sl.).

Omogućen je i prevoz putnika u unutrašnjem pomorskom saobraćaju.

Prevoznici u putnom i pomorskom saobraćaju su obavezni na primjenu mjera prevencije u skladu sa Uputstvom IJZCG i to: svi putnici moraju nositi zaštitne maske; nije dopušteno stajanje u vozilu odnosno plovilu.

Normalizacija rada zdravstvenog sistema

Data je saglasnost za početak normalizacije stanja u zdravstvenom sistemu i to:

- Klinički centar Crne Gore i opšte i specijalne bolnice i ustanove u Mreži zdravstvenog sistema obezbijediće postepenu dostupnost specijalističkih pregleda za sve pacijente;

- Obezbijediće se da svi pacijenti tokom boravka u zdravstvenoj ustanovi nose zaštitne maske (pod uslovom da nošenje maske dozvoljava klinično stanje pacijenta i da maska ne kompromituje respiratornu funkciju pacijenta) i obezbijedi poštovanje fizičke distance od najmanje dva metra između pacijenata;

- Na vidnom mjestu u zdravstvenoj ustanovi biće istaknuto obavještenje o propisanim privremenim mjerama prevencije i suzbijanja novog koronavirusa;

- Obezbijediće se sredstva za dezinfekciju ruku pacijenata na ulazu/izlazu iz zdravstvene ustanove;

- Odložiće se sprovođenje programa skrininga raka debelog crijeva, raka dojke i raka grlića materice dok traju mjere;

- U domovima zdravlja sprovodiće se mjere koje će omogućiti racionalno i efikasno korišćenje ljudskih resursa u aktuelnim epidemiološkim uslovima;

- Nastaviće rad u punktu za pacijente „sumnjive na infekciju virusom KOVID 19“ koji je otvoren u zdravstvenom objektu Tološi; i

- Obezbijediće se upućivanje i transport pacijenata na liječenje van Crne Gore, isključivo u slučajevima životne ugroženosti pacijenta.

Vjerski obredi

Uz naglašavanje činjenice da je zabrana javnih okupljanja i dalje na snazi vjerskim zajednicama je omogućeno obavljanje vjerskih službi s tim što se vjerske zajednice obavezuju da svoje aktivnosti prilagode aktuelnoj epidemiološkoj situaciji i da se vjerski obredi u vjerskim objektima obavljaju, na način da:

- Tokom vjerskog obreda ograniče broj lica koji se istovremeno mogu nalaziti u vjerskom objektu, tako da na deset kvadratnih metara površine vjerskog objekta može da se nalazi jedno lice, uz obavezu poštovanja međusobne fizičke distance od najmanje dva metra;

- Na ulazu/izlazu iz vjerskog objekta obezbijede korišćenje sredstva za dezinfekciju ruku;

- Na ulazu u vjerski objekat na vidnom mjestu istaknu obavještenje o maksimalnom broju lica koji istovremeno mogu biti unutar vjerskog objekta;

- Lica u vjerskom objektu nose zaštitne maske, osim vjerskih službenika koji učestvuju u vršenju vjerskih obreda;

- Na otvorenom prostoru koji pripada vjerskom objektu, može se nalaziti do 20 lica, uz obavezu poštovanja fizičke distance od najmanje dva metra; i

- Odgovorno lice u vjerskom objektu obezbijedi dosljedno poštovanje propisanih mjera.

Sve navedene mjere na koje je NKT dalo saglasnost važe od ponedjeljka, 11. maja 2020. god.

NKT je odlučilo da predloži Vladi da zaposleni u staračkim domovima i Zavodu „Komanski most“ budu nagrađeni sa 15% povišice na zaradu kao i zaposleni u zdravstvu.


POČETAK SPORTSKIH AKTIVNOSTI

04. maj 2020.

NKT dalo saglasnost na početak sportskih aktivnosti, konferencije za medije ubuduće utorkom i petkom

Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti danas je na sjednici, kojom je predsjedavao predsjednik Milutin Simović, dalo saglasnost na izmjene naredbi Ministarstva zdravlja kako bi bio omogućen postepeni početak sportskih aktivnosti i to najprije individualni treninzi bez kontakta, zatim treninzi u grupama i konačno organizovanje takmičenja.

U skladu sa potrebama obnavljanja sportskih aktivnosti Institut za javno zdravlje Crne Gore je u saradnji sa Ministarstvom sporta i mladih izradio Privremene nacionalne smjernice koje regulišu uslove za obavljanje sportskih aktivnosti. U smjernicama je navedeno, među ostalim, da bavljenje sportskim aktivnostima ne smije ni na koji način ugroziti zdravlje pojedinca ili zajednice, da se sve odluke o ponovnom pokretanju sportskih aktivnosti moraju donositi uz pažljivo pozivanje na Privremene smjernice i to tek nakon bliskih konsultacija nacionalnih sportskih saveza sa Institutom za javno zdravlje, Ministarstvom sporta i mladih i NKT-om, da su zdravstveni rizici povezani sa masovnim okupljanjima takvi da u doglednoj budućnosti treninzi i sva sportska takmičenja treba da budu organizovani bez gledalaca, sa minimalnim pomoćnim osobljem neophodnim za podršku održavanju treninga i takmičenja te da je odgovornost za poštovanje Privremenih smjernica na nacionalnim sportskim savezima, sportskim klubovima, sportskim društvima, sportistima, stručnim licima u sportskim organizacijama kao i menadžmentu sportskih objekata, u okvirima svojih nadležnosti.

U skladu sa navedenim od 6. maja se dozvoljavaju aktivnosti koje može da izvodi jedan sportista ili par gdje se između učesnika uvijek može održavati distanca od najmanje 2m. U ovoj fazi nema kontakta između sportista i / ili drugog osoblja, odnosno mogući su kondicioni treninzi, fizičke vježbe i sl. Na treningu može istovremeno biti najviše 8 - 10 osoba, a broj osoba koje se nalaze u prostoru u kojem se odvija trening ne smije preći 12.

Druga faza, koja bi trebalo da počne 18. maja podrazumijeva, pored navedenog u prvoj fazi, i aktivnosti u zatvorenom i na otvorenom koje se mogu izvoditi u grupama s tim što se napominje da za veće timske sportove u obzir treba uzeti i mogućnost razdvajanja tima u manje grupe tokom treninga, kada je to moguće.

U trećoj fazi, koja bi trebalo da počne 1. juna dozvoljava se organizovanje takmičenja, turnira i mečeva, ali bez prisustva publike.

Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti se upoznalo sa dopisom Unije slobodnih sindikata Crne Gore u kojem se ukazuje na slučajeve kršenja mjere kojoj je omogućeno roditeljima, starateljima, hraniteljima ili usvojiteljima djeteta mlađeg od 11 godina plaćeno odsustvo sa posla sa izuzetkom zaposlenih u određenim djelatnostima. NKT je odlučilo da proslijedi dopis Ministarstvu rada i socijalnog staranja koje će u komunikaciji sa nadležnom inspekcijom Uprave za inspekcijske poslove sagledati dopis, dati adekvatno tumačenje i preduzeti potrebne mjere za poštovanje naredbe Ministarstva zdravlja.

Nacionalno koordinaciono tijelo je donijelo odluku da, s obzirom na povoljniju epidemiološku situaciju nego ranije redovne konferencije za medije ubuduće budu održavane utorkom i petkom u 17:00 sati.

Usvojen je peti Izvještaj Operativnog štaba za donacije, koji se odnosi na period od 30. aprila do 4. maja 2020. godine. U izvještajnom periodu nije bilo novih odliva, pa ukupni odlivi sa računa NKT ostaju nepromijenjeni i iznose 1.757.173,33. eura. Imajući u vidu da je od otvaranja računa 19. marta do 4. maja u 9:00 na račun Nacionalnog koordinacionog tijela uplaćeno 7.921.354,06 eura i 75.971,72 američkih dolara stanje na računu iznosi 6.164.180,73 eura i 75.971,72 američkih dolara.

Podsjećamo, Nacionalno koordinaciono tijelo pokrenuće proceduru za usmjeravanje sredstava za potrebe izgradnje i opremanje nove Infektivne klinike Kliničkog centra Crne Gore.


IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA PRUŽANJA PODRŠKE PRIVREDI I ZAPOSLENIMA

30. april 2020.

Vlada Crne Gore usvojila Informaciju o izmjenama i dopunama Programa pružanja podrške privredi i zaposlenima, u cilju ublažavanja negativnih efekata epidemije novog korona virusa COVID19.

Na sjednici, održanoj 30. aprila 2020. godine, Vlada Crne Gore je razmotrila i usvojila Informaciju o izmjenama i dopunama Programa pružanja podrške privredi i zaposlenima, u cilju ublažavanja negativnih efekata epidemije novog korona virusa COVID19.

Naime, u okviru pripreme za implementaciju Programa, Ministarstvo ekonomije je otvorilo e-mail adresu subvencije@mek.gov.me za podršku i pitanja budućih potencijalnih korisnika programa. Kroz vrlo intenzivnu komunikaciju sa privrednicima uočeno je da postoje određene nejasnoće po pitanju mogućnosti korišćenja pojedinih mjera, kao i da su opravdani zahtjevi da se izvrši manji broj izmjena u kategorizaciji djelatnosti u odnosu na pripadajuće mjere subvencije. Tako su u kategoriju zatvorenih djelatnosti dodate i one u kojima posluje najveći broj knjižara, dječjih igraonica, optičkih radnji, autobuskih stanica i dr. koji su u prvoj verziji Programa bili svrstani u druge kategorije.

Dodatno je pojašnjeno da pravo na dobijanje subvencije na zaradu imaju i privredni subjekti koji u trenutku podnošenja zahtjeva za subvenciju redovno izmiruju reprogramirane poreske obaveze shodno Uredbi o uslovima za odlaganje naplate poreskih i neporeskih potraživanja («Sl.list CG», broj 57/18).

Takođe je precizirano da novozaposleni čije zaposlenje država subvencionira u periodu od 6 mjeseci mora ostati u radnom odnosu kod poslodavca najmanje 12 mjeseci od zasnivanja radnog odnosa.

Izmijenjena i dopunjena verzija Programa nalazi se OVDJE, a može se preuzeti i u prilogu (na dnu ove strane). Takođe, u prilogu se nalazi i kratak, sažet pregled Programa - u formi flajera.


IZMJENE POJEDINIH NAREDBI I FORMULISANJE OBAVEZUJUĆIH UPUTSTAVA

30. april 2020.

NKT dao saglasnost na naredbe kojima se ublažavanju ranije mjere sprečavanja širenja novog koronavirusa

Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti (NKT) je, na sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Milutin Simović, dalo saglasnost za izmjene pojedinih naredbi i formulisanje obavezujućih uputstava kako bi se, shodno ranijoj najavi (od 25. aprila), od ponedjeljka 4. maja omogućio:

 • Rad prodavnica (tekstila, obuće, tehničke robe, građevinskog materijala, zanatskih radnji, servisa, frizerskih i kozmetičkih salona, teretana i fitnes centara, knjižara, stomatoloških ordinacija, auto-škola, rent-a-car usluga, muzeja i galerija i dr.);
 • Gradski taxi prevoz;
 • Lokalni javni gradski prevoz u jedinicama lokalne samouprave u kojima Institut za javno zdravlje nije registrovao slučajeve zaraze novim koronavirusom; i
 • Odlazak građana u kuće/vikendice i na porodična poljoprivredna gazdinstva u drugim jedinicama lokalne samouprave.

Novim mjerama, koje stupaju na snagu objavljivanjem, a primjenjuju se od 4. maja propisano je da je poslodavac obavezan da za zaposlene, tokom rada u objektima, prostorijama i vozilima, obezbijedi korišćenje zaštitne maske i sredstva za dezinfekciju. Takođe je propsano da je odgovornost poslodavca da obezbijedi dosljedno poštovanje mjera, od strane potrošača, korisnika usluga i posjetilaca.

Za pojedine djelatnosti propisane su posebne obaveze.

I Privredna društva i preduzetnici koji se bave trgovinom na malo, uključujući i zelene pijace obavezni su:

1. Da obezbijede na ulasku/izlasku iz objekta potrošačima sredstva za dezinfekciju ruku preporučuje Institut za javno zdravlje Crne Gore.

2. Da ograniče broj potrošača koji se istovremeno mogu nalaziti u objektu, tako da na 10 m² površine prodajnog objekta može da se nalazi samo jedan potrošač, uz obavezu poštovanja fizičke distance od najmanje 2 m između potrošača, odnosno potrošača i zaposlenih.

3. Da obezbijede u većim objektima u kojima se obavlja trgovina na malo (marketi, supermarketi, hipermarketi i sl.) kontrolu broja potrošača koji ulaze u objekat i izlaze iz njega kao i odvojenost zaposlenih na kasama od potrošača prozirnim pleksiglas pločama/panelima.

4. Da obezbijede da svi zaposleni, uključujući i prodavce na zelenim pijacama i potrošači, nose zaštitne maske, u skladu sa uputstvima Instituta za javno zdravlje Crne Gore.

5. Da obezbijede/označe rastojanje od najmanje 2 m između lica koja se nalaze ispred prodajnih objekata, na kasama i u sektorima u kojima se roba uslužuje od strane zaposlenih lica u prodajnom objektu.

6. Da istaknu na ulazu u prodajni objekat na vidnom mjestu obavještenje o propisanim privremenim mjerama prevencije i suzbijanja novog koronavirusa sa uputstvima za njihovu primjenu.

II Privredna društva i preduzetnici koji se bave zanatskom djelatnošću, servisiranjem i održavanjem opreme, alata, uređaja, motornih vozila, građevinskih i poljoprivrednih mašina, tehničkim pregledom vozila obavezni su:

1. Da rad organizuju na način da na 10 m² površine objekta može da se nalazi samo jedan korisnik usluge, uz obavezu poštovanja fizičke distance od najmanje 2 m između korisnikâ usluga, odnosno korisnika i pružaoca usluga.

2. Korišćenje sredstva za dezinfekciju ruku korisnika usluga na ulasku/izlasku iz objekta.

3. Nošenje zaštitne maske za zaposlene i korisnike usluga.

III Privredna društva i preduzetnici koji pružaju frizerske i kozmetičke usluge obavezni su:

1. Da rad organizuju na način da u objektu u isto vrijeme može da boravi samo jedno lice na 10 m² ili izuzetno dva lica uz obavezu poštovanja fizičke distance od najmanje 2 m između korisnikâ usluga, a ako to nije moguće da obezbijede pregradu između radnih stolica (od neupijajućeg materijala u visini od najniže 2 m).

2. Da obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku korisnika usluga na ulasku/izlasku iz objekta.

3. Zaposleni i korisnici usluga su u obavezi da nose zaštitnu masku, a u slučaju da se korisniku pruža usluga brijanja ili kozmetičkog tretmana na licu kada korisnik ne nosi masku, zaposleni je dužan da osim zaštitne maske nosi i vizir ili naočare, u skladu sa uputstvom Instituta za javno zdravlje Crne Gore.

IV Privredna društva i preduzetnici koji pružaju usluge fitnes centara i teretana obavezni su:

1. Da rad organizuju na način da u objektu u isto vrijeme može da boravi samo jedno lice na 10 m² ili izuzetno dva lica uz obavezu poštovanja fizičke distance od najmanje 2 m između korisnikâ usluga.

2. Da obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku korisnika usluga na ulasku/izlasku iz objekta.

3. Zaposleni su u obavezi da nose zaštitnu masku, osim prilikom aktivnog treninga / vježbanja.

4. Korisnici usluga fitnes centara i teretana su u obavezi da prilikom promjene mjesta vježbanja i promjene sprave na kojoj vježbaju adekvatnim dezinfekcionim sredstvom dezinfikuju površinu i spravu gdje su vježbali, uključujući i druge mjere, u skladu sa uputstvom Instituta za javno zdravlja Crne Gore.

V Priređivači igara na sreću u kladionicama i kockarnicama obavezni su:

1. Da rad organizuju na način da u objektu u isto vrijeme može da boravi samo jedno lice na 10 m².

2. Da obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku korisnika usluga na ulasku/izlasku iz objekta.

3. Da zaposleni i igrači u ovim objektima su u obavezi da nose zaštitne maske i poštuju mjeru fizičke distance od najmanje 2 m.

4. Igrač u objektu u kojem se priređuju igre na sreću mora koristiti svoju olovku.

5. igrači u objektu u kojem se priređuju igre na sreću u obavezi da poslije svakog korišćenja aparata za igre i igraćih pomagala adekvatnim dezinfekcionim sredstvom dezinfikuju apparat, u skladu sa uputstvom Instituta za javno zdravlja Crne Gore.

Rad kazina je i dalje zabranjen.

VI Državni organi, organi državne uprave i lokalne uprave, banke, Pošta i druga pravna lica obavezni su:

1. Da u šalter salama organizuju rad sa građanima na način da u isto vrijeme u sali može da boravi samo jedno lice na 10 m² uz poštovanje fizičke distance od najmanje 2 m između korisnika usluga.

2. Da postave paravan (od providnog neupijajućeg čvrstog materijala) između zaposlenog i korisnika usluge.

3. Da obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku korisnika usluga na ulasku/izlasku iz objekta.

4. Da zaposleni i korisnici usluga nose zaštitne maske, u skladu sa uputstvom Instituta za javno zdravlje.

VII Ustanove kulture (biblioteke, arhivi, muzeji i galerije) obavezne su:

1. Da rad organizuju na način da u objektu u isto vrijeme može da boravi samo jedno lice na 10 m², uz poštovanje fizičke distance od najmanje 2 m između korisnikâ usluga.

2. Da obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku korisnika usluga na ulasku/izlasku iz objekta.

3. Da zaposleni i korisnici usluga nose zaštitne maske, u skladu sa uputstvom Instituta za javno zdravlje.

VIII Stomatološke zdravstvene ustanove obavezne su:

1. Da rad organizuju na način da obezbijede sistem obaveznog zakazivanja pacijenata.

2. Da u isto vrijeme u čekaonici može da boravi samo jedan pacijent na 10 m², uz poštovanje fizičke distance od najmanje 2 m između pacijenata.

3. Da obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku pacijenata na ulasku/izlasku iz ordinacije

4. Da svi zaposleni poštuju procedure rada i nose ličnu zaštitnu opremu, u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravlje i Stomatološke komore Crne Gore.

IX Vlasnici vozila za prevoz putnika u jedinicama lokalne samouprave u kojima nema lokalne transmisije novog koronavirusa obavezni su da obavljaju prevoz samo uz primjenu mjera prevencije (nošenje zaštitnih maski, bez mogućnosti stajanja u vozilu), u skladu sa uputstvom Instituta za javno zdravlje Grne Gore.

Na snazi je obustava javnog prevoza putnika u međugradskom, prigradskom i gradskom autobuskom i kombi prevozu, osim za organizovani prevoz zaposlenih. Ova zabrana ne odnosi se na javni gradski i lokalni prigradski autobuski i kombi prevoz putnika u jedinicama lokalne samouprave u kojima nema lokalne transmisije novog koronavirusa.

X Taksi prevoznici koji obavljaju auto-taksi prevoz unutar teritorije jedinice lokalne samouprave (gradski taksi prevoz) obavezni su:

1. Da prevoz lica vrše na način da u vozilu budu najviše dva lica koja su smještena na zadnjem sjedištu vozila i da ta lica i vozač nose zaštitne maske.

2. Vozač ima obavezu da nakon završene vožnje dezinfikuje površine koje najčešće dodiruju putnici (kvake i unutrašnji djelovi vrata i sjedišta) sredstvima za dezinfekciju, u skladu sa uputstvom Instituta za javno zdravlje Grne Gore.

XI Pravna lica i preduzetnici koji pružaju usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car) obavezni su:

1. Da rad organizuju na način da u objektu u kojem se vrši iznajmljivanje vozila na 10 m² površine objekta može da se nalazi samo jedno lice.

2. Zaposleni i korisnici usluga obavezno nose zaštitne maske unutar objekta za iznajmljivanje vozila.

3. Da obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku korisnika usluga na ulasku/izlasku iz objekta

4. Da dezinfekuju unutrašnjost vozila za iznajmljivanje sredstvima za dezinfekciju prije ulaska korisnika usluga u vozilo, kao i nakon vraćanja vozila od strana korisnika usluge, u skladu sa uputstvom Instituta za javno zdravlje Grne Gore.

XII Pravna lica koja osposobljavaju kandidate za vozače (auto škole) obavezni su:

1. Da rad organizuju na način da u prostorijama za teorijsku nastavu i polaganje teorijskog dijela vozačkog ispita na 4 m² površine prostorije može da se nalazi samo jedno lice.

2. Da obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku korisnika usluga na ulasku/izlasku iz ovih prostorija.

3. Zaposleni i korisnici usluga obavezni su da nose zaštitne maske, uz obavezu poštovanja fizičke distance od najmanje 2 m.

4. Auto škole u obavezi su da prije i nakon korišćenja vozila za praktičnu obuku kandidata i polaganje praktičnog dijela vozačkog ispita dezinfikuju unutrašnjost vozila sredstvima za dezinfekciju, u skladu sa uputstvom Instituta za javno zdravlje Grne Gore.

XIII Poljoprivredni proizvođači i lica koja imaju kuće/vikendice sa zemljištem u drugim opštinama mogu da se prevezu do svog poljoprivrednog gazdinstva odnosno kuće/vikendice:

1. Uz odgovarajuću potvrdu koju treba preuzeti sa Internet sajta Instituta za javno zdravlje i popuniti. (Podaci popunjeni u potvrdi i stvarni boravak na navedenoj adresi biće predmet kontrole.) Potvrda se može preuzeti OVDJE ili u prilogu (na dnu ove strane).

2. Uz obavezno izbjegavanje kontakta sa drugim licima (osim članova porodičnog domaćinstva).

3. Uz obezbjeđivanje fizičke distance od najmanje 2 m prilikom obavljanja poslova na poljoprivrednom gazdinstvu.

XIV Lica koja posjeduju dozvolu za sportsko-rekreativni i privredni ribolov, odnosno dozvolu za plovilo mogu da se prevezu do mjesta u kojem treba da obave ribolov, odnosno u kojem posjeduju dozvolu za plovilo.

1. Lica koja imaju ove dozvole obavezna su da ih nose sa sobom.

XV Zaposleni u javnom sektoru obavezni su da tokom rada u zatvorenom prostoru nose zaštitne maske.

XVI Od zabrane kretanja i zadržavanja na javnim površinama više od jednog lica izuzimaju se članovi zajedničkog porodičnog domaćinstva uz obavezu držanja fizičke distance od najmanje 2 m u odnosu na druga lica.

NKT je, razmatrajući epidemiološku situaciju, preporučio svim poslodavcima, uključujući i administraciju, da kad god je to moguće zadrže rad zaposlenih od kuće budući da epidemiološka situacija još uvijek ne nalaže povratak svih zaposlenih na radna mjesta.

Državnim organima u kojima postoji obaveza rada preporučuje se da omoguće smjenski rad svim roditeljima djece mlađe od 11 godina.

Analizirajući pitanje dolaska u Crnu Goru naših građana iz inostranstva NKT je izrazilo opredjeljenje da i dalje bude omogućen organizovani povratak naših građana. Upućen je poziv da niko ne započinje individualna putovanja bez koordinacije sa našim diplomatsko-konzularnim predstavništvima budući da bez koordinacije prelazak granice, odnosno ulazak u Crnu Goru nije moguć.

Usvojen je četvrti Izvještaj Operativnog tima za upravljanje donacijama u kojem je navedeno da je od otvaranja žiro računa NKT 19. marta do 29. aprila uplaćeno iz zemlje i inostranstva gotovo osam miliona eura (7.851.494,20 eura i 75.971,72 američkih dolara).

U izvještajnom periodu ukupni odliv iznosi 1.757.173,33 eura. (Specifikacija troškova po sedmicama se može pogledati OVDJE).

Stanje na računu Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti na dan 29. aprila je 6.094.320,87 eura i 75.971,72 američkih dolara.

Nacionalno koordinaciono tijelo se upoznalo sa stavovima i sugestijama koje je Institut za javno zdravlje Crne Gore dao Ministarstvu prosvjete u vezi sa predloženim nastavkom obrazovnih aktivnosti – testiranjem pred upis u školu i polaganjem eksterne mature i maturskog ispita.

Naredba za preduzimanje privremenih mjera za sprečavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprečavanje prenošenja novog korona virusa može se preuzeti OVDJE ili u prilogu (na dnu ove strane).


NKT DALO SAGLASNOST ZA POJEDINE MJERE

28. april 2020.

NKT dalo saglasnost na produženje primjene i na izmjene i dopune pojedinih mjera

Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti dalo je saglasnost na produžavanje roka primjene pojedinih privremenih mjera zaštite zdravlja i života građana od infekcije novim koronavirusom, kao i za dopune i izmjene pojedinih mjera.

Saglasnost je data na produžavanje mjera po automatizmu, s obzirom na činjenicu da pojedinim mjerama ističe rok primjene.

U skladu sa najavljenim terminima ublažavanja primjene pojedinih mjera važeće mjere će biti mijenjane ili će njihova primjena biti suspendovana.

Do 4. maja 2020. produžava se ograničavanje broja građana u šalter salama područnih jedinica i filijala Ministarstva unutrašnjih poslova i drugih organa državne uprave, tako što u šalter sali, nezavisno od površine, ne može da boravi više građana od broja postojećih šalterskih mjesta.

Do 18. maja 2020. produžava se primjena sljedećih mjera:

1) zabrana izlaska iz objekata stanovanja svakog dana u vremenu od 23 časa do 5 časova narednog dana. Izuzetno, za vrijeme trajanja ove zabrane lica koja izvode kućne ljubimce, mogu da borave na javnoj površini najviše 60 minuta.

Ova zabrana ne odnosi se na lica koja obavljaju redovne radne zadatke u djelatnostima dozvoljenim naredbama, zaposlene kod stranih diplomatsko-konzularnih predstavništava, lica koja pružaju usluge od javnog interesa, a nezamjenljiv su uslov života i rada građana (zdravstvo, inspekcijski organi policija, vojska, službe bezbjednosti, vatrogasne službe, komunalne službe, mediji - uključujući lica koja gostuju u medijskim emisijama, poljoprivredne djelatnosti na gazdinstvima i sl.), što se dokazuje potvrdom koju izdaje poslodavac, kao i osobe koje njeguju lica koja usljed bolesti, stanja ili posljedica povrede nijesu sposobna da samostalno obavljaju svakodnevne životne aktivnosti, što se dokazuje potvrdom koju izdaje izabrani doktor ovih lica

2) zabrana sportskih i rekreativnih aktivnosti na svim javnim površinama, osim individualnih rekreativnih fizičkih aktivnosti, uz obavezu pridržavanja propisane mjere udaljenosti od drugih lica najmanje dva metra;

3) zabrana okupljanja u objektima stanovanja licima koja nijesu članovi zajedničkog porodičnog domaćinstva.

4) obustava putničkog međunarodnog saobraćaja, osim najavljenog dolaska crnogorskih državljana, posredstvom diplomatsko-konzularnih predstavništava, Operativnom štabu Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti, uz obavezan smještaj u karantin, u skladu sa rješenjem zdravstveno-sanitarne inspekcije;

5) zabrana putničkog međugradskog saobraćaja, osim za putnička motorna vozila kojima se vrše djelatnosti bitne za promet roba, snabdijevanje i dostavu ljekova, hitnu medicinsku pomoć, komunalne djelatnosti, snabdijevanje gorivom i električnom energijom, prevoz zaposlenih, prevoz lica koja su boravila van mjesta boravka, odnosno prebivališta, radi povratka u to mjesto;

6) zabrana prisustva i zadržavanja na svim javnim površinama više od jednog lica, osim za dijete mlađe od 12 godina života, dijete sa poremećajima iz autističnog spektra i drugim smetnjama u razvoju i lica koja koriste invalidska kolica, uz prisustvo jednog roditelja, staratelja, usvojioca, hranioca, pratioca ili drugog punoljetnog člana porodičnog domaćinstva. Ova zabrana ne odnosi se na lica koja obavljaju redovne radne zadatke u djelatnostima dozvoljenim naredbama;

7) zabrana prisustva i zadržavanja lica na plažama (riječnim, jezerskim i morskim), uređenim i neuređenim kupalištima i izletištima;

8) mogućnost izabranog doktora da, na zahtjev zaposlenog, privremenu spriječnost za rad do 30 dana (koju je utvrdio izabrani tim ili izabrani doktor) i privremenu spriječenost za rad duže od 30 dana (koju je utvrdila nadležna ljekarska komisija) produži do 30. aprila 2020. godine;

9) obaveza pravnih i fizičkih lica koja obavljaju građevinske radove da organizuju rad na način koji obezbjeđuje poštovanje epidemioloških mjera, posebno poštujući socijalnu distancu između zaposlenih i drugih mjera zaštite i zdravlja na radu;

10) mogućnost apoteka, objekata u kojima se obavlja trgovina hranom, pićem i sredstvima za higijenu, kioska u kojima se prodaje štampa, specijalizovanih objekata za prodaju opreme za bebe, građevinskih proizvoda, sredstava za zaštitu i prihranu bilja i sadnog materijala, proizvoda za ishranu i liječenje životinja, poljoprivrednih mašina i pogrebne opreme da radno vrijeme organizuju u periodu od 7 do 22 časa, osim dostave na adresu kupca, koja se može vršiti u radno vrijeme, koje trgovac istakne, u skladu sa propisima;

11) obustava naplate takse (u iznosu od 2 eura) za građane koji su izdavanje izvoda iz registra rođenih i uvjerenja iz registra crnogorskih državljana naručili preko portala www.dokumenta.me;

12) zabrana ulaska strancima, osim strancima sa stalnim ili privremenim boravkom u Crnoj Gori, stranim pomorcima u tranzitu koji se ukrcavaju ili iskrcavaju u lukama Bar, Budva, Kotor, Luka Kumbor-Portonovi i Tivat (Gat I i Gat II), kao i strancima koji upravljaju motornim vozilima kojima se obavlja promet robe, uz posebne mjere zdravstveno-sanitarnog nadzora, a na osnovu rješenja zdravstveno sanitarne inspekcije.

Promet robe za potrebe Crne Gore kao i za tranzit ostaje nesmetan, uz posebne mjere zdravstveno-sanitarnog nadzora, a tranzit stranih pomoraca vrši se uz preduzimanje posebnih mjera zdravstveno-sanitarnog nadzora, u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravlje Crne Gore;

13) obavezna samoizolacija za sve crnogorske državljane, kao i za strance koji imaju stalni ili privremeni boravak u Crnoj Gori, koji dolaze iz inostranstva, a na osnovu rješenja zdravstveno sanitarne inspekcije.

Samoizolacija podrazumijeva boravak u porodičnom smještaju uz praćenje zdravstvenog stanja ovog lica, kao i svih članova domaćinstva koji se zadese u tom porodičnom smještaju od strane nadležne higijensko-epidemiološke službe, u trajanju od 14 dana;

14) zabrana pružanja ugostiteljskih usluga u hotelima, osim za prijavljene goste;

15) zatvaranje disko klubova/barova i noćnih klubova/barova;

16) zatvaranje ugostiteljskih objekata - kafića, kafana, kafeterija, restorana i barova, osim ugostiteljskih objekata koji dostavljaju hranu i omogućavaju preuzimanje hrane i obroka, uz zabranu boravka gostiju u samim objektima;

17) zabrana obavljanja trgovinskih i ugostiteljskih usluga u tržnim centrima;

18) zatvaranje dječjih igraonica;

19) zatvaranje fitnes centara;

20) zatvaranje kazina, kladionica i kockarnica;

21) ograničavanje broja kupaca u odnosu na površinu prodajnog objekta tako što na deset kvadratnih metara površine prodajnog objekta može da se nalazi samo jedan potrošač. U prodajnom objektu, nezavisno od površine, ne može da boravi više od 50 potrošača u isto vrijeme.

Izuzetno za tržnice i pijace broj kupaca koji istovremeno mogu da budu u objektu ograničava do 100 potrošača;

22) obaveza odgovornih lica u trgovinskim objektima da obezbijede/označe rastojanje od najmanje dva metra između lica koja se nalaze ispred prodajnih objekata, na kasama i sektorima u kojima se roba uslužuje od strane zaposlenih lica u prodajnom objektu;

23) obaveza odgovornih lica u trgovinskim objektima da za svoje zaposlene obezbijede primjenu mjera zaštite zdravlja propisanih od strane Instituta za javno zdravlje Crne Gore;

24) obaveza odgovornih lica u trgovinskim objektima da na ulazu u prodajni objekat istaknu obavještenje o maksimalnom broju lica koja se u tom objektu mogu istovremeno nalaziti i da organizuju sprovođenje ove mjere;

25) obaveza opština, Glavnog grada i Prijestonice da u saradnji sa opštinskim kriznim štabovima identifikuju potencijalne objekte za sprovođenje mjera karantina, u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima i načinu organizovanja i sprovođenja zdravstvenog nadzora i karantina i uslovima koje moraju da ispunjavaju objekti za smještaj u karantin ("Službeni list CG", broj 13/20) i predlože Ministarstvu zdravlja za dalju proceduru određivanja karantina.

Do 1. juna 2020. produžava se primjena sljedećih mjera:

1) obustava javnog prevoza putnika u međunarodnom drumskom, željezničkom i vazdušnom saobraćaju osim neredovnog čarter prevoza, organizovanog za povratak crnogorskih državljana u Crnu Goru i stranih državljana u domicilnu državu, uz saglasnost Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti;

2) obaveza državnih organa, organa državne uprave, organa lokalne samouprave i lokalne uprave da lična dokumenta (lična karta, pasoš i vozačka dozvola), koja posjeduju građani, izdata nakon 2008. godine, a kojima je istekao rok važenja, po osnovu kojih ostvaruju pred tim organima neko svoje pravo ili izvršavaju obavezu, smatraju važećim;

Pojedine mjere su izmijenjene ili dopunjene.

Mjera: mogućnost izabranog doktora da, na zahtjev zaposlenog, privremenu spriječnost za rad do 30 dana (koju je utvrdio izabrani tim ili izabrani doktor) i privremenu spriječenost za rad duže od 30 dana (koju je utvrdila nadležna ljekarska komisija) produži do 30. aprila 2020. godine izmijenjena je u mjeru: privremena spriječenost za rad koju je osiguranicima utvrdila nadležna ljekarska komisija, produžava se do 15. maja 2020. godine, a privremenu spriječenost za rad preko 30 dana, na zahtjev osiguranika i na osnovu uputa izabranog doktora, nadležna ljekarska komisija produžava do 15. maja 2020. godine.

U mjerama kojima su propisane obaveze:

- nadležnih organa koji vrše kontrolu i regulisanje saobraćaja na putevima da saobraćajne dozvole kojima je istekao rok važenja smatraju važećim, ako vozač uz dozvolu posjeduje važeću polisu osiguranja i dokaz o izvršenom tehničkom pregledu vozila, i

- državnih organa, organa državne uprave, organa lokalne samouprave i lokalne uprave, privrednih društava, javnih ustanova i drugih pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica da dozvole za stalni boravak, dozvole za privremeni boravak i dozvole za privremeni boravak i rad stranaca, a kojima je istekao rok važenja, po osnovu kojih ostvaruju pred tim organima neko svoje pravo ili izvršavaju obavezu, smatraju važećim

dodato je da se ova dokumenta smatraju važećim do 1. juna 2020.

U mjeri kojom je propisano da se tokom prekida rada obrazovno-vaspitnim ustanovama jednom od roditelja/ staratelja/ hranitelja/ usvojitelja ili samohranom roditelju djeteta koje nije starije od 11 godina života obezbjeđuje pravo na plaćeno odsustvo na listu organa čijim na čije se zaposlene ova mjera ne odnosi dodati su: Poreska uprava, Uprava za nekretnine, Direktorat za državni trezor u Ministarstvu finansija i to zaposleni koji rade na poslovima realizacije Programa pružanja podrške privredi i zaposlenima, u cilju ublažavanja negativnih efekata epidemije novog koronavirusa, koji je donijela Vlada Crne Gore.


DONIJET PLAN UBLAŽAVANJA MJERA

25. april 2020.

NKT donijelo plan ublažavanja mjera po fazama, ako epidemiološka situacija to omogući i ako mjere budu poštovane

Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti će, ako epidemiološka situacija i dalje bude pod kontrolom, u drugoj fazi ublažavanja privremenih mjera planiranoj je za 4. maj dati saglasnost na:

1. Omogućavanje rada prodavnica (tekstila, obuće, tehničke robe, građevinskog materijala, zanatskih radnji, servisa, frizerskih i kozmetičkih salona, fitnes centara, knjižara, stomatoloških ordinacija, auto-škola, rent-a-car usluga, muzeja i galerija…).

2. Omogućavanje odlaska do vikendica u drugim opštinama.

3. Gradski taxi prevoz, kao i lokalni javni gradski prevoz u opštinama u kojima nijesu registrovani slučajevi zaraze novim koronavirusom.

Ako uspješno savladamo drugu fazu, treća faza počeće 18. maja i obuhvatiće: otvaranje restorana, kafića, hotelskih terasa, plažnih barova, plaža i tržnih centara.

Ukoliko uspješno savladamo i tu fazu, četvrta faza, počela bi 1. juna i u njoj bi bio uspostavljen drumski, željeznički i plovni gradski i međugradski saobraćaj, uz odgovarajuće mjere zaštite.

Postizanje postavljenih ciljeva i ublažavanje mjera zavisiće, kazao je potpredsjednik Vlade Crne Gore i predsjednik Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti Milutin Simović, od rezultata cijelog našeg društva u ispunjavanju šest ključnih kriterijuma:

1. Da širenje infekcije držimo pod kontrolom.

2. Dalje značajno testiranje, praćenje izolacije i kontakata.

3. Dalja posebna pažnja i briga o zdravstvenim ustanovama i domovima za stare i drugim ranjivim kategorijma,

4. Uspostavljanje jasno propisanih preventivnih mjera na svakom radnom mjestu.

5. Maksimalno smanjivanje rizika od unosa virusa iz drugih država,

6. Puno uključivanje i angažovanje građana – jer svaki pojedinac ima ključnu ulogu u omogućavanju održavanja stabilnog stanja.

Potpredsjednik Simović je saopštio na konferenciji za medije da nadležne institucije svakodnevno prate, analiziraju i preduzimaju mjere kao odgovor na pandemiju COVID-19 i da je ublažavanje mjera direktno zavisno od poštovanja dosadašnjih mjera. „Pripremamo se i za nova ublažavanja. Princip je jasan: poštovanjem mjera do njihovog ublažavanja ili ukidanja. U suprotnom mjere će se morati produžavati i pooštravati. A to niko ne želi“ – rekao je potpredsjednik Vlade.

Ukazao je da je prva faza ublažavanja mjera kroz značajno skraćenje zabrane izlaska iz domova, produženo radno vrijeme prodavnica i otvaranje parkova, pokazala svoju opravdanost, ali, smo istovremeno, rekao je potpredsjednik Vlade, registrovali zabrinjavajuće neodgovoran odnos, ne građana – nego onih koji pružaju usluge građanima. Zbog toga je dat nalog nadležnim inspekcijama za ažurnije i efikasnije postupanje.

„Ovakvo ponašanje ugrožava naše planove za popuštanje mjera i oživljavanje ekonomije i to nećemo dozvoliti“ – kazao je predsjednik NKT Milutin Simović.

Predsjednik NKT je rekao da razvoj situacije pratimo i u regionalnom i širem kontekstu, jer ovaj i ovakav globalni problem traži i šire sagledavanje.

„Informacije i preporuke koje dobijamo od evropskih i globalnih adresa kakva je SZO za nas predstavljaju važne i opredjeljujuće putokaze. Putokaze koji jasno ukazuju da nije vrijeme za opuštanje, da nije vrijeme za vraćanje uobičajenim navikama. Iza nas je zahtjevna faza kojoj smo odgovorili, prije svega, odgovornim odnosom građana, širokom uključenošću i efikasnim radom brojnih institucija, prateći i uvažavajući sve preporuke struke. Pred nama su dani, kada i dalje, i do kraja, moramo svi, bez rezerve slijediti savjete struke. Pred nama je vrijeme u kojem i dalje moramo reagovati brzo i snažno da bi i dalje sačuvali ono što je najveća vrijednost svake države – zdravlje i živote svojih građana“ – kazao je potpredsjednik Vlade i predsjednik NKT Milutin Simović.


PREDSTAVLJEN PROGRAM PODRŠKE ZA PRIVREDU I ZAPOSLENE

24. april. 2020.

Ministarka ekonomije predstavila Program podrške namijenjen privredi i zaposlenima u cilju ublažavanja negativnih efekata epidemije novog korona virusa #COVID-19

„Ovaj Program podrške obuhvata šest vrsta subvencija i usmjeren je na preko 100.000 zaposlenih u Crnoj Gori i nekoliko hiljada preduzetnika, mikro, malih i srednjih preduzeća“ kazala je ministarka.

Ona je navela da je ovo stabilizacioni program koji služi za očuvanje onih radnih mjesta koja smo imali u februaru 2020.godine prije nastupanja epidemije i jedan je od koraka ka sveobuhvatnim ekonomskim mjerama.

„Pored predstavnika Vlade Crne Gore i lokalnih samouprava, prilikom kreiranja mjera konsultovali smo i socijalne partnere: Privrednu komoru Crne Gore, Uniju poslodavaca Crne Gore, Uniju slobodnih sindikata Crne Gore, Savez Sindikata Crne Gore, zatim crnogorski ekonomisti i univerzitetski profesori. Takođe, predmetni paket podrške zbog posljedica epidemije COVID-19, predstavljen je i u Skupštini Crne Gore“, rekla je Sekulić.

Ministarka je rekla da je u cilju očuvanja postojećih radnih mjesta, ovim mjerama planirana podrška u visini od 50-100% bruto zarade za svako zaposleno lice koje je bilo evidentirano u mjesecu februaru 2020. godine.

Mjere koje su definisane ovim Programom odnose se na subjekte koji su izmirili poreske obaveze zaključno sa 2019. godinom ili su u reprogramu i koji nijesu prekršili naredbe Ministarstva zdravlja donijete u cilju suzbijanja epidemije korona virusa.

Mjere se odnose i na subjekte osnovane u 2020. godini, zaključno sa 15. martom 2020. godine.

Istovremeno, predloženim mjerama će se stimulisati novo zapošljavanje kroz subvencionisanje zarada za svakog novog zaposlenog u periodu od 6 mjeseci.
Privredni subjekt, za jedan mjesec, može podnijeti zahtjev za isto lice samo u okviru jedne predložene mjere.

Sredstva koja država isplaćuje kroz utvrđene mjere za podršku privredi ne mogu biti predmet prinudne naplate.

 • Predlog mjera obuhvata subvenicije za:
 • zabranjene djelatnosti ( 100% minimalne bruto zarade),
 • turistički sektor( 100% minimalne bruto zarade),
 • ugrožene djelatnosti ( 50% minimalne bruto zarade),
 • novo zapošljavanje (70% minimalne bruto zarade),
 • zarade zaposlenih na plaćenom odsustvu ( 70% minimalne bruto zarade)
 • zarade zaposlenih u karantinu ili izolaciji (70% minimalne bruto zarade).

„Zahtjevi za subvenciju podnosiće se elektronskim putem posredstvom novog elektronskog servisa „Program za dodjelu subvencije“. Ovaj servis će biti realizovan na portalu Poreske uprave Crne Gore (ePrijava), kojeg privredni subjekti redovno koriste za podnošenje poreskih elektronskih dokumenata“, zaključila je ministarka.

PREDSTAVLJENE MJERE PODRŠKE POLJOPRIVREDI I RIBARSTVU

24. april. 2020.

Predstavljene posebne Vladine mjere podrške poljoprivredi i ribarstvu: više od 17 miliona eura za otkup, kredite, kamate, avansna plaćanja…

Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja Milutin Simović predstavio je danas poseban paket mjera podrške poljoprivredi i ribarstvu vrijedan više od 17 miliona eura.

„Od sektora poljoprivrede s pravom se očekuje snažan doprinos oživljavanju ekonomskih aktivnosti, imajući u vidu raspoložive resurse, kao i evidentno iskazano značajno interesovanje brojnih građana. Zbog toga, Vladino opredjeljenje je da se pored pune realizacije svih mjera predviđenih ovogodišnjim više nego izdašnim Agrobudžetom, poljoprivreda dodatno podrži ovim posebnim programom vrijednim preko 17 miliona eura“ – rekao je potpredsjednik Vlade i predstavio mjere:

- Intervencije na tržištu u cilju održavanja stabilnosti tržišta, stabilnosti cijena i dohotka proizvođača, obezbijediće se otkup i skladištenje viškova poljo-privrednih proizvoda, pomoć u njihovom plasmanu ili ustupanje javnim ustanovama. Predviđena sredstva za ovu mjeru iznose tri miliona eura;

- Podrška kupovini domaćih proizvoda - Budžetski potrošači daće prioritet nabavci domaćih proizvoda kroz obaveznost kraćih lanaca snabdijevanja koji podrazumijevaju kraće i brže transporte, a sve u cilju kvaliteta i bezbjednosti hrane i smanjenog negativnog uticaja na životnu sredinu.

Preporučuje se i ostalim naručiocima da svoje nabavke usklade sa ovim principima;

- Podrška plaćanju proizvoda domaćim proizvođačima u roku od 15 dana. U cilju skraćenja rokova plaćanja, Vlada će obavezati IRF da obezbijedi kreditnu podršku trgovinskim lancima, uz obavezu plaćanja domaćim proizvođačima u roku ne dužem od 15 dana;

- Povoljni krediti za nabavku obrtnih sredstava registrovanim poljoprivrednim proizvođačima, prerađivačima, i ribarima.

Krediti će se odobravati do maksimalnog iznosa od 20.000 eura, uz kamatu 1,5 odsto, rok otplate do dvije godine i grejs period do jedne godine.

Predviđena sredstva za ovu mjeru iznose oko 10 miliona eura;

- Za korisnike ovih kredita Vlada će platiti kamatu u grejs periodu za šta će biti obezbijeđeno oko 150.000 eura;

- Plaćanje doprinosa osiguranicima po osnovu poljoprivrede. Ovom podrškom će biti obuhvaćeno 529 osiguranika kojima će biti plaćeni ukupni dopri-nosi osiguranja u trajanju od šest mjeseci. Finansijska sredstva potrebna za ovu mjeru iznose 100.000 eura;

- Jednokratna podrška za 3.200 korisnika staračkih naknada u iznosu od 64 eura za šta je opredijeljeno 225.000 eura;

- Jednokratna pomoć za 184 ribara sa važećom dozvolom za šta je opredijeljeno 200.000 eura i

- Avansna isplata 80 odsto premija u stočarstvu i po hektaru obradive površine, na osnovu podataka iz prethodne godine. Po ovom osnovu, proizvođačima će se u prvoj polovini maja isplatiti oko 3.500.000 eura.

Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja je kazao da vjeruje da ćemo, pored izdašne nacionalne i evropske podrške iz Agrobudžeta i uz ove posebne Vladine mjere podrške, nastaviti dinamičan razvoj naše poljoprivrede.

PREDSTAVLJEN DRUGI VLADIN PAKET EKONOMSKIH MJERA

24. april. 2020.

Premijer Marković predstavio II Vladin paket ekonomskih mjera: 75 miliona bruto fiskalni efekat podrške građanima i privredi u naredna tri mjeseca

Predsjednik Vlade Duško Marković predstavio je javnosti drugi Vladin paket ekonomskih mjera podrške građanima i privredi koji je Vlada danas usvojila i čiji je fiskalni efekat 75 miliona eura bruto, odnosno 46 miliona neto u tri mjeseca.

Premijer je saopštio da paket obuhvata:

 • Podršku privredi i zaposlenima za više hiljada preduzetnika, mikro, malih i srednjih preduzeća u kojima radi više od 100.000 zaposlenih. „Obuhvat podrške je veoma širok, i podrazumijeva zaposlene u zatvorenim i ugroženim djelatnostima, zaposlene na plaćenom odsustvu, zaposlene u karantinu i samoizolaciji, pa sve do subvencija za novo zapošljavanje“ – kazao je Premijer;
 • Oslobađanje od fiksnog dijela računa za struju za mjesece april, maj i jun – koji se neće obračunavati korisnicima u zatvorenim djelatnostima;
 • Dodatno, ojačavanje instrumenata finansijske podrške kod Investiciono-razvojnog fonda, i obustavu određene prinudne naplate u korist budžeta;
 • Posebni program podrške poljoprivredi i ribarstvu, koji je samo dio šireg paketa, kojim se stvaraju pretpostavke za proizvodnju i rast kroz angažovanje svih stvaralačko-proizvodnih i prerađivačkih resursa;
 • U oblasti poreza i carina – skraćivanje rokova za povraćaj PDV-a, produžavanje limita izloženosti carinske garancije za plaćanje carinskog duga. „Pored toga, intervenišemo u oblasti zarada smanjivanjem plate funkcionerima iz kategorija A i B u Zakonu o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. Napominjem da su to zaposleni sa najvećim zaradama u javnoj administraciji!“ – pojasnio je predsjednik Vlade.
 • Nove mjere u oblasti socijalnih davanja, na osnovu kojih ćemo biti isplaćena novčana pomoć nezaposlenim licima i još jednoj kategoriji penzionera koji nijesu bili obuhvaćeni kroz prvi paket mjera pomoći. U dijelu najranjivijih kategorija, Elektroprivreda će dati dodatne subvencije onim korisnicima koji su već prepoznati kao najsiromašniji, gdje će se subvencije udvostručiti.

Premijer Duško Marković je rekao da se iz predloženog paketa mjera vidi da je Vlada radila predano da pronađe najbolja rješenja i da obezbijedi dodatni finansijski potencijal za podršku našim građanima i privredi.

„Niti ima jednakih i sličnih država, niti istih ekonomija i ekonomskih formula. Želim da saopštim da fiskalni efekat mjera koje smo danas usvojili iznosi 75 milion eura u bruto iznosu. Njegova neto vrijednost je 46 miliona eura za period od tri mjeseca. Kao što sam ranije kazao – državni budžet pripada svakom građaninu, i Vlada je spremna da ponese i teret i odgovornost ovog složenog i zahtjevnog trenutka. Ali to ne može biti jedini instrument i jedina adresa za djelovanje! Zbog toga ću ponoviti i danas – ne može se ovakav ekonomski izazov prevazići bez podjele tereta, bez državnog i ekonomskog patriotizma, bez doprinosa kod svake kompanije i pojedinca“ – kazao je predsjednik Vlade.

Premijer je ponovo pozvao preduzetnike, kompanije, i posebno bankarski sektor – da angažuje stečeni kapital i ostvareni profit, i da ga vrati u ekonomske tokove – onamo gdje je to najpotrebnije, i da se odrekne bezuslovnog profita!

„Tako ćemo sačuvati čovjeka kao najvredniji resurs, očuvati preduzeća, i biti spremni za novi razvojni zamah kad za to dođe vrijeme. Za uspjeh je potrebno savezništvo države i privrede, kolektiva i pojedinaca, a globalni rizici pokazali su nam da bez solidarnosti lako posrnu i jaki i najmoćniji“ – rekao je predsjednik Vlade.

Crna Gora se uspješno suprotstavlja pandemiji koronavirusa

Premijer Duško Marković je ocijenio da se Crna Gora već dva mjeseca suprotstavlja epidemiji Koronavirusa i da pandemija utiče na ekonomiju cijelog svijeta.

„I tu borbu Crna Gora vodi uspješno, oslanjajući se na sopstvene snage i potencijal. Rezultati koje smo ostvarili, i koji su vidljivi, ukazuju da to radimo bolje nego mnogo veće, bogatije i razvijenije države. To se, uostalom, potvrđuje svakog dana sa relevantnih domaćih i inostranih adresa. Globalna epidemija ne preskače nikoga, a za zemlju poput Crne Gore, koja se nalazi na putu ekonomskog i sveukupnog razvoja, kriza je stigla u trenutku koji ne ostavlja prostor za čekanje, oklijevanje ili neodlučnost kad je u pitanju očuvanje ekonomije i zaštita standarda naših građana. Iako činimo sve da epidemiju eliminišemo i ostavimo što prije iza nas, ekonomski i socijalni izazovi koje je Koronavirus nametnuo, neće biti obilježje samo ove godine. Naprotiv, svjesni smo da ulazimo u period dugo trajuće ekonomske krize sa kojom ćemo se suočavati svakog dana i svakog mjeseca“ – rekao je predsjednik Vlade.

Premijer je podsjetio da je Vlada nakon prvih, hitnih ekonomskih mjera, povela sveobuhvatan i dug dijalog sa svim važnim društvenim akterima da bi ovaj drugi u nizu paket mjera bio efektan, da bi bio usmjeren prema onima kojima je najpotrebniji, da bismo očuvali supstancu naše ekonomije i da ne bi izgubili šanse za razvoj.

„Pozvali smo socijalne partnere, ekonomske eksperte i pojedince iz akademske zajednice, i naravno sve to predstavili Parlamentu. Uzeli smo u obzir na desetine obraćanja i inicijativa pojedinaca i udruženja“ – kazao je premijer na konferenciji za medije i podsjetio da je prvi paket mjera obuhvatio:

 • Obustavu budžetske potrošnje koja nema obilježja razvojnih politika ili mandatornih isplata;
 • Obustavu svih javnih nabavki osim onih koje su nužne za nesmetano funkcionisanje institucija, podršku prioritetnim sektorima i nastavak kapitalnih investicija;
 • Odlaganje naplate poreskih potraživanja po osnovu poreza na dohodak fizičkih lica, i odlaganje naplate poreskih potraživanja po osnovu reprograma;
 • Obustavu svih dopunskih primitaka osim redovne zarade za sve vrijeme trajanja mjera sanacije posljedica za zaposlene u sistemu javne uprave, i jednokratnu obustavu do jedne polovine mjesečne zarade za članove Vlade i javne funkcionere;
 • Direktnu finansijsku pomoć za penzionere sa najnižim primanjem i korisnike materijalnog obezbjeđenja porodice. Ovu pomoć dobilo je preko 20.000 građana i njihovih porodica.

„Dakle, Vlada je ovom dramatičnom situacijom upravljala ne štedeći ni novac ni resurse, imajući pred sobom jasne ciljeve – a to je zdravlje i životi naših građana; a paralelno sa tim i odmah nakon toga, oporavak ekonomije i očuvanje životnog standarda. Istraživanja su pokazala da građani u velikoj mjeri podržavaju ono što preduzimamo i radimo“ – kazao je predsjednik Vlade.

Biće teže nego ikada u proteklih 50 godina, ali nema uzmicanja

Premijer Duško Marković je rekao da je u borbu protiv pandemije pozvan sav društveni i individualnii potencijal. „Tako ćemo i u nastavku sa istom snagom i motivacijom raditi na očuvanju naše ekonomije i vašeg standarda. Biće teško, nikada teže u posljednjih 50 godina, ali vas uvjeravam da nema uzmicanja i predaje kako bi očuvali vaš standard, vaše građansko dostojanstvo, sigurnost za vas i vase potomstvo, nećemo stati sa investicijama jer one zapošljavajunaše ljude i podižu našu ekonomiju. Borićemo se za svako radno mjesto i za našu domaću ekonomsku pamet i potencijal. Trajaće ovo, biće i teških i dramatičnih trenutaka, ali vjerujem da je ovo šansa za nas, za novu i kreativnu Crnu Goru. Još jaču, i ekonomski još otporniju. Zbog toga žalim što prethodna dva dana u Parlamentu naša opozicija nije dočekala i ispratila aplauzom naše heroje koji nam čuvaju zdravlje i živote. Jer je to prava pobjeda koja nam daje nove prilike. A te nove prilike predstavićemo već za dvije sedmice“ – kazao je premijer Duško Marković.

Premijer je obraćanje novinarima završio ocjenom da Crna Gora već godinama ide pravim putem, i da svi parametri ukazuju da će stvaralačka energija našeg čovjeka, individualna i kolektivna, uz jasnu stratešku viziju, učiniti da se u najkraćem roku vratimo na put razvoja i napretka.

„Uvjeren sam da zajednički imamo neophodni potencijal i sposobnost da i ovu krizu prebrodimo ako nastavimo da budemo jedinstveni i složni“ – zaključio je predsjednik Vlade Duško Marković predstavljanje II paketa Vladinih mjera pomoći građanima i privredi.


SAGLASNOST: OTVARANJE MARINA, UKRCAVANJE I ISKRCAVANJE POMORACA

23. april. 2020.

NKT dalo saglasnost na otvaranje marina i ukrcavanje i iskrcavanje pomoraca, građani upozoreni da se pridržavaju važećih mjera

Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti danas je na sjednici, kojom je predsjedavao predsjednik Milutin Simović, dalo saglasnost na izmjene naredbi Ministarstva zdravlja kako bi bilo omogućeno otvaranje naših marina uz poštovanje mjere samoizolacije, te ukrcavanje ili iskrcavanje pomoraca u crnogorskim lukama.

Samoizolacija stranog plovnog objekta, sa posadom podrazumijeva vez u luci u trajanju 28 dana, uz preduzimanje mjera zdravstveno-sanitarnog nadzora od strane nadležne zdravstvene ustanove, u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravlje Crne Gore, a na osnovu rješenja zdravstveno sanitarne inspekcije.

Zakupac ili koncesionar luke nautičkog turizma – marine i trgovačke luke otvorene za međunarodni saobraćaj, Bar, Budva, Kotor, Luka Kumbor – Portonovi i Tivat (Gat I i Gat II) kojoj je odobren prihvat stranih plovnih objekata u samoizolaciju, obavezan je da preduzima mjere za sprečavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprečavanje prenošenja novog koronavirusa, na osnovu preporuka Instituta za javno zdravlje Crne Gore.

Promet robe za potrebe Crne Gore kao i za tranzit ostaje nesmetan, uz posebne mjere zdravstveno-sanitarnog nadzora, a tranzit stranih pomoraca vrši se uz preduzimanje posebnih mjera zdravstveno-sanitarnog nadzora, u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravlje Crne Gore.

Analizirajući efekte prekjučerašnjeg ublažavanja pojedinih mjera Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti je ocijenilo da je određeni nivo opuštanja građana nakon stroge restrikcije očekivan, ali upozorava da opasnost nije prošla i da je neophodno striktno pridržavanje svih važećih privremenih mjera, a prije svega mjere o fizičkoj distanci.

Ocijenjeno je da posebnu opasnost, nakon relaksacije pojedinih mjera, predstavlja činjenica da je primjećeno više kontakata mlađih i sredovječnih građana sa starim osobama što predstavlja veliku opasnost prvenstveno po starije građane. NKT apeluje na izbjegavanje fizičkog kontakta, naročito sa starim osobama koje su najranjiviji segment populacije.

Izuzetno visok epidemiološki rizik, ocijenjeno je, predstavljaju uočeni kontakti djece i njihovo grupisanje zbog igre ili drugih razloga. Apelujemo na roditelje i staratelje da međusobne kontakte djece svedu na najmanju mjeru.

Nacionalno koordinaciono tijelo preporučuje svim građanima da u svakoj prilici nose zaštitne maske – bilo kupljene, bilo one kućne izrade ili da, u nedostatku maski, pokriju usta i nos maramom ili šalom jer se na taj način bitno umanjuje rizik od širenja infekcije novim koronavirusom.

Tražimo razumijevanje i partnerstvo kao i u danima izuzetno restriktivnih mjera. To je naša zajednička odgovornost jer opasnost još nije prošla.

U slučaju eventualnog masovnog nepoštovanja preventivnih mjera, pogotovo mjere o fizičkoj distanci, NKT će, u cilju zaštite zdravlja i životâ građana, razmotriti pooštravanje mjera.

Nacionalno koordinaciono tijelo je donijelo odluku da redovnim konferencijama za medije, radnim danima u 17:00 sati, od sjutra (24. aprila 2020.) mogu da prisustvuju novinari.

Uz zahvalnost medijima na visokoj profesionalnosti i odgovornosti i na razumijevanju i prihvatanju dosadašnjeg on-line postavljanja pitanja uslovljenog ranijim nivoom epidemiološkog rizika Nacionalno koordinaciono tijelo odlučilo je da omogući uobičajeni rad novinara uvjereno da pravo medija da neometano i direktno postavljaju pitanja predstavlja jednu od ključnih sloboda svakog društva čijoj se restrikciji smije pribjegavati samo izuzetno i u što kraćem razdoblju.

Činjenica da epidemiološki rizik i dalje postoji nalaže potrebu zadržavanjem minimuma tehničkog osoblja te će konferencije za medije i dalje tehnički snimati i emitovati uživo samo Televizija Crne Gore, a ostali mediji će, kao i do sada, moći da preuzmu signal TV CG ili Youtube kanala Vlade Crne Gore i fotografije PR Centra.


DATA SAGLASNOST NKT ZA UBLAŽAVANJE POJEDINIH PRIVREMENIH MJERA

21. april 2020.

Zabrana izlaska svim danima od 23:00, prodavnice kojima je omogućen rad mogu biti otvorene od 07:00 do 22:00

Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti dalo je na današnjoj sjednici saglasnost na ublažavanje pojedinih privremenih mjera uvedenih radi zaštite zdravlja i života građana.

Analizirajući epidemiološku situaciju odlučeno je na predlog Instituta za javno zdravlje, da zabrana kretanja, koja je do sada važila od 19:00 sati radnim danom, subotom od 13:00, a nedjeljom od 11:00 sati, do pet sati ujutro narednog dana ubuduće važi od 23:00 sata svim danima.

Prodavnice robe široke potrošnje kojima je do sada bio omogućen rad u skraćenom vremenu ubuduće mogu biti otvoreni od 07:00 do 22:00 radnim danima i subotom.

Data je saglasnost na upražnjavanje individualnih sportskih i rekreativnih fizičkih aktivnosti na javnim površinama poput trčanja, džoginga i dr. uz obavezno držanje distance i poštovanje svih ostalih mjera prevencije, a posebno fizičke distance.

Stanovnicima opštine Tuzi ukinute su posebne mjere su dosadašnje zabrane, tako da se od stupanja na snagu naredbi na koje je NKT danas dalo saglasnost za građane Tuzi važe pravila kao i za građane svih ostalih crnogorskih opština. Pri tome građani Tuzi mogu putovati za Podgoricu jer se Podgorica, Tuzi i Danilovgrad tretiraju kao jedinstvena cjelina.

Nacionalno koordinaciono tijelo upozorava građane da opasnost nije prošla i da je neophodno da se striktno pridržavaju svih mjera koje su na snazi.

Usvojen je nedjeljni Izvještaj Operativnog tima za upravljanje donacijama u kojem je navedeno da je za nešto više od mjesec dana od otvaranja žiro računa Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti iz zemlje i inostranstva uplaćeno gotovo osam miliona eura.

U trećem Izvještaju o stanju na računu i isplatama sa računa navodi se da je do 21. aprila u 9:00 na račun Nacionalnog koordinacionog tijela uplaćeno 7.771.663,60 eura i 75.971,72 američkih dolara, a da odlivi sa računa iznose 1.719.023,33 eura.

Stanje na računu na dan 21.04. u 9:00 je 6.052.640,27 eura i 75.971,72 američkih dolara.

Na osnovu odluka Nacionalnog koordinacionog tijela sredstva su usmjeravanja u skladu sa zahtjevima donatora, za hitnu nabavku higijenskih i prehrambenih paketa za ugroženo stanovništvo kao i za nabavku medicinske opreme na zahtjev Kriznog medicinskog štaba i Instituta za javno zdravlje.


PRODUŽETAK PRIMJENE ODREĐENIH MJERA i RAD PRODAJNIH OBJEKATA NA VELIKU SUBOTU

16. april 2020.

NKT dalo saglasnost da na Veliku subotu prodajni objekti rade do 18:00, produžena primjena više mjera

Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti dalo je na današnjoj sjednici saglasnost da u subotu, 18. aprila bude omogućen rad do 18:00 sati: apoteka, objekata u kojima se obavlja trgovina hranom, pićem i sredstvima za higijenu, specijalizovanih objekata za prodaju opreme za bebe, građevinskih proizvoda, sredstava za zaštitu i prihranu bilja i sadnog materijala, proizvoda za ishranu i liječenje životinja, poljoprivrednih mašina i pogrebne opreme. Istovremeno dana je saglasnost da mjera zabrane napuštanja objekta stanovanja bude primijenjena u subotu 18. aprila od 19:00 sati, a ne od 13:00 sati.

Mjera je donijeta uvažavajući uvećane potrebe građana koji će provesti uskršnje praznike u krugu svojih porodica i sagledavajući epidemiološki rizik koji nosi stvaranje gužvi u prodajnim objektima.

NKT je istovremeno registrovalo u trgovinama širom Crne Gore nepoštovanje obaveze nošenja zaštitne opreme i obavezne fizičke distance. Od inspekcija zatražena pojačana kontrola i sankcionisanje prekršaja uključujući i zatvaranje objekata. Uočena je u Podgorici česta pojava nepoštovanja zabrane kretanja u grupi. Građane upozoravamo da okupljanja i kretanja u grupi predstavljaju kršenje naredbi i visok epidemiološki rizik.

Nacionalno koordinaciono tijelo je, razmatrajući u okviru redovnih aktivnosti primjenu donijetih privremenih mjerâ i preporukâ, odlučilo da na osnovu Predloga Instituta za javno zdravlje, dâ saglasnost na produženje više mjera čija je primjena bila pred istekom.

Do 2. maja produžena je primjena sljedećih privremenih mjera za zaštitu zdravlja i životâ građana:

1) Zabrana uplovljavanja svih kruzera i jahti u luke: Bar, Budva, Kotor, Luka Kumbor – Portonovi, Tivat (Gat I i Gat II) i Zelenika.

2) zabrana okupljanja stanovništva u zatvorenim i na otvorenim javnim mjestima (javna okupljanja, javne priredbe, sportski, politički, vjerski, kulturno-umjetnički, privatni skupovi, obredi i manifestacije, u skladu sa zakonom);

3) zabrana posjete licima koja se nalaze na bolničkom liječenju u zdravstvenim ustanovama i licima koja su smještena u ustanovama socijalne i dječje zaštite;

4) zabrana posjete licima lišenim slobode i pritvorenim licima, osim advokatima i sudskim vještacima po odluci suda i zabrana posjete licima koja se nalaze na izdržavanju kazne zatvora;

5) prekid obrazovno-vaspitnog rada u javnim i privatnim obrazovno-vaspitnim ustanovama.

Tokom prekida ovog rada jednom od roditelja/ staratelja/ hranitelja/ usvojitelja ili samohranom roditelju djeteta koje nije starije od 11 godina života obezbjeđuje se pravo na plaćeno odsustvo sa rada, osim zaposlenim u zdravstvu, Ministarstvu odbrane, Agenciji za nacionalnu bezbjednost, Ministarstvu unutrašnjih poslova, Upravi policije, Upravi carina, Upravi za inspekcijske poslove, Upravi za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, ustanove za smještaj lica iz oblasti za socijalnu i dječju zaštitu, Upravi za izvršenje krivičnih sankcija, službama zaštite i spašavanja kao i u drugim organima i službama za koje Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti ocijeni da je njihova djelatnost neophodna za vrijeme trajanja navedenih mjera.;

5a) prekid rada prvostepenih socijalno-ljekarskih komisija u oblasti socijalne i dječje zaštite u centrima za socijalni rad.

6) zatvaranje graničnih prelaza za putnički granični saobraćaj prema:

- Bosni i Hercegovini: Šćepan Polje – Hum, na putnom pravcu Plužine – Foča, granični prelaz: Šula – Vitina, na putnom pravcu Pljevlja – Foča;

- Republici Albaniji: Grnčar – Baškim, na putnom pravcu Plav – Skadar, Sukobin – Murićani na putnom pravcu Ulcinj – Skadar;

- Republici Hrvatskoj: Kobila – Vitina, na putnom pravcu Herceg Novi – Vitina – Dubrovnik;

- Republici Srbiji: Ranče – Jabuka, na putnom pravcu Pljevlja – Prijepolje, Vuče – Godovo na putnom pravcu Rožaje – Tutin;

7) zabrana putovanja državljanima Crne Gore u:

- Japan, Francusku, Njemačku, Švajcarsku, Dansku, Austriju;

8) stavljanje pod zdravstveno sanitarni nadzor povratnika/putnika u međunarodnom saobraćaju iz:

- Japana, Francuske, Njemačke, Švajcarske, Danske, Slovenije, Austrije;

9) da Uprava za imovinu izvrši nabavku dodatnih količina sredstava za higijenu, kao i sredstava za dezinfekciju ruku, radnog prostora i opreme, po prioritetima, a prvenstveno za potrebe vaspitno-obrazovnih i zdravstvenih ustanova.

10) obustava javnog prevoza putnika u međunarodnom drumskom, željezničkom i vazdušnom saobraćaju osim neredovnog čarter prevoza, organizovanog za povratak crnogorskih državljana u Crnu Goru i stranih državljana u domicilnu državu, uz saglasnost Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti;

11) obaveza državnih organa, organa državne uprave, organa lokalne samouprave i lokalne uprave da lična dokumenta (lična karta, pasoš i vozačka dozvola), koja posjeduju građani, izdata nakon 2008. godine, a kojima je istekao rok važenja, po osnovu kojih ostvaruju pred tim organima neko svoje pravo ili izvršavaju obavezu, smatraju važećim;

12) ograničavanje broja građana u šalter salama područnih jedinica i filijala Ministarstva unutrašnjih poslova i drugih organa državne uprave, tako što u šalter sali, nezavisno od površine, ne može da boravi više građana od broja postojećih šalterskih mjesta.

NKT za zarazne bolesti je formiralo Operativni štab za turističku privredu. Odlučeno je da ovaj štab čine predstavnici: Ministarstva održivog razvoja u turizma, Ministarstva saobraćaja i pomorstva, Nacionalne turističke organizacije, Aerodroma Crne Gore, Javnog preduzeća Morsko dobro, Crnogorskog turističkog udruženja, Uprave policije i Privredne komore Crne Gore. Cilj ovog štaba je pomoć crnogorskom turizmu u prevladavanju posljedica pandemije korona virusa.

NKT se saglasilo sa Odlukom Kriznog medicinskog štaba da oprema koju je donirala NR Kina, a koja bi trebalo u Crnu Goru da stigne večeras, bude dodijeljena JZU Specijalna bolnica za ortopediju, neurohirurgiju i neurologiju „Vaso Ćuković“ – Risan.


PRODUŽENA PRIMJENA VIŠE PRIVREMENIH MJERA

15. april 2020.

NKT dalo saglasnost za produženje primjene više privremenih mjera

Nacionalno koordinaciono tijelo se saglasilo sa produžavanjem primjene više privremenih mjera donijetih tokom prošlog i početkom ovog mjeseca radi zaštite zdravlja i životâ građana.

Do 30. aprila produžena je primjerna sljedećih mjera:

1) zabrana ulaska strancima, osim strancima sa stalnim ili privremenim boravkom u Crnoj Gori i strancima koji upravljaju motornim vozilima kojima se obavlja promet robe.

Promet robe za potrebe Crne Gore kao i za tranzit ostaje nesmetan, uz posebne mjere zdravstveno sanitarnog nadzora;

2) obavezna samoizolacija za sve crnogorske državljane, kao i za strance koji imaju stalni ili privremeni boravak u Crnoj Gori, koji dolaze iz inostranstva, a na osnovu rješenja zdravstveno sanitarne inspekcije.

Samoizolacija podrazumijeva boravak u porodičnom smještaju uz praćenje zdravstvenog stanja ovog lica, kao i svih članova domaćinstva koji se zadese u tom porodičnom smještaju od strane nadležne higijensko-epidemiološke službe, u trajanju od 14 dana;

3) zabrana pružanja ugostiteljskih usluga u hotelima, osim za prijavljene goste;

4) zatvaranje disko klubova/barova i noćnih klubova/barova;

5) zatvaranje ugostiteljskih objekata - kafića, kafana, kafeterija, restorana i barova, osim ugostiteljskih objekata koji dostavljaju hranu i omogućavaju preuzimanje hrane i obroka, uz zabranu boravka gostiju u samim objektima;

6) zabrana obavljanja trgovinskih i ugostiteljskih usluga u tržnim centrima;

7) zatvaranje dječjih igraonica;

8) zatvaranje fitnes centara;

9) zatvaranje kazina, kladionica i kockarnica;

10) ograničavanje broja kupaca u odnosu na površinu prodajnog objekta tako što na deset kvadratnih metara površine prodajnog objekta može da se nalazi samo jedan potrošač. U prodajnom objektu, nezavisno od površine, ne može da boravi više od 50 potrošača u isto vrijeme.

Izuzetno za tržnice i pijace broj kupaca koji istovremeno mogu da budu u objektu ograničava do 100 potrošača;

11) obaveza odgovornih lica u trgovinskim objektima da obezbijede/označe rastojanje od najmanje dva metra između lica koja se nalaze ispred prodajnih objekata, na kasama i sektorima u kojima se roba uslužuje od strane zaposlenih lica u prodajnom objektu;

12) obaveza odgovornih lica u trgovinskim objektima da za svoje zaposlene obezbijede primjenu mjera zaštite zdravlja propisanih od strane Instituta za javno zdravlje Crne Gore;

13) obaveza odgovornih lica u trgovinskim objektima da na ulazu u prodajni objekat istaknu obavještenje o maksimalnombroju lica koja se u tom objektu mogu istovremeno nalaziti i da organizuju sprovođenje ove mjere;

14) obaveza opština, Glavnog grada i Prijestonice da u saradnji sa opštinskim kriznim štabovima identifikuju potencijalne objekte za sprovođenje mjera karantina, u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima i načinu organizovanja i sprovođenja zdravstvenog nadzora i karantina i uslovima koje moraju da ispunjavaju objekti za smještaj u karantin ("Službeni list CG", broj 13/20) i predlože Ministarstvu zdravlja za dalju proceduru određivanja karantina.

15) zabrana izlaska iz objekata stanovanja građanima, ponedjeljkom do petka u vremenu od 19 časova do 5 časova narednog dana, subotom od 13 do 5 časova narednog dana, a nedjeljom od 11 do 5 časova narednog dana. Izuzetno, za vrijeme trajanja ove zabrane lica koja izvode kućne ljubimce, mogu da borave na javnoj površini najviše 60 minuta.

Ova zabrana ne odnosi se na lica koja obavljaju redovne radne zadatke u djelatnostima dozvoljenim naredbama, zaposlene kod stranih diplomatsko-konzularnih predstavništava, lica koja pružaju usluge od javnog interesa, a nezamjenljiv su uslov života i rada građana (zdravstvo, inspekcijski organi policija, vojska, službe bezbjednosti, vatrogasne službe, komunalne službe, mediji uključujući lica koja gostuju u medijskim emisijama, poljoprivredne djelatnosti na gazdinstvima i sl.), što se dokazuje potvrdom koju izdaje poslodavac, kao i osobe koje njeguju lica koja usljed bolesti, stanja ili posljedica povrede nijesu sposobna da samostalno obavljaju svakodnevne životne aktivnosti, što se dokazuje potvrdom koju izdaje izabrani doktor ovih lica.

16) zabrana boravka na otvorenom javnom prostoru, u periodu od 5 do 19 časova, djeci mlađoj od 12 godina života, bez prisustva jednog roditelja, staratelja, usvojioca, hranioca ili drugog punoljetnog člana porodičnog domaćinstva, uz obavezu pridržavanja propisane mjere udaljenosti od drugih lica najmanje dva metra;

17) zabrana sportskih i rekreativnih aktivnosti na svim javnim površinama;

18) zabrana okupljanja u objektima stanovanja licima koja nijesu članovi zajedničkog porodičnog domaćinstva.


NOVI PAKET EKONOMSKIH MJERA VLADE

9. april 2020.

Premijer Duško Marković predstavio novi Vladin paket mjera ekonomskog oporavka od pandemije korona virusa: Put oporavka neće biti lak, ali ćemo i iz ovoga izaći jači

Predsjednik Vlade Crne Gore Duško Marković obratio se građanima u vezi sa aktuelnom situacijom povodom suzbijanja epidemije korona virusa i sa posebnim osvrtom na novi paket ekomskih mjera Vlade.

„Crna Gora nastavlja uspješno da se nosi sa epidemijom koja je ugrozila i paralisala čitav svijet. To pokazuju informacije i analize svih domaćih i međunarodnih institucija i ja želim da se, još jednom, zahvalim svim građanima Crne Gore koji su pokazali visok nivo svijesti i odgovornosti u ovom teškom vremenu. Nažalost, svjedočimo i neodgovornosti manjeg broja ljudi koja može da ugrozi ciljeve koje je država postavila; i da poništi žrtvu, odgovornost i patriotizam ogromne većine građana. Žrtvu i odricanje, pored ostalih, stanovnika Tuzi, mještana sela Biokovac u opštini Bijelo Polje, žitelja romskog naselja na Koniku. Sada svako bez izuzetka mora biti svjestan da se nalazimo u najvažnijem periodu za očuvanje zdravlja svih nas“ – kazao je predsjednik Vlade.

Premijer Duško Marković je ukazao da je značaj doprinosa svakog građanina i svake građanke u suzbijanju epidemije danas presudan, jer on znači priliku za svakoga od nas da izbjegne virus, i obratno - opasnost da svako bude zaražen ako ne poštujemo pravila i lično ne doprinesemo kolektivnoj zaštiti.

„Zbog toga, disciplina mora biti nametnuta svima koji se nijesu povinovali naredbama i uputstvima. Radi nas samih, naše djece, naših porodica. Zato institucije za sprovođenje zakona moraju u narednim danima biti odlučne i dosljedne kao nikada do sada. Pored svega ovoga, teret građana se umnožava kad naš čovjek, pored brige o zdravlju, mora da razmišlja kako da prehrani porodicu, a poslodavac kako da obezbijedi plate za svoje zaposlene. Obaveza Vlade je da, u redovnim okolnostima, obezbijedi ambijent za razvoj ekonomije i bolji standard svojih građana. Međutim, pravo na pristojan život svakoga od vas, i u situaciji u kojoj smo se našli, takođe je posao države. Iz tog razloga, zatražio sam od ekspertskog tima da pripremi predlog ekonomskih mjera koje će biti prilagođene ovom trenutku i usmjerene ka onima kojima su najpotrebnije“ – kazao je Premijer.

Predsjednik Vlade je rekao da je ekonomski tim koji je formirao, predložio paket mjera u cilju pružanja podrške privredi, zaposlenima i socijalno ugroženim građanima i da će o tom paketu već sjutra će biti započet dijalog sa socijalnim partnerima, predstavnicima poslaničkih klubova u Parlamentu, i jednim brojem ekonomskih eksperata i analitičara.

„Želim da okupimo i ujedinimo i snage i znanje! Da napravimo Savez za Crnu Goru, jer jedino zajedno, i jedino složno možemo pobijediti sve izazove koje je nametnulo širenje ovog virusa. Država će, i u izmijenjenim i teškim okolnostima, nastaviti da redovno i bez umanjivanja, izmiruje svoje obaveze prema građanima i privredi“ – rekao je premijer Duško Marković.

Predložene mjere koje je predstavio predsjednik Vlade su:

Subvencije za zatvorene djelatnosti za april i maj 2020. godine u iznosu od 70% minimalne zarade i 100% poreza i doprinosa na minimalnu zaradu za svakog registrovanog zaposlenog u sektorima koji su usljed mjera za suzbijanje epidemije morali biti zatvoreni;

Subvencije za ugrožene djelatnosti za april i maj u iznosu od 50% bruto iznosa minimalne zarade za svakog registrovanog zaposlenog u sektorima čiji je rad ugrožen usljed mjera za suzbijanje epidemije;

Subvenciju za zarade zaposlenih na plaćenom ODSUSTVU za april i maj u iznosu od 70% bruto minimalne zarade za svakog zaposlenog koji je morao ostati kući zbog čuvanja djeteta mlađeg od 11 godina;

Subvencije za zarade zaposlenih u karantinu ili izolaciji takođe za april i maj 2020. godine u iznosu od 70% bruto minimalne zarade za svakog zaposlenog koji je morao biti u karantinu ili samoizolaciji;

Subvencije za novo zapošljavanje u iznosu od 70% bruto minimalne zarade u trajanju od 6 mjeseci za preduzetnike, mikro, mala i srednja privredna društva koja evidentiraju nove zaposlene u mjesecu aprilu, a koji su istovremeno bili evidentirani kao nezaposlena lica na Zavodu za zapošljavanje Crne Gore.

Subvencije koje država na ovaj način daje kroz podršku privredi i građanima izuzete su od prinudne naplate.

Ove mjere uključuju i olakšice za građane i olakšice za pospješivanje likvidnosti.

• Dodatno, Vlada će zadužiti Investiciono-razvojni fond da dizajnira nove kreditne linije na način da dopunjavaju ove Vladine mjere.

• Državni organi, organi državne uprave, ustanove i drugi subjekti koji vrše javna ovlašćenja, a čiji je osnivač Crna Gora, kao i privredna društva u kojima je država većinski vlasnik kapitala, nakon usvajanja mjera zatražiće odlaganje izvršenja koja su pokrenuta po njihovom predlogu, za vremenski period od 60 dana, za privredne subjekte u djelatnostima čiji je rad u cilju suzbijanja epidemije zabranjen naredbom Ministarstva zdravlja.

• Svi energetski subjekti oslobodiće od plaćanja fiksnog dijela računa za utrošenu električnu energiju, za mjesece april, maj i jun, privredna društva u djelatnostima čiji je rad zabranjen naredbom Ministarstva zdravlja;

Paralelno, Elektroprivreda će duplirati iznos za subvencije računa za struju socijalno ugroženim domaćinstvima za vrijeme trajanja mjera.

Svaki zatraženi povraćaj PDV-a će se realizovati u roku od najvise 45 dana a Uprava carina će limit izloženosti carinske garancije za odloženo plaćanje carinskog duga produžiti sa 30 na 60 dana za mjesece april i maj za privredne subjekte u djelatnostima čiji je rad zabranjen nardbom Ministarstva zdravlja u cilju suzbijanja epidemije.

Ovaj paket mjera uključuje i podršku za sektor poljoprivrede i ribarstva, o kojima smo vodili računa i prilikom donošenja preporuka za suzbijanje epidemije, sa ciljem omogućavanja poljoprivrednih radova u realno mogućim rokovima.

Od sektora poljoprivrede očekujemo snažan doprinos oživljavanju ekonomskih aktivnosti, i zbog toga je Vladino opredjeljenje da se pored više nego izdašnog Agrobudžeta, poljoprivreda dodatno podrži kroz:

Jednokratnu pomoć privrednim ribarima; Plaćanje doprinosa osiguranicima po osnovu poljoprivrede; Jednokratnu podršku korisnicima staračkih naknada; Podršku kupovini domaćih proizvoda; Podršku plaćanju proizvoda domaćim proizvođačima u roku od 15 dana; Povoljne kredite za nabavku obrtnih sredstava i plaćanje kamate korisnicima tih kredita u grejs periodu; Avansnu uplatu 80% pojedinih premija.

Dodatna podrška poljoprivredi označiće i nastavak politike ravnomjernog regionalnog razvoja, sa posebnim fokusom na Sjever Crne Gore.

Na kraju, Vlada će obezbijediti i jednokratnu pomoć u iznosu od 50 eura svim nezaposlenim licima na evidenciji Zavoda za zapošljavanje koja ne ostvaruju novčanu naknadu ili materijalno obezbjeđenje.

Premijer je rekao da je suština svake od ovih mjera da podrži zaposlenog koji radi i želi da stvara; i privrednika koji poštuje državu i njene ekonomske napore, čuvajući pritom svoje zaposlene.

„Svaki euro koji uložimo kroz ovaj paket mjera mora da doprinese očuvanju onoga što imamo, i stvori pretpostavke za brži oporavak ekonomije i životnog standarda svakog građanina i njegove porodice. Crna Gora je u posljednjih nekoliko godina krupnim koracima koračala uzlazno, potvrđujući svoju sposobnost da se održivo razvija i da upravlja procesima sveukupnog prosperiteta. Naša dužnost je da učinimo sve kako bismo osigurali izlazak iz krize koja je zadesila cio svijet pa i Crnu Goru i njene građane. Zbog toga, ovaj paket mjera drugi je i siguran sam još veći i snažniji korak Vlade ka tom cilju. Zato vjerujem da će naš predlog, koji obuhvata brigu za preko 100 hiljada zaposlenih i više hiljada preduzetnika, mikro, malih i srednjih preduzeća, zadobiti pozitivan odgovor dobronamjernih, onih koji prepoznaju značaj i obuhvat ovih mjera, dakle svih koji razumiju trenutak u kojem se nalazimo. Ovo je početak sveobuhvatnih ekonomskih mjera koje ćemo postepeno preduzimati kako bi naša ekonomija nastavila putem kojim je do sada išla. A to je put napretka i boljeg života. Put oporavka neće biti lak, ali vas uvjeravam, i iz ovoga ćemo izaći jači! ZAJEDNO ZA CRNU GORU, UJEDINJENI ZA SVE NJENE GRAĐANE!“ – zaključio je predsjednik Vlade Duško Marković.


NOVE MJERE NKT

8. april 2020.

NKT dalo saglasnost na nove mjere: Ne više od jednog lica na javnim površinama

Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti (NKT) danas je na sjednici, kojom je predsjedavao predsjednik Milutin Simović, analizirajući epidemiološku situaciju u Crnoj Gori konstatovalo da značajno povećanje broja građana na ulicama i javnom površinama juče i danas predstavlja nedopustiv nivo kršenja naredbi i preporuka o potrebnoj fizičkoj distanci i ostanka u objektima stanovanja, zbog čega je data saglasnost da već večeras budu dopunjene i izmijenjene pojedine privremene mjere, kako bi nove odluke važile od sjutra.

Izmijenjenim i dopunjenim naredbama,

ZABRANJUJE se:

1. prisustvo i zadržavanje na svim javnim površinama više od jednog lica, osim za dijete mlađe od 12 godina života, dijete sa poremećajima iz autističnog spektra i drugim smetnjama u razvoju i lica koja koriste invalidska kolica, uz prisustvo jednog roditelja, staratelja, usvojioca, hranioca, pratioca ili drugog punoljetnog člana porodičnog domaćinstva;

Ova zabrana ne odnosi se na lica koja obavljaju redovne radne zadatke u djelatnostima dozvoljenim naredbama.

2. prisustvo i zadržavanje lica na plažama (riječnim, jezerskim i morskim), uređenim i neuređenim kupalištima i izletištima;

3. napuštanje objekata stanovanja od nedjelje od 11:00 do ponedjeljka u 05:00;

NAREĐUJE se:

4. obavezna institucionalna izolacija za lica koja su boravila u karantinu ili samoizolaciji i čiji su rezultati testa na novi koronavirus pozitivni, a moraju se izolovati od zdravih lica, a ne može im se obezbijediti samoizolacija u porodičnom smještaju; lica koja su bila na bolničkom liječenju, oporavljena su i nemaju simptome bolesti, ali još nemaju dva uzastopna negativna rezultata iz uzoraka uzetih u razmaku od 24 časa; kao i za lica koja su doputovala iz inostranstva i prilikom smještanja u karantin rezultati testa na novi korona virus su im bili pozitivni.

Institucionalna izolacija podrazumijeva smještaj u objekat namijenjen za samoizolaciju i boravak lica koja imaju pozitivan rezultat testa na novi koronavirus i nemaju simptome bolesti, ne zahtijevaju medicinski tretman ali moraju biti pod nadzorom zdravstvenih radnika, na osnovu rješenja zdravstveno sanitarne inspekcije.

NKT je dalo saglasnost za novu Naredbu kojom se naređuje privrednim društvima, drugim pravnim licima, odnosno preduzetnicima koji obavljaju djelatnost građenja, odnosno izvođenja pojedinih radova i odgovorni su za izvođenje građevinskih radova na objektu, odnosno za izvođenje pojedinih radova:

1. na vidnom mjestu na gradilištu obavezno istaknu obavještenje o privremenim mjerama prevencije i suzbijanja novog koronavirusa propisanim ovom naredbom;

2. svim zaposlenim koji obavljaju građevinske radove, tokom njihovog organizovanog prevoza od i do gradilišta, kao i tokom boravka i rada na gradilištu (osim tokom konzumiranja hrane, u vrijeme određeno za obrok), obezbijede korišćenje lične zaštitne opreme - maski i rukavica;

3. svim zaposlenim koji obavljaju građevinske radove na gradilištu, tokom radnog vremena, zabrane napuštanje gradilišta radi nabavke namirnica i sl;

4. obezbijede dopremanje hrane zaposlenim koji obavljaju građevinske radove na gradilištu;

5. tokom organizovanog prevoza zaposlenih od i do gradilišta (autobus ili kombi) izvrše raspored zaposlenih na način da se obezbijedi njihova fizička distanca;

6. na većim gradilištima (sa 40 ili više zaposlenih) obavezno organizuju rad u više grupa od po 20 ili manje zaposlenih, čiji se sastav ne može mijenjati, uz obezbjeđivanje njihove fizičke distance na gradilištu i u najvećoj mogućoj mjeri izbjegavanje fizičkog kontakta među tim grupama nakon napuštanja gradilišta. Ova obaveza odnosi se i na organizaciju kolektivnog smještaja zaposlenih, njihov prevoz, prostor za ishranu na gradilištu, vremensku distancu prilikom dolaska na gradilište, koja mora biti takva da se onemogući spajanje zaposlenih koji su podijeljeni po grupama;

7. rad glavnog, odgovornog i drugih inženjera u zatvorenom radnom prostoru organizuju na način da se obezbijedi veća međusobna fizička distanca uz obavezno korišćenje lične zaštitne opreme - maski i rukavica.

Nepostupanje po mjerama iz naredbi podliježe krivičnoj odgovornosti, u skladu sa članovima 287 i 302 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Analizirajući efekte donijetih mjera NKT je pokrenulo proceduru za provjeru u Poreskoj upravi utemeljenosti potvrda za kretanje u vrijeme ograničenja koje izdaju privredna društva i pozvalo nadležne organe da svaku utvrđenu zloupotrebu tretiraju u skladu sa zakonom propisanom krivičnom odgovornošću.

Sa istom pažnjom analizirane su pojave javnih ponuda pomoći, dobrovoljnog rada i zahtjeva za donacijama. Nadležni organi pozvani su da analiziraju ove pojave posebno sa aspekta mogućih zloupotreba.

Konstatovane su pojave podsticanja na nepoštovanje mjera za suzbijanje epidemije koronavirusa i pokušaja unošenja nacionalnih i političkih elemenata u njihovu realizaciju. Nacionalno koordinaciono tijelo je odlučno osudilo takve slučajeve koji direktno ugrožavaju javno zdravlje i živote građana.

Iskazano je čvrsto uvjerenje da pokušaji zaustavljanja probuđene društvene odgovornosti i solidarnosti koju iskazuju naši građani, privredni subjekti, strani investitori i crnogorska dijaspora ne mogu uspjeti jer su solidarnost, odgovornost i patriotizam mnogo jači i vredniji od svake opstrukcije.

Ne prejudicirajući odluke pravosudnih organa i ne narušavajući presumpciju nevinosti, NKT je iskazalo punu podršku nadležnim institucijama na brzom i efikasnom otkrivanju lica za koje, kako je navedeno, postoji osnova sumnje da je izvršilo krivično djelo neovlašćeno prikupljanje i korišćenje ličnih podataka tako što je spisak lica oboljelih od novog korona virusa proslijedilo i drugim licima.


PRODUŽENO VIŠE PRIVREMENIH MJERA, A MJERE ZABRANE KRETANJA VIKENDOM UBLAŽENE

2. april 2020.

NKT saglasno sa ublažavanjem mjere zabrane kretanja vikendom, produženo više privremenih mjera donijetih sredinom marta

Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti (NKT) danas je na sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Milutin Simović, dalo saglasnost da mjera donijeta u ponedjeljak o zabrani izlaska građana iz objekta stanovanja vikendom bude ublažena.

Na predlog Instituta za javno zdravlje, a u skladu sa informacijom nadležnih bezbjednosnih službi da se većina građana pridržava propisanih privremenih mjera, uključujući i zabranu kretanja i okupljanja, i da su pojedinačni prekršaji sankcionisani, NKT je dalo saglasnost Ministarstvu zdravlja da odmah donese Naredbu o izmjeni odgovarajuće naredbe kako bi građanima bilo omogućeno kretanje i nedjeljom do 13:00 časova uz striktno pridržavanje svih ostalih mjera. Novom naredbom zabrana kretanja važiće od ponedjeljka do petka od 19:00 časova, a subotom i nedjeljom od 13:00 časova – do 05:00 časova narednog dana.

Uvažavajući poruke građana u vezi sa mjerama NKT je pozvalo Upravu policije i ostale nadležne organe da bez izuzetka sankcionišu svako utvrđeno kršenje naredbi.

Na listu lica izuzeta iz zabrane kretanja dodate su osobe zaposlene u stranim diplomatsko-konzularnim predstavništvima i osobe koje njeguju lica koja usljed bolesti, stanja ili posljedica povrede nijesu sposobna da samostalno obavljaju svakodnevne životne aktivnosti, što se dokazuje potvrdom koju izdaje izabrani doktor ovih lica.

Nacionalno koordinaciono tijelo je dalo saglasnost Ministarstvu zdravlja da produži do 17. aprila primjenu privremenih mjera donijetih sredinom marta i objavljenih u Službenom listu Crne Gore br. 14, 15, 16, 17 i 18/2020.

Tokom sjednice NKT je obaviješteno o prvom potvrđenom slučaju infekcije korona virusom u naselju Vrela Ribnička na Koniku.

Imajući u vidu potencijalnu opasnost daljeg širenja virusa NKT je u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravlje dalo instrukcije nadležnim institucijama da preduzmu hitne mjere izolacije i ograničenja kretanja izvan stambenog objekta u kojem je potvrđena infekcija.

NKT je analiziralo punu uključenost i posvećenost lokalnih kriznih štabova sprečavanju širenja korona virusa. Zaključeno je da narednih dana bude organizovan sastanak Operativnog štaba za predsjednicima svih lokalnih štabova sa ciljem pune koordinacije aktivnosti u periodu u kojem se očekuje vrhunac epidemije.

Razmotren je dopis Savjeta za građansku kontrolu rada policije upućen predsjedniku Vlade. Uz zahvalnost na inicijativi Nacionalno koordinaciono tijelo je konstatovalo da se već sprovodi većina preporuka koje se tiču zaštite službenika policije u smislu njihove snabdjevenosti zaštitnom opremom i sredstvima. Upravi policije je preporučeno da u punom kapacitetu implementira sve preporuke.

Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti se upoznalo i sa interesovanjem Ombudsmana povodom objavljivanja spiska osoba u samoizolaciji. Konstatovano je da je spisak objavljen uz saglasnost Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama te da se NKT ogradilo od drugih spiskova koji su se pojavljivali u javnosti kao i od sadržaja internet portala koji su obavili podatke o licima u samoizolaciji.

Pozdravljena je podrška Udruženja mladih s hendikepom i Saveza slijepih Crne Gore upućena Nacionalnom koordinacionom tijelu izražena u dopisu. U vezi sa iznijetim primjedbama da sve informacije o prevenciji korona virusa nijesu pristupačne osobama s oštećenjem vida, da neke informacije ostaju nejasne i nerazumljive osobama s rijetkim oštećenjima kao i onima s intelektualnim invaliditetom NKT je preporučilo nadležnim institucijama da u najkraćem roku stvore pretpostavke da informacije učini na adekvatan način dostupnima osobama s invaliditetom.


PRODUŽENA PRIMJENA PRIVREMENIH MJERA

1. april 2020.

Produžena do 15. aprila primjena privremenih mjera donijetih 15. marta

Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti saglasilo se o produženju do 15. aprila primjene privremenih mjera koje su donijete 15. marta i čiji je rok važenja bio 15 dana.

Privremene mjere radi sprečavanja širenja korona virusa i zaštite zdravlja građana od korona virusa čija je primjena produžena su:

1) zabrana ulaska strancima, osim strancima sa stalnim ili privremenim boravkom u Crnoj Gori i strancima koji upravljaju motornim vozilima kojima se obavlja promet robe.

Promet robe za potrebe Crne Gore kao i za tranzit ostaje nesmetan, uz posebne mjere zdravstveno sanitarnog nadzora;

2) obavezna samoizolacija za sve crnogorske državljane, kao i za strance koji imaju stalni ili privremeni boravak u Crnoj Gori, koji dolaze iz inostranstva, a na osnovu rješenja zdravstveno sanitarne inspekcije.

Samoizolacija podrazumijeva boravak u porodičnom smještaju uz praćenje zdravstvenog stanja ovog lica, kao i svih članova domaćinstva koji se zadese u tom porodičnom smještaju od strane nadležne higijensko-epidemiološke službe, u trajanju od 14 dana;

3) zabrana pružanja ugostiteljskih usluga u hotelima, osim za prijavljene goste;

4) zatvaranje disko klubova/barova i noćnih klubova/barova;

5) zatvaranje ugostiteljskih objekata - kafića, kafana, kafeterija, restorana i barova, osim ugostiteljskih objekata koji dostavljaju hranu i omogućavaju preuzimanje hrane i obroka, uz zabranu boravka gostiju u samim objektima;

6) zabrana obavljanja trgovinskih i ugostiteljskih usluga u tržnim centrima;

7) zatvaranje dječjih igraonica;

8) zatvaranje fitnes centara;

9) zatvaranje kazina, kladionica i kockarnica;

10) ograničavanje broja kupaca u odnosu na površinu prodajnog objekta tako što na deset kvadratnih metara površine prodajnog objekta može da se nalazi samo jedan potrošač. U prodajnom objektu, nezavisno od površine, ne može da boravi više od 50 potrošača u isto vrijeme.

Izuzetno za tržnice i pijace broj kupaca koji istovremeno mogu da budu u objektu ograničava do 100 potrošača;

11) obaveza odgovornih lica u trgovinskim objektima da obezbijede/označe rastojanje od najmanje dva metra između lica koja se nalaze ispred prodajnih objekata, na kasama i sektorima u kojima se roba uslužuje od strane zaposlenih lica u prodajnom objektu;

12) obaveza odgovornih lica u trgovinskim objektima da za svoje zaposlene obezbijede primjenu mjera zaštite zdravlja propisanih od strane Instituta za javno zdravlje Crne Gore;

13) obaveza odgovornih lica u trgovinskim objektima da na ulazu u prodajni objekat istaknu obavještenje o maksimalnom broju lica koja se u tom objektu mogu istovremeno nalaziti i da organizuju sprovođenje ove mjere;

14) obaveza opština, Glavnog grada i Prijestonice da u saradnji sa opštinskim kriznim štabovima identifikuju potencijalne objekte za sprovođenje mjera karantina, u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima i načinu organizovanja i sprovođenja zdravstvenog nadzora i karantina i uslovima koje moraju da ispunjavaju objekti za smještaj u karantin („Službeni list CG“, broj 13/20) i predlože Ministarstvu zdravlja za dalju proceduru određivanja karantina.


ZABRANA NAPUŠTANJA MJESTA STANOVANJA

30. mart 2020.

NKT odlučilo: zabrana napuštanja mjesta stanovanja radnim danom noću, subotom popodne i nedjeljom cio dan

Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti donijelo je danas, na sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Milutin Simović, u cilju zaštite zdravlja i životâ građana više privremenih mjera i iskazalo odlučnost da sve mjere sprovede bez izuzetka.

Privremene mjere koje važe petnaest dana računajući od večeras, nakon što naredba stupi na snagu objavljenjem u Službenom listu, su:

1) zabrana izlaska iz objekta stanovanja građanima, ponedjeljkom do petka u vremenu od 19 časova do 5 časova narednog dana, a subotom od 13 časova do ponedjeljka u 5 časova. Izuzetno za vrijeme trajanja ove zabrane, lica koja izvode kućne ljubimce, mogu da borave na javnoj površini, najviše 60 minuta.

Ova zabrana ne odnosi se na lica koja obavljaju redovne radne zadatke i pružaju usluge od javnog interesa, a nezamjenljiv su uslov života i rada građana (zdravstvo, inspekcijski organi, policija, vojska, vatrogasne službe, komunalne službe, mediji –uključujući lica koja gostuju u medijskim emisijama, poljoprivredne djelatnosti na gazdinstvima i sl.), što se dokazuje potvrdom koju izdaje poslodavac;

2) zabrana boravka na otvorenom javnom prostoru, u periodu od 5 do 19 časova, djeci mlađoj od 12 godina života, bez prisustva jednog roditelja, staratelja, usvojioca, hranioca ili drugog punoljetnog člana porodičnog domaćinstva, uz obavezu pridržavanja propisane mjere udaljenosti od drugih lica najmanje dva metra;

3) zabrana sportskih i rekreativnih aktivnosti na svim javnim površinama;

4) zabrana okupljanja u objektima stanovanja licima koja nijesu članovi zajedničkog porodičnog domaćinstva.

Nepostupanje po mjerama podliježe krivičnoj odgovornosti, u skladu sa čl. 287 i 302 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti je konstatovalo da se naredbe ne poštuju u neophodnoj mjeri, kao i da se naša država nalazi u prelomnom trenutku pandemije koji će definisati dalji tok. Iskustva i struka nam govore da moramo dodatno unaprijediti poštovanje naredbi i odgovornost svih – i građana i institucija. U ovakvim situacijama, nažalost, ne postoji druga prilika – zaključeno je na sjednici.

Zauzet je jedinstven stav da su odluke koje su donijete odgovorne i iskazana je odlučnost da mjere budu sprovedene do kraja uz uvjerenje da će ih građani razumjeti i poštovati.

Ako ne budemo odlučni svi zajedno da uložimo u zdravlje, moraćemo uložiti mnogo više u saniranje posljedica, a nažalost, biće i gubitaka ljudskih života koje je nemoguće vratiti – zaključeno je na sjednici Nacionalnog koordinacionog tijela.

Donijeta je odluka da zbog ulaska u prelomnu fazu epidemije svakodnevno budu organizovane dvije konferencije za medije – u 09:00 i u 17:00 kako bi svim medijima bilo omogućeno da, uz direktan prenos, blagovremeno i pod istim uslovima dođu do svih relevantnih informacija.


PRODUŽENJE TRAJANJA SAMOIZOLACIJE

27. mart 2020.

NKT za zarazne bolesti donijelo novu mjeru: samoizolacija se produžava za 14 dana

Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti donijelo je, sa ciljem sprečavanja širenja koronavirusa i zaštite zdravlja i života građana, privremenu mjeru prema kojoj se:

1) licima kojima je na osnovu rješenja zdravstveno sanitarne inspekcije određena mjera stavljanja u samoizolaciju (u porodičnom smještaju ili drugom objektu), po isteku 14 dana trajanja samoizolacije, produžava se samoizolacija za još 14 dana;

2) lica kojima je na osnovu rješenja zdravstveno sanitarne inspekcije određena mjera stavljanja u karantin (u objektu koji je Vlada Crne Gore odredila za karantin), a u toku trajanja karantina nijesu imali simptome novog koronavirusa, stavljaju se, nakon isteka karantina, u samoizolaciju u porodičnom smještaju u trajanju od 14 dana. Prevoz ovih lica do porodičnog smještaja obaviće se uz propisane mjere prevencije infekcije od koronavirusa;

3) samoizolacija lica (u porodičnom smještaju ili drugom objektu) koja su bila u kontaktu ili se sumnja da su bila u kontaktu sa licima oboljelim od novog koronavirusa, a nijesu imala simptome ove bolesti, produžava se rješenjem zdravstveno sanitarne inspekcije za 14 dana.

Nacionalno koordinaciono tijelo je prihvatilo obrazloženje epidemiologa da inkubacioni period novog korona virusa može biti i duži od 14 dana, te da postoje i asimptomatski slučajevi, zbog čega je produžetak samoizolacije jedini pravi način zaštite zdravlja građana koji su u samoizolaciji, njihovih porodica i svih građana Crne Gore.


PREPORUKE NKT ZA GRAĐANE I INSPEKCIJE

24. mart 2020.

NKT preporučuje: stare osobe i hronični bolesnici da ne napuštaju kuće, inspekcije da u slučaju nepridržavanja mjera izriču zabranu obavljanja djelatnosti

Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti donijelo je sinoć na sjednici, kojom je predsjedavao predsjednik Milutin Simović, dvije preporuke:

Radi sprečavanja daljeg širenja koronavirusa i zaštite zdravlja i životâ građana:

1. Apeluje se i upozoravaju se starija lica, lica sa hroničnim oboljenjima i lica sa invaliditetom da se maksimalno uzdrže i bez velike potrebe ne napuštaju objekte stanovanja.

2. Obavezuju se nadležne inspekcije da, a u skladu sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru, u slučaju kršenja mjera propisanih naredbama za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa izriču mjeru zabrane obavljanja djelatnosti.

24. mart 2020.

NKT za zarazne bolesti: Građani Tuzi od večeras svi u kuće bezuslovno: Bitka za Tuzi je bitka za cijelu CG, moramo pobijediti

Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti donijelo je večeras na sjednici, kojom je predsjedavao predsjednik Milutin Simović, odluku da sa ciljem zaštite životâ i zdravlja građana da stanovništvo Gradske opštine Tuzi od večeras bude u kućama sa ciljem sprečavanja daljeg širenja koronavirusa koji je otkriven u tom mjestu i većoj razmjeri.

„Večeras smo donijeli jasnu o odlučnu odluku. Imamo potrebnu i to hitnu, neodložnu da pomognemo građanima Tuzi. I to sa važnim ciljem da spriječimo ubrzano širenje virusa koji su naše epidemiološke službe u toku dana zabilježile i alarmirale na potrebu noćašnjeg sastanka i na potrebu noćašnjih brzih oduka“ – rekao je predsjednik NKT.

Predsjednik NKT Milutin Simović je rekao da će biti preduzete sve mjere koje propisuje struka. Pozvao je na striktno poštovanje svih mjera rekavši da je Opština Tuzi naš partner u realizaciji i kontroli poštovanja svih mjera koje će se preduzeti.
„Građani Tuzi, kao i građani širom Crne Gore, uvijek su bili umni i kadri da istrpe i prežive, a posebno kad je najteže. Ovo je borba za Tuzi i borba za Crnu Goru u kojoj moramo zajedno da pobijedimo“ – rekao je Milutin Simović dodajući da je to borba i za građane Tuzi i za građane cijele Crne Gore.

Predsjednik NKT je ohrabrio građane Tuzi rekavši da oni neće ostati sami jer su uz njih i Glavni grad i nadležne institucije zdravstva, i Vlada i cijela Crna Gora.

Dr Mugoša: Molim da zavlada razum

Direktor Instituta za javno zdravlje dr Boban Mugoša rekao je da je od 34 uzorka ispitana danas 18 uzoraka bilo pozitivno, od kojih su 15 iz Tuzi.

„Situacija je jako opasna. Radi se o jako infektivnom virusu koji se jako lako širi i može da inficira veliki broj ljudi“ – rekao je dr Mugoša iznoseći podatke o poraznim posljedicama eventualnog širenja virusa.

„Ja molim da se čuje ovaj glas, da zavlada razum, da stanovništvo ostane kod kuća, da ne izlazi, da oni koji imaju bilo kakve simptome poput prehlade da se izdvoje u posebne sobe“ – rekao je dr Mugoša najavljujući za sjutra istraživanje širine epidemije u Tuzima.
Rekao je da Tuzi moraju da shvate da je ovo borba za njihov život i da moramo svi biti na tom zadatku.

Dr Eraković: Mislite na svoju porodicu, na svoje potomstvo, komšije, prijatelje i rođake

Direktor Kliničkog centra Crne Gore dr Jevto Eraković se obratio građanima Tuzi rekavši da se sa medicinskog aspekta obraća u najtežem trenutku za taj kraj.

„Zbog toga od večeras, svaki građanin Tuzi mora da ostane kod kuće. … Mora da ostane ako misli na svoju porodicu, na svoje potomstvo, komšije, prijatelje i rođake“ – rekao je dr Eraković. Dodao je da ovu situaciju možemo prevladati ako budemo disciplinovani i izrazio optimizam da je moguće izboriti se sa ovom situacijom ako građani budu slušali preporuke.

Nik Đeljošaj: od danas uz besu svi u svoje kuće i izolaciju

Predsjednik Opštine Tuzi Nik Đeljošaj pozvao je sugrađane da budu disciplinovani

„Upravo smo završili hitnu sjednicu u Vladi Crne Gore na poziv potpredsjednika i predsjednika NKT Milutina Simovića i nakon analize i onoga što smo dobili od stručnjaka koji se svakodnevno bore sa virusom mogu vam reći direktno u oči i iskreno da u ovim momentima počinje bitka da sačuvamo našu opštinu da sačuvamo Malesiju, ali da sačuvamo i ostale građane Crne Gore“ – rekao je Nik Đeljošaj.

Pozvao je građane da shvate da od danas uz besu svi u svoje kuće i izolaciju.

„Možemo nekoliko dana, možemo i nekoliko nedjelja, svi u naše kuće da sačuvamo stanovništvo, mlade ljude i stare, da svi zajedno izađemo kao pobjednici iz ove borbe“ – rekao je predsjednik Opštine Tuzi.

Dodao je da Opština ima podršku institucija i države dodajući da je siguran da ćemo izaći kao pobjednici iz ove bitke. „A siguran sam i znam da ćete vi ispoštovati ovo što smo danas poručili vama i da ćemo zajednički poslije nekoliko nedjelja svi zajedno prepričavati kako smo uspjeli i kako smo bili složni i jedinstveni da izađemo iz ove situacije“ – rekao je predsjednik Opštine Tuzi Nik Đeljošaj.

NOVE MJERE NKT ZA ZARAZNE BOLESTI

24. mart 2020.

NKT za zarazne bolesti donijelo nove mjere: obustava putničkog međunarodnog saobraćaja, najviše dvije osobe zajedno na javnim mjestima…

Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti donijelo je danas na sjednici, kojom je predsjedavao predsjednik Milutin Simović, više odluka sa ciljem sprečavanja daljeg širenja koronavirusa i zaštite života i zdravlja građana.

Privremene mjere su:

1) obustava putničkog međunarodnog saobraćaja, osim najavljenog dolaska crnogorskih državljana, posredstvom diplomatsko-konzularnih predstavništava, Operativnom štabu Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti, uz obavezan smještaj u karantin, u skladu sa rješenjem zdravstveno-sanitarne inspekcije;

2) zabrana putničkog međugradskog saobraćaja, osim za putnička motorna vozila kojima se vrše djelatnosti bitne za promet roba, snabdijevanje i dostavu ljekova, hitnu medicinsku pomoć, komunalne djelatnosti, snabdijevanje gorivom i električnom energijom, prevoz zaposlenih, prevoz lica koja su boravila van mjesta boravka, odnosno prebivališta, radi povratka u to mjesto;

3) zabrana prisustva i zadržavanja više od dva lica zajedno na otvorenom javnom mjestu (trotoari, trgovi, ulice, parkovi, šetališta, plaže i sl.), osim za lica koja obavljaju svoje redovne radne zadatke;

4) mogućnost izabranog doktora da, na zahtjev zaposlenog, privremenu spriječenost za rad do 30 dana (koju je utvrdio izabrani tim ili izabrani doktor) i privremenu spriječenost za rad duže od 30 dana (koju je utvrdila nadležna ljekarska komisija) produži do 30. aprila 2020. godine;

5) obaveza pravnih i fizičkih lica koja obavljaju građevinske radove da organizuju rad na način koji obezbjeđuje poštovanje epidemioloških mjera, posebno poštujući socijalnu distancu između zaposlenih i drugih mjera zaštite i zdravlja na radu;

6) obaveza apoteka, objekata u kojima se obavlja trgovina hranom, pićem i sredstvima za higijenu, specijalizovanih objekata za prodaju opreme za bebe, građevinskih proizvoda, sredstava za zaštitu i prihranu bilja i sadnog materijala, proizvoda za ishranu i liječenje životinja, poljoprivrednih mašina i pogrebne opreme da radno vrijeme organizuju u periodu od 8 do 18 časova, osim dostave na adresu kupca, koja se može vršiti u radno vrijeme, koje trgovac istakne, u skladu sa propisima;

7) obaveza vlasnika, odnosno korisnika kioska u kojima se prodaje štampa da radno vrijeme organizuju u periodu od 7 do 15 časova, u dvije smjene od po četiri časa, po zaposlenom;

8) obaveza nadležnih organa koji vrše kontrolu i regulisanje saobraćaja na putevima da saobraćajne dozvole kojima je istekao rok važenja smatraju važećim, ako vozač uz dozvolu posjeduje važeću polisu osiguranja i dokaz o izvršenom tehničkom pregledu vozila;

9) obaveza državnih organa, organa državne uprave, organa lokalne samouprave i lokalne uprave, privrednih društava, javnih ustanova i drugih pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica da dozvole za stalni boravak, dozvole za privremeni boravak i dozvole za privremeni boravak i rad stranaca, a kojima je istekao rok važenja, po osnovu kojih ostvaruju pred tim organima neko svoje pravo ili izvršavaju obavezu, smatraju važećim;

10) obustava naplate takse (u iznosu od 2 eura) za građane koji su izdavanje izvoda iz registra rođenih i uvjerenja iz registra crnogorskih državljana naručili preko portala www.dokumenta.me.

Na sjednici je zaključeno da je neophodan pojačan inspekcijski nadzor te je stoga upućen poziv nadležnim inspekcijama da dodatno pojačaju pažnju na poštovanje svih dosadašnjih mjera, a posebno onih koji se odnose na socijalnu distancu i mjere dezinfekcije.

Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti je s pažnjom analiziralo obraćanja predstavnika sindikatâ i zauzelo stav da je zaštita zdravstvenih radnika vitalna karika u borbi protiv pandemije koronavirusa. Odlučeno je da na jednu od narednih sjednica budu pozvani sindikate radi sagledavanja najboljih opcija za njihovo aktivno uključivanje sa ciljem kreiranja najboljeg odgovora na izazove koji su pred našom zemljom. Predsjednik NKT je podsjetio da je dijalog u protekle tri godine bio znak prepoznavanja ove Vlade. Sada su nam potrebni prijatelji na svakoj adresi, posebno među ljekarima – poruka je sa sjednice Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti.


NOVA MJERA NKT ZA ZARAZNE BOLESTI

22. mart 2020.

NKT: Zbog današnjih okupljanja u vjerskim objektima – obredi bez prisustva građana

Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti (NKT) donijelo je večeras odluku kojom je radi sprečavanja unošenja i širenja infekcije novog koronavirusa, kao i radi zaštite stanovništva od ove zarazne bolesti, obavezalo privremenom mjerom sve vjerske zajednice da svoje aktivnosti prilagode aktuelnoj epidemiološkoj situaciji i da vjerske obrede u vjerskim objektima obavljaju isključivo bez prisustva građana.

Odluka je donijeta na osnovu izvještaja nadležnih službi bezbjednosti prema kojem je samo tokom današnjeg dana širom Crne Gore oko 1.350 lica prisustvovalo vjerskim obredima kao i procjene epidemiologa da ti skupovi predstavljaju u ovom trenutku najveći epidemiološki rizik. Ako je na nekom od vjerskih skupova samo jedno lice bilo prenosilac Crna Gora se suočava sa nekontrolisanim širenjem virusa.

Konstatovano je da je sa aspekta higijene, a pogotovo sa epidemiološkog aspekta u ovim okolnostima, izuzetno problematičan dio vjerskog obreda prikazan danas u medijima u kojima više lica pristupaju simboličnom konzumiraju hrane koristeći isti pribor za jelo (kašičicu).

Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti naglašava da nije riječ o zatvaranju vjerskih objekata budući da oni ostaju otvoreni za sveštenike, već da mjera obavezuje vjerske zajednice da obrede i ostale aktivnosti obavljaju bez prisustva građana.

Suočeno sa novim izazovom širenja epidemije Nacionalno koordinaciono tijelo na tragu svoje odlučnosti i obaveznosti da primarni cilj bude zaštita javnog zdravlja insistira na dosljednom poštovanju svih naredbi apostrofirajući posebno mjere donijete prije dva dana koje podrazumijevaju zabranu svadbenih skupova i obavljanje sahrana isključivo u krugu uže porodice.

Nacionalno koordinaciono tijelo je i na današnjoj sjednici ponovilo svoje čvrsto opredjeljenje da je objavljivanje identiteta lica u kućnoj samoizolaciji neophodno u situaciji u kojoj se Crna Gora nažalost suočavala sa nedopustivim brojem kršenja rješenjâ o kućnoj samoizolaciji.

Tragična iskustva širom svijeta pokazuju da se od koronavirusa najviše obolijeva i umire zbog nediscipline. Ukazujemo da niko zbog svoje nediscipline nema pravo da ugrožava druge i da je zadatak svakog građanina da bude disciplinovan i da poziva, podstiče i opominje i druge na to.

Nacionalno koordinaciono tijelo poručuje da je svako dobrodošao da pomogne i doprinese naporima za očuvanje zdravlja nacije. U danima koji slijede svaka ruka podrške je dobrodošla. Zbog toga, pozivamo da nastavimo zajedno, punom snagom. Zajednički cilj mora biti zaštita što više života građana Crne Gore.


FISKALNE MJERE ZA PODRŠKU PRIVREDI

21. mart 2020. god

Poreska uprava: Odlaganje plaćanja poreskih obaveza po osnovu zarada zaposlenima i po osnovu reprograma do 90 dana

Mjere Vlade Crne Gore za podršku privredi u u okolnostima nastalim zbog prevencije širenja epidemije koronavirusa shodno Naredbi Ministarstva zdravlja između ostalog predviđaju i mogućnost odlaganja obaveze uplate poreza i doprinosa na po osnovu svih vrsta prihoda koje se prijavljuju kroz IOPPD obrazac i na koje se obračunavaju porez na dohodak fizičkih lica i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje, kao i uplate obaveza shodno Zakonu o reprogramu poreskog potraživanja do 90 dana.

U skladu sa ovim mjerama, poreski obveznici dužni su u zakonom propisanom roku podnositi poreske prijave (IOPPD obrasce) elektronskim putem. Prilikom podnošenja prijave dodatno će biti omogućeno unijeti potvrdu da li se prijavljene obaveze odlažu ili ne.

Treba naglasiti da se mjere Vlade Crne Gore odnose na obaveze nastale po osnovu zarada zaposlema, te da iste ne obuhvataju odlaganje uplate obaveza po osnovu ostalih vrsta poreza.

Kada je u pitanju reprogram, mogućenost kašnjenja u izmirivanju rata do 3 mjeseca predviđena Zakonom o reprogramu poreskog potraživanja produžena je za dodatnih 90 dana.

Treba podsjetiti da poreski obveznici već sada imaju zakonske mehanizme za odloženo plaćanje poreskih obaveza, kako shodno Uredbi o uslovima za odlaganje naplate poreskih i neporeskih potraživanja, tako i shodno Uredbi o odloženom plaćanju poreza na dobit pravnih lica.

Takođe, poreski obveznici koji u zakonskom roku izmire obavezu po osnovu poreza na dobit pravnih lica mogu iskoristiti pravo na umanjenje iste za 6 procenata.

Imajući u vidu činjenicu da će se mjere uvedene zbog nastale epidemiološke situacije odraziti na sveobuhvatno poslovanje i likvidnost poreskih obveznika, uvođenje ovih, ali i eventualnih dodatnih mehanizama, rezultat je napora države da obezbijedi stabilizaciju javnih finansija, ali i doprinese opstanku privrednih subjekata na tržištu, a samim tim i očuvanju radnih mjesta u našoj državi.

Napomena:

Poreski obveznici u prilogu (na dnu ove strane) mogu preuzeti:

- Zakon o reprogramu poreskog potraživanja,

- Uredbu o uslovima za odlaganje naplate poreskih i neporeskih potraživanja (objavljena u Službenom listu CG br. 057/18 od 10.08.2018. godine, a stupila na snagu 20.08.2018. godine),

- Formu zahtjeva za odlaganje poreske obaveze ili plaćanje poreske obaveze u ratama u skladu sa Uredbom.


NA SNAZI JOŠ DVIJE PRIVREMENE MJERE NKT

20. mart 2020.

NKT: Nove privremene mjere zaštite građana od širenja koronavirusa - zabranjena svadbena okupljanja, sahrane samo u užem krugu porodice

Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti je sa ciljem zaštite građana i sprečavanja daljeg širenja koronavirusa u Crnoj Gori, a uočavajući visok stepen rizika po stanovništvo koji predstavljaju okupljanja na svadbama i sahranama, donijelo odluku o usvajanju privremenih mjera: zabrane svadbenih okupljanja i o obavljanju sahrana umrlih lica isključivo u krugu uže porodice.

Pozivamo još jednom građane da se striktno i bez izuzetka pridržavaju svih propisanih mjera jer je to u interesu njih samih, njihovih porodica i cijelog društva.

Nacionalno koordinaciono tijelo je odlučilo da prethodna Naredba koja propisuje da u putničkom motornom vozilu mogu u isto vrijeme biti dva odrasla lice bude dopunjena tako što su iz ove zabrane izuzeta vozila pravnih lica kojima se prevoze zaposlena lica, vozila predstavnika medija i vozila koja se koriste za potrebe hitnih interventnih službi (zdravstvo, policija, vojska, vatrogasne službe i sl.).


CBCG – ODLUKA O PRIVREMENIM MJERAMA

19. mart 2020.

Odluka CBCG o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih uticaja novog koronavirusa na finansijski sistem

Na osnovu člana 44 stav 2 tač. 3 i 10 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore ("Službeni list CG", br. 40/10, 46/10, 06/13 i 70/17), Savjet Centralne banke Crne Gore, na sjednici održanoj 17.03.2020. godine, donio je Odluku o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih uticaja novog koronavirusa na finansijski sistem

1. Ovom odlukom utvrđuju se privremene mjere koje se odnose na tretman kredita koje su odobrile banke, a u cilju ublažavanja negativnih uticaja novog koronavirusa u poslovanju banaka i održavanja stabilnosti finansijskog sistema kao cjeline.

2. Za vrijeme trajanja ove odluke, korisnici kredita (pravna lica, fizička lica, preduzetnici i ostali korisnici kredita) odobrenih od strane banaka imaju pravo na moratorijum na otplatu kredita u trajanju do 90 dana.

Moratorijum iz stava 1 ove tačke obuhvata privremenu obustavu svih plaćanja obaveza po osnovu kredita (glavnica, kamata, zatezna kamata, naknada i dr.).

Korisnik kredita koji želi da ostvari pravo na moratorijum dužan je da elektronskim putem dostavi banci obavještenje da prihvata moratorijum, a ako to nije u mogućnosti dužan je da obavještenje dostavi banci u pisanoj formi.

Banka je dužna da, najkasnije u roku od pet radnih dana od dana prijema obavještenja, obezbijedi sprovođenje moratorijuma.

Obavještenje da prihvata moratorijum korisnik kredita dostavlja i poslodavcu ili drugom licu preko kojeg se vrši otplata kredita, na način iz stava 3 ove tačke.

Poslodavci i druga lica preko kojih se vrši otplata kredita dužni su da, u toku trajanja moratorijuma, obustave isplate koje se odnose na otplate kredita odobrenih od strane banka, najkasnije u roku iz stava 4 ove tačke.

Banke su dužne da, u toku trajanja moratorijuma, obustave sve isplate koje se odnose na otplate kredita (otplate kredita sa transakcionog računa koji korisnik kredita ima u banci, trajne naloge za otplatu kredita i sl.).

Za vrijeme trajanja moratorijuma banka ne smije obračunavati zateznu kamatu na dospjela neizmirena potraživanja po kreditu, neće pokretati postupak izvršenja, odnosno prinudne naplate niti preduzimati druge pravne radnje sa ciljem naplate potraživanja, neće vršiti obračun dana kašnjenja, ni reklasifikaciju kredita u nižu klasifikacionu grupu.

Za korisnike kredita kojima se uvede moratorijum rok otplate kredita produžava se za period trajanja moratorijuma, s tim da moratorijum može trajati najduže do prestanka važenja ove odluke.

O uvođenju moratorijuma nije obavezno sačinjavati aneks ugovora o kreditu.

Banke su dužne da o obavještenje o pravu na moratorijum objave na svojim internet stranicama najkasnije do 30. marta 2020. godine, čime će se smatrati da je obavještenje dostavljeno svim korisnicima kredita.

3. Banka koja, na zahtjev korisnika kredita, u periodu važenja ove odluke, odobri korisniku kredita jednu ili više pogodnosti iz člana 43 stav 1 Odluke o minimalnim standardima za upravljanje kreditnim rizikom u bankama ("Službeni list CG", br. 22/12, 55/12, 57/13, 44/17 od, 82/17, 86/18 i 42/19) - (u daljem tekstu: Odluka), može taj kredit u postupku klasifikacije aktive i izdvajanja rezervacija za potencijalne kreditne gubitke tretirati kao novoodobreni kredit, ako:

1) korisnik kredita može dokumentovano dokazati banci da je njegova finansijska pozicija pogoršana, ili će u bliskoj budućnosti biti pogoršana, zbog negativnog uticaja novog koronavirusa na njegovo poslovanje od dana pojave ovog virusa u svijetu, i

2) banka procijeni da će nakon izvršenog restrukturiranja biti poboljšana kreditna sposobnost korisnika kredita.

4. U periodu važenja ove odluke, banke mogu, pod uslovima i na način iz tačke 3 ove odluke, vršiti restrukturiranje i klasifikaciju i kredita na koje se, na dan stupanja na snagu ove odluke, primjenjuje Odluka o makroprudencijalnim mjerama koje se odnose na kredite koje banke odobravaju fizičkim licima ("Službeni list CG, br. 58/19), uključujući i mogućnost ugovaranja dodatnog roka otplate koji je za najduže dvije godine duži od rokova iz tačke 2 i tačke 3 stav 1 te odluke i u slučaju kada kredit nije obezbijeđen kolateralom iz tačke 2 te odluke.

5. O sprovođenju mjera iz ove odluke banke su dužne da mjesečno izvještavaju Centralnu banku Crne Gore u elektronskoj formi, najkasnije do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec, na obrascu COV-RM koji se daje u prilogu ove odluke i čini njen sastavni dio.

6. Tač. 1 do 5 ove odluke shodno se primjenjuju na davaoce i primaoce lizinga i na mikro kreditne finansijske institucije i korisnike njihovih kredita.

7. Ova odluka trajaće do donošenja odluke Centralne banke Crne Gore o prestanku njenog važenja.

8. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Napomena: Na dnu stranice možete preuzeti obrazac za izvještavanje “COV-RM”.

MINISTARSTVO ZDRAVLJA – TRI NOVE PRIVREMENE MJERE

19. mart 2020.

Maksimalna kontrola kršenja rješenja o samoizolaciji, uklanjanje baštenskog mobilijara, maksimalno dvije osobe u vozilima

Ministarstvo zdravlja naredilo je danas sprovođenje tri privremene mjere radi zaštite stanovništva od daljeg širenja koronavirusa:

1) Zdravstveno-sanitarna inspekcija i Uprava policije zadužene da u maksimalno mogućoj mjeri pojačaju aktivnosti nadzora svih lica kojima je izrečena mjera samoizolacije, njihovih članova domaćinstva, kao i osoba koje su ih dovezle od graničnog prelaza do mjesta stanovanja.

Ako utvrde da ova lica ne postupaju po izrečenoj mjeri, zdravstveno sanitarna inspekcija i Uprava policije odmah će podnijeti krivičnu prijavu nadležnom državnom tužilaštvu zbog izvršenja krivičnog djela, za nepostupanje po zdravstvenim propisima za suzbijanje opasne zarazne bolesti, za koje je propisana kazna zatvora do jedne godine;

2) Zabranjen je prevoz više od dvije odrasle osobe u putničkom motornom vozilu u isto vrijeme;

3) Vlasnici i zakupci restorana, kafana i kafića obavezani su da baštenski mobilijar učine nedostupnim za korišćenje.

Donijeta je Naredba o izmjeni i dopuni jučerašnje Naredbe tako što su od primjene naredbe izuzete i prodavnice koje prodaju „opremu za bebe, štampu, poljoprivredne mašine i opremu i pogrebnu opremu“.

VLADA CG DONIJELA VIŠE EKONOMSKIH MJERA

19. mart 2020.

Vlada CG: Cilj je olakšavanje života građanima i pomoć privredi u vrijeme pandemije koronavirusa

Vlada Crne Gore donijela je danas više mjera čiji je cilj olakšavanje života građana i pomoć privredi u vrijeme pandemije koronavirusa uz poziv građanima da se mjera pridržavaju i da iskazuju solidarnost.

Premijer Duško Marković, guverner Centralne banke Crne Gore Radoje Žugić i predsjednik Odbora direktora Investiciono-razvojnog fonda (IRF) Zoran Vukčević saopštli su nakon na konferenciji za medije održanoj nakon 162. sjednice Vlade da su dosadašnje mjere donijete pravovremeno, da je finansijski sistem siguran i da će privredi biti olakšano poslovanje koliko god to bude moguće.

„Naša zemlja je do skoro bila jedina država u Evropi koja nije zahvaćena korona virusom. Odolijevali smo zahvaljujući pravovremenim odlukama koje smo donosili, a tako ćemo raditi i sada kada imamo i prve slučajeve oboljelih od virusa. Naredbe i preporuke su morale biti rezolutne. Razvoj događaja naše građane i privredu stavlja pred izazove i posljedice. Zbog toga sam zatražio da resori u saradnji sa Centralnom bankom pripreme set sveobuhvatnih mjera za građane i privredu radi ublažavanja posljedica izazvanih korona virusom. Vlada je te mjere upravo usvojila“ – kazao je predsjednik Vlade Duško Marković.

Premijer je rekao da je ovo trenutak kada svi – država, privreda i građani – moraju podijeliti teret opasnosti jer jedino tako možemo uspjeti.

„Već imamo svijetle primjere onih koji su svoje hotelske i turističke kapacitete, i druge resurse, besplatno ponudili za karantinski smještaj, i onih koji uplaćuju pomoć preko posebog računa. Zahvalni smo im. Zbog toga pozivam i očekujem: da svaka kompanija dio akumuliranog profita usmjeri za saniranje posljedica krize koju ćemo pretrpjeti; da zaštiti životni standard svojih zaposlenih; da se kapital ne zarobljava već da se vraća i unosi u ekonomske tokove; da građani svoj komfor i svoje navike, pa i svoje rashode, podrede svom zdravlju i zdravlju svojih najbližih. Tako će svaki građanin dati doprinos cijelom društvu“ – kazao je predsjednik Vlade.

Vladine mjere

Mjere koje je danas usvojila Vlada, a koje je predstavio Premijer, su:

1. Odlaganje otplate kredita na zahtjev građana i privrede kod svih banaka, mikrokreditnih institucija i IRF u trajanju od 90 dana.

„Potrebno je da naš bankarski sektor omogući najviši stepen administrativne efiksnosti kako bi svi koji žele bez ikakvih poteškoća iskoristili ovo pravo. Uvjeren sam da banke imaju potencijal za to“ – rekao je predsjednik Vlade.

2. Odlaganje uplate poreza i doprinosa na zarade kao i obaveza shodno Zakonu o reprogramu.

3. Kreiranje nove kreditne linije IRF namijenjene za poboljšanje likvidnosti preduzetnika, mikro, malih, srednjih i velikih preduzeća do maksimalnog iznosa po korisniku od tri miliona eura. Po pojednostavljenoj proceduri, bez naknade za odobrenje i sa kamatnom stopom od svega 1,5%. „Ova sredstva namijenjena su preduzećima koja posluju u oblasti nabavke ljekova, medicinske opreme i vozila; turizma i ugostiteljtsva; saobraćaja; usluga; proizvodnje i prerade hrane“ – kazao je predsjednik Vlade.

4. Obezbjeđivanje jednokratne novčane pomoći penzionerima sa najnižom penzijom i korisnicima materijalnog obezbjeđenja u iznosu od po 50 eura. Za tu svrhu Vlada je danas opredijelila million eura.

5. Odlaganje plaćanja zakupa nepokretnosti koje su u državnom vlasništvu, takođe na period od 90 dana.

„Država i ovdje mora biti primjer i dati podsticaj drugima“ – pojasnio je premijer Duško Marković.

6. Obustava isplate varijabilnog dijela zarade i svih budžetskih naknada za rad u komisijama, upravnim odborima i drugim radnim tijelima. U državnoj upravi obustava, a lokalnim samoupravama preporuka od koje očekujemo isti efekat.

„Dakle, ni jedan jedini cent potrošnje iz budžeta preko osnovnih zarada!“ – precizirao je Premijer. Dodao je da će članovi Vlade izdvojiti po pola plate jednokratno i uplatiti na račun Nacionalnog tijela za zarazne bolesti. Kazao je da je uplatu donacije zatražio i od svih javnih funkcionera.

7. Ograničavanje i kontrola budžetske potrošnje uz zabranu pokretanja svih javnih nabavki osim onih koje su neophodne za funckionisanje zdravstvenog sistema, odnosno hitnih nabavki, shodno odredbama zakona.

„Istovremeno, zabranjuje se budžetskim korisnicima uplata donatorskih sredstava po ovom ili nekom drugom osnovu. Budžet je jedinstven i sada je njegova funkcija da sačuvamo zdravlje građana i obezbijedimo funkcionisanje države. Zabranjujemo primanje donacija svakoj zdravstvenoj i drugoj državnoj i ustanovi, jer za te namjene postoji i Nacionalno tijelo i jedinstveni žiro račun.

8. Avansno plaćanje pružaocima usluga i izvođačima radova na započetim kapitalnim projektima uz obezbjeđenje bankarske garancije u vrijednosti avansa, kako bi se osigurala njihova likvidnost i održao kontinuitet u izvođenju radova, tamo gdje to ne ugrožava zdravlje građana. Premijer je precizirao da „započeti kapitalni projekti neće biti zaustavljeni, jer oni znače i razvoj i pretpostavku bržeg oporavka ekonomije i standarda“.

9. Sve mjere koje se odnose na likvidnost privrede odnose se i na privredna društva koja su osnivači crnogorskih medija.

„Pored toga, uputili smo jasnu preporuku Agenciji za elektronske medije odnosno Ministarstvu kulture – da pronađu način - i na period od 90 dana, elektronske medije oslobode plaćanja naknade, a štampanim medijima hitno omoguće određena konkursna sredstva koja će tematski biti usmjerena na potrebu društveno-odgovornog djelovanja koje proizilazi iz aktuelne situacije“ – kazao je predsjednik Vlade.

Premijer Duško Marković je rekao da će sa ciljem podrške lokalnim javnim emiterima, Ministarstvo kulture svima odrediti jednokratnu novčanu pomoć.

„Za podršku medijima odlučili smo se jer he njihova uloga u ovakvim situacijama ključno važna!“ – kazao je predsjednik Marković.

Ostanite doma, za kršenje naredbi neće biti kompromisa

Predsjednik Vlade Crne Gore je rekao da ovu bitku ne mogu dobiti samo zdravstveni radnici. „Oni su i najugroženiji od svih nas, i ostavimo ih da pomažu onima kojima je medicinska pomoć potrebna. Posebno im zahvaljujem na dosadašnjem pregnuću i patriotizmu, kao i svim drugim službama na iskazanoj požrtvovanosti. Zato moram dodatno podcrtati: Pridržavajmo se naredbi i mjera! Ne pridržavajući se, imaćemo opasnost od njegovog nekontrolisanog širenja. Ne zaboravite da je do prije dva dana epidemija bila na granicama Crne Gore, a sada je na pragu naših domova! Zato - ostanite u svojim domovima. Trenutak je takav da će se sankcionisati oni koji ne poštuju naredbe i preporuke, i oko toga neće biti kompromisa“ – kazao je Premijer.

Podsjetio je da je Savjet za odbranu i bezbjednost donio odluku da se pored javnog reda i mira, fokus bezbjednosti prenese na karantinske objekte i nadzor nad mjerama izolacije i distance.

Premijer je rekao da nijedna zabrana nije kaznena, već nužna mjera – da bismo spasili živote ljudi, da bismo sačuvali supstancu crnogorskog društva.

„Zato sve donijete odluke moramo da razumijemo i u skladu sa tim se i ponašamo. Cilj i fokus svih ovih mjera je čovjek, građanin, njegova porodica i naša zajednička kuća. Siguran sam da ćemo udruženi i solidarni odbraniti te vrijednosti. Ovo je vrijeme koje je u Crnoj Gori rodilo nove junake – institucije, kolektive, pojedince u njima, građane. Želim da im svima zahvalim. Vjerujem da će u narednim danima, sve do konačnog uspjeha, primjera solidarnosti i hrabrosti, uz odgovornost, biti sve više“ – zaključio je predsjednik Vlade.

Centralna banka: nema razloga za paniku i strah

Guverner Centralne banke Crne Gore Radoje Žugić upoznao je javnost da su kao proizvod komunikacije CBCG, Vlade i komercijalnih banaka, na Savjetu CBCG donijete mjere koje služe da saniraju, odnosno umanje posljedice negativnog uticaja pandemije korona virusa na ekonomiju naše države.

Precizrao je da se u Odluci Savjeta kao prva tačka definiše moratorijum na plaćanje svih obaveza građana, preduzetnika, kompanija i svih korisnika kredita, a sve se to odnosi na kamate, glavnice, provizijke i ostale elemente koji se tiču dugovanja prema bankama.

„Uz rekordnu likvidnost banaka (blizu jedne milijarde eura), i više stotina miliiona eura dodatne likvidnosti , moja poruka građanima je: nemojte da brinete za vaše depozite, depoziti su na sigurnom, banke su stabilne, sigurne, visoko likvidne, i imamo dodatne izvore finansiranja. Nema nijednog razloga da se diže panika i proizvodi strah“ – poručio je guverner Žugić.

Rekao je da je ono što je u odnosu na uporedne sisteme više učinjeno kod nas – fleksibilno restruktiranje kredita.

„To znači da banke kada naprave restrukturiranje, a restrukturiraju se samo otencijalno naplativih kreditra, to se tretira kao novoodobreni kredit koji ne zahtijeva od banaka nove troškove, nmove terete po osnovu novih rezervacija,. Ovim elementimaa smo ukinuli kriterijum dani kašnjenja. Na osnovu toga banke imaju prostorada eventualno u saradnji sa svojim klijenitma nakon isteka perioda od 90 dana naprave i duže periode, ali eventulano i niže kamatne stope, kao podršku očuvanju realne ekonomije. Da bi banka odobrila ove povoljnosti za klijente neophodno je dokumentovati: za građane, svako ko izgubi posao, svako kome kasni isplaata zaraad, svako kome je umanjena zarada ima pravo na drugu fazu restrukturiranja kredita – prva faza je obavezna. Za kompanije, dokaz je negativan uticaj pandemije na poslovanje, posebno na MSP, ali i za velike kompanije“ – rekao je guverner Centralne banke Crne Gore Radoje Žugić.

IRF: Pomoći ćemo preduzećima da prebrode prvi udar

Predsjednik Odbora direktora Investiciono-razvojnog fonda Zoran Vukčević je rekao da je kreditna linija Fonda za likvidnost usmjerena ka tome da omogući preduzećima da prebrode prvi udar i da imaju mogućnost da ta sredstva koriste za nabavku proizvoda poluproizvoda i za plate.

„Reprogram postojećih kreditnih aranžmana- nakon moratorijuma reprogram aranžmana sagledavajući situaciju za svako preduzeće u skladu sa potrebama preduzeća“ – rekao je direktor IRF.

Sada ne razmišljamo o vanrednom stanju

Odgovarajući na pitanja novinara premijer Duško Marković je rekao, među ostalim, da se za sada ne razmišlja o uvođenju vanrednog stanja.

Na pitanje da li će isplata zarada i penzija iz budžeta biti redovna, premijer je odgovorio potvrdno dodajući da ipak moramo računati na negativne efekte pandemije na ekonomiju.

„Ove mjere koje smo preduzeli usmjerene su, između ostalog, kao socijalna podrška, kao stabilizacione mjere i istovremeno mjere koje treba da obezbijede održivost javnih vinansija. Dakle, vjerujem da barem u izgledno vrijeme nećemo imati problema u vezi sa tim“ – rekao je Premijer.

Ministar finansija: Prijavljivati PDV, na zahtjev će biti oslobađanja od plaćanja

Odgovarajući na pitanja novinara o tome da li treba prijavljivati PDV, ministar finansija Darko Radunović je kazao da svakako treba prijavljivati, a da će na zahtjev biti oslobađanja. Važno je, kako je dodao, imati redovne evidencije i znati kolike su poreske obaveze.

Ministar Radunović je, odgovarajući na pitanja, saopštio da nije razmatrana mogućnost promjene stope PDV-a kao i da sada nije trenutak da se radi rebalans budžeta, ali da će vjerovatno okolnosti dovesti do toga da se u nekom trenutku taj posao uradi.

„Mi ćemo voditi računa da funkcioniše zdravstvo, vodićemo računa o socijalno ugroženima, ali mi nemamo mogućnost emitovanja novca. Mi ćemo ovim olakšicama, oslobađanjima, odlaganjima itd. stvarati ambijent i prostor za funkcionisanje privrede” – rekao je ministar finansija.

Ministarka ekonomije: Građani napravili zalihe osnovnih namirnica za četiri mjeseca

Ministarka ekonomije Dragica Sekulić je kazala da je glavni zadatak obezbijediti neprekidno snabdijevanje električnom energijom, vodom, telekomunikacionim uslugama građanima koji su kod kuće ovih dana.

„U ovom trenutku nijesmo razmatrali mjere odgađanja plaćanja računa za struju, telefon, vodu, ali to ne znači da se o njima neće razgovarati u narednom periodu. Moramo biti svjesni da sve te kompanije funkcionišu na tržišnim principima i da je neophodno da te sisteme sačuvamo kako bi oni mogli da pružaju usluge koje su u interesu građana Crne Gore“- kazala je ministarka Sekulić.

Ministarka ekonomije je istakla da niko od nas nije dobio ni jedan podatak o tome da je ijedna pekara u Crnoj Gori danas bez brašna. Ona je rekla da su građani prethodnih dana napravili zalihe osnovnih životnih namirnica na nivou četvoromjesečne potrošnje.

„Bez obzira na to Crna Gora je jedina zemlja u kojoj na rafovima u prodavnicama ne nedostaje ama baš ništa. To znači da sve službe uključujući Vladu Crne Gore, Ministarstvo ekonomije, Upravu za bezbjednost hrane, Upravu carina i mnoge druge, rade 24h kako ni jedna namirnica ne bi falila. U ovom trenutku ima dovoljno svih životnih namirnica. Uvozi se i brašno i pšenica, naši mlinovi rade“ – pojasnila je ministarka ekomomije.

Rekla je da je na osnovu 300 tržišnih nadzora inspekcija, dodala je ona, imamo vrlo mali broj promjena cijena životnih namirnica koje su u skladu sa zakonom.

Ministar Purišić: Pomoć od 50 eura za preko 20.000 građana

Ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić kazao je da će se pomoć od po 50 eura isplaćivati preko centara za socijani rad: ”Ta vrsta pomoći predviđena je za 8.583 korisnika materijalnog obezbjeđenja porodice. Njima će pomoć dijeliti poštari”.

Dodao je i da će 11.957 penzionera koji primaju minimalnu penziju dobiti jednokratnu pomoć od po 50 eura i to na isti način na koji se isplaćuju njihove penzije.

PREDLOG HITNIH MJERA VLADE – podrška građanima i privredi u cilju umanjenja negativnih efekata od epidemije korona virusa

U svrhu borbe protiv ublažavanja negativnih efekata epidemije na ekonomsku akvitnost u zemlji i pogoršanja materijalnog statusa najugroženijih grupa stanovništa Crne Gore, predlažu se sljedeće mjere Vlade: Vlada Crne Gore usvojila je hitne mjere kao reakcija na negativne ekonomske efekte od epidemije korona virusa:

1. Nalaže se potrošačkim jedinicama Budžeta države da sve aktivnosti koje nisu mandatornog karaktera, odlože za naredni period; Zadužuju se sve potrošačke jedinice budžeta države da, u roku od 5 dana, dostave Ministarstvu finansija prijedlog izmjene plana dinamike budžetske potrošnje, shodno naznačenom režimu rada.

2. Zadužuje se Ministarstvo finansija da, u periodu od 90 dana, ne pokreće nove postupke javnih nabavki za potrebe potrošačkih jedinica budžeta države, osim u slučaju javnih nabavki neophodnih za funkcionisanje zdravstvenog sistema, potreba nacionalne bezbjednosti i hitnih nabavki, shodno odredbama zakona;

3. Zadužuju se sve državne institucije koje daju u zakup nepokretnost u vlasništvu države da svim subjektima koji uzimaju u zakup nepokretnost, po zahtjevu, omoguće odlaganje plaćanja predmetne obaveze za period od 90 dana, počevši od 1.aprila 2020. godine;

4. Nalaže se svim korisnicima državnog budžeta, ustanovama čiji je osnivač država i privrednim društvima u većinskom vlasništvu države da, u periodu od 90 dana, obustave isplatu varijabilnog dijela zarade, i stave van snage opšte i pojedinačne pravne akte kojima se utvrđuje naknada za rad u komisijama, upravnim odborima i drugim radnim tijelima, uz izuzetak radnih tijela gdje je rad profesionalizovan;

5. Zadužuje se Poreska uprava da, po zahtjevu poreskog obveznika, na period od 90 dana, odloži naplatu poreskih potraživanja po osnovu poreza na dohodak i doprinosa na zarade, za privredna društva – uz izuzetak od primjene mjere za privredna društava koja su u većinskom vlasništvu države ili većinskom vlasništvu lokalnih samouprava, a koja ne posluju po tržišnim principima - i preduzetnike koji nisu u mogućnosti da izmire poreske obaveze, usljed negativnih efekata na poslovanje izazvanih epidemijom korona virusa;

6. Zadužuje se Poreska uprava da, po zahtjevu poreskog obveznika, na period od 90 dana, odloži naplatu poreskih obaveza po osnovu Zakona o reprogramu poreskog potraživanja privrednim društvima i preduzetnicima koji nisu u mogućnosti da izmire poreske obaveze, usljed negativnih efekata na poslovanje izazvanih epidemijom korona virusa;

7. Zadužuje se Ministarstvo finansija da, iz sredstava tekuće budžetske rezerve, preusmjeri sredstva na odgovarajuće pozicije Ministarstva rada i socijalnog staranja i Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, za potrebe obezbijeđivanja jednokratne novčane pomoći u vrijednosti od 50€ porodicama korisnika materijalnog obezbijeđenja i korisnicima penzijskog i invalidskog osiguranja koji ostvaruju pravo na minimalnu penziju. Zadužuje se Ministarstvo rada i socijalnog staranja i Fond PIO da Ministarstvu finansija dostave precizan broj korisnika i odgovarajuće pozicije u okviru budžeta Ministarstva rada i socijalnog staranja i Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje na koje će se sredstva iz tekuće budžetske rezerve biti preusmjerena.

8. Zadužuje se Ministarstvo rada i socijalnog staranja da omogući kontinuitet u ostvarivanju prava korisnicima osnovnih materijalnih davanja iz socijalne zaštite i to prava na dodatak za njegu i pomoć, ličnu invalidninu, kao i prava na materijalno obezbjeđenje po osnovu nesposobnosti za rad kojima je pravo utvrđeno u ograničenom trajanju, ukoliko je rok za njihovo korišćenje istekao za vrijeme trajanja privremenih mjera, do ponovnog uspostavljanja rada komisije, kada će se preispitati nastavak korišćenja navedenih prava.

9. Zadužuje se Ministarstvo kulture da pruži podršku medijskom sektoru kroz raspisivanje Konkursa za finansiranje programskih sadržaja u štampanim dnevnim novinama u Crnoj Gori i kroz pružanje finansijske podrške lokalnim javnim emiterima u cilju jačanja medijskih kapaciteta.

10. Preporučuje se Agenciji za elektronske medije, da u cilju pružanja podrške medijima radi obezbjedjivanja kontinuiteta u radu elektronskih medija, sagleda mogućnost olakšice od obaveze plaćanja naknade za emitovanje komercijalnih i javnih emitera, na period od 90 dana.

11. Zadužuje se Radio-difuzni centar da odloži naplatu obaveza lokalnih RTV emitera na period od 90 dana.

12. Zadužuju se Uprava javnih radova i Uprava za saobraćaj da, po zahtjevu, u periodu trajanja mjera Vlade, omoguće obezbijeđivanje avansnog plaćanja prema izvođačima radova i izvršiocima usluga angažovanim na započetim kapitalnim projektima, uz obezbijeđivanje bankarske garancije u vrijednosti avanasa, u cilju obezbijeđivanja likvidnosti izvođača i pružaoca usluga i održavanja kontinuiteta u izvođenju radova. Zadužuju se uprave da o predmetnom u najkaćem roku informišu Ministarstvo fnansija.

13. Nalaže se privrednim društvima u većinskom vlasništvu države da, u periodu trajanja mjera Vlade, obustave sve troškove nemandatornog karaktera.

Preporuke:

1. Preporučuje se jedinicama lokalne samouprave, ustanovama i agencijama čiji je osnivač lokalna samouprava, privrednim društvima u većinskom vlasništvu lokalne samouprave i nezavisnim regulatornim agencijama da, u skladu sa politikom i mjerama Vlade Crne Gore, vode odgovornu fiskalnu politiku u cilju usklađivanja svojih rashoda sa raspoloživim prihodima i procjenama efekata aktuelne situacije na parametre javnih finansija na lokalnom nivou.

2. Preporučuje se jedinicama lokalne samouprave, ustanovama i agencijama čiji je osnivač lokalna samouprava, privrednim društvima u većinskom vlasništvu lokalne samouprave i nezavisnim regulatornim agencijama da obustave isplatu varijabilnog dijela zarade, i stave van snage opšte i pojedinačne pravne akte kojima se utvrđuje naknada za rad u komisijama, upravnim odborima i drugim radnim tijelima, uz izuzetak radnih tijela gdje je rad profesionalizovan, na period od 90 dana;

3. Vlada je donijela odluku da članovi vlade izvrše uplatu donacije u vrijednosti od 50% jedne mjesečne zarade na poseban račun kod Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti, koji je otvoren za ove namjene. Preporučuje se svim javnim funkcionerima na centralnom i lokalnom novou da, za potrebe borbe protiv epidemije korona virusa, izvrše uplatu donacije u vrijednosti od 50% jedne mjesečne zarade na poseban račun kod Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti, koji je otvoren za ove namjene.


NOVE MJERE ZAŠTITE GRAĐANA OD KORONAVIRUSA

18. mart 2020.

Zabrana rada većine trgovinskih objekata, obustava taksi usluga, izmjena sistema funkcionisanja zdravstvenog sistema

Ministarstvo zdravlja donijelo je danas, nakon sjednice Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti, naredbu o novim privremenim mjerama na zaštiti građana od širenja koronavirusa i više preporuka.

Naređuju se privremene mjere radi sprečavanja unošenja zaraznih bolesti u zemlju, suzbijanja i sprječavanja prenošenja u druge zemlje, kao i zaštitu stanovništva od novog koronavirusa, i to:

1) obezbjeđivanje redovnog odvijanja rada i pružanja usluga od strane pravnih lica čiji je osnivač država ili lokalna samouprava, koji obavljaju poslove od javnog interesa, a nezamjenljiv su uslov života i rada građana;

2) zabrana rada trgovinskih objekata, osim apoteka i objekata u kojima se obavlja trgovina hranom, pićem, sredstvima za higijenu, motornim gorivima, građevinskim proizvodima, sredstvima za zaštitu i prihranu bilja i sadnog materijala, proizvoda za ishranu i liječenje životinja;

3) obustava taxi prevoza;

4) stavljanje zaliha zaštitne opreme i dezinfekcionih sredstava koje posjeduju veledrogerije, na raspolaganje sistemu javnog zdravstva Crne Gore, uz novčanu naknadu po tržišnim cijenama;

5) izmjena sistema funkcionisanja zdravstvenog sistema u dijelu pružanja zdravstvenih usluga na način da se:

 • u Kliničkom centru Crne Gore, opštim i specijalnim bolnicama, kao i ustanovama u Mreži zdravstvenog sistema obezbijedi dostupnost specijalističkih pregleda za hitne pacijente na osnovu predloga izabranog doktora sa oznakom „hitno“. Prethodno zakazani specijalistički pregledi biće obavljeni kada se steknu epidemiološki uslovi;
 • u Kliničkom centru Crne Gore obezbijedi dostupnost svih medicinskih usluga u kontinuitetu za hemato-onkološke pacijente po utvrđenom rasporedu;
 • odloži sprovođenje programa skrininga raka debelog crijeva, raka dojke i raka grlića materice dok traju mjere;
 • obustavi rad stomatoloških ordinacija, uz obavezu da se za hitne pacijente organizuje dežurstvo;
 • obavežu svi domovi zdravlja da sprovode mjere koje će omogućiti racionalno i efikasno korišćenje ljudskih resursa u aktuelnim epidemiološkim uslovima;
 • obaveže Dom zdravlja Podgorica da u zdravstvenom objektu Tološi otvori punkt za pacijente „sumnjive na infekciju virusom KOVID 19“;
 • obezbijedi upućivanje i transport pacijenata na liječenje van Crne Gore, isključivo u slučajevima životne ugroženosti pacijenta;

6) omogućavanje apotekama da dostavljaju ljekove i medicinska sredstava na kućnu adresu građana kojima je kretanje ograničeno. Dostava se može vršiti za ljekove i medicinska sredstva koja ispunjavaju uslove za promet na malo i u o čemu je apoteka koja vrši dostavu dužna da vodi evidenciju u skladu sa odredbama Zakona o apotekarskoj djelatnosti;

7) zbog epidemiološkog rizika, zabranjuje se organizacija dostavljanja na kućne adrese životnih namirnica i ljekova bez saglasnosti Operativnog štaba Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti;

8) u jedinicama lokalne samouprave, pored ovlašćenja propisanih zakonom kojim se uređuju poslovi i ovlašćenja Komunalne policije, komunalni policajac je posebno ovlašćen i za podnošenje krivične prijave radi utvrđivanja krivične odgovornosti zbog nepostupanja po odredbama naredbi za preduzimanje privremenih mjera za sprečavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprečavanje prenošenja novog koronavirusa koje se odnose na:

 • zabranu pružanja ugostiteljskih usluga u hotelima, osim za prijavljene goste;
 • zatvaranja disko klubova/barova i noćnih klubova/barova;
 • zatvaranja ugostiteljskih objekata - kafića, kafana, kafeterija, restorana i barova, osim ugostiteljskih objekata koji dostavljaju hranu i omogućavaju preuzimanje hrane i obroka, uz zabranu boravka gostiju u samim objektima;
 • zabranu obavljanja trgovinskih i ugostiteljskih usluga u tržnim centrima;
 • zabrana okupljanja stanovništva u zatvorenim i na otvorenim javnim mjestima (javna okupljanja, javne priredbe, sportski, politički, vjerski, kulturno-umjetnički, privatni skupovi, obredi i manifestacije, u skladu sa zakonom);
 • zatvaranja dječjih igraonica;
 • zatvaranja fitnes centara;
 • zabranu rada otvorenih i zatvorenih objekata za sport i rekreaciju i bazena;
 • zatvaranja kazina, kladionica i kockarnica;
 • obustave javnog prevoza putnika u prigradskom i gradskom autobuskom i kombi prevozu;
 • zatvaranja frizerskih i kozmetičkih salona;
 • zabrana rada trgovinskih objekata, osim apoteka i objekata u kojima se obavlja trgovina hranom, pićem, sredstvima za higijenu, motornim gorivima, građevinskim proizvodima, sredstvima za zaštitu i prihranu bilja i sadnog materijala, proizvoda za ishranu i liječenje životinja;
 • obustava taxi prevoza.

Naglašava se da nepostupanje po mjerama podliježe krivičnoj odgovornosti, u skladu sa čl. 287 i 302 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Ministarstvo zdravlja radi sprečavanja unošenja i širenja korona virusa i radi zaštite građana preporučuje da hronični bolesnici i osobe starije od 65 godina ne napuštaju domove.

Apeluje se da se građani koji nemaju nemaju obavezni radni angažman maksimalno uzdrže i bez velike potrebe ne napuštaju domove.

Preporučuje se Crvenom krstu Crne Gore da za osobe sa invaliditetom, penzionere, starije osobe i hronične bolesnike obezbijedi dostavu hrane, ljekova, sredstava za održavanje higijene i drugih potrepština, ako za ove potrebe nemaju drugu mogućnost i podršku.

Crveni krst će za ove potrebe uspostaviti posebnu telefonsku liniju

Preporučuje se građanima da u vozilu ne prevoze lica sa kojima ne žive u zajedničkom domaćinstvu.

ŽIRO-RAČUNI ZA UPLATU POMOĆI: COVID-19

18. mart 2020.

Nacionalno koordinaciono tijelo je, imajući u vidu značajan broj donatora koji se javljaju iskazujući spremnost da pomognu napore koje država sprovodi u suzbijanju koronavirusa, pozdravilo plemenite namjere i pozvalo sve subjekte koji ovim putem iskazuju visok stepen društvene odgovornosti da svoju namjeru realizuju u komunikikaciji sa Nacionalnim koordinacionim tijelom putem kontakt adrese elektronske pošte: CoronaInfoCG@gov.me.

Za donacije su otvorenu žiro računi – za uplate iz zemlje 510-117161-85 i za uplate iz inostranstva: Intermediary bank RAIFFEISEN ZENTRALBANK OESTERREICH AG VIENNA, SWIFT RZBAATWW, Account with Institution Party Identifier 000-55.062.301, Swift Address CKBCMEPG, Name CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD PODGORICA, Beneficiary Customer VLADA CRNE GORE Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti, Karađorđeva b. b. 81000, Podgorica, MONTENEGRO, IBAN: ME25510000000011716185.


NOVE PREPORUKE ZAŠTITE GRAĐANA OD KORONAVIRUSA

17. mart 2020.

Objavljene nove preporuke zaštite građana od koronavirusa

Ministarstvo zdravlja donijelo je danas, nakon sjednice Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti naredbu o preduzimanju novog seta privremenih mjera na zaštiti građana od širenja koronavirusa i više preporuka državnoj upravi, privredi i medijima.

Naređuju se privremene mjere radi sprečavanja unošenja zaraznih bolesti u zemlju, suzbijanja i sprječavanja prenošenja u druge zemlje, kao i zaštitu stanovništva od novog koronavirusa, i to:

1) Obustava javnog prevoza putnika u međugradskom, prigradskom i gradskom autobuskom i kombi prevozu;

2) Obustava javnog prevoza putnika u unutrašnjem željezničkom saobraćaju;

3) Zatvaranje šalterskih sala područnih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave za nekretnine;

4) Obaveza državnih organa, organa državne uprave, organa lokalne samouprave i lokalne uprave, pravnih lica koja vrše javna ovlašćenja i javnih službi da sve odluke u postupcima koji se vode pred tim organima strankama dostave putem pošte;

5) Zabrana rada otvorenih i zatvorenih objekata za sport i rekreaciju i bazena;

6) Obaveza smještaja u karantin lica koja su bila ili za koja se sumnja da su bila u kontaktu sa licima oboljelim od novog koronavirusa ili sa licima za koja postoji sumnja da su oboljela od ove bolesti, kao i lica koja dolaze iz zemalja sa visokim nivoom lokalne transmisije virusa. Lica koja su bila u kontaktu sa oboljelim od novog koronavirusa moraju biti sama u prostoriji u karantinu;

7) Preduzimanje kontinuiranih mjera praćenja smještaja u samoizolaciji lica koja dolaze iz zemalja sa umjerenim i niskim nivoom transmisije i nijesu došla organizovanim prevozom, uz strogo poštovanje ove mjere i kontrolu od strane nadležnih organa koji su dužni da podnesu krivičnu prijavu zbog nepoštovanja ove mjere, u skladu sa zakonom;

8) Obustava prelaska preko graničnih prelaza Sitnica - Zupci na putnom pravcu Herceg Novi – Trebinje, Meteljka – Metaljka na putnom pravcu Pljevlja – Čajniče, Čemerno na putnom pravcu Pljevlja – Priboj;

9) Zatvaranje frizerskih i kozmetičkih salona.

Naglašava se da nepostupanje po mjerama podliježe krivičnoj odgovornosti, u skladu sa čl. 287 i 302 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Ministarstvo zdravlja radi sprečavanja unošenja i širenja korona virusa i radi zaštite građana preporučuje:

1) Maksimalno uzdržavanje od korišćenja javnih površina, uz poštovaanje režima socijalne distance, međusobna udaljenost od najmanje dva metra, uz obavezu komunalnih službi opština, Glavnog grada i Prijestonice da kontroliše ovako definisani režim kretanja izuzev u ispunjavanju redovnih radnih obaveza;

2) Neophodno rigorozno pridržavanje mjera higijene, a posebno lične higijene i higijene ruku;

3) Svim državnim institucijama i jedinicama lokalne samouprave kao i privrednim subjektima, čiji je djelokrug rada na bilo koji način povezan sa aktivnostima sprečavanja širenja koronavirusa, da prilikom komunikacije s javnošću tijesno sarađuju sa Nacionalnim koordinacionim tijelom kako bi se smanjila na minimum mogućnost slanja različitih poruka i informacija i time zbunjivala javnost.

Posebno partnerstvo na ovom planu se očekuje od trgovačkih lanaca, preduzeća za transport robe, veledrogerija i apoteka.

Medijima da sve informacije u vezi sa aktivnostima na sprečavanju virusa korona traže od Nacionalnog koordinacionog tijela i da svoja saznanja prije objave provjere u Nacionalnom koordinacionom tijelu.

4) Odlaganje svadbi;

5) Obavljanje sahrana u užem krugu porodice;

6) Trgovačkim centrima da prva dva radna sata budu rezervisana da robu kupuju stara lica i lica sa invaliditetom.


OBUSTAVLJEN MEĐUNARODNI PUTNIČKI SAOBRAĆAJ

16. mart 2020. god

Obustavlja se međunarodni putnički saobraćaj, istekla lična dokumenta smatraće se važećim, ograničava se broj prisutnih u šalter salama

Obustavlja se javni prijevoz putnika u međunarodnom drumskom, željezničkom i vazdušnom saobraćaju.

Državni organi, organi državne uprave, organi lokalne samouprave i lokalne uprave obavezuju se da lična dokumenta (lična karta, pasoš i vozačka dozvola), koja posjeduju građani, izdata nakon 2008. godine, a kojima je istekao rok važenja, po osnovu kojih ostvaruju pred tim organima neko svoje pravo ili izvršavaju obavezu, smatraju važećim.

Ograničava se broj građana u šalter salama područnih jedinica i filijala Ministarstva unutrašnjih poslova i drugih organa državne uprave, tako što u šalter sali, nezavisno od površine, ne može da boravi više građana od broja postojećih šalterskih mjesta.

Vlada ponavlja da će svim našim državljanima u inostranstvu omogućiti povratak u zemlju. Svi putnici iz inostranstva moraće po povratku u zemlju da provedu u karantinu najmanje dvije sedmice.

Ovo su najnovije privremene mjere koje je Ministarstvo zdravlja donijelo nakon današnje sjednice Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti radi sprečavanja unošenja zaraznih bolesti u zemlju, suzbijanja i sprečavanja prenošenja u druge zemlje, kao i zaštitu stanovništva Crne Gore od novog virusa korona.

Posebni slučajevi koji su predmet međudržavne saradnje i potreba od posebnog državnog interesa, a naročito za potrebe javnog zdravlja razmatraće i o njima odlučivati Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti.


NOVE PRIVREMENE MJERE ZA ZAŠTITU GRAĐANA OD VIRUSA KORONA

15. mart 2020. god

Donijete nove privremene mjere za zaštitu građana od virusa korona: zabranjeni putovanja u inostranstvo i ulazak stranaca u CG, zatvoreni ugostiteljski objekti

Ministarstvo zdravlja donijelo je na predlog Instituta za javno zdravlje Crne Gore, a na osnovu Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, Naredbu za preduzimanje privremenih mjera za sprečavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprečavanje prenošenja novog koronavirusa.

Privremene mjere su:

1) zabrana ulaska strancima, osim strancima sa stalnim ili privremenim boravkom u Crnoj Gori i strancima koji upravljaju motornim vozilima kojima se obavlja promet robe.

Promet robe za potrebe Crne Gore kao i za tranzit ostaje nesmetan, uz posebne mjere zdravstveno sanitarnog nadzora;

2) obavezna samoizolacija za sve crnogorske državljane, kao i za strance koji imaju stalni ili privremeni boravak u Crnoj Gori, koji dolaze iz inostranstva, a na osnovu rješenja zdravstveno sanitarne inspekcije;

3) zabrana pružanja ugostiteljsih usluga u hotelima, osim za prijavljene goste;

4) zatvaranje disko klubova/barova i noćnih klubova/barova;

5) zatvaranje ugostiteljskih objekata – kafića, kafana, kafeterija, restorana i barova, osim ugostiteljskih objekata koji dostavljaju hranu i omogućavaju preuzimanje hrane i obroka, uz zabranu boravka gostiju u samim objektima;

6) zabrana obavljanja trgovinskih i ugostiteljskih usluga u tržnim centrima;

7) zatvaranje dječjih igraonica;

8) zatvaranje fitnes centara;

9) zatvaranje kazina, kladionica i kockarnica;

10) ograničavanje broja kupaca u odnosu na površinu prodajnog objekta tako što na deset kvadratnih metara površine prodajnog objekta može da se nalazi samo jedan potrošač. U prodajnom objektu, nezavisno od površine, ne može da boravi više od 50 potrošača u isto vrijeme.

Izuzetno za tržnice i pijace broj kupaca koji istovremeno mogu da budu u objektu ograničava do 100 potrošača;

11) obaveza odgovornih lica u trgovinskim objektima da obezbijede/označe rastojanje od najmanje dva metra između lica koja se nalaze ispred prodajnih objekata, na kasama i sektorima u kojima se roba uslužuje od strane zaposlenih lica u prodajnom objektu;

12) obaveza odgovornih lica u trgovinskim objektima da za svoje zaposlene obezbijede primjenu mjera zaštite zdravlja propisanih od strane Instituta za javno zdravlje Crne Gore;

13) obaveza odgovornih lica u trgovinskim objektima da na ulazu u prodajni objekat istaknu obavještenje o maksimalnom broju lica koja se u tom objektu mogu istovremeno nalaziti i da organizuju sprovođenje ove mjere;

14) obaveza opština, Glavnog grada i Prijestonice da u saradnji sa opštinskim kriznim štabovima identifikuju potencijalne objekte za sprovođenje mjera karantina, u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima i načinu organizovanja i sprovođenja zdravstvenog nadzora i karantina i uslovima koje moraju da ispunjavaju objekti za smještaj u karantin („Službeni list CG“, broj 13/20) i predlože Ministarstvu zdravlja za dalju proceduru određivanja karantina.

Mjere se primjenjuju od objave u Službenom listu Crne Gore u trajanju od 15 dana.

Posebni slučajevi koji su predmet međudržavne saradnje i potreba od posebnog državnog interesa, a naročito za potrebe javnog zdravlja razmatraće i o njima odlučivati Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti.

Nepostupanje po mjerama iz člana 1 ove naredbe podliježe krivičnoj odgovornosti, u skladu sa čl. 287 i 302 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Prilog:

Budite u toku sa aktivnostima UPCG.

Prijavite se za newsletter.