+382 (0)20 209 250 | ENG

IRF - nova kreditna linija za obezbjeđenje likvidnosti

Vijesti 25/03/2020
IRF - nova kreditna linija za obezbjeđenje likvidnosti

Povodom nove kreditne linije Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore A.D. (IRF) namijenjene za obezbjeđenje likvidnosti, u nastavku slijede:

- saopštenje dr Zorana Vukčevića, predsjednika Odbora direktora IRF-a sa press konferencije održane u srijedu, 25. marta 2020. godine;

- obavještenje o moratorijumu na finansijske plamane odobrene od strane IRF.

Takođe, u vezi Programa podrške likvidnosti privrednicima za saniranje posljedica izazvanih pandemijom korona virusa koji od 26. marta 2020. godine sprovodi IRF, u prilogu su dva dokumenta IRF-a (Informacije o Kreditnoj liniji, Obrazac zahtjeva za moratorijum), kao i dopis IRF-a koji je ovim povodom upućen Uniji poslodavaca Crne Gore.


25.03.2020. god – Saopštenje sa press konferencije IRF-a

U okviru ukupnih hitnih mjera Vlade, IRF CG je donio odluku o novoj kreditnoj liniji, namijenjenoj za obezbjedjenje likvidnosti, jednostavno kazano kreditna linija za preživljavanje.

U situaciji smo borbe za život. Život i zdravlje naših gradjana je iznad svega.

S toga, prioritet je nabavka ljekova, medicinske opreme, sanitetskih vozila. Za ove namjene moramo imati sredstva! Odmah zatim, je proizvodnja, prerada i nabavka hrane i sredstava za higijenu. Uzimajući u obzir neizvjesnost trajanja pandemije moramo voditi računa o snabdijevanju građana najnužnijim prozvodima.

Dalje, slijede preduzetnici, mikro i mala preduzeća koja su direktno ugrožena. To su ugostitelji, zanatlije, taksisti, mali autoprevoznici, mali butici, frizeri, privatni dječji vrtići, male trgovine i drugi preduzetnici koji su morali da zatvore svoje objekte.

Za njih je omogućen kredit za likvidnost, namijenjen prije svega za isplatu plata zaposlenima i to za naredna tri mjeseca, a na osnovu zadnje isplaćene neto zarade. Taj kredit će se isplaćivati preko banaka na tekući račun zaposlenih. Na taj način ćemo obuhvatiti što više malih preduzetnika i njihove zaposlene, s obzirom na ograničene finansijske resurse u ovom trenutku.

U ovim teškim okolnostima podržaćemo i srednja i velika preduzeća, jer moramo voditi računa o projektima i investicijama koja su od presudnog značaja da se održi osnovna ekonomska aktivnost. Nužno je sačuvati sva zdrava preduzeća koja su u prethodnom periodu pokazivala odgovoran odnos prema biznisu i prema državi, prije svega kroz plaćanje poreza i koja će i dalje imati odgovoran odnos prema zaposlenima, kao i do sad.

Moramo biti svjesni da intenzitet uticaja ukupne situacije na preduzeća nije isti, nisu sva preduzeća u istoj poziciji u odnosu na akumulirani kapital, ukupne finansijske resurse, postojeće zalihe, ostvarene dobiti u predhodnom periodu itd., tj. neće svi imati istu mogućnost da amortizuju negativan uticaj ukupne situacije.

Turizam je već ozbiljno ugrožen i tek ćemo posljedice toga sagledavati u periodu koji je pred nama.

U tom smislu, IRF će analizirati svako preduzeće pojedinačno i na osnovu toga procjenjivati i donositi odgovrajuće odluke. Dakle, ne postoji pravo na kredit i nije moguće po automatizmu dobiti kredit, već će IRF na osnovu svakog pojedinačnog zahtjeva i analize, u skladu sa realnom situacijom i potrebama, donositi pojedinačnu odluku. IRF preuzima odgovrnost za svoj rad i u ovim teškim vremenima.

Moram naglasiti da ovo nije vrijeme za preduzeća koja žele iskoristiti povoljne uslove kreditne linije u cilju rješavanja problema poslovanja iz prošlosti. Niti mogu biti dio ove kreditne linije oni preduzetnici i preduzeća koja vide šansu da kroz date povoljnosti ostvaruju ekstra profit i da imaju bilo koje druge nezaslužene benefite, kao na primjer refinasiranje bankarskih kredita.

Kreditne procedure će biti pojednostavljene, a da bi se zaštitili od bilo kakve zloupotrebe, ponavljam, IRF preuzima odgovornost da donosi pojedinačnu odluku za svaki pojedinačni zahtjev.

Po kreditnoj liniji iznos kredita može biti do 3 miliona, ali to ne znači da svi koji se prijave moraju da dobiju taj iznos. IRF procjenjuje iznos u odnosu na kompleksnost situacije u kojoj se preduzeće nalazi i u skladu sa navedenim potrebama.

Grace period je do 2 godine, i to će se pojedinačno utvrditi koliko treba da bude u zavisnosti od realne mogućnosti preduzeća.

Kamatna stopa je 1,5%. To su sredstva iz EIBa, a ako budu iz nekih drugih izvora kamata će biti 2%.

Kredit se realizuje bez naknade.

Dokumentacija se dostavlja elektronski ili poštom, počevši od sjutra.

Zaposleni Fonda će biti dostupni na telefonu i na e-mailu.

Dakle, ova kreditna linija će biti upotrijebljena isključivo za potrebe rješavanja problema nelikvidnosti nastale usljed posljedica izazvanih pandemijom korona virusa. Sredstva se mogu upotrijebiti za nabavku proizvoda, poluproizvoda, sirovina kao i za isplatu plata.

Ponavljam, pažnja je usmjerena na: ljekove, medicinsku opremu, sanitetska vozila, proizvodnju, preradu i nabavku hrane, turizam i ugostiteljstvo, saobraćaj, usluge.

IRF intezivno pregovara sa svojim međunarodnim partnerima da bi obezbijedio što više finansijskih sredstava, kako bi se pripremili za period nakon prestanka pandemije kada će biti potrebno realizovati i neki sanacioni i razvojni program.

Poštovani preduzetnici,

Sada nam je više nego ikad potrebno da svi zajedno pokažemo razumijevanje, humanost, solidarnost i strpljenje.

Svi smo u specifičnim okolnostima, a zdravlje nam je na prvom mjestu. To važi i za zaposlene u IRF, zato vas molim da razumijemo ukupnu poziciju svih nas.

Uradićemo sve što je u našoj moći, da poštujući sve mjere zaštite, radimo i budemo na usluzi našim preduzetnicima, preduzećima i gradjanima.


25.03.2020. god – Obavještenje o moratorijumu na finansijske plamane odobrene od strane Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore A.D.

U skladu sa Zaključcima Vlade Crne Gore od 24.03.2020. godine i Odlukom Odbora direktora Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore A.D. od 24.03.2020. godine o odobrenju moratorijuma, a u vezi sa Odlukom CBCG o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih uticaja novog korona virusa na finansijski sistem O.br. 0101-2279-2/2020 ("Sl.list Crne Gore" br. 19/20), obavještavamo da korisnici kredita (pravna lica, poljoprivrednici, preduzetnici i ostali korisnici kredita) imaju pravo na privremenu obustavu plaćanja obaveza po osnovu kredita u trajanju do 90 dana.

Korisnik kredita koji želi da ostvari pravo na moratorijum dužan je da elektronskim putem dostavi Fondu zahtjev za moratorijuma na email adresu: info@irfcg.me

Ukoliko ne postoji mogućnost za dostavljanje elektronskim putem, zahtjev za moratorijuma korisnik je dužan dostaviti Fondu u pisanoj formi putem pošte na adresu Fonda: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog broj 126/I, 81000 Podgorica.

Samo izuzetno, ukoliko korisnik kredita nije u mogućnosti dostaviti zahtjev za moratorijum na jedan od već navedih načina isti je dužan javiti se Fondu putem besplatnog call centra na broj 080 012 012.

Zahtjev za moratorijuma korisnika kredita po pravilu treba sadržati sljedeće podatke:

  • Naziv korisnika kredita/Ime i prezime: _____________________________
  • MB/JMBG korisnika kredita: _____________________________
  • Adresa za prijem obavještenja: _________________________
  • E-mail:__________________________________
  • Kontakt telefon: _____________________________
  • Izvršni direktor/ovlašćeno lice: _____________________________

Obrazac ZAHTJEVA za moratorijum može se preuzeti OVĐE.

Svaki zahtjev za moratorijum dostavljen Fondu na način i pod uslovima koji su prethodno opisani, ima se smatrati da je poslat od strane ovlašćenog lica korisnika kredita.

Objavljivanjem Obavještenja o moratorijumu na finansijske plasmane odobrene od strane Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore A.D. na internet stranici Fonda https://www.irfcg.me ima se smatrati da je isto dostavljeno svim korisnicima kredita.

Prilog:

Budite u toku sa aktivnostima UPCG.

Prijavite se za newsletter.