+382 (0)20 209 250 | ENG

Javni prihodi mogu biti sigurni i stabilni samo ako prate snagu i mogućnosti privrednika

Vijesti 26/07/2019
Javni prihodi mogu biti sigurni i stabilni samo ako prate snagu i mogućnosti privrednika

Iako su se u Crnoj Gori, u poslednjih deset godina, desile pozitivne promjene po pitanju sprovođenja ekonomskih reformi, još uvijek postoje značajni problemi i na nacionalnom i lokalnom nivou. Da bi procesi koji su u toku bili efikasniji, brži i uspješniji, oni moraju počivati na saradni javnog i privatnog sektora i biti u službi interesa poslovne zajednice, ocijenjeno je na konferenciji „Parafiskaliteti, kao javni prihodi, uz rasterećenje privrede: Kako naći balans?“ koju je organizovala Unija poslodavaca Crne Gore (UPCG), u saradnji sa Međunarodnom organizacijom rada (ILO).

Događaj su otvorili predsjednik UPCG Predrag Mitrović, šefica kancelarije ILO-a za aktivnosti poslodavaca u regionu centralne i istočne Evrope Julija Drumea (Iulia Drumea), kao i generalna direktorica Direktorata za finansijski sistem i unapređenje poslovnog ambijenta u Ministarstvu finansija Bojana Bošković.

Predrag Mitrović, predsjednik UPCG je u svom izlaganju podsjetio da je Unija poslodavaca godinama snažno posvećena zastupanju i zaštiti interesa poslodavaca i biznis zajednice, kao i pružanju podrške kreatorima politika u procesima stvaranja povoljnog ambijenta za održiva preduzeća, ekonomski rast i dostojanstveni rad za sve. “UPCG svoje stavove iskazuje otvoreno i hrabro, ali uvijek u najboljoj namjeri. Naš cilj je snažna privreda koju čine uspješna, inovativna i izvozno orjentisana preduzeća, a to zahtijeva da pravovremeno prepoznamo biznis barijere, a zatim i ponudimo preporuke za njihovo uklanjanje“, istao je on.

„Kroz dva strateška Izvještaja UPCG iz 2017. i 2018. godine, kreirana uz podršku ILO-a, analizirali smo stanje, uzroke i posljedice brojnih parafiskaliteta koji postoje na nacionalnom i lokalnom nivou. Ohrabruje što su određene preporuke iz tih Izvještaja naišle na razumijevanje kreatora politika i donosioca odluka, a zatim i rezultirale konkretnim, pozitivnim potezima o kojima će i učesnici našeg panela danas diskutovati“, ocijenio je Mitrović. On je poručio da svoje izalaganje zaključio porukom: „UPCG je sve svoje aktivnosti i ukupno djelovanje stavila u službu pružanja punog doprinosa ispunjenju ključnog cilja Agende UN-a za održivi razvoj do 2030. godine. Za nas iz UPCG, to je Cilj 8: Dostojanstveni rad i ekonomski razvoj“.

Predstavnica Međunarodne organizacije rada Julija Drumea je svom uvodnom obraćanju učesnicima konferencije pohvalila dosadašnju saradnju UPCG i ILO, te konstatovala: "Ovaj događaj predstavlja nastavak prethodih aktivnosti koje je ILO realizovala zajedno sa UPCG po pitanju analize uticaja parafiskaliteta na poslovanje u Crnoj Gori i drago nam je da su te aktivnosti dale pozitivne rezultate".

“Takse i naknade ne treba posmatrati samo sa aspekta iznosa koji preduzeća treba da plate, već i sa aspekta formulisanja jasnih propisa, da bi nove kompanije i one koje već posluju znale šta ih očekuje i kako da prilagode svoj rad”, istakla je Drumea.

Kao najstarija organizacija u sistemu UN-a, ILO ove godine proslavlja stogodišnjicu svog rada. “Usvojili smo Deklaraciju koja treba da podrži aktivnosti poslovne zajednice u zemljama članicama, čime bi se obezbijedili bolji uslovi za život i standard svih građana", navela je Drumea. Ona je objasnila da sva istraživanja ILO-a pokazuju da je privatni sektor pokretač razvoja, a to znači da kao takav obezbjeđuje ne samo ekonomski razvoj, već i uslove za razvoj cijelog društva. "Zato treba stvoriti podsticajno okruženje koje će privatnom sektoru omogućiti još bolje uslove za rad – i to na dobrobit svih", ocijenila je Iulia Drumea i poručila da je ILO-u zadovoljstvo da pomogne Uniji poslodavaca u naporima koje vode stvaranju podsticajnog okruženja za poslovanje preduzeća u Crnoj Gori.

Predstavnica Ministarstva finansija Bojana Bošković, ocijenila je pozitivnim istrajnost Unije poslodavaca koja je rad u protekle tri godine posvetila problematici parafiskalnih opterećenja u Crnoj Gori.

Bošković je kazala da je Ministarstvo finansija, prilikom izrade Zakona o lokalnim komunalnim taksama i Zakona o administrativnim taksama, nastojalo da ukine, smanji i ograniči iznos taksi i naknada.

“Tako smo Zakonom o administrativnim taksama izvršili smanjenje 72 takse, odnosno 11% od ukupnog broja, i ukinuli 49 taksi odnosno 7% od ukupnog broja, a da pritom ni jedna druga taksa nije povećana", objasnila je Bošković. Takođe, shodno rješenjima koja donosi novi Zakon o lokalnim komunalnim porezima „ukinuto je devet osnova za utvrđivanje lokalnih komunalnih taksi, uvedena je prethodna saglasnost Vlade za utvrđivanje taksi na lokalnom nivou i uspostavljena su ograničenja za utvrđivanje iznosa taksi”, istakla je ona.

U okviru svog izlaganja, Bošković je kazala: "Ovo je značajan reformski korak koji pokazuje da Vlada zaista razmišlja o ovom pitanju."

Nakon uvodnih izlaganja, uslijedila je prezentacija na temu „Stanje parafiskaliteta na lokalnom nivou i njihov uticaj na privredu“ koju je održao savjetnik za pravna pitanja i socijalni dijalog u UPCG Filip Lazović. „Iako javni prihodi moraju postojati, neophodno je da, prije svega, postoji privredna aktivnost. Zato je naš zadatak da nađemo balans“, istakao je Lazović i dodao da, prema UPCG, parafiskaliteti mogu biti redovni, sigurni i stabilni samo ako prate snagu i mogućnosti privrednika koji ih plaćaju.

On je podsjetio na aktivan i kontinuiran rad po pitanju parafiskalnih opterećenja privrede koji je UPCG realizovala tokom prethodne tri godine, uz podršku Međunarodne organizacije rada. „U tom periodu, UPCG je objavila dva strateška Izvještaja o stanju parafiskaliteta u Crnoj Gori, pri čemu se u drugom fokusirala na lokalni nivo, i to na opštine Bijelo Polje, Danilovgrad i Budva“, kazao je Lazović.

„Značaj ove tematike je izuzetna, posebno zbog činjenice da se kompanije osnivaju na lokalnom nivou, tako da je za njihovo poslovanje i uspjeh veoma važan biznis ambijent na tom nivou, kao i spremnost lokalnih samouprava da prepoznaju i pravovremeno reaguju na potrebe privrednika“, ocijenio je on.

„Drago nam je da danas možemo konstatovati određena unapređenja po pitanju parafiskaliteta, što znači da smo zajedno sa Vladom, koja je prepoznala i uvažila preporuke UPCG, ušli u proces koji u budućnosti treba da donese pozitivne rezultate i povoljno utiče na crnogorske privrednike“, istakao je Lazović.

U nastavku konferencije, održana je panel diskusija na temu „Stvaranje povoljnog okruženja za održivost biznisa uklanjanjem biznis barijera na lokalnom nivou: Da li je Crna Gora na pravom putu?”. Učesnici panel diskusije bili su: Bojana Bošković iz Ministarstva finansija, direktor Uprave javnih prihoda u opštini Bijelo Polje Veselin Merdović, potpredsjednik opštine Budva Marko Marković, šefica Sektora za pravna pitanja i socijalni dijalog u UPCG Rumica Kostić, vlasnik kompanije Cerovo d.o.o. Goran Đurović, vlasnik kompanije Put Gross d.o.o. Hasan Ramović, dekan Fakulteta za državne i evropske studije Đorđije Blažić. Moderatorka panela bila je šefica Sektora za PR i marketing Zvezdana Oluić. Jedna od ocjena koje su u tom dijelu saopštene bila je da postojanje brojnih i visokih nameta opterećuju poslovanje, dovode u pitanje održivost privrednih subjekata i pogoduju širenju sive ekonomije u kojoj je dostojanstven rad nemoguć.

U toku konferencije upriličeno je i prvo javno prikazivanje infografik videa (trajanje: 6 minuta) koji je UPCG, uz podršku ILO-a, snimila upravo za potrebe ovog događaja. Sadržajem ovog videa UPCG je dodatno ukazala na ulogu preduzetništva, značaj održivih preduzeća i neophodnost inteziviranja procesa koji imaju za cilj razvoj biznis sektora. Uz presjek aktuelnog stanja poslovnog ambijenta u Crnoj Gori, dat je pregled podataka iz strateških izvještaja UPCG o parafiskalitetima (na nacionalnom i lokalnom nivou), kao i prikaz konkretnih, pozitivnih rezultata (novi zakoni, formiranje radnog tijela Ministarstva finansija...) i kretanja koja su se u našoj zemlji desila u periodu od decembra 2018. do jula 2019. godine, odnosno nakon objavljivanja drugog Izvještaja UPCG.

Na kraju infografik videa Unije poslodavaca, navedena su očekivanja UPCG i crnogorskih privrednika od kreatora politika i donosioca odluka. Prema njima, u narednom periodu treba:

  • Riješiti postojeće nedoumice kada je u pitanju suštinsko razgraničenje pojmova parafiskaliteta, kako bi se izbjeglo njihovo preklapanje i nejasnoće do kojih dolazi u praksi.
  • Unaprijediti transparentnost u procesu donošenja propisa kojima se ustanovljavaju parafiskalni nameti, uz neizostavno uključivanje privrednika i njihovih predstavnika u te procese.
  • Princip „think small first“ – Posebno voditi računa o uticaju svih politika na mali biznis. U tom smislu, sagledati mogućnost da se mali biznisi, a naročito novoosnovana preduzeća, djelimično ili privremeno izuzmu iz obaveze plaćanja određenih parafiskaliteta, zavisno od svrhe ustanovljavanja istih.
  • Revidirati iznos naknada i razmotriti njihovo smanjenje, uz izbjegavanje prakse da se manjak prihoda, usljed smanjenja određenog parafiskaliteta, nadomjesti povećanjem nekog drugog parafiskaliteta.
  • Revidirati iznos taksi na način da njihova visina bude približno usklađena sa vrijednošću pružene usluge. Ujedno, ukidnuti one takse za koje se ne dobija nikakva protivusluga.

UPCG i ILO su današnji događaj organizovali s namjerom da ukažu na pozitivna kretanja koja se u Crnoj Gori dešavaju u okviru reformskih procesa koji su u toku, a predstavljaju rezultat partnerskog odnosa i saradnje ključnih aktera iz javnog i privatnog sektora.

Učesnici panel diskusije „Stvaranje povoljnog okruženja za održivost biznisa uklanjanjem biznis barijera na lokalnom nivou: Da li je Crna Gora na pravom putu?”

Budite u toku sa aktivnostima UPCG.

Prijavite se za newsletter.