+382 (0)20 209 250 | ENG

Elektronska fiskalizacija – sve info na jednom mjestu

Vijesti 11/09/2020
Elektronska fiskalizacija – sve info na jednom mjestu

photo credit: pexels.com

Izmjene Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga predviđaju početak primjene tog zakonskog rješenja od 1. januara 2021. godine, čime je prvobitno definisani rok prolongiran za 12 mjeseci.

Kako bi pomogla pravovremenoj i kvalitetnoj pripremi poreskih obveznika, UPCG kroz sadržaj u nastavku prenosi sve informacije koje se odnose na projekat elektronske fiskalizacije, a objavljene su na veb sajtu Poreske uprave.


ZAKON

Tekst Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga možete preuzeti OVDJE.

PRAVILNICI

Odredbe Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga bliže se uređuju pravilnicima, koji su objavljeni u Službenom listu CG br. 054/20 od 08.06.2020. godine. To su:

- Pravilnik o sadržaju prijave oznake operatera fiskalnog servisa, načinu generisanja identifikacionog koda obveznika fiskalizacije i načinu dostavljanja podataka i generisanja oznake o poslovnim prostorima obveznika fiskalizacije

- Pravilnik o sadržaju i načinu ovjere knjige računa, načinu dostavljanja računa bez jedinstvenog identifikacionog koda računa i načinu provjere računa za koji je izvršen postupak fiskalizacije

- Pravilnik o obliku i strukturi poruka i sigurnosnim mehanizmima za razmjenu poruka fiskalnog računa i načinu dostavljanja računa koji su izdati u slučaju prekida stalne internet veze.

Pravilnici se mogu preuzeti OVDJE

DOKUMENTACIJA

Tehnička i Funkcionalna specifikacija za krajnje korisnike koju je objavila Poreska uprava, a koja će poreskim obveznicima omogućiti da prilagode svoje sisteme za prenos podataka o izvršenom prometu shodno predmetnom Zakonu, može se preuzeti u nastavku:

ADRESA ZA KOMUNIKACIJU s Poreskom upravom

U cilju kvalitetne i blagovremene pripreme za produkcionu fazu elektronske fiskalizacije, kao i radi pružanja podrške poreskim obveznicima tokom realizacije projekta, Poreska uprava je otvorila posebnu e-mail adresu za komunikaciju s poreskim obveznicima na ovu temu.

Pitanja vezana za elektronsku fiskalizaciju poreski obveznici mogu postavljati na e-mail adresu Poreske uprave: efiskalizacija@tax.gov.me

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

Poreska uprava (PU) na nedjeljnoj osnovi objavljuje odgovore na često postavljena pitanja (FAQ), a u cilju edukacije i informisanja poreskih obveznika o preduslovima koje treba obezbijediti za sprovođenje fiskalnog servisa. Odgovori PU mogu se preuzeti u nastavku:

Budite u toku sa aktivnostima UPCG.

Prijavite se za newsletter.