+382 (0)20 209 250 | ENG

Pretvorite ideju u akciju: Priprema prijedloga projekata za finansiranje iz fondova EU

Ministarstvo rada i socijalnog staranja Crne Gore u okviru IPA projekta „Aktivne mjere tržišta rada za zapošljivost” (EuropeAid/136526/IH/SER/ME) poziva zainteresovane institucije i organizacije da se prijave za učešće na obuci „Pretvorite ideju u akciju: Priprema prijedloga projekata za finansiranje iz fondova EU“.

Cilj ove obuke jeste da pruži podršku potencijalnim aplikantima da steknu relevantna znanja potrebna za pripremu projektnih prijedloga i za apliciranje za dobijanje sredstava iz fondova EU dostupnih Crnoj Gori.

Ova trodnevna obuka će vam omogućiti da:

Kompetentni treneri koji posjeduju praktična iskustva iz Crne Gore i Hrvatske u ovoj oblasti će voditi obuku. Takođe, predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja Crne Gore će pružiti opšte informacije o budućim mogućnostima za finansiranje projekata iz EU fondova i pružati podršku učesnicima tokom obuke zajedno sa predstavnicima Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.

Uspješni učesnici, odnosno oni koji budu pohađali sva tri dana obuke, će dobiti sertifikate o učešću.

Opšte informacije

Razvijena partnerstva, inicirana i implementirana od strane lokalnih aktera na tržištu rada u Crnoj Gori mogu pomoći državi u sprovođenju savremenih i djelotvornih mjera zapošljavanja.
Čak i male inicijative, sa lokalnog nivoa, su pokazale da imaju značajnu ulogu u ublažavanju uticaja ekonomske krize i brzih promjena na tržištu rada.

Crna Gora je svjesna velikog potencijala koji posjeduju institucije i organizacije na lokalnom nivou, a sa kojim mogu adresirati potrebe kako tržišta rada tako i nezaposlenih lica. Ova obuka je, stoga, dio jedne šire politike da se lokalni nivo, uključujući i državne i ne-državne aktere, angažuje u rješavanju pitanja tržišta rada u Crnoj Gori.

Kako se prijaviti za učešće na obuci?

Poziv za učešće u obuci je namjenjen:

  1. Nevladinim organizacijama;
  2. Opštinama;
  3. Poslodavcima;
  4. Licenciranim organizatorima obrazovanja i osposobljavanja;
  5. Socialnim partnerima (udruženjima poslodavaca, sindikatima, privrednoj komori), i
  6. Javnim ustanovama.

Da bi se prijavili za učešće na obuci, zainteresovane organizacije i institucije moraju da popune kratki Obrazac za prijavu i pošalju ga najkasnije do srijede, 21. juna 2016. godine do 15:00 časova isključivo putem e-mejla na: branka.novosel@zg.t-com.hr i biljana.kovacevic@mrs.gov.me. Takođe, sva dodatna eventualna pitanja u vezi sa Pozivom i obukom, mogu se poslati na pomenute e-mejl adrese.

Obuka je ograničena na 20 osoba (jedna osoba po instituciji ili organizaciji). U slučaju većeg broja prijava od predviđenog maksimuma, za odabir onih koji će učestvovati u obuci primjenjivaće se sljedeći kriterijumi:

Zainteresovani kandidati će dobiti informaciju o uključivanju u obuku najkasnije do ponedjeljka, 3. jula 2017. godine.

Mjesto i vrijeme održavanja obuke

Obuka će se održati 10, 11. i 12. jula 2017. godine. Program obuke će trajati 7 sati svakog dana (od 9:00 do 16:00).

Obuka će se održati u Podgorici. Informacije o mjestu održavanja, kao i o dnevnom redu (programu), će biti proslijeđene uz poziv odabranim učesnicima obuke.

Troškovi

Troškove obuke, trening materijala, osvježenja i ručka sva tri dana obuke snosi IPA projekat „Aktivne mjere tržišta rada za zapošljivost“.

Troškove smještaja za učesnike obuke koji dolaze iz gradova čija je udaljenost veća od 50 km od mjesta održavanje obuke snosi IPA projekat „Aktivne mjere tržišta rada za zapošljivost“.

Učesnici sami snose putne troškove.

Prilog:

Budite u toku sa aktivnostima UPCG.

Prijavite se za newsletter.