+382 (0)20 209 250 | ENG

Grant šeme za finansiranje projekta profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja lica sa invaliditetom

Zavod za zapošljavanje Crne Gore u  utorak  18.novembra 2014. godine u 11 časova, u PR Centru (Josipa Broza Tita 23/a, St. Aerodrom), organizuje Okrugli sto: "Stvaranje povoljnijeg ambijenta za zapošljavanje lica sa invaliditetom-Grant šeme za finansiranje projekta profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja lica sa invaliditetom".

Naime, Zavod je 10. novembra raspisao Javni poziv pravnim i fizičkim licima za dodjelu bespovratnih sredstava Fonda za profesionalnu rehabilitaciju u iznosu od 1.000 000 eura, čijom realizacijom se predviđa uključivanje najmanje 400 lica sa invaliditetom u neki od projekata.

Ciljevi raspisivanja ovog poziva su prevencija socijalne isključenosti lica sa invaliditetom, uspostavljanje ravnopravnih uslova na tržištu rada i pružanje jednakih mogućnosti, kao i povećanje zapošljivosti lica sa invaliditetom i njihovo brže uključivanje u radne i društvene procese.

Takođe, od izuzetne važnosti je i podsticanje partnerske saradnje u realizaciji programa profesionalne rehabilitacije, aktivne politike zapošljavanja i zapošljavanja lica sa invaliditetom sa svim zainteresovanim akterima na tržištu rada.

Aktivnosti koje mogu biti finansirane u okviru ovog poziva:

Rok za podnošenje prijedloga projekata je 10. decembar.

Okrugli sto se organizuje sa ciljem informisanja svih zainteresovanih strana, NVO sektora, poslodavca, lica sa invaliditetom i cjelokupne javnosti o mogućnostima većeg zapošljavanja lica sa invaliditetom, kao i detaljima postupka prijave na raspisani javni poziv.

Na Okruglom stolu će govoriti:

Agenda [PDF 124KB].

Budite u toku sa aktivnostima UPCG.

Prijavite se za newsletter.