Cerovo d.o.o

Osnovna djelatnost firme je prodaja kompletnog asortimana gradjevinskog materijala za izvođenje grubih, finih i završnih radova. Preduzeće je, takođe, na sebe preuzelo obavezu da kupcu obezbjedi vrhunski kvalitet robe i usluge.

Cilj našeg preduzeća je da kupcu pruži mogućnost da na jednom mjestu dobije sav potreban građevinski materijal, alate i opremu uz obezbijeđivanje punog logističkog servisa.