+382 (0)20 209 250 | ENG

Ministarstvo rada i socijalnog staranja da se što hitnije izjasni o opasnim ocjenama CUP-a

Vijesti 06/07/2022
Ministarstvo rada i socijalnog staranja da se što hitnije izjasni o opasnim ocjenama CUP-a

photo credit: freepik.com

U nastavku prenosimo saopštenje za javnost, objavljeno pod naslovom: UPCG poziva Ministarstvo rada i socijalnog staranja da se što hitnije izjasni o pozadini opasnih ocjena Vasilija Kostića, predsjednika CUP-a.


Unija poslodavaca Crne Gore (UPCG) je neprijatno iznenađena sadržajem saopštenja Crnogorskog udruženja poslodavaca (CUP) koje potpisuje njegov predsjednik, Vasilije Kostić, a koji su crnogorski mediji prenijeli 1. jula 2022. godine. Iako je za 20 godina svog postojanja UPCG već svjedočila čudnim motivima pojedinaca i grupa, potpuno je neshvatljivo da tek nedavno registrovana organizacija ima istup kojim svjesno obmanjuje i dezinformiše privrednike, kompanije članice UPCG i ukupnu crnogorsku javnost.

UPCG do sada nije reagovala na slične nekorektne i neistinite poteze Kostića, cijeneći da se radi o sitnim prozivkama kreiranim zarad skretanja pažnje, a u nedostatku konkretnih aktivnosti i ostvarenih rezultata CUP-a. Kako je sada konačno odlučio da “otvori karte”, on je plasirao navedeno saopštenje i u njemu iznio brojne neistinite, izrazito maliciozne i opasne insinuacije – kako na račun sopstvene reprezentativnosti, tako i statusa reprezentativnosti i uloge UPCG u socijalnom dijalogu, kao i legitimnosti funkcionisanja Socijalnog savjeta.

Posebno zabrinjava činjenica da teret svojih populističkih ocjena Kostić prebacuje na leđa Ministarstva rada i socijalnog staranja, tvrdeći da je upravo u komunikaciji između CUP-a i Ministarstva konstatovana manjkavost “Zakona i Pravilnika o utvrđivanju reprezentativnosti, što dovodi u pitanje legitimnost rada i kvalitet ostvarenja socijalnog dijaloga”. Ovo su veoma opasne ocjene, neprimjerene ministarstvu, zbog čega UPCG poziva Ministarstvo rada i socijalnog staranja da se o navedenim ocjenama Vasilija Kostića što hitnije izjasni i objasni pozadinu “zajedničkih” zaključaka CUP-a i Ministarstva, prenijetih u predmetnom saopštenju.

U međuvremenu, UPCG obavještava crnogorsku javnost da, u prethodnih pola godine, čelnici CUP-a vrše kontinuirani pritisak na pojedince iz državnih organa i na privrednike – članove UPCG, u cilju pozicioniranja tog udruženja u socijalnom dijalogu. Takvim postupanjima, rukovodioci brojnih kompanija otvoreno se pozivaju da izađu iz UPCG i postanu članovi CUP-a, a često i ucjenjuju pristupnicom CUP-a koja im se postavlja kao preduslov za dalju poslovnu saradnju sa kompanijama osnivačima Kostićevog udruženja. Zanimljivo je i to što ovoj družini smeta jedino i isključivo UPCG, a što potvrđuje upravo činjenica da oni od privrednika ne traže da izađu, odnosno da napuste članstvo bilo koje druge poslovne asocijacije (nacionalne, lokalne). Ako imamo u vidu da je CUP osnovan kao udruženje sa dobrovoljnim članstvom, nejasna je stavka u pristupnici kojom se navodi da potpisivanjem te pristupnice kompanije pristaju da CUP bude njihov jedini zastupnik u socijalnom dijalogu. Takođe, nejasno je da li su predstavnici pomenutog Ministarstva (učesnici sastanka sa CUP-om) upoznati sa navedenim i, ako jesu, ko ispred Ministarstva (i zašto) dozvoljava da se ova grupacija (lažno) predstavlja kao reprezentativna poslodavačka organizacija u Crnoj Gori?

Da je pozicija UPCG drugačija, i da nije uslovljena prioritetima koji proizilaze iz ekonomske krize u zemlji, možda bi UPCG imala vremena da se postupanjem CUP-a (a posebno njenog matičnog udruženja - PK i interesne grupe) pozabavi i na drugačiji način – putem postojećih mehanizama zaštite koje pružaju nadležne sudske instance. Umjesto toga, UPCG ostaje fokusirana na rješavanje brojnih problema privrede (neadekvatan regulatorni okvir, siva ekonomija, korupcija, selektivan pristup organa, slaba vladavina prava, brojna, neažurna i nekompetentna administracija itd.), a Kostiću ostavlja da evidentira i broji članove CUP-a, mjeri i utvrđuje snagu CUP-a i šalje bajkovita saopštenja medijima. Iako nas raduje posvećenost koju poklanja pitanjima tripartizma i socijalnog dijaloga, podsjećamo Kostića da se reprezentativnost poslodavačke organizacije stiče isključivo na osnovu propisanih procedura, a ne lične samoprocjene ili zabranjenog djelovanja kojem, između ostalog, pripadaju i svi vidovi pritisaka, ucjena i uticaja nastalih po osnovu političke, finansijske i monopolske moći pojedinaca i grupa, a kojima i UPCG i naše članstvo svjedoče ovih dana.

Unija poslodavaca Crne Gore je krovna i reprezentativna poslodavačka organizacija sa tradicijom dugom 20 godina, konstituent je Socijalnog savjeta i brojnih relevantnih međunarodnih institucija, među kojima i globalne poslodavačke organizacije - Međunarodne organizacije poslodavaca (IOE), udruženja poslodavačkih organizacija Evrope (BusinessEurope), kao i najstarije agencije u sistemu Ujedinjenih nacija - Međunarodne organizacije rada (ILO). Takav status je Uniju prethodnih godina preporučivao kao partnera, ali i kao mentora brojnim organizacijama koje su u nastajanju. Stoga, kao dokaz naše dobre volje, ovim putem predsjedniku CUP-a poklanjamo sekvencu iz prve mentoring lekcije: Do reprezentativnosti i ugleda organizacije (koja pledira da je dobrovoljna, nezavisna, nevladina, nepolitička) ne stiže se samoreklamerstvom, ucjenama i podmetanjima, već isključivo posvećenim, stručnim i upornim radom, dokazanim rezultatima i stečenim povjerenjem privrednika.

Budite u toku sa aktivnostima UPCG.

Prijavite se za newsletter.