NVO Sociološki centar Crne Gore (SOCEN) i NVU Interakcija organizovali su nacionalnu konferenciju "Aktivni mladi za EU vrijednosti", na kojoj su predstavljeni predlozi javnih praktičnih politika za učenike i studente.

Uvodnu riječ na konferenciji imale su Daliborka Uljarević, izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje (CGO), Neda Ojdanić, državna sekretarka u Ministarstvu sporta i mladih, doc. dr Nikoleta Đukanović, koordinatorka projekta i Dragana Maljević, predstavnica NVU Interakcija.

U radnom dijelu konferencije organizovane su dvije panel diskusije. U sklopu drugog panela, održanog na temu “Mladi u Crnoj Gori – iz svijeta obrazovanja u svijet rada”, učešće je uzela savjetnica za marketing i edukaciju u Uniji poslodavaca Crne Gore (UPCG) Marina Jovanović. Pored nje, izlaganja su imali i direktor Zavoda za zapošljavanje (ZZZCG) Gzim Hajdinaga, izvršni direktor Studentskog biznis centra Nikola Mićunović i studentkinja POSIG-a Univerziteta u Salzburgu Ilda Kurpejović.

Na konferenciji su predstavljena tri policy sažetka koji će pomoći mladima da nauče kako oni kroz predloge javnih praktičnih politika mogu na sažet način prikazati probleme sa kojima se susrijeću, kao i da definišu preporuke donosiocima odluka na koji način te oblasti treba unaprijediti.

Nacionalna konferencija je organizovana u okviru projekta „Aktivni mladi za EU vrijednosti”, koji je podržan u okviru projekta „OCD u Crnoj Gori - od osnovnih usluga do oblikovanja politika-M'BASE”, koji CGO sprovodi uz finansijsku podršku Evropske unije i kofinansiranje Ministarstva javne uprave.