+382 (0)20 209 250 | ENG

UPCG i Uprava prihoda dogovorile formiranje Koordinacionog tijela za saradnju

Vijesti 09/04/2021
UPCG i Uprava prihoda dogovorile formiranje Koordinacionog tijela za saradnju

Saopštenje za javnost

Analiza stanja u privredi i dogovor o realizaciji zajedničkih aktivnosti i unapređenju dalje institucionalne saradnje, bile su teme sastanka koji su predsjednik Unije poslodavaca Crne Gore (UPCG) Predrag Mitrović i v.d. direktora Uprave prihoda (UP) Aleksandar Damjanović, sa saradnicima, održali danas u prostorijama UPCG.

Učesnici sastanka su ocijenili da je COVID-19 kriza rezultirala stanjem koje se veoma negativno odražava na poslovanje poreskih obveznika i značajno otežava realizaciju redovnih, a posebno reformskih procesa i projekata koji su u toku. U interesu stvaranja ambijenta koji će odgovoriti takvim izazovima, predsjednik UPCG Predrag Mitrović i v.d. direktora UP Aleksandar Damjanović dogovorili su formiranje Koordinacionog tijela (u proširenom sastavu) čiji će početak rada biti organizovan u najkraćem roku, s ciljem da svojim budućim djelovanjem ponudi rješenja koja će omogućiti da odluke nadležnih u vezi poreske legislative, procedura, postupaka i drugih pitanja iz nadležnosti Uprave prihoda i resornih ministarstava sadrže minimalna opterećenja za poreske obveznike i poresku administraciju.

U cilju pravovremene pripreme za predstojeću turističku sezonu i kreiranja optimalnog ambijenta za obavljanje poslovnih aktivnosti privrednika, na sastanku je dogovoren nastavak kampanje UP „Poreski karavan“ i održavanje niza zajedničkih online edukativnih seminara za privredne subjekte iz oblasti primjene poreskih zakona. Za tu potrebu, planirane su teme koje se tiču projekta elektronske fiskalizacije, obaveza poreskih obeznika po osnovu primjene Zakona o privrednim društvima, pravilnog tumačenja poreskih propisa i otklanjanja nedoumice vezanih za procedure postupanja u Upravi prihoda.

U toku veoma otvorene i konstruktivne diskusije, uvažavajući predloge saopštene od strane predstavnika UPCG, v.d. direktora Uprave prihoda i predsjednik UPCG su dogovorili da UP i UPCG u narednom periodu inteziviraju saradnju u oblasti suzbijanja sive ekonomije i uklanjanja nelojalne konkurencije sa tržišta, uz ocjenu da se radi o gorućim pitanjima koja su od posebnog interesa i za državni budžet i privrednike koji posluju u skladu sa propisima.

Ispred Uprave prihoda, učesnica današnjeg sastanka bila je i načelnica Odsjeka za usluge poreskim obveznicima, kontakt centar i edukaciju javnosti Milica Vuletić, a ispred UPCG potpredsjednik Slobodan Mikavica, član Nadzornog odbora Ranko Stanišić, član Izvršnog odbora Miroslav Jančić, generalna sekretarka Suzana Radulović, Rumica Kostić, šefica Sektora za pravna pitanja i socijalni dijalog i Zvezdana Oluić, šefica Sektora za PR i marketing.

Budite u toku sa aktivnostima UPCG.

Prijavite se za newsletter.