+382 (0)20 209 250 | ENG

Reagovanje UPCG povodom aktuealizacije pitanja (ne)radne nedjelje

Vijesti 22/06/2021
Reagovanje UPCG povodom aktuealizacije pitanja (ne)radne nedjelje

photo credit: freepik.com

Unija poslodavaca Crne Gore (UPCG), u interesu pune informisanosti javnosti, a povodom širenja netačnih informacija o povlačenju Inicijative UPCG za ocjenu ustavnosti člana 35a Zakona o unutrašnjoj trgovini, saopštava da nije i neće povući Inicijativu, ostajući pri stavu da pitanje ustavnosti nekog akta ne smije biti predmet bilo kakvih dogovora. UPCG podsjeća da je jedina, i prije i poslije usvajanja izmjena Zakona o unutrašnjoj trgovini i uvođenja zabrane rada nedjeljom, bila kategorično i nedvosmisleno protiv takvog rješenja, smatrajući da je neustavno, diskriminatorsko i sprovedeno bez valjane analize ekonomskog uticaja.

U tom smislu, UPCG zabrinjava nedosljednost Privredne komore Crne Gore (PKCG) koja svojim stavovima o neradnoj nedjelji u kontinuitetu (pa i u reagovanju od 18. juna t.g. i na sjednici Odbora za trgovinu, održanoj 21. juna t.g.), suprotno kodeksu etike koji takvoj organizaciji priliči, dodatno zbunjuje javnost navodeći da bi usvajanje predloga da se dozvoli rad nedjeljom preduzetnicima i mikro preduzećima za narednu ljetnju i zimsku turističku sezonu “diskriminisalo značajan broj privrednih subjekata i njihove zaposlene”, zaboravljajući pritom da objasne (slučajno ili namjerno) da je upravo PKCG bila inicijator uvođenja spornog člana 35a Zakona o unutrašnjoj trgovini kojim je crnogorskim privrednicima iz sektora trgovine direktno nametnuta neustavna, nepoštena i diskriminatorska praksa protiv koje se sada svesrdno zalaže.

Podsjećamo javnost da su predlozi za uređenje neradne nedjelje u trgovini, koje je juče ministru, gospodinu Milatoviću, saopštio predsjednik Odbora, gospodin Lekić, zapravo nastali tek nakon što se UPCG uz podršku kompanija iz sektora trgovine (i velikih i malih, pa čak i iz redova samog Odbora za trgovinu PKCG) uključila u raspravu (po saznanju iz medija da su Odbor za trgovinu PKCG i ministarstvo inicirali uvođenje neradne nedjelje, i to na neprimjereno diskriminatorski način). Navedeno znači, da je gospodin Lekić izbjegao da ministru prezentira prvobitne predloge na osnovu kojih je Odbor, zajedno sa tadašnjim ministarstvom ekonomije, započeo izmjene predmetnog Zakona.

Predlog ministarstva o dozvoli rada nedjeljom samo za preduzetnike i mikro preduzeća u toku naredne ljetnje i zimske turističke sezone razmatra se samo u kontekstu – da se makar tim subjektima omogući oporavak, kada su svi ostali predlozi UPCG bili kategorično odbijeni od strane sindikata. Posljedice prethodnog djelovanja Odbora za trgovinu PKCG i tadašnjeg resornog ministarstva, uprkos velikom protivljenju UPCG, nije lako ispraviti, jer se i tada, kao i sada, tom pitanju daje, nažalost, više politički nego ekonomski značaj.

Zato podsjećamo kolege iz PKCG da prebacivanje sopstvene odgovornosti na drugoga, koji je prinuđen da “vadi vrelo kestenje” iz vatre u koju su ga oni ubacili, u najmanju ruku nije fer i korektan odnos koji se očekuje od tako ozbiljne istitucije.

Dok čekamo da Ustavni sud konačno donese odluku po Inicijativi za ocjenu ustavnosti člana 35a Zakona o unutrašnjoj trgovini koju je UPCG pokrenula još 2019. godine, i ovim putem podsjećamo crnogorsku javnost da problematičnost odredbi ovog člana prije svega počiva na činjenici da je uloga ovog Zakona da reguliše unutrašnju trgovinu u Crnoj Gori, a ne da se bavi regulacijom odnosa na relaciji poslodavac – zaposleni. Oni u čijoj je nadležnosti bilo da kreiraju regulativu usklađenu sa najvišim domaćim pravnim aktima i harmonizovanu sa EU zakonodavstvom, morali su (iako to nisu uradili) obratiti pažnju na to da ti odnosi spadaju u domen radnih prava i kao takvi su već regulisani Zakonom o radu, Opštim kolektivnim ugovorom, granskim kolektivnim ugovorom i ugovorom o radu.

Pravo zaposlenih na nedeljni odmor precizno je propisano Zakonom o radu i kolektivnim ugovorima, a uskraćivanje tih prava zaposlenom predstavlja povredu zakona, odnosno osnov za sprovođenje inspekcijskog nadzora nad radom poslodavca, kao i osnov za traženje sudske zaštite tih prava. Država je dužna organizovati svoj sistem kontrole nad pravilnim i urednim sprovođenjem zakona i drugih propisa na način koji će svakom zaposlenom garantovati i osigurati efikasno ostvarenje prava i potpunu zaštitu. Ali, izostanak mjera od strane nadležnih organa ili uzdržavanje od korišćenja prava na zaštitu od strane zaposlenih, ne može biti dovoljan razlog koji bi mogao opravdati donošenje neustavne norme i selektivno, samo određenoj grani i čak samo određenim subjektima u okviru te grane, ograničiti prava na privređivanje.

Konačno, dužni smo saopštiti i da se jedan broj poslodavaca iz sektora trgovine obraćao UPCG predlozima za poziv članstvu na proteste zbog zabrane rada nedjeljom, ukazujući da takva inicijativa potiče upravo od njihovih zaposlenih. Povodom ovakvih predloga, UPCG smatra da još uvijek ima značajnog prostora da se dođe do opšteprihvatljivog konsenzusa, koji bi bio u interesu ukupnog društva i oporavka privrede.

Budite u toku sa aktivnostima UPCG.

Prijavite se za newsletter.