Photo credit: Vlada Crne Gore

Danas je u Ministarstvu rada i socijalnog staranja potpisan Opšti kolektivni ugovor (OKU) između socijalnih partnera, Unije poslodavaca, Saveza sindikata, Unije slobodnih sindikata i Vlade Crne Gore.

Ovaj dokument je rezultat socijalnog dijaloga i usaglašenih stavova reprezentativnih udruženja poslodavaca i sindikata.

Ministar rada i socijalnog staranja Admir Adrović je u ime Vlade Crne Gore potpisao OKU i tom prilikom istakao da mu je posebna čast što je potpisan Opšti kolektivni ugovor, što predstavlja jedan od najznačajnijih dokumenata za “svijet rada”.

Želim da se zahvalim mojim kolegama, socijalnim pertnerima iz Unije slobodnih sindikata, Udruženja poslodavaca i Saveza sindikata, na izuzetnoj saradnji koja je rezultirala time da danas imamo potpisan ovaj dokument koji će siguran sam biti na zadovoljstvo kako poslodavaca, tako i zaposlenih, dodao je Adrović.

On je kazao da se i sa aspekta države ovim pokazuje da je ova Vlada usmjerena i opredijeljena ka evropskim integracijama, jer je potpisivanje Opšteg kolektivnog ugovora u skladu sa politikom Vlade i doprinosi ispunjavanju završnih mjerila pregovaračkog poglavlja 19, čime se dokazuje opredijeljenost države Crne Gore i ove Vlade.

Svakako imamo i određene koristi koje će ostvarivati i svi zaposleni u Crnoj Gori, naročito gdje imamo situaciju da nemamo zaključene Granske kolektivne ugovore i Kolektivne ugovore na nivou poslodavca. Imajući u vidu nedostatak radne snage u određenim djelatnostima, smatram da ćemo ovim Opštim kolektivnim ugovorom doprinijeti tome da ljudi budu motivisani da ostaju ovdje, da kod naših poslodavaca traže radna mjesta. Smatram da je to interes svih u Crnoj Gori, kako poslodavaca tako i zaposlenih, odnosno sindikata, a svakako i države, poručio je Adrović, dodavši da su vrata Ministarstva rada i socijalnog staranja otvorena za nastavak socijalnog dijaloga, kojim se pokazalo da je moguće postizati dogovore koji su dobri za sve strane, poručio je ministar.

Generalni sekretar Unije slobodnih sindikata, Srđa Keković izrazio je veliko zadovoljstvo činjenicom da se socijalni dijalog nakon skoro tri godine uzdigao na, kako je rekao, jedan mnogo veći nivo.

Danas smo zaključili jedan ključni akt za svijet rada. Ono što nas u Uniji slobodnih sindikata Crne Gore posebno raduje je što sam se čini da je ovo prvi korak ka toj ravnoteži, ka tom balansu između privatnog i profesionalnog života, čemu i Eu teži, a mi znamo da Crna Gora teži da što prije bude članica Evropske unije. Nakon tri godine pregovaranja uspjeli smo da neke pravne institute uvedemo u te okvire. To je taj jednokratni rad. I posebno ovdje želim da naglasim uvećanje zarade za rad nedjeljom. Naravno pred nama ima još mnogo koraka prema tim dostojanstvenim uslovima rada, ali ukoliko bude ovakav ambijent, kakav je bio neposredno pred zaključivanje ovog kolektivnog ugovora, onda vjerujem da ćemo i te korake napraviti, poručio je Keković.

Generalni sekretar SSCG Duško Zarubica kazao je da predstoji još dosta posla i da vjeruje da će nastaviti u ovom duhu.

Ovim putem i sa ovog mjesta pozivam kolege sindikalce i poslodavce da aktivnije rade i zaključe Granske kolektivne ugovore, kojih znate, imamo vrlo malo i nadam se da će potpisivanje ovog OKU-a biti poutokaz i njima i da će ubrzati i potpisati kvalitetne Granske kolektivne ugovore i kolektivne ugovore kod poslodavca. Kao što znate, socijalni dijalog je proces gdje mora doći do kompromisa. Tačno je da su dugo ovi pregovori trajali, ali tačno je i da smo uvijek u dobroj vjeri pregovarali i mislim da ovo može i ostalim akterima u društvu i u državi poslužiti kao primjer da ne postoji problem kojem se, argumentalnim dijalogom, strpljenjem i vjerom u taj dijalog, ne može naći rješenje. Pozivam sve naše sindikalce da pokažu što više solidarnosti, jedinstva i vjere u socijalni dijalog, dodao je Zarubica.

Predsjednik Unije poslodavaca Predrag Mitrović je kazao da je ta organizacija vodila računa, prije svega o interesima poslodavaca, kao i da je imala jednu posebnu društvenu odgovornost, koja se prije svega odnosi na to da zaštite zaposlene, da ne idu u inostranstvo, da ostanu u Crnoj Gori u što većem broju, što je, kaka ie rekao, jedino moguće kroz socijalni dijalog.

Moramo da damo šansu pogotovo mladim ljudima i zato smo prihvatili i neke, možda malo i „bolne“ situacije oko stavova određenih članova, ali svakako mislim da smo napravili jedan veoma korisan korak. Takođe, treba imati u vidu da je socijalni dijalog proces koji će i te kako, posle Nove godine odmah ući u novu rundu, kazao je Mitrović.

Jedna od ključnih novina Opšteg kolektivnog ugovora jeste da osnovi za uvećanje zarade po osnovu rada noću, za vrijeme državnih i vjerskih praznika, prekovremenog rada, rada nedjeljom i dvokratnog rada ne ulaze u minimalnu zaradu, već se obračunavaju na iznos minimalne zarade, što do sada nije bio slučaj.

Unaprijeđeni su osnovi za uvećanje zarade u dijelu za rad nedeljom, dvokratni rad i rad za vrijeme pripravnosti. Zarada za vrijeme rada nedjeljom uvećava se u iznosu od 80 odsto po času, s tim što su zbog prirode posla pojedine djelatnosti izuzete tj. radna mjesta čija priroda zahtijeva neprekidan rad, zaposleni u hotelijerstvu i javnom prevozu. Za zaposlene u oblasti medija navedena norma je odgođena na rok od 6 mjeseci u kojem se nadležne organizacije sindikata i poslodavca obavezuju da pregovaraju granski kolektivni ugovor za medije.

Novim Opštim kolektivnim ugovorom se prvi put u skladu sa odredbama Zakona o radu ograničava trajanje prekovremenog rada na 250 časova na godišnjem nivou, uz mogućnost drugačijeg uređenja na granskom i na nivou poslodavca.

Unaprijeđene su odredbe koje se odnose na zaradu kao osnovno primanje zaposlenog. Koeficijenti zarade su povećani u rasponu od 3.30 do 7 u odnosu na važeće 1.03 do 4.12.


Izvor: Ministarstvo rada i socijalnog staranja