Računovodstveno revizorski odbor Unije poslodavaca Crne Gore, u saradnji sa Ministarstvom nauke i tehnološkog razvoja i Upravom prihoda i carina organizovao je savjetovanje privrednika – članova UPCG na temu “Pravo korišćenja podsticajnih mjera na osnovu inovativnih djelatnosti i prikaz kroz poresku prijavu na dobit pravnih lica”.

U fokusu savjetovanja bilo je predstavljanje podsticajnih mjera po osnovu investiranja u inovativne djelatnosti i poreskog tretmana investiranja, sticanje statusa korisnika prava na podsticajne mjere za istraživanje i analiza prijave za utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica za 2022. godinu, sa akcentom na inovativne djelatnosti.

Uvodno predstavljanje izazvalo je veliko interesovanje učesnika, nakon čega je uslijedila aktivna diskusija u kojoj su privrednici bili u prilici da dobiju odgovore na konkretna pitanja, a time i razriješe dileme u vezi adekvatne primjene navedenih mjera u daljoj poslovnoj praksi. Zaključeno je da postoji veliki broj otvorenih pitanja i nedoumica koje uglavnom proizilaze iz toga što je u pitanju tek početak primjene instituta posebnog poreskog tretmana investicija u inovacije, ali da će nadležni državni organi biti partneri privredi u implementaciji i sagledavanju potencijalnih problema, te da će se, ukoliko se ukaže potreba, propisi mijenjati kako bi se postigla svrha i namjera pomenutog instituta.

Događaj su, u ime Odbora UPCG, otvorili Ranko Stanišić, izvršni direktor Balance DOO, Tatjana Šćepanović, izvršna direktorica Economic Team DOO i Anita Radulović, izvršna direktorica Racc DOO. U ime Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja učešće su uzele Marijeta Barjaktarović, v.d. Generalne direktorice za inovacije i tehnološki razvoj i Nevena Radović, samostalna savjetnica u Direktoratu za inovacije i tehnološki razvoj. Predstavnici Uprave prihoda i carina bili su Svetlana Dobrović, samostalna savjetnica u Sektoru za IT, poreska inspektorka za velike poreske obveznike Anka Raičević, kao i poreski inspektori u oblasti inspekcijskog nadzora Dragoljub Nikolić i Nikaš Petrušić.

Iz UPCG je najavljeno da će događaji ove vrste biti organizovani i u narednom periodu.