+382 (0)20 209 250 | ENG

EBRD pokrenula platformu “The Know How Academy“

Vijesti 07/10/2020
EBRD pokrenula platformu “The Know How Academy“

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) pokrenula je the Know How Academy - besplatnu platformu za online učenje i savjetovanje za mikro i mala preduzeća kao dodatni vid podrške preduzećima tokom pandemije koronavirusa. Platforma je dostupna putem linka www.ebrd.com/ebrd-know-how-academy i aktivna je u 30 zemalja u kojima EBRD posluje.

UPCG poziva svoje članstvo da pristupi platformi EBRD i, kroz sadržaje koje ista nudi, iskoristi brojne povoljnosti koje ovaj format online učenja i savjetovanja pruža njihovom poslovanju, opterećenom brojnim izazovima nastalim uslijed pandemije COVID-19.


Benefiti za preduzeća


Program čine interaktivni treninzi, video materijali koji su pripremili sektorski eksperti, studije slučaja, alati za poslovno planiranje, kao i informacije o dostupnim linijama podrške za MMSP u zemljama gdje EBRD posluje. Program je razvijen kroz ukupno pet nezavisnih modula koji se fokusiraju na pet ključnih stubova poslovanja, a korisnici platforme mogu selektivno birati module koji su im interesantni ili uspješno završiti cijeli program:

1) Upravljanje kriznim situacijama: Vaši kupci i dobavljači

2) Upravljanje kriznim situacijama: Osnove finansijskog upravljanja

3) Upravljanje kriznim situacijama: Finansiranje vašeg preduzeća

4) Upravljanje kriznim situacijama: Vaši zaposleni - vaša ključna vrijednost

5) Upravljanje kriznim situacijama: Izazovi upravljanja i liderstva.

Materijali dostupni na platformi namijenjeni su vlasnicima biznisa, preduzetnicima, zaposlenima u preduzeću, kao i konsultantima, sa ciljem unaprijeđenja znanja i vještina neophodnih za prevazilaženje izazova nastalih uslijed pandemije COVID-19. Svi resursi ponuđeni su na engleskom, ruskom, ukrajinskom, turskom i arapskom jeziku.


Zašto se prijaviti?


  • Platforma je potpuno besplatna za korišćenje
  • Brza i jednostavna registracija korisničkog profila.
  • Mogućnost pregleda modula i materijala u slobodnom vremenu.
  • Broj prijava je neograničen odnosno više zaposlenih iz jednog preduzeća se mogu prijaviti kao korisnici platforme.
  • Platforma je dostupna sa desktop uređaja putem linka www.ebrd.com/ebrd-know-how-academy ili putem mobilnih uređaja (potrebno je instalirati Go.Learn aplikaciju i unijeti link www.ebrdknowhowacademy.com)

Platforma The Know How Accademy je aktivna u 30 zemalja u kojima EBRD posluje.

Ovu inicijativu finansira Evropska Unija, (dijelom i kroz European Investment Development Fund), Kazahstan i EBRD Small Business Impact Fund (Italija, Japan, Koreja, Luksemburg, Norveška, Ṧvedska, Ṧvajcarska, Taipei Kina i Sjedinjene Američke Države).

Budite u toku sa aktivnostima UPCG.

Prijavite se za newsletter.